Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch

 
Schwedisch Deutsch
jämn eben
jämnmod Gelassenheit
jämn gleichmäßig
jämna till glätten
jämna ebnen
jämn egal
jämna ut ebnen
jämn ausgeglichen
jämna ut egalisieren
jämna till egalisieren
jämn- eben
jämna till ebnen
jämn gerade
jämnt humör Ausgeglichenheit
jämn bündig

Zufällige Übersetzungen
avdrag Abzug
avlänkning
Ablenkung
galge
Bügel
elev i särskola Förderschüler


Impressum