Deeplink: http://www.linguatools.de/deutsch-tschechisch/?q=ball&lang=l1
linguatools-Logo
26 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp
Zeitungskommentar (zurück:alle Korpustypen anzeigen)

Übersetzungen

[NOMEN]
Ball míč 525 ples
koule 108 míček
balón
bál
hod
Mini-Lektionen zum tschechischen Wortschatz, zur Grammatik und zur Alltagskultur. Jetzt zum Newsletter anmelden

Verwendungsbeispiele

Ball míč
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Der Torwart, Manuel Neuer, griff den Ball und warf ihn zurück ins Spiel.
Německý brankář Manuel Neuer popadl míč a vrátil ho zpátky do hry.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Um Freiheit zu erzeugen, sorgen Regeln für Hindernisse auf dem Weg des Balls und komplizieren seine Bewegung.
Abychom pocítili svobodu, vznikla pravidla, která míči do jeho dráhy kladou překážky a jeho pohyb ztěžují.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Wie ist es möglich, dass die Flugbahn eines Balls so viel Schmerz oder Glückseligkeit auslösen kann?
Jak to, že dráha míče dokáže způsobit tolik radosti i bolesti?
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Beim Fußball ist die Grundregel einfach: Der Ball soll vom Mittelpunkt aus in eines der Tore bewegt werden.
Základní pravidlo kopané je zcela jasné: je třeba přepravit míč od středu do jedné z branek.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Und zum Zweiten wird ihnen aufgetragen, den Ball in gegnerische Tore zu befördern.
Pak jim řekneme, aby míč vpravili do soupeřovy branky.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Zuerst werden zwei Mannschaften mit jeweils elf Spielern und der Aufgabe, den Ball ins Tor zu befördern auf den Platz geschickt.
Nejprve umístíme na hřiště dvě skupiny po jedenácti hráčích, jejichž úkolem je dostat míč do branky.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Wenn der Ball gefangen wurde, kann der Schiedsrichter manchmal nicht mit Sicherheit wissen, ob der Ball die Kante des Schlägers noch berührt hat.
Rozhodčí si někdy při chycení míče nemůže být jistý, zda se míč dotkl okraje pálky.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Der französische Stürmer Thierry Henry lenkte den Ball mit seiner Hand ab und passte ihm einem Teamkollegen zu, der das entscheidende Tor schoss.
Francouzský útočník Thierry Henry si zpracoval míč rukou a přihrál spoluhráči, který vstřelil rozhodující branku.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Würde der Ball vom Mittelpunkt direkt in eines der Tore rollen, wäre sein Weg, allem Anschein nach zumindest, exakt vorgegeben und das Ganze wäre langweilig.
Pokud by se měl míč odkutálet od středu hřiště do branky přímou čarou, byla by jeho dráha - či zdála by se - přesně určená a to by nudilo.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Frei von Verantwortung fliegt der Ball freudig Hin und Her- zwischen menschlichem Willen und Zufall, Freiheit und Grenzen, Erfolg und Scheitern, Hoffnung und dem Verlust der Hoffnung - um im nächsten Moment zurück in die Welt der Hoffnung zu springen.
Míč se ve své bezstarostné nezodpovědnosti míhá tam a zpátky - mezi lidskou vůlí a náhodou, svobodou a omezeními, úspěchem a prohrou, nadějí a zoufalstvím -, jen aby hned v příští chvíli vskočil do světa plného nadějí.
   Korpustyp: Zeitungskommentar

12 weitere Verwendungsbeispiele mit "ball"

514 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Wie ist es möglich, dass die Flugbahn eines Balls so viel Schmerz oder Glückseligkeit auslösen kann?
Jak to, že dráha míče dokáže způsobit tolik radosti i bolesti?
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Denn die europäischen Wettbewerbsbehörden haben der kläglich stümpernden Bush-Regierung den Ball abgenommen.
Evropské úřady, které mají na starosti hospodářskou soutěž, se totiž chopily problému, který Bushově vládě proklouzl mezi prsty.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Um Freiheit zu erzeugen, sorgen Regeln für Hindernisse auf dem Weg des Balls und komplizieren seine Bewegung.
Abychom pocítili svobodu, vznikla pravidla, která míči do jeho dráhy kladou překážky a jeho pohyb ztěžují.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Wie hätten die Fußballfans reagiert, wenn Neuer das Spiel unterbrochen und dem Schiedsrichter gesagt hätte, dass der Ball im Tor war?
Jak by fotbaloví příznivci reagovali, kdyby byl Neuer přerušil hru a sdělil rozhodčímu, že to byl gól?
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Aufgrund des politischen Konkurrenzkampfs müssen alle Politiker unabhängig von ihrem Alter am Ball bleiben, neue Probleme frühzeitig erkennen und offen für neue Ideen bleiben, die diese Probleme angehen.
Politická konkurence nutí všechny politiky bez ohledu na věk být neustále ve střehu, předjímat nové problémy a zůstávat otevřenými vůči novým myšlenkám usilujícím o jejich řešení.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Bis zum heutigen Tage patzt sie im Irak den Ball bei so überschaubaren operativen Fragen wie der Finanzierung von Maßnahmen zur Demokratieförderung.
Do dnešního dne promarnila v Iráku příležitost i ve velmi nekomplikovaných operativních otázkách, jako je financování snahy o podporu demokracie.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Dadurch, dass die Faktoren Zufall und Unberechenbarkeit ins Spiel gebracht werden, transformiert der Ball einen erbitterten und nüchternen menschlichen Kampf in eine Offenbarung der Spiritualität und Freiheit.
Tím, že do hry přináší faktor náhody a nepředvídatelnosti, transformuje hořký a všední lidský zápas ve zjevení spirituality a svobody.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Doch hatten sie anscheinend keinen Einfluss auf die beiden Architekten von Labours Wahlkampfstrategie, Ed Miliband und Ed Balls, die sich inzwischen beide aus der ersten Reihe der Politik zurückgezogen haben.
Zdá se však, že neměli žádný vliv na dva architekty labouristické předvolební strategie, Eda Milibanda a Eda Ballse, kteří už byli z politiky první linie odstraněni.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Während im Westen die Sonne unterging und sich ihr enormer, vollkommener orangeroter Ball in die Erde hineinbrannte, war im Osten der Mond aufgegangen, genau so ebenmäßig rund wie die Sonne, kühl und in blaustichigem Weiß.
Když se na západě setmělo a obrovské a dokonale oranžové slunce se začalo vpalovat do obzoru, vyšel na východě chladný, modravě bílý měsíc, jenž byl stejně dokonale plný a kulatý jako slunce.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
MELBOURNE – Kurz vor der Halbzeit im Ausscheidungsspiel der Weltmeisterschaft zwischen England und Deutschland am 27. Juni traf der englische Mittelfeldspieler Frank Lampard mit einem Torschuss die Querlatte, der Ball prallte ab und setzte deutlich hinter der Torlinie auf dem Boden auf.
MELBOURNE – Krátce před poločasovou přestávkou osmifinálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Německem, které se hrálo 27. června, vyslal anglický záložník Frank Lampard na branku střelu, jež se odrazila od břevna na trávník, přičemž viditelně přešla brankovou čáru.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Obwohl sie einem sinnvollen Zweck dienen, indem sie dafür sorgen, dass andere Player am Ball bleiben und die Effizienz durch Wettbewerb steigern, meiden die anderen Marktteilnehmer sie meistens, weil sie lieber mit den Warren Buffetts Geschäfte machen – fordernden Geschäftsleuten, die jedoch für Fair Play und die Schaffung langfristiger Werte bekannt sind.
A přestože i oni hrají užitečnou roli, protože nutí ostatní hráče být neustále ve střehu a zvyšují efektivitu prostřednictvím konkurence, účastníci trhu se jim z převážné části vyhýbají a raději dělají obchody s Warreny Buffetty – tvrdými byznysmeny, o nichž je však známo, že hrají fér a vytvářejí dlouhodobé hodnoty.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Ein Team, das nicht in der Lage ist, neunzig (oder mehr) Minuten volles Tempo zu gehen, mit der ganzen Mannschaft schnell von Verteidigung auf Angriff umzuschalten, mit perfekter Technik den Ball auf engstem Raum zu kontrollieren und dann auch zu punkten, hat in der Weltspitze kaum noch eine Chance.
Mužstvo, které se nedokáže pohybovat plnou rychlostí celých 90 minut (nebo i déle ), přecházet s celým týmem rychle z obrany do útoku a udržet kontrolu nad míčem, aby omezilo pohyby soupeře, nemá v nejvyšší soutěži mnoho šancí.
   Korpustyp: Zeitungskommentar