Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch

 
Schwedisch Deutsch
tänkbar denkbar
anta denken
tänka denken
tänkare Denker
monument Denkmal
ändå dennoch
likväl dennoch
angivare Denunziant
densitet Dichte
den es
tänkande Denken
minnesmärke Denkmal
den dasjenige
tankeuppslag Denkanstoß
anse denken
kom ihåg-lapp Denkzettel
dra sitt sista andetag den letzten Atemzug tun
spänna bågen för högt den Bogen überspannen
den uppgående solens land Land der aufgehenden Sonne
ta sin hatt och gå den Hut nehmen
den desjenigen
denotation Denotation
minneslapp Denkzettel
fördöma denunzieren
åsikt Denken
tankelag Denkgesetz
ta sitt sista andetag den letzten Atemzug tun
dendrokronologi Dendrochronologie
det denjenigen
minnesbeta Denkzettel
denominativ Desubstantivum
tänkare Denkerin
ha fingret på tidens puls den Finger am Puls der Zeit haben
tankefel Denkfehler
skäl till eftertanke Denkanstoß
den europeiska människorättskonventionen Europäische Menschenrechtskonvention
dendrit Dendrit
den dömande makten Judikative
övervinna sitt sämre jag den inneren Schweinehund überwinden
den denjenigen
få respass den Laufpass bekommen
dentalt ljud Dental
trög denkfaul
slå huvudet på spiken den Nagel auf den Kopf treffen
densamme derselbe
gå över Rubicon den Rubikon überschreiten
den derjenigen
den hund som skäller biter inte Hunde, die bellen, beißen nicht
ta knäcken på den Rest geben
ge upp andan den Geist aufgeben

Zufällige Übersetzungen
konvulsion Konvulsion
tala fritt ur hjärtat
frei von der Leber weg reden
uppdra åt
auftragen
inledningsvis initial


Impressum