Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch

 
Schwedisch Deutsch
albatross Albatros

Zufällige Übersetzungen
få bort abbringen
till följd av
infolge
nedskärning
Kürzung
lägga ned auflassen


Impressum