linguatools-Logo
305 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Menschheit lidstvo 1.231 lidstva 293

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Menschheit lidství 12 dav 1

Verwendungsbeispiele

Menschheit lidstvo
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Ich - wir alle müssen der wachsenden Gefahr der Auswirkungen des Klimawandels und der globalen Erwärmung auf die Menschheit Aufmerksamkeit schenken.
Musím vzít v úvahu - my všichni musíme vzít v úvahu - rostoucí hrozbu klimatických změn a globálního oteplování pro lidstvo.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Dies ist ein schwerer Stoß für Pakistan und für die gesamte Menschheit.
Pro Pákistán i pro lidstvo jako celek je to skutečně rána.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die größte Bedrohung der Menschheit ist das militärische Nuklearwaffenarsenal.
Největší hrozbou pro lidstvo je jaderný vojenský arzenál.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die Tragödie von Fukushima unterstreicht die große Gefahr, die die Kernenergie für die Menschheit und für die Umwelt darstellt.
Fukušimská tragédie ukazuje, jak velké riziko pro lidstvo i životní prostředí jaderná energie představuje.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die biologische Vielfalt ist für das Wohl und das Überleben der Menschheit unverzichtbar.
Biologická rozmanitost je důležitá pro dobré životní podmínky a pro přežití lidstva.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Der Klimawandel, der im hohen Norden stattfindet, wird von immenser Bedeutung für die gesamte Menschheit sein.
Změna klimatu probíhající v nejsevernější oblasti bude mít kolosální význam pro celé lidstvo.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Würde die Menschheit doch bloß die Sinnlosigkeit solcher Kriege erkennen!
Kéž by jen lidstvo mohlo nahlédnout zbytečnost takových válek.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die Welt ist kurz gesagt ein Stückwerk, die Menschheit ist ein Stückwerk und jeder von uns ist ein Stückwerk.
Svět je zkrátka pestrý, pestré je lidstvo a pestrý je každý z nás.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Der Vulkan in Island hat der Menschheit abermals gezeigt, über welche Macht die Natur verfügt.
Islandská sopka zase jednou ukázala lidstvu skutečnou sílu přírody.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel, und die Zeit läuft uns davon.
Budoucnost lidstva visí na vlásku a čas se krátí.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Menschheit

205 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Der Menschheit Schicksal/Der Menschheit Hoffnung.
Osud i naděje člověka.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Krieg gegen die Menschheit.
O válce s lidstvem.
   Korpustyp: Untertitel
Auf eure Knie, Menschheit.
Na kolena, lidé.
   Korpustyp: Untertitel
Musik rettet die Menschheit.
Hudba, která zachraní lildstvo.
   Korpustyp: Untertitel
Die Gefängnisse der Menschheit.
To jsou vězení člověka.
   Korpustyp: Untertitel
- Und auf Wiedersehen, Menschheit.
- Sbohem, lidská raso.
   Korpustyp: Untertitel
Pure Menschheit auf Film.
Byli ve filmu jen lidé.
   Korpustyp: Untertitel
- Der Menschheit Kinder.
- Jsou to děti člověka.
   Korpustyp: Untertitel
Sie Armutszeugnis der Menschheit!
Vy parodie na člověka!
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit soll siegen.
Chci, aby vyhráli lidi.
   Korpustyp: Untertitel
Und gegenüber der Menschheit auch.
Mám také zodpovědnost vůči lidstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit lebte Jahrtausende ohne.
Lidé bez něj žili po několik tisíc let.
   Korpustyp: Untertitel
- Ihre Angelegenheiten? - Die der Menschheit.
- Můstek výsadku, ohlaste se.
   Korpustyp: Untertitel
Jede der Menschheit bekannte Seuche.
Každých, ze známých smrtelných nemocí.
   Korpustyp: Untertitel
"die Menschheit je aufmachte" nannte.
"jakého se kdy člověk odvážil. "
   Korpustyp: Untertitel
Und die Menschheit mit ihm.
A lidský druh s ním.
   Korpustyp: Untertitel
Ein Dienst an der Menschheit.
To je jako služba lidstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Mein bester Beitrag zur Menschheit.
Je to můj největší přínos lidstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Und für die Menschheit, natürlich.
A potkávat skvělé lidi.
   Korpustyp: Untertitel
Keine Menschheit, die mich unterdrückt.
Neomezuje mě žádná zmučená humanita.
   Korpustyp: Untertitel
- Und die Menschheit wird gut.
- A to prý, že tady jsou lidi poctiví.
   Korpustyp: Untertitel
Anbetung der Menschheit und Liebe!
Být milován a zbožňován lidstvem!
   Korpustyp: Untertitel
Er will der Menschheit entkommen.
On utíká před lidmi.
   Korpustyp: Untertitel
Als wäre die Menschheit ausgestorben.
Zdálo se, že lidi zmizeli.
   Korpustyp: Untertitel
Das Problem ist die Menschheit.
Jsem ve sporu s člověkem.
   Korpustyp: Untertitel
Willkommen bei der Menschheit, Arschloch.
Vítej v lidské rase, pitomče.
   Korpustyp: Untertitel
Migrationsbewegungen sind so alt wie die Menschheit.
Migrace lidí je stará jako samotné dějiny.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Woher kommt seine Wut auf die Menschheit?
Co způsobilo ten obrovský hněv vůči lidské rase?
   Korpustyp: Untertitel
Okay, lassen Sie die Vanille, die Menschheit.
Lloyde! - Ty vanilkový jsem lidstvu nechal.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist der Abschaum der Menschheit.
Ta nejhorsí spodina sveta.
   Korpustyp: Untertitel
Ich verliere meinen Glauben an die Menschheit.
Jako bych ztrácela svojí víru v lidskost.
   Korpustyp: Untertitel
Wollen Sie das Aussterben der Menschheit verantworten?
Chcete být zodpovědný za vyhynutí lidské rasy?!
   Korpustyp: Untertitel
Die ganze Menschheit sind unsere Väter.
Celá lidská rasa je našimi rodiči.
   Korpustyp: Untertitel
Das Zeitalter der Menschheit findet sein Ende.
Dnešní nocí končí lidský věk. -Už žádné kompromisy.
   Korpustyp: Untertitel
Knie nieder, du Abschaum der Menschheit.
Poklekni, chátro, před svým králem.
   Korpustyp: Untertitel
Eine gute Sache für die Menschheit.
Považuju to za pozitivní pro stav světa.
   Korpustyp: Untertitel
Ja, der liebliche Duft der Menschheit.
-Ano, skvělý zápach lidskosti.
   Korpustyp: Untertitel
Du wirst die Menschheit nicht unterjochen, Ares.
Lidi si nepodrobíš, Áree.
   Korpustyp: Untertitel
Deshalb ist die Menschheit vom Aussterben bedroht.
Proto se člověk stal ohroženým druhem.
   Korpustyp: Untertitel
Alles Wissen der Menschheit befindet sich hier.
Všechno lidské vědění je zde.
   Korpustyp: Untertitel
Wachen Sie auf! Die Menschheit braucht Sie!
Začneme se k sobě chovat slušně, ne, Pepo?
   Korpustyp: Untertitel
Es geht ums Überleben der Menschheit, Plissken.
Jde tu o přežití lidské rasy, Plisskene.
   Korpustyp: Untertitel
Damit ließe sich die ganze Menschheit vernichten.
V podstatě, je to zařízení které štěpí kyslíkové atomy v tekutinách.
   Korpustyp: Untertitel
Intelligenz verursachte der Menschheit nichts als Ärger.
Co ta už lidstvu způsobila průšvihů.
   Korpustyp: Untertitel
Ein Wunder, dass die Menschheit überlebt hat.
- Je to zázrak, že naše rasa přežila.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit war immer gegen ihre Natur.
Lidé šli vždycky proti přírodě.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit muss vorsichtig beeinflusst werden.
Lidstvu se musí vládnout pečlivě.
   Korpustyp: Untertitel
Dieser Flug dient dem Wohl der Menschheit.
Tato cesta je pro dobro všeho lidu.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir sind der Abschaum der Menschheit.
Jste rozezpívané a roztančené hovno.
   Korpustyp: Untertitel
Und natürlich auch die Menschheit nicht.
A svět taky ne.
   Korpustyp: Untertitel
Was war sein Verbrechen an der Menschheit?
Takže, čím se provinil?
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit wird Sie nicht vermissen.
Lidi tě nebudou postrádat.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit besteht aus Schafshirten und Schafe
Všichni se dělí na pastevce a berany.
   Korpustyp: Untertitel
Nicht um der Menschheit zu dienen.
Ne proto, že maximalizuji mé služby lidstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Die Vollendung der Menschheit verläuft wie vorgezeichnet.
Projekt lidské instrumentality bude uskutečněn, jak je psáno na svitcích od Mrtvého moře.
   Korpustyp: Untertitel
Ich rede von der ganzen Menschheit.
Mluvím o celém lidstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit benutzt Maschinen seit Jahrhunderten.
A my jsme zneužívali stroje po celá staletí.
   Korpustyp: Untertitel
"Protocop, Beschützer der Menschheit". Ist er das?
"Protocop, ochránce lidí" je to ono?
   Korpustyp: Untertitel
Laputas Macht ist der Traum der Menschheit.
Síla Laputy je snem lidské rasy.
   Korpustyp: Untertitel
…nd ihre Rolle als Retter der Menschheit.
A jejich roli při záchraně lidské rasy.
   Korpustyp: Untertitel
Dann tut mir die Menschheit aber Leid.
- Truchlím pro váš druh.
   Korpustyp: Untertitel
Dass die Menschheit am Ende ist!
- Že lidstvu dochází palivo.
   Korpustyp: Untertitel
Anders als der Rest der ganzen Menschheit.
Na rozdíl od zbytku osazenstva.
   Korpustyp: Untertitel
Wäre das kein Dienst an der Menschheit?
Nebyla by tohle služba lidstvu?
   Korpustyp: Untertitel
Als Spezies wurde die Menschheit exponentiell klüger.
Jako druh se lidé stávají chytřejší exponenciálně.
   Korpustyp: Untertitel
Für ein warmes Licht für die Menschheit!
Sdílet to s celým lidstvem kvůli dostatku světla a tepla?
   Korpustyp: Untertitel
Das ist das Ende der Menschheit.
Závěr nám známého žití.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit suchte nach einem Hoffnungsschimmer.
Lidé pátrali po posledním semínku naděje.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit hätte sich fast zerstört.
Civilizace se snažila zničit sebe sama.
   Korpustyp: Untertitel
Einen Satz, der die Menschheit adelt.
Dejte mi větu, která povznese lidský druh.
   Korpustyp: Untertitel
Und Sie wollen der Menschheit dienen.
A takhle chcete sloužit lidstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit verdient es nicht anders.
Lidská rasa si nezaslouží žít.
   Korpustyp: Untertitel
Du hast die Menschheit zum Untergang verurteilt.
- Co, Butchi?
   Korpustyp: Untertitel
Aber nicht wie die Natur der Menschheit.
Ale ne lidskou povahu.
   Korpustyp: Untertitel
Du scherst dich um die Menschheit?
Najednou ti záleží na lidech?
   Korpustyp: Untertitel
Den Abschaum der Menschheit finden Sie hier.
Vidíte jen spodinu světa.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit hat ein Recht auf Wissenschaft.
Lidé mají právo na výzkum.
   Korpustyp: Untertitel
Hoffentlich wird die Menschheit nie stärker.
Doufejme, že nikdy nebude silnější než člověk.
   Korpustyp: Untertitel
Aber du hast die Menschheit verlassen.
Snaž se oprostit od těch přízemních emocí.
   Korpustyp: Untertitel
- Das wäre das Ende der Menschheit.
- Je to konec se životem, jak ho známe.
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit wird nie danach leben.
Lidé nikdy nepřijmou takovou filosofii.
   Korpustyp: Untertitel
Nur nicht vom Gericht der Menschheit.
Ale ne před lidskou spravedlností.
   Korpustyp: Untertitel
Hoffentlich, sonst stirbt die Menschheit aus.
To doufám. Byl by to konec lidský rasy.
   Korpustyp: Untertitel
Pete Vilmer als Helfer der Menschheit.
Pete Vilmere, lepšící se společnost.
   Korpustyp: Untertitel
Eine Welt zum alleinigen Nutzen der Menschheit.
Svět je navíc vytvořený k výhradnímu prospěchu člověka.
   Korpustyp: Untertitel
Wiederbesiedlung, unsere Pflicht für die Menschheit.
Jenom znovuzalidňování, naše povinnost.
   Korpustyp: Untertitel
Durch Träume beeinflusse ich die Menschheit.
Skrze sny ovlivňuji lidské bytosti.
   Korpustyp: Untertitel
- Sie ist der Abschaum der Menschheit!
- Je to nakažlivý lidský odpad!
   Korpustyp: Untertitel
Du bist der Abschaum der Menschheit.
Jste rozezpívané a roztančené hovno tohohle světa.
   Korpustyp: Untertitel
Hier ist die Menschheit in Hochform.
Tady jsou lidi na sebe nejhodnější.
   Korpustyp: Untertitel
Fortschritt und Harmonie für die Menschheit.
Pokrok a blahobyt celému lidstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Sie haben alle Gesetze der Menschheit gebrochen.
Už jsi porušil všechny lidské zákony.
   Korpustyp: Untertitel
- Vor der Menschheit, wie wart ihr da?
- Jací jste byli, než přišli lidé?
   Korpustyp: Untertitel
Ich dachte, die Menschheit wäre Sie losgeworden.
Myslel jsem, že jste dávno po smrti.
   Korpustyp: Untertitel
"So düster der Betrug der Menschheit:"
"Tak tajemný to protiklad"?
   Korpustyp: Untertitel
Die Menschheit ist auf dem falschen Weg.
Lidskost je také na té nesprávné, nebezpečné cestě.
   Korpustyp: Untertitel
"Die größte Erfindung zum Wohle der Menschheit."
"Nejlepší vynález všech dob, který přispěl lidstvu."
   Korpustyp: Untertitel
, repräsentative UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
v oblasti kulturního dědictví, jako je seznam světového dědictví UNESCO
   Korpustyp: EU DCEP
Die Liste akuter Bedrohungen der Menschheit ist bedrückend lang.
Seznam naléhavých výzev, které stojí před lidstvem, je trýznivě dlouhý.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Einfach ausgedrückt: die Menschheit ist nicht mit Energieknappheit konfrontiert.
Jednoduše řečeno se my lidé nepotýkáme s nedostatkem energie.
   Korpustyp: Zeitungskommentar