linguatools-Logo
502 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Ball míč 525 ples 346 koule 108 balón 47 bál 29 hod 4

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Ball balonek 1
ball kouli 1 vložil John 1 míček 1

Verwendungsbeispiele

Ball míč
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Ausgewachsenen Vögeln sollten z. B. Steine, Kiefernzapfen, Bälle oder Äste angeboten werden, an denen sie picken können.
Dospělí ptáci by měli mít k dispozici předměty na klování, například kameny, šišky, míče a větvičky stromů.
   Korpustyp: EU
Der Ball liegt nun in Ihrem Spielfeld, jetzt sind Sie am Zug.
Míč je na vaší straně a nyní je řada na vás, vy musíte přijmout opatření.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
So machen wir weiter und schieben uns den Ball hin und her.
Právě tak si počínáme a vzájemně si tímto způsobem přehazujeme míč z jednoho hřiště na druhé.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nur wenige Frauen Mitte Dreißig plagen sich mit tiefen und angeschnittenen Bällen herum.
Je tam pár žen - třicátnic, které si tam zkoušejí přízemní míče a odpalování u lajny.
   Korpustyp: Literatur
Ich sage also der Ratspräsidentin: Bitte stoßen Sie den Ball nicht wieder an; nehmen Sie ihn wieder zurück.
Proto bych paní úřadující předsedkyni Rady chtěl požádat, aby nenechala tento míč v hracím poli, ale aby si ho opět zvedla.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Man kann sagen, dass der Ball jetzt bei der Kommission liegt, die selbstverständlich auf unseren Beitrag und unsere Unterstützung rechnen kann, Frau Kommissarin.
Můžeme říci, že míč je teď na hřišti Komise, samozřejmě s naší pomocí a podporou, paní komisařko.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Kricket- und Poloausrüstungen, ausgenommen Bälle
Vybavení pro kriket a pólo, jiné než míče
   Korpustyp: EU
Tausende von Menschen leiden bis heute unter den Auswirkungen von Streumunition: Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Zivilisten und insbesondere Kinder, die die Bomblets oft für Bälle oder Spielzeug halten.
Tisíce lidí jsou dodnes postiženy kazetovou municí: téměř výhradně civilisté, a zejména mnoho dětí, které si často spletou bomby s míči a hračkami.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Sie sind am Ball; sie müssen schnell reagieren und weitestgehend gewährleisten, dass diese wie auch die noch ausstehenden Maßnahmen auch wirklich dazu beitragen, die Krise in der Fischereiwirtschaft zu begrenzen.
Míč opravdu leží na jejich hřišti; musí jednat rychle a co nejdříve zajistit, aby tato opatření a opatření, která se dosud projednávají, skutečně pomohly zmírnit krizi v rybářském průmyslu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
(EN) Herr Präsident! Darf ich der Ratspräsidentin sagen, dass es sehr nett ist, wenn sie den Ball wieder auf das Spielfeld wirft, ich ihr aber empfehle, den Ball wieder zurückzuholen und wegzuschließen?
Vážený pane předsedající, mohl bych paní úřadující předsedkyni Rady říci, že je od ní pěkné, že vhodila míč do hrací plochy, ale chtěl bych jí navrhnout, aby ho znova odložila.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


zum Ball gehen jít na ples 23
einen Ball geben pořádat ples 2
den Ball zuwerfen hodit míč 1
Ball Grid Array Ball grid array 1

100 weitere Verwendungsbeispiele mit ball

402 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Lucille Ball
Lucille Ballová
   Korpustyp: Wikipedia
Snap den Ball! Snap den Ball!
Chyť ho, chyť ho.
   Korpustyp: Untertitel
Ball- und Kugelsportart
Míčová hra
   Korpustyp: Wikipedia
Cock and Ball Torture
Ballbusting
   Korpustyp: Wikipedia
Base on Balls
Meta zdarma
   Korpustyp: Wikipedia
Big Ball of Mud
Velká hrouda bahna
   Korpustyp: Wikipedia
Wir bleiben am Ball.
Přičiníme se o to.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Rein mit dem Ball.
O tom přesně mluvím.
   Korpustyp: Untertitel
- Gib mir den Ball.
Jo, a stehenní kost je součást ptáka.
   Korpustyp: Untertitel
Meine Fresse, Rice-ball?
Ty vole! Rice Bowl?
   Korpustyp: Untertitel
Einen doppelten Melon Ball.
Sice je to nevýhoda.
   Korpustyp: Untertitel
Spielen wir Ball fangen?
Přišel sis se mnou zahrát?
   Korpustyp: Untertitel
Fängst du den Ball?
Zaházel by sis se mnou?
   Korpustyp: Untertitel
Ich bleib am Ball.
- Jo. - Nashle.
   Korpustyp: Untertitel
Fang einfach den Ball.
Proste vem ten míc.
   Korpustyp: Untertitel
Beobachte genau deinen Ball.
Koukej! Dívej se!
   Korpustyp: Untertitel
Bleib am Ball. Ja.
- Hodně štěstí, jo?
   Korpustyp: Untertitel
Hobbs verpasste den Ball.
Hobbs se pokusil zasáhnout a minul.
   Korpustyp: Untertitel
Lasst uns Ball spielen!
Snad hrajeme, ne?!
   Korpustyp: Untertitel
- Lass den Ball los!
-Ani omylem! Pusť ho!
   Korpustyp: Untertitel
Yuen hat den Ball.
U míčeje teď Yuenová.
   Korpustyp: Untertitel
Ok, führ den Ball.
Dělej, jako bys ho chtěl prokopnout.
   Korpustyp: Untertitel
- Vergrab den Ball.
- Rozluč se s ní.
   Korpustyp: Untertitel
- Halt den Ball flach.
- Netlač na pilu.
   Korpustyp: Untertitel
Wir haben Ball gespielt.
Měli jsme večírek, vzpomínáte si?
   Korpustyp: Untertitel
- Lasst den Ball laufen!
- Jsi v pohodě?
   Korpustyp: Untertitel
Hol dir den Ball!
Přesně tohle potřebuješ, hochu.
   Korpustyp: Untertitel
- Ming geht zum Ball.
Právě mi volala Ming. - Dneska večer přijde.
   Korpustyp: Untertitel
- Gehen wir zum Ball?
- Jedeme na výlet?
   Korpustyp: Untertitel
- Wie ist der Ball?
- Tak jak to jde?
   Korpustyp: Untertitel
Beweg dich, Cue Ball!
No tak, tancuj.
   Korpustyp: Untertitel
Ich mag Sno Balls.
Já mám rád dortíky.
   Korpustyp: Untertitel
Ich hab den Ball!
Dostal jsem se k míči!
   Korpustyp: Untertitel
Wollen wir Ball spielen?
Ty, zahrajeme si s míčkem?
   Korpustyp: Untertitel
Der Ball kommt zurück!
Balon se už vrací.
   Korpustyp: Untertitel
Ich bin am Ball.
Mám to na mušce.
   Korpustyp: Untertitel
Ihr Ball, Foreman.
Tvoje parketa, Foreman.
   Korpustyp: Untertitel
Der Ball ist morgen?
On je už zítra?
   Korpustyp: Untertitel
Wir haben Ball gespielt.
Jen jsme si házeli.
   Korpustyp: Untertitel
Führ du den Ball.
Je to na tobě.
   Korpustyp: Untertitel
- Bereit für den Ball?
- Jdeme plesat?
   Korpustyp: Untertitel
Lass den Ball, Arschloch!
Nešahej na to, vymrdanče!
   Korpustyp: Untertitel
- Der Ball wird krass.
Promenáda bude Rufus.
   Korpustyp: Untertitel
Die Schönheit des Balles.
Nejlepší tanečnice. Prostě královna plesu.
   Korpustyp: Untertitel
Dies ist ein Ball.
Říká se tomu tanec.
   Korpustyp: Untertitel
Wirf den Ball her!
Dej mi ten balon!
   Korpustyp: Untertitel
Bleib am Ball, Kumpel.
Vydrž, kámo.
   Korpustyp: Untertitel
- Willst du Ball spielen?
- Nechceš si zahrát?
   Korpustyp: Untertitel
Wie war der Ball?
Jak bylo na plese?
   Korpustyp: Untertitel
- Bewegt den Scheiß-Ball!
- Jdi po tom míči, sakra!
   Korpustyp: Untertitel
Karev, wirf den Ball!
- Kareve, sem s tím míčem!
   Korpustyp: Untertitel
Hast du Ball gespielt?
- Tys někdy hrála?
   Korpustyp: Untertitel
Wo ist der Ball?
Kde je balónek?
   Korpustyp: Untertitel
Mit einem Ball, richtig?
S míčem, že?
   Korpustyp: Untertitel
Natürlich, der Bigweld-Ball!
No ovšem!
   Korpustyp: Untertitel
Spiel den angetäuschten Ball!
Zkusme to ještě jednou.
   Korpustyp: Untertitel
Ich bleibe am Ball.
Budu v tom dál hrabat.
   Korpustyp: Untertitel
Hol den Ball, lauf.
Ale, nech toho. A poběž!.
   Korpustyp: Untertitel
Bring den Ball zurück.
Pěkně mi to přines.
   Korpustyp: Untertitel
Mit zwei Tennis balls.
S dvěma tenisovými míčky.
   Korpustyp: Untertitel
Bin schon am Ball.
- Už žádné pití.
   Korpustyp: Untertitel
Jetzt ein schneller Ball.
Tak ať se ukáže.
   Korpustyp: Untertitel
Fäkalien waren am Ball.
Na tom míči byly hovna.
   Korpustyp: Untertitel
Ball ist im Netz.
Oouu! Nic než síť.
   Korpustyp: Untertitel
Oh, der Ball.
- a já na sobě neměla mikinu.
   Korpustyp: Untertitel
- Wirf weiter den Ball.
- Jen házej míčkem.
   Korpustyp: Untertitel
- Ja, Ball werfen.
- Jo, házet míčkem.
   Korpustyp: Untertitel
Heute Abend bin ich die Schönste, auf dem Ball. Ball.
Dneska budu nejkrásnější, až půjdem tancovat tancovat.
   Korpustyp: Untertitel
Hol den Ball! Na los!
Tak, běž pro něj!
   Korpustyp: Untertitel
Warte auf den Ball, Liebling.
Čekám na tvůj nadhoz, kotě.
   Korpustyp: Untertitel
Ist das ein Melon Ball?
Tohle je moje žena Myra.
   Korpustyp: Untertitel
Das Ding auf dem Ball?
Ta věc na maturitním plese?
   Korpustyp: Untertitel
Es war auf einem Ball.
- No bylo to na plese.
   Korpustyp: Untertitel
Ja, will den Ball flachhalten.
Věci mám u D.L.
   Korpustyp: Untertitel
- Lasstsie nicht an den Ball
- Drzteje a nenechteje skórovat.
   Korpustyp: Untertitel
Der Ball macht mir Sorgen.
Bojím se té taneèní soutìže.
   Korpustyp: Untertitel
Schön am Ball bleiben, Baby.
Jak se vede, kotě.
   Korpustyp: Untertitel
Wirf mal den Ball her.
Hej, ty, hoď sem ten balon.
   Korpustyp: Untertitel
Ich soll den Ball fangen?
To jako budu chytat přihrávky?
   Korpustyp: Untertitel
- Das war sein schneller Ball.
- Ne, to byl jeho fastball.
   Korpustyp: Untertitel
Bei meinem Ball, Tante Alicia.
Na plese, teto Alicie.
   Korpustyp: Untertitel
Die werfen einen echten Ball.
Ale oni hází opravdovým míčkem.
   Korpustyp: Untertitel
Gibst du mir den Ball?
Hardingu, hodíš mi ho?
   Korpustyp: Untertitel
Was willst du? Einen Ball.
- Tak co to dneska bude, mládenci?
   Korpustyp: Untertitel
-Er ist dem Ball nachgesprungen.
Běžel za míčkem a je v díře.
   Korpustyp: Untertitel
Der Ball fliegt ins Aus!
Letí, letí, ale je to faul!
   Korpustyp: Untertitel
Schieß den Ball zurück, bitte!
Můžete nám to kopnout?
   Korpustyp: Untertitel
Der Ball liegt bei 200.
To muselo být 200 metrů.
   Korpustyp: Untertitel
Angst vor dem Ball? Miss?
Bojíš se míčku, slečinko?
   Korpustyp: Untertitel
Der Ball wird immer größer.
Vždyť naše nadace se rozrůstá.
   Korpustyp: Untertitel
Trete einfach den Ball, Alter.
Prostě do toho míče kopni.
   Korpustyp: Untertitel
Jetzt trete den verdammten Ball.
Tak kopni do toho zatracenýho míče.
   Korpustyp: Untertitel
Gib mir mal den Ball.
Půjčíš mi to na chvilku?
   Korpustyp: Untertitel
Drücken Sie weiter den Ball.
Pokračujte v mačkání toho míčku.
   Korpustyp: Untertitel
- ich bin noch am Ball.
- Mám na to.
   Korpustyp: Untertitel
Wir müssen am Ball bleiben.
Na to se musíme soustředit.
   Korpustyp: Untertitel
Ich höre keinen Red Ball.
Vypadla snad červená kulička?
   Korpustyp: Untertitel
- Mama, schieß endlich den Ball.
- Kopni do něj, mami.
   Korpustyp: Untertitel
- Ich werf den Ball hoch.
- Provedu výkop.
   Korpustyp: Untertitel
Dragon hat den Ball bekommen.
Válečníci jsou v ofenzívě.
   Korpustyp: Untertitel