linguatools-Logo
17 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
groothertogdom Großherzogtum 4
[Weiteres]
Groothertogdom Ghrzgt.
Ghgt.

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

groothertogdom im Großherzogtum 1

Verwendungsbeispiele

groothertogdomGroßherzogtum
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Luxemburg is weliswaar qua grootte een klein land, maar het is een groothertogdom en in die zin is het een groot land.
Luxemburg ist zwar der Größe nach ein kleines Land, aber es ist ein Großherzogtum und deswegen ein großes Land.
   Korpustyp: EU
Een dergelijke maatregel zou alleen al in het kleine groothertogdom Luxemburg tot een verplaatsing van 12% van de sigarettenproductie leiden.
Allein im kleinen Großherzogtum Luxemburg würde eine solche Maßnahme die Aussiedlung von 12 % der Zigarettenproduktion bewirken.
   Korpustyp: EU
In mijn land, het groothertogdom Luxemburg, zijn de functies van onderwijzer in het lager onderwijs en van magistraat naar mijn bescheiden mening inmiddels al te zeer vervrouwelijkt.
In meinem Land, dem Großherzogtum Luxemburg, ist der Frauenanteil meiner unmaßgeblichen Meinung nach bei Berufen wie Grundschullehrer und bei Verwaltungsberufen schon viel zu hoch.
   Korpustyp: EU
In ieder geval voorziet het groothertogdom Luxemburg voor inbreuken op de richtlijn gevangenisstraffen van 8 dagen tot 5 jaar en boetes van 10.000 tot 1 miljoen frank of slechts één van die beide straffen.
Das Großherzogtum Luxemburg jedenfalls sieht für Verstöße gegen die Richtlinie Haftstrafen von 8 Tagen bis 5 Jahren und Geldstrafen von 10 000 Francs bis 1 Mio. Francs oder eine der beiden Strafen vor.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


Groothertogdom Luxemburg das Großherzogtum Luxemburg
Luxemburg
Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg Protokoll betreffend das Grossherzogtum Luxemburg

12 weitere Verwendungsbeispiele mit "groothertogdom"

5 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Groothertogdom Mecklenburg-Schwerin
Mecklenburg-Schwerin
   Korpustyp: Wikipedia
Groothertogdom Mecklenburg-Strelitz
Mecklenburg-Strelitz
   Korpustyp: Wikipedia
Het taalprobleem is voor de advocaat die zijn beroep in het Groothertogdom uitoefent, van wezenlijk belang.
Denn das Sprachenproblem ist für einen Rechtsanwalt, der seinen Beruf in Luxemburg ausübt, von wesentlicher Bedeutung.
   Korpustyp: EU
In het Statenhuis kwamen destijds drie van de vier staten van het autonome groothertogdom Finland bijeen.
Im Ständehaus versammelten sich seinerzeit drei von den vier Ständen im Autonomen Großfürstentum Finnlands.
   Korpustyp: EU
Als laatste in deze optocht van volkeren komt Litavia – oftewel het Groothertogdom Litouwen.
Den Abschluss dieses Zugs der Nationen bildet Litauen, das heißt der Großfürst von Litauen.
   Korpustyp: EU
Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de bevaarbaarmaking van de Moezel
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und dem Grossherzogtum Luxemburg über die Schiffbarmachung der Mosel
   Korpustyp: EU IATE
Dat laatste voorstel werd door de Luxemburgse regering aanvaard. Na een wijziging van het verkeersreglement werd die kentekenplaat de officiële kentekenplaat van de voertuigen in het Groothertogdom.
Der zweite Vorschlag wurde von der luxemburgischen Regierung angenommen, und danach änderte man den Straßencode, der dann als offizielles Nummernschild der luxemburgischen Autos eingeführt wurde.
   Korpustyp: EU
Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden
Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien, dem Grossherzogtum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande über Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen
   Korpustyp: EU IATE
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken
Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien, dem Grossherzogtum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande über die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen
   Korpustyp: EU IATE
Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ter zake van wetenschappelijke en technologische informatie op kerngebied
Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Irland, der Italienischen Republik, dem Grossherzogtum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande über nuklearwissenschaftliche und nukleartechnologische Informationen
   Korpustyp: EU IATE
Zie Besluit 2010/606/EU van de Commissie van 26 februari 2010 betreffende steunmaatregel C 9/09 (ex NN 45/08, NN 49/08 en NN 50/08) door het Koninkrijk België, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg ten uitvoer gelegd ten faveure van Dexia NV, PB L 274 van 19.10.2010, blz. 54.
Siehe Beschluss der Kommission in der Beihilfesache C 9/09 — Beihilfen zugunsten von Dexia in Form einer Garantieübernahme für Obligationen und bestimmte Vermögenswerte sowie in Form einer Liquiditätshilfe und einer Kapitalerhöhung (ABl. L 274 vom 19.10.2010, S. 54).
   Korpustyp: EU DGT-TM
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van Artikel III, de leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens
Übereinkommen zwischen dem Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, der Bundesrepublik Deutschland, Irland, der Italienischen Republik, dem Grossherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Niederlande, der Europäischen Atomgemeinschaft und der Internationalen Atomenergie-Organisation in Ausführung von Artikel III Absätze 1 und 4 des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
   Korpustyp: EU IATE