Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch

 
Schwedisch Deutsch
vadställe Furt
vad Wette
vad mig beträffar meinetwegen
vad Furt
vad nu då nanu
vadben Wadenbein
vadförmedlare Buchmacher
vad som helst irgendwas
vadförmedlare Buchmacherin

Zufällige Übersetzungen
fingerknoge Fingerknöchel
ökenlöpare
Rennvogel
flickor C
C-Jugend
bergstopp Berggipfel


Impressum