linguatools-Logo
75 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[VERB]
verafschuwen verabscheuen 94

Verwendungsbeispiele

verafschuwenverabscheuen
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Ze verafschuwden de wereld... waarin de waardigheid van de doden boven die van de levenden gesteld werd.
Sie verabscheuten die Welt, in der die Würde der Toten weit über der Würde der Lebenden steht.
   Korpustyp: Untertitel
Henri was een waardeloze alcoholist en ik verafschuw dronkelappen.
Henri war ein wertloser Alkoholiker, ich verabscheue sabbernde Betrunkene.
   Korpustyp: Untertitel
Niet iedereen die deze wereld verafschuwde... kon zich bij de bandieten aansluiten.
Aber nicht jeder, der diese Welt verabscheute, konnte sich einfach den Banditen anschließen.
   Korpustyp: Untertitel
~ lk verafschuw het, mevrouw.
- Ich verabscheue sie, Madam.
   Korpustyp: Untertitel
De man die geweld verafschuwt. Nooit een pistool draagt. Maar dit is de waarheid, Doctor!
Der Mann, der Gewalt verabscheut, der niemals eine Waffe gehalten hat, aber das ist die Wahrheit, Doctor!
   Korpustyp: Untertitel
Evenals het voorzitterschap verafschuwen en veroordelen wij de wet die gisteren door het Joegoslavische parlement is aangenomen en die een aantal onafhankelijke kranten verbiedt om hun opvattingen te publiceren en radiostations om Servischtalige programma's van buitenlandse zenders uit te zenden.
Gemeinsam mit der Präsidentschaft verabscheuen und verurteilen wir das gestern vom jugoslawischen Parlament verabschiedete Gesetz, das einer Reihe unabhängiger Zeitungen verbietet, ihre Meinung zu veröffentlichen, sowie Rundfunkstationen die Übertragung von Programmen ausländischer Sender in serbischer Sprache untersagt.
   Korpustyp: EU
Mogelijk leidt dit niet tot een arrestatie, maar het is een belangrijk gebaar om te laten zien dat de wereld de gruwelijkheden verafschuwt die hij in Darfur op meedogenloze wijze begaat.
Er kann erfolglos bleiben, aber es ist eine wichtige Geste, um zu zeigen, wie sehr die Welt die Gräueltaten verabscheut, die er in Darfur ohne jede Reue begangen hat.
   Korpustyp: EU
De natuur verafschuwt 'n vacuüm?
Die Natur verabscheut ein Vakuum?
   Korpustyp: Untertitel
lk kan afzien van oude hunkeringen en slechte gewoonten, maar ik verafschuw de saaie routine van het bestaan.
Ich kann auf alte Gelüste und schlechte Gewohnheiten verzichten, aber ich verabscheue die dumpfe Routine der Existenz.
   Korpustyp: Untertitel
Wat ik niet kan begrijpen is deze bereidheid van je... om richting hel te marcheren achter een beest aan die je verafschuwt en veracht.
Aber ich verstehe nicht, wie Sie mit einer Bestie, die Sie verabscheuen, freiwillig ins Verderben gehen.
   Korpustyp: Untertitel

4 weitere Verwendungsbeispiele mit "verafschuwen"

71 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Elkaar verafschuwen, wantrouwen.
Hass und Misstrauen anderen gegenüber.
   Korpustyp: Untertitel
We verafschuwen elkaar om dezelfde redenen.
Wir teilen einen gegenseitigen Hass.
   Korpustyp: Untertitel
Hij zou alles waar ik voor sta verafschuwen.
Du bist das Gift, Gorilla!
   Korpustyp: Untertitel
Het meest recente, van het Comité tegen Foltering, maakt er opnieuw melding van: die marteltechnieken, die elk fatsoenlijk mens zou moeten verafschuwen, worden nog steeds toegepast.
Der letzte Bericht des Ausschusses für die Bekämpfung der Folter machte wiederum deutlich, dass Foltermethoden, die jeder anständige Mensch abscheulich finden müsste, noch immer angewandt werden.
   Korpustyp: EU