linguatools-Logo
558 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[VERB]
suchen zoeken 20.758
[NOMEN]
Suchen zoeken
afzoeken

Verwendungsbeispiele

suchen zoeken
 

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Die Kommission wird insgesamt weiterhin Lösungen für die durch den Verkehr verursachten Umweltprobleme suchen.
De Commissie blijft altijd zoeken naar oplossingen voor de door het verkeer veroorzaakte milieuproblemen.
   Korpustyp: EU
Um Erfolge zu erzielen, muss der Vorsitz nach Kompromisslösungen suchen.
Het voorzitterschap zal naar compromissen moeten zoeken om succes te hebben.
   Korpustyp: EU
Es gilt, nach Mitteln zu suchen, die Palästinenser in diese Bemühungen und ihre Ergebnisse einzubeziehen.
Er moeten middelen worden gezocht om de Palestijnen bij deze inspanningen en de resultaten ervan te betrekken.
   Korpustyp: EU
Deshalb ist es notwendig, Alternativen zu suchen.
Daarom moet er naar alternatieve bronnen worden gezocht.
   Korpustyp: EU
Die wichtigen Fragen werden bei Veranstaltungen mit größter Beteiligung und Öffentlichkeit diskutiert oder zumindest werden dabei Lösungen gesucht und Antworten geboten.
De belangrijke vraagstukken worden besproken op gelegenheden met zoveel mogelijk deelname en publiciteit en daarbij worden oplossingen gezocht en antwoorden geboden.
   Korpustyp: EU
Wenn nicht direkt oder indirekt mit der Hamas, mit wem sonst muss dann ein Weg aus der blinden Gewalt gesucht werden?
En met wie anders dan met Hamas, direct of indirect, moet er een uitweg worden gezocht uit het blinde geweld?
   Korpustyp: EU
Wir müssen die Probleme klar beim Namen nennen und gemeinsam nach Lösungen suchen.
We moeten de problemen in alle duidelijkheid benoemen en samen naar oplossingen zoeken.
   Korpustyp: EU
Daher muss nach anderen Lösungen gesucht werden.
Daarom moeten er andere oplossingen worden gezocht.
   Korpustyp: EU
Ein gemeinsames Statut ist wichtig. Deshalb muss eine Lösung des Problems, ohne Zeitdruck, gemeinsam mit dem Rat gesucht werden.
Een communautair Statuut is een belangrijke zaak en daarom moet samen met de Raad en zonder tijdsdruk naar een oplossing worden gezocht.
   Korpustyp: EU
Wir müssen trotz der Zurückweisungen den politischen Dialog suchen.
Ondanks de afwijzingen moeten we de politieke dialoog zoeken.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


PBX-Suchen PBX-zoeken
unsymetrisches Suchen niet-gebalanceerd doorschakelen
Suchen rückwärts terugwaarts zoeken
vorwärts Suchen voorwaarts zoeken
selektives Suchen selectieve zoekbewerking
sequentielles Suchen sequentieel najagen
dichotomisches Suchen halveringszoekproces
Stoerungen suchen und beseitigen fouten zoeken
fouten opsporen
vor-und rückwärts Suchen voor-en achterwaarts zoeken
globales Suchen und Ersetzen zoek-en vervangprocedure
globaal zoeken en vervangen
unberechtigtes Suchen und Auswerten scavenging
Suchen und Vergleichen vergelijkende zoekbewerking
Suchen nach mehrfachen Kriterien meercriteriazoekbewerking
Suchen mit Schlüsselwörtern sleutelwoord-zoekbewerking
Suchen nach dem Schreibkopf localiseren van de printkop
Suchen eines Datensatzes recordzoekbewerking
Suchen nach einem Lesezeichen zoeken naar een leeswijzer
Suchen nach einem Format zoeken naar een weergavevorm
Suchen nach Korrekturzeichen zoeken naar een correctieteken
Suchen in einem Verzeichnis zoeken in een directory
zoekbewerking in een directory
Suchen eines Substrings substringzoekbewerking
subreekszoekbewerking
Suchen eines Teilstrings substringzoekbewerking
subreekszoekbewerking
Suchen mit völliger Übereinstimmung zoeken met volledige overeenkomst
nach dem Satzzeiger suchen de recordwijzer localiseren
Suchen nach einer außerirdischen Intelligenz zoeken naar buitenaardse intelligentie
Front-End-Rechner für das sprachübergreifende Suchen taaloverschrijdende front-endcomputer

100 weitere Verwendungsbeispiele mit suchen

1634 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Suchen müssen, sage ich!
Daar kunnen wij niet onderuit.
   Korpustyp: EU
Wir sollten Gespräche suchen.
We moeten de dialoog aangaan.
   Korpustyp: EU
Wir müssen danach suchen.
We moeten daarnaar blijven streven.
   Korpustyp: EU
Wir suchen den Dialog.
Wij stellen ons actief op.
   Korpustyp: EU
Die Amerikaner suchen nach Exportmärkten.
Dit is gericht op de exportmarkt.
   Korpustyp: EU
Ja, wir müssen uns zuverlässige Partner suchen.
Inderdaad hebben wij behoefte aan geloofwaardige bondgenoten.
   Korpustyp: EU
Es hat im Änderungsantrag nichts zu suchen.
Het hoort niet thuis in dit amendement.
   Korpustyp: EU
Gesellschaftswissenschaftliche Forschung hat dort nichts zu suchen.
Sociaal onderzoek hoort daar niet thuis.
   Korpustyp: EU
Wir wollen verstärkt den Dialog suchen.
Wij willen de dialoog verstevigen.
   Korpustyp: EU
Wir müssen gemeinsam nach möglichen Lösungen suchen.
Laten we gezamenlijk nadenken over eventuele oplossingen.
   Korpustyp: EU
Die Phase des Suchens ist vorüber.
De periode van onderzoek is nu voorbij.
   Korpustyp: EU
Suchen Sie mir einen anderen Platz!"
Ik wil een andere stoel.”
   Korpustyp: EU
Wir suchen nach einer definitiven Lösung.
Wij streven wel degelijk een definitieve oplossing na.
   Korpustyp: EU
Die Bauern suchen eine höhere Wertschöpfung.
De boeren willen een hogere toegevoegde waarde.
   Korpustyp: EU
Daher müssen wir nach einer Alternative suchen.
Dit blijkt echter volkomen ondoeltreffend te zijn.
   Korpustyp: EU
Wir müssen die besten Optionen suchen.
Dan is efficiëntie immers het enige relevante criterium.
   Korpustyp: EU
Suchen Sie stattdessen Ihren Arzt auf.
Raadpleeg in plaats daarvan uw arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Schwere Nebenwirkungen: suchen Sie ärztliche Hilfe!
Ernstige bijwerkingen: zorg voor medische hulp
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Suchen Sie dann sofort einen Arzt auf.
Roep vervolgens onmiddellijk medische hulp in.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf.
Overleg in dat geval met uw arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf.
in dat geval met uw arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
entwickeln, suchen Sie sofort Ihren Arzt auf.
contact opnemen met uw arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Spoel de doseerpipet schoon met water.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Wir müssen Wege suchen, um menschlich zu helfen.
Wij moeten manieren bedenken om humanitaire hulp te bieden.
   Korpustyp: EU
Gemeinschaftsverfahren haben in diesem Bereich nichts zu suchen.
Communautaire procedures spelen op dat gebied geen enkele rol.
   Korpustyp: EU
Diese Stoffe haben in der Luft nichts zu suchen.
Deze stoffen horen niet in de lucht thuis.
   Korpustyp: EU
Um dies zu bewerkstelligen, suchen wir den Dialog.
Wij willen een dialoog om dat te kunnen doen.
   Korpustyp: EU
"Du hast hier nichts zu suchen" sagt man ihnen.
Er wordt hen gezegd: " Jij bent hier niet thuis" .
   Korpustyp: EU
Sie haben in dieser Richtlinie daher nichts zu suchen.
Ze horen daarom volstrekt niet in deze richtlijn thuis.
   Korpustyp: EU
Sie suchen sich täglich ihre Opfer in der Zivilbevölkerung.
De burgerbevolking fungeert dag in dag uit als hun schietschijf.
   Korpustyp: EU
Und das hat in dem Bericht nichts zu suchen.
Dit hoort in dit verslag niet thuis.
   Korpustyp: EU
Dies ist die Kluft, die wir zu überwinden suchen.
Die scheidslijn willen wij nu doorbreken.
   Korpustyp: EU
Die EU muss selbst nach den Gründen suchen.
De EU moet voor zichzelf uitzoeken wat de redenen hiervoor zijn geweest.
   Korpustyp: EU
Andere Mitgliedstaaten suchen nach Wegen, um ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren.
Andere lidstaten zijn manieren aan het verkennen om de financieringsbronnen te spreiden.
   Korpustyp: EU
Das hat in einer seriösen Sportberichterstattung nichts zu suchen!
Dat geeft geen pas in een serieus sportverslag.
   Korpustyp: EU
Sie suchen nach Möglichkeiten zur stärkeren Einbeziehung der nationalen Parlamente.
U vraagt zich af hoe de nationale parlementen beter met elkaar verbonden kunnen worden.
   Korpustyp: EU
Das ist es, was wir zu entwickeln suchen.
Dit staat ons dan ook voor ogen.
   Korpustyp: EU
Ihre Ursachen sind vor allem in der Politik zu suchen.
Neen, de oorzaken zijn vóór alles politiek.
   Korpustyp: EU
Die Schwierigkeit besteht darin, welche Lösung wir suchen sollen.
Nu moeten wij ons afvragen welke de meest aangewezen oplossing is.
   Korpustyp: EU
Wir sollten nach neuen Wegen der Zusammenarbeit suchen.
Wij moeten uitzien naar nieuwe methoden van samenwerking.
   Korpustyp: EU
Die Ursachen dafür sind in unterschiedlichen Faktoren zu suchen.
Daarvoor zijn verschillende oorzaken en het verslag gaat op enkele daarvan in.
   Korpustyp: EU
Viele Demonstranten suchen nicht Demokratie, sondern die Einführung der Scharia.
Veel van de betogers zijn helemaal niet uit op democratie, maar willen sharia.
   Korpustyp: EU
Wir müssen uns aber Fragen stellen und darauf Antworten suchen.
We moeten onszelf wel vragen stellen en antwoorden daarop formuleren.
   Korpustyp: EU
Wir müssen einfallsreichere und schöpferischere Formeln in dieser Richtung suchen.
Wij zullen derhalve meer vernuftige en creatieve formules moeten bedenken.
   Korpustyp: EU
Diese Regelungen haben in einem Freihandelsabkommen nichts zu suchen.
Voorzitter, deze regelingen horen helemaal niet thuis in een vrijhandelsverdrag.
   Korpustyp: EU
Die Union muss erst den Fehler bei sich selbst suchen.
Eerst moet de Europese Unie de balk uit haar eigen oog verwijderen.
   Korpustyp: EU
Indirekt sind die Ursachen auch im Nahen Osten zu suchen.
De oorzaken kunnen indirect ook gevonden worden in het Midden-Oosten.
   Korpustyp: EU
Da ist es unmöglich, diese Minen überhaupt zu suchen.
Dat maakt het onmogelijk die mijnen op te sporen.
   Korpustyp: EU
Eine Beschwichtigungspolitik und Freundschaft mit der Tyrannei zu suchen?
Kalmweg vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met de dictatuur?
   Korpustyp: EU
Falls sie nicht verschwinden, suchen Sie Ihren Arzt auf.
Ga naar uw arts als ze niet verdwijnen. ne
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Falls sie nicht verschwinden, suchen Sie Ihren Arzt auf.
Indien ze niet verdwijnen, raadpleeg dan uw arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Falls die Schmerzen nicht verschwinden, suchen Sie Ihren Arzt auf.
Indien het niet verdwijnt, raadpleeg uw arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Suchen Sie eine Stelle für das Pflaster, die:
Kies een plaats voor de pleister die:
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf.
Neem zo snel mogelijk contact op met een arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Suchen Sie, sofern notwendig, Ihren Arzt oder Apotheker auf.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien nodig.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Falls sie nicht abklingen, suchen Sie Ihren Arzt auf.
Indien ze niet verdwijnen, raadpleeg dan uw arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Suchen Sie so bald wie möglich einen Arzt auf.
Raadpleeg zo spoedig mogelijk een arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Suchen Sie Ihren Arzt auf, falls diese Symptome nicht verschwinden.
Indien zij niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Zuverlässigkeit : Die Gemeinschaftsstatistiken müssen die Gegebenheiten , die sie darzustellen suchen , so genau wie möglich widerspiegeln .
Betrouwbaarheid : De communautaire statistieken moeten een zo getrouw mogelijk beeld geven van de realiteit die zij geacht worden te analyseren .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Dort müssen wir den politischen Willen suchen, eine gemeinsame Weltpolitik zu verfolgen, nicht in irgendwelchen Verfahren.
Daar moet de politieke wil om een gezamenlijke wereldpolitiek te voeren gevonden worden, en niet in procedures.
   Korpustyp: EU
Es handelt sich um eine subjektive Einschätzung, die in einem Verordnungstext nichts zu suchen hat.
Het gaat om een subjectieve beoordeling die in een verordenende tekst niet op haar plaats is.
   Korpustyp: EU
Sollte die Forschung der EU nicht eher Gemeinsamkeiten anstatt Kontroversen suchen?
Moet het onderzoek van de EU niet zich niet richten op het gemeenschappelijke in plaats van op het controversiële?
   Korpustyp: EU
Genauso unerbittlich wie beim Rinderwahnsinn suchen wir hier nach dem richtigen Augenmaß.
Zonder de gekkekoeienziekte ook maar enigszins te bagatelliseren, vraag ik u, deze te relativeren.
   Korpustyp: EU
Weil er illegale Aktivitäten des FSB enthüllt hatte, musste Herr Litvinenko politisches Asyl im Ausland suchen.
De heer Litvinenko zag zich door zijn onthulling van illegale activiteiten van de FSB gedwongen in het buitenland politiek asiel te vragen.
   Korpustyp: EU
Wir müssen ihre Sorgen ernst nehmen und nach geeigneten Lösungen suchen.
Wij dienen naar hun bezorgdheid te luisteren en erop te reageren.
   Korpustyp: EU
Wir werden gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, um diese digitale Kluft zu überwinden.
We zullen samen stappen nemen om deze digitale kloof te overbruggen.
   Korpustyp: EU
Wir suchen gegenwärtig in Europa nach wirtschaftlich strategischen Themen, die unsere Mitbürger berühren.
De telecommunicatie vormt duidelijk een grote strategische uitdaging.
   Korpustyp: EU
Junge Menschen in ganz Europa sind aufgeschlossen und suchen nach Möglichkeiten, die dieses Programm bietet.
Jonge mensen in heel Europa zijn ruimdenkend en ze zijn uit op de kansen die dit programma kan bieden.
   Korpustyp: EU
Die reichen Länder der Welt müssen also den Fehler bei sich selbst suchen.
De staten van de rijke wereld moeten de hand in eigen boezem steken.
   Korpustyp: EU
Ich appelliere an die Europäische Kommission, entschiedener nach einer Lösung für dieses Problem zu suchen.
Ik roep de Europese Commissie op strengere maatregelen te nemen om dit conflict op te lossen.
   Korpustyp: EU
Wir verfügen über Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung, die weltweit ihresgleichen suchen.
Wij beschikken over een van de meest complete anti-discriminatiewetgevingen ter wereld.
   Korpustyp: EU
Der Grund ist, dass sie nach einem besseren Leben in Europa suchen.
Veeleer hopen ze op een beter leven in Europa.
   Korpustyp: EU
Es ist wichtig, dass wir unsere Prioritäten erkennen; Es hat keinen Sinn, nach Schuldigen zu suchen.
Het is belangrijk dat we de juiste prioriteiten stellen; het heeft geen zin om de schuld bij iemand neer te leggen.
   Korpustyp: EU
Die Ursachen dafür allein bei Unkenntnis und fehlender Transparenz zu suchen, scheint uns zu einfach.
Het is volgens ons te gemakkelijk om dit uitsluitend aan een gebrek aan kennis en transparantie te wijten.
   Korpustyp: EU
Wir suchen Luftwechsel, Sonne im Winter, und deshalb zieht es uns in die Ferne.
Wij willen een andere omgeving, wij willen zon in de winter en daarvoor moeten wij ver van huis.
   Korpustyp: EU
Denn genau die islamistischen Extremisten sind es, die den Krieg zwischen den Religionen und Zivilisationen suchen.
Het zijn juist de islamitische fundamentalisten die uit zijn op een oorlog tussen religies en beschavingen.
   Korpustyp: EU
Schließlich sollten wir nicht nach Wegen suchen, um Mugabe zu helfen, unsere eigenen Sanktionen zu umgehen.
We zetten ons nu zelfs in om Mugabe te helpen bij het omzeilen van de sancties die we zelf tegen hem hebben genomen.
   Korpustyp: EU
Ich glaube, dass wir auch sie gewinnen müssen, indem wir sie zu überzeugen suchen.
Mijn inziens moeten wij ook deze mensen zien over te halen en te overtuigen.
   Korpustyp: EU
Geschenke, die diesen Wert übersteigen, haben im öffentlichen Dienst nichts zu suchen.
"Bij 120 euro", antwoordde ze. Duurdere geschenken zijn ongepast bij de overheid.
   Korpustyp: EU
Deshalb ist es wichtig, andere Maßnahmen zu suchen, neue Vorgehensweisen zu ersinnen.
Daarom moeten we andere middelen en systemen bedenken.
   Korpustyp: EU
Unterstützen wir jene Kreise noch wesentlich intensiver als bisher, die die Zusammenarbeit suchen.
Laten wij nog meer steun verlenen aan de kringen die naar samenwerking streven.
   Korpustyp: EU
Doch andere Abgeordnete dieses Hauses suchen angestrengt nach neuen und rückschrittlichen Lösungen im sozialen Bereich.
Anderen in dit Huis spannen zich echter in om op het sociale terrein een nieuw en retrograad pad te banen.
   Korpustyp: EU
Natürlich wird das Europäische Parlament auch einen wesentlichen Kontakt zum belorussischen Parlament suchen.
Het ligt daarbij voor de hand dat het Europees Parlement inhoudelijk contacten nastreeft met het Wit-Russische parlement.
   Korpustyp: EU
Er sagte, wir sollten die Nähe der Bürger suchen, die uns gewählt haben.
Hij zegt dat we dichter bij de burgers moeten staan die we geacht worden te dienen.
   Korpustyp: EU
Wenn Sie hier den Kompromiß mit dem Rat nicht suchen, dann kann der Rat nichts machen.
Wanneer u geen compromis met de Raad wilt sluiten, dan kan de Raad niets doen.
   Korpustyp: EU
Meiner Meinung nach geht es hier nicht darum, Schuldige zu suchen.
Mijns inziens is het niet de bedoeling om schuldigen aan te wijzen.
   Korpustyp: EU
Wir haben ein Grünbuch und suchen derzeit nach den effektivsten Vorschlägen.
We hebben een groenboek en we buigen ons momenteel over de meest effectieve voorstellen.
   Korpustyp: EU
Ich bin selbstverständlich nie dafür gewesen, systematisch die Verteidigung zu suchen.
Ik ben er nooit een voorstander van geweest dat we ons automatisch in de verdediging moeten laten drukken.
   Korpustyp: EU
Die internationale Gemeinschaft hat die Pflicht, nach den möglichen Ursachen dieser schrecklichen Verbrechen zu suchen.
De internationale gemeenschap heeft de plicht te achterhalen wat de diepere oorzaak zou kunnen zijn geweest van deze afschuwelijke misdaden.
   Korpustyp: EU
Die Menschen fliehen aus Litauen, während die Arbeitgeber Einwanderer aus Drittländern suchen.
De Litouwers emigreren massaal, terwijl de werkgevers immigranten uit derde landen aantrekken.
   Korpustyp: EU
Unglücklicherweise müssen wir heutzutage wieder neu beginnen, Vorurteile gegen Menschen, die Asyl suchen, abzubauen.
Helaas moeten we opnieuw beginnen om de vooroordelen tegen asielzoekers weg te nemen.
   Korpustyp: EU
Wie Herrn Jarzembowski ist auch mir klar, dass wir nach einem Kompromiss suchen müssen.
Ik besef net als de heer Jarzembowski dat we een compromis moeten zien te bereiken.
   Korpustyp: EU
Wir möchten im Rahmen eines Dialogs nach einer Lösung für diese Probleme suchen.
Het is onze wens deze kwesties via de dialoog aan de orde te brengen.
   Korpustyp: EU
Auf diese Weise werden dringende Angelegenheiten verzögert und die europäischen Bürger entmutigt, unseren Beistand zu suchen.
De aanhangig gemaakte zaken worden telkens weer op de lange baan geschoven, waardoor de Europese burgers die voor steun bij ons aankloppen uiteindelijk de moed verliezen.
   Korpustyp: EU
Wir brauchen und suchen die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und mit der Europäischen Kommission.
Wij willen met het Europees Parlement en de Europese Commissie samenwerken. Er wachten ons geen spectaculaire of historische gebeurtenissen.
   Korpustyp: EU
Ebenso muss die Europäische Union nach Wegen suchen, wie mit Afghanistan weiter zu verfahren ist.
Tegelijkertijd moet de Europese Unie uitzoeken hoe ze de problemen in Afghanistan kan aanpakken.
   Korpustyp: EU
In diesem Sinne suchen der vorliegende Bericht und seine Erarbeitung ihresgleichen.
In dat opzicht was dit verslag en het voorbereiden ervan een klasse apart.
   Korpustyp: EU
Es besteht die große Versuchung, die Lösung in einer Verstärkung der Strafverfolgungsmaßnahmen zu suchen.
De verleiding is natuurlijk groot om te zeggen dat de oplossing bestaat in de versterking van repressieve maatregelen.
   Korpustyp: EU
Die Kommission hat ihrerseits den vernünftigen Vorschlag gemacht, nach legalen Möglichkeiten der Einwanderung zu suchen.
De Commissie heeft voorgesteld de mogelijkheden van legale migratiekanalen te onderzoeken. Dat is een verstandig voorstel.
   Korpustyp: EU
Unsere Reaktionen werden aufmerksam verfolgt, und die Betroffenen suchen und erhalten unsere Unterstützung und unseren Rat.
Onze reacties worden zorgvuldig opgetekend en de betrokkenen vragen en krijgen onze steun en ons advies.
   Korpustyp: EU