Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch

 
Schwedisch Deutsch
klang Klang
klan Klan
klandervärd freventlich
klangtest Klangprobe
klangkropp Klangkörper
klandra maßregeln
klandervärd frevelhaft
klang Ton
klandra sig fertigmachen
klangfärg Timbre
soundcheck Klangprobe
klanglös hohl
ljudkontroll Klangprobe
klander Krittelei
hemlig klandestin

Zufällige Übersetzungen
av alträ erlen
expeditionsledare
Expeditionsleiterin
vasall
Einsasse
trasig kaputt


Impressum