linguatools-Logo
99 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Muskulatur Sval

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Muskulatur svalstvo 17 svaly 14 svalovina 11

Verwendungsbeispiele

Muskulatur svalstvo
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Dadurch ergibt sich eine Entspannung der glatten Muskulatur 21 und Blut fließt in das Penisgewebe , wodurch eine Erektion hervorgerufen wird .
Tento proces vede k uvolnění hladkého svalstva , přítoku krve do tkání penisu , a tím k erekci .
   Korpustyp: Fachtext
Daraus resultiert eine Relaxation der glatten Muskulatur , wodurch ein gesteigerter Bluteinstrom in den Penis ermöglicht wird .
Výsledkem je relaxace hladkého svalstva kavernózních těles , umožňující zvýšený přítok krve do penisu .
   Korpustyp: Fachtext
Das passt zu seiner Muskulatur.
No, to odpovídá jeho svalstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Hierdurch kommt es zu einer Relaxation der glatten Muskulatur im Corpus cavernosum, was den Bluteinstrom ermöglicht.
8 jsou zvýšené hladiny cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP), vedoucí k uvolnění hladkého svalstva v corpus cavernosum, což umožní přítok krve.
   Korpustyp: Fachtext
Auswirkungen auf die Muskulatur Unter der Anwendung von Telbivudin wurden mehrere Wochen bis Monate nach Beginn der Behandlung Fälle von Myopathie und Myalgie beschrieben ( siehe Abschnitt 4. 8 ) .
3 Vliv na svalstvo Při léčbě telbivudinem byly hlášeny případy myopatií a myalgií vyskytujících se několik týdnů až měsíců po zahájení terapie ( viz bod 4. 8 ) .
   Korpustyp: Fachtext
Opioide erhöhen den Tonus und vermindern die propulsiven Kontraktionen der glatten Muskulatur des Gastrointestinaltrakts, wodurch sich die Durchgangszeit im Magen-Darm-Trakt verlängert, was möglicherweise für die obstipierende Wirkung von Fentanyl verantwortlich sein könnte.
Opiáty zvyšují tonus a tlumí hnací kontrakce hladkého svalstva v gastrointestinálním traktu, což má za následek prodloužení transportu potravy v gastrointestinálním systému, a může být důvodem konstipačního účinku fentanylu.
   Korpustyp: Fachtext
PDE5 ist ein Enzym , das sich in der glatten Muskulatur des Corpus Cavernosum , in der glatten Muskulatur der Gefäße und inneren Organe , im Skelettmuskel , in den Thrombozyten , in der Niere , Lunge und im Kleinhirn findet .
PDE5 je enzym , který se nalézá v hladkém svalstvu corpus cavernosum , viscerální hladké svalovině , hladkém svalstvu cév , kosterních svalech , krevních destičkách , ledvinách , plicích a mozečku .
   Korpustyp: Fachtext
In schweren Fällen kann ein Mangel zu sekundärem Hyperparathyreoidismus , Hypophosphatämie , Schwäche der proximalen Muskulatur und Osteomalazie und so zu einem weiter erhöhten Risiko für Stürze und Knochenbrüche bei osteoporotischen Personen führen .
V těžkých případech vede nedostatek k sekundárnímu hyperparatyroidismu , hypofosfatemii , slabosti proximálního svalstva a osteomalacii , což dále zvyšuje nebezpečí pádů a zlomenin u jedinců s osteoporózou .
   Korpustyp: Fachtext
Während Opioide im Allgemeinen den Tonus der glatten Muskulatur des Harntrakts erhöhen, schwankt die Gesamtwirkung; wobei in manchen Fällen Harndrang, und in anderen Fällen Schwierigkeiten beim Harnlassen ausgelöst werden.
Opiáty sice obecně zvyšují tonus hladkého svalstva močových cest, výsledný vliv však kolísá – v některých případech vede k urgentnímu močení, v jiných naopak způsobuje problémy při močení.
   Korpustyp: Fachtext
Wenn diese Arzneimittel ( und bestimmte weitere Mittel , die Auswirkungen auf die Muskulatur haben können ) während der Behandlung mit Cubicin angewendet werden , kann das Risiko von Nebenwirkungen , die die Muskulatur betreffen , erhöht sein .
Je možné , že riziko nežádoucích účinků působících na svaly může být vyšší , jestliže je v průběhu léčby přípravkem Cubicin užíván některý z těchto léčebných přípravků ( a některých dalších , které mohou působit na svalstvo ) .
   Korpustyp: Fachtext

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


Glatte Muskulatur Hladká svalovina

72 weitere Verwendungsbeispiele mit "Muskulatur"

42 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Muskulatur
Pohybová soustava
   Korpustyp: Wikipedia
Gute Spannkraft und Muskulatur.
Ty si dobře stavěná.
   Korpustyp: Untertitel
Das passt zu seiner Muskulatur.
No, to odpovídá jeho svalstvu.
   Korpustyp: Untertitel
Schmerzen der Skelett- muskulatur (z.B.
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
   Korpustyp: Fachtext
Wären Sie bereit, diese Muskulatur zu stärken?
Nuže, byl byste ochoten věnovat jí svou péči?
   Korpustyp: Untertitel
Erkrankungen der Muskulatur : Athralgie , Arthrose , Myalgie , Rückenschmerzen , Gelenkschmerzen ;
Poruchy pohybového systému : bolesti kloubů , nezánětlivé onemocnění kloubů s postižením kloubní chrupavky , bolesti svalů , bolesti v zádech , postižení kloubů ;
   Korpustyp: Fachtext
In seltenen Fällen waren diese Störungen der Muskulatur schwerwiegend.
vzácných případech mohou být tyto svalové obtíže závažné.
   Korpustyp: Fachtext
Skelett- muskulatur-, Bindegewebs- und Knochen- erkrankungen einschließlich diesbezüglicher Untersuchungs- parameter
Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně včetně souvisejících klinických a laboratorních nálezů
   Korpustyp: Fachtext
Schmerzen der Myalgie Skelett- Arthritis muskulatur gesteigerte (z.B.
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
   Korpustyp: Fachtext
Das sind jetzt ein paar Lockerungsübungen, zum auflockern der Muskulatur.
To je pár cviků na uvolnění svalstva.
   Korpustyp: Untertitel
Es metastasierte in die Wirbelsäule und in die Muskulatur.
Metastázoval do páteře a svalů.
   Korpustyp: Untertitel
und sofort die vollständige Lähmung der ganzen Muskulatur auslöste.
což způsobilo okamžité ochrnutí svalů na celém těle, proto zemřely s úsměvem na rtech.
   Korpustyp: Untertitel
- Erhöhung der Insulinempfindlichkeit in der Muskulatur und damit Verbesserung der peripheren
- ve svalech mírným zvýšením citlivosti vůči inzulinu, čímž zlepšuje vychytávání a utilizaci
   Korpustyp: Fachtext
In der Brusthöhle ist die Muskulatur zwischen den Rippen von Fett durchzogen
V dutině hrudní je silné krytí lojem.
   Korpustyp: EU
Daraus resultiert eine Relaxation der glatten Muskulatur , wodurch ein gesteigerter Bluteinstrom in den Penis ermöglicht wird .
Výsledkem je relaxace hladkého svalstva kavernózních těles , umožňující zvýšený přítok krve do penisu .
   Korpustyp: Fachtext
In seltenen Fällen waren diese Störungen der Muskulatur schwerwiegend ( Rhabdomyolyse , d. h .
Ve vzácných případech byly tyto svalové poruchy závažné ( rhabdomyolýza ) .
   Korpustyp: Fachtext
In seltenen Fällen waren diese Störungen der Muskulatur schwerwiegend und verursachten einen Muskelabbau ( Rhabdomyolyse , d. h .
Ve vzácných případech byly tyto svalové potíže závažné a způsobily svalovou degeneraci ( rabdomyolýzu ) .
   Korpustyp: Fachtext
In seltenen Fällen waren diese Störungen der Muskulatur schwerwiegend und verursachten einen Muskelabbau ( Rhabdomyolyse , d. h .
V řídkých případech byly tyto svalové potíže závažné a způsobily svalovou degeneraci ( rabdomyolýzu ) .
   Korpustyp: Fachtext
In allen Studien war der Hauptindikator für die Wirksamkeit der Zeitraum bis zur Erholung der Muskulatur.
Ve všech studiích byla hlavním měřítkem účinnosti doba, za jakou došlo k odeznění svalového uvolnění.
   Korpustyp: Fachtext
In glatter Muskulatur oder Herzmuskulatur wurden keine funktionellen oder pathologischen Veränderungen beobachtet .
Nebyly pozorovány žádné funkční nebo patologické změny v hladkém nebo srdečním svalstvu .
   Korpustyp: Fachtext
Hierdurch kommt es zu einer Relaxation der glatten Muskulatur im Corpus cavernosum, was den Bluteinstrom ermöglicht.
8 jsou zvýšené hladiny cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP), vedoucí k uvolnění hladkého svalstva v corpus cavernosum, což umožní přítok krve.
   Korpustyp: Fachtext
Emselex zählt zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die eine Entspannung der Harnblasen-Muskulatur bewirken.
K čemu se Emselex používá Emselex patří do skupiny léků, které relaxují (uvolňují) svalovinu měchýře.
   Korpustyp: Fachtext
8 Muskel- steifigkeit Muskulo- skeletale Schmerzen Krampf der Kau- muskulatur Endokrine Erkrankungen Hypothyreose Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Endokrinní poruchy Poruchy metabolismu a výživy
   Korpustyp: Fachtext
- Mäßiges Erhöhen der Insulinempfindlichkeit in der Muskulatur und damit Verbesserung der
- ve svalech, mírným zvýšením citlivosti na insulin, zlepšením vychytávání a utilizace glukózy v
   Korpustyp: Fachtext
Hierdurch kommt es zu einer Relaxation der glatten Muskulatur im Corpus cavernosum , was den Bluteinstrom ermöglicht .
19 zvýšené hladiny cyklického guanosinmonofosfátu ( cGMP ) , vedoucí k uvolnění hladkého svalstva v corpus cavernosum , což umožní přítok krve .
   Korpustyp: Fachtext
In seltenen Fällen waren diese Störungen der Muskulatur schwerwiegend (Rhabdomyolyse, d. h.
Objevily se i zprávy o bolesti, citlivosti a slabosti svalů, zvláště při kombinační antiretrovirové léčbě s inhibitory proteáz a nukleosidovými analogy, u pacientů neužívajících statiny.
   Korpustyp: Fachtext
In seltenen Fällen waren diese Störungen der Muskulatur schwerwiegend ( Rhabdomyolyse , d. h .
V řídkých případech byly tyto svalové potíže závažné ( rabdomyolýza ) .
   Korpustyp: Fachtext
Muskelzuckungen, Gelenkschwellungen, Muskelkrämpfe, Myalgie, Arthralgie, Rückenschmerzen, Schmerzen in den Extremitäten, Steifigkeit der Muskulatur
Svalové záškuby, otok kloubů, svalové křeče, myalgie, artralgie, bolesti v zádech, bolesti končetin, svalová ztuhlost
   Korpustyp: Fachtext
- steigert den Glukosetransport in die Zellen sowie die Glykogenbildung in Muskulatur und
- zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje
   Korpustyp: Fachtext
PDE5 ist ein Enzym , das sich in der glatten Muskulatur des Corpus Cavernosum , in der glatten Muskulatur der Gefäße und inneren Organe , im Skelettmuskel , in den Thrombozyten , in der Niere , Lunge und im Kleinhirn findet .
PDE5 je enzym , který se nalézá v hladkém svalstvu corpus cavernosum , viscerální hladké svalovině , hladkém svalstvu cév , kosterních svalech , krevních destičkách , ledvinách , plicích a mozečku .
   Korpustyp: Fachtext
Wofür kann Emselex verwendet werden ? Emselex zählt zu einer Gruppe von Arzneimitteln , die eine Entspannung der Harnblasen-Muskulatur bewirken .
K čemu se Emselex používá Emselex patří do skupiny léků , které relaxují ( uvolňují ) svalovinu měchýře .
   Korpustyp: Fachtext
Wirkungen auf Gelenke und Muskulatur · Gelenkschmerzen und -probleme ( Arthralgie ) : sehr häufig ( Erwachsene ) · Lokalisierte Muskelschmerzen ( Myalgie ) : häufig ( Erwachsene )
Kloubní a svalové účinky ˇ Bolest a porucha kloubů ( artralgie ) : velmi časté ( dospělí ) ˇ Lokalizovaná bolest svalů ( myalgie ) : časté ( dospělí )
   Korpustyp: Fachtext
Es wurde über Schmerzen , Empfindlichkeit und Schwäche der Muskulatur berichtet , insbesondere unter antiretroviraler Behandlung mit Proteasehemmern zusammen mit Nukleosidanaloga .
97 Byly popsány případy bolesti svalů , bolesti na tlak nebo slabosti , obzvláště v kombinaci s jinými inhibitory proteázy nebo analogy nukleosidů .
   Korpustyp: Fachtext
Wirkungen auf Gelenke und Muskulatur • Gelenkschmerzen und -probleme (Arthralgie): sehr häufig (Erwachsene) • Lokalisierte Muskelschmerzen (Myalgie): häufig (Erwachsene)
Kloubní a svalové účinky • Bolest a porucha kloubů (artralgie): velmi časté (dospělí) • Lokalizovaná bolest svalů (myalgie): časté (dospělí)
   Korpustyp: Fachtext
Es wurde selten über Schmerzen , Empfindlichkeit und Schwäche der Muskulatur berichtet , insbesondere unter antiretroviraler Behandlung mit Proteasehemmern zusammen mit Nukleosidanaloga .
Vzácně byly hlášeny případy svalových bolestí , zvýšené citlivosti nebo slabosti svalů , především v kombinaci s antiretrovirovou léčbou zahrnující inhibitory proteázy a nukleosidové analogy .
   Korpustyp: Fachtext
Dadurch ergibt sich eine Entspannung der glatten Muskulatur 21 und Blut fließt in das Penisgewebe , wodurch eine Erektion hervorgerufen wird .
Tento proces vede k uvolnění hladkého svalstva , přítoku krve do tkání penisu , a tím k erekci .
   Korpustyp: Fachtext
Bei diesem Leiden kommt es zu Kontraktionen der Muskulatur des Halses und/ oder der Schulter , die nicht kontrollierbar sind .
Pokud trpíte cervikální dystonií , pociťujete kontrakce ve svalech na šíji a/ nebo ramenech .
   Korpustyp: Fachtext
Es wurde über Schmerzen , Empfindlichkeit und Schwäche der Muskulatur berichtet , insbesondere unter antiretroviraler Behandlung mit Proteasehemmern zusammen mit Nukleosidanaloga .
Byly hlášeny případy svalových bolestí , zvýšené citlivosti nebo slabosti svalů , především v kombinaci s antiretrovirovou léčbou zahrnující inhibitory proteázy a nukleosidové analogy .
   Korpustyp: Fachtext
Das hat mit der Muskulatur und den Bändern zu tun. Ich habe Ihnen das schon tausendmal gesagt.
Tohle všechno je jen kvůli vaším svalům a šlachám, tohle je naposled, co vám to říkám.
   Korpustyp: Untertitel
Stark verbrannte Leichen brechen manchmal an der Muskulatur auseinander, aber das hier sieht wie ein Schnitt aus.
Vážně spálená těla mají tendenci rozdělit se podle linií svaloviny, ale tohle vypadá jako řez.
   Korpustyp: Untertitel
Glimepirid erhöht sehr schnell die Anzahl der aktiven Glucose-Transportmoleküle in den Plasmamembranen der Muskulatur - und Fettzellen , was zu einer Stimulation der Glucoseaufnahme führt .
Glimepirid velmi rychle zvyšuje počet aktivních glukózových transportérů v plazmatické membráně svalových a tukových buněk , což vede ke stimulaci vychytávání glukózy .
   Korpustyp: Fachtext
Es wurde auch über Schmerzen , Empfindlichkeit und Schwäche der Muskulatur berichtet , insbesondere bei Patienten unter antiretroviraler Behandlung mit Protease -Hemmern zusammen mit Nukleosidanaloga , die keine Statine erhielten .
Objevily se i zprávy o bolesti , citlivosti a slabosti svalů , zvláště při kombinační antiretrovirové léčbě s inhibitory proteáz a nukleosidovými analogy , u pacientů neužívajících statiny .
   Korpustyp: Fachtext
Die dritte Studie verglich die Wirksamkeit von 4 mg/kg Bridion mit der von Neostigmin nach Tiefenentspannung der Muskulatur mit Rocuronium und Vecuronium bei 182 Patienten.
Ve třetí studii byla u 182 pacientů srovnávána účinnost přípravku Bridion v dávce 4 mg/ kg s účinností neostigminu po navození hlubokého uvolnění svalů s užitím rokuronia nebo vekuronia.
   Korpustyp: Fachtext
Was die Verkürzung des Zeitraums bis zur Erholung der Muskulatur sowohl nach moderater als auch nach tiefer Muskelrelaxierung mit Rocuronium und Vecuronium anbelangte, war Bridion wirksamer als Neostigmin.
Přípravek Bridion byl účinnější než neostigmin, protože zkracuje dobu, za kterou dochází k odeznění mírného a hlubokého svalového uvolnění navozeného podáním rokuronia nebo vekuronia.
   Korpustyp: Fachtext
Erkrankungen der Muskulatur ( Myopathie / Rhabdomyolyse ) Es wurden Fälle von Myositis , Myopathie und deutlich erhöhter Kreatinphosphokinase , die mit Gemfibrozil in Zusammenhang standen , beobachtet .
Svalové choroby ( myopatie/ rhabdomyolýza ) V souvislosti s podáváním gemfibrozilu byly zaznamenány případy myositidy , myopatie a výrazně zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy .
   Korpustyp: Fachtext
An der Injektionsstelle wurden in allen drei Kernproben noch am letzten Analysenzeitpunkt (57 Tage) Werte oberhalb des MRL für Muskulatur gemessen.
V místě aplikace injekce byla u všech tří hlavních vzorků testovaných v posledním časovém úseku (57. den) nalezena rezidua nad hranicí MRL pro svalovou tkáň.
   Korpustyp: Fachtext
An der Injektionsstelle wurden in mindestens einer Kernprobe noch am letzten Analysenzeitpunkt (27 Tage) Werte oberhalb des MRL für Muskulatur gemessen.
V místě aplikace injekce byla nejméně u jednoho vzorku testovaného v posledním časovém úseku (27. den) nalezena rezidua nad hranicí MRL pro svalovou tkáň.
   Korpustyp: Fachtext
Eine Blockade der Alpha-1-Adrenorezeptoren vermittels Doxazosin vermindert den Tonus der glatten Muskulatur im Prostataabschnitt der Harnröhre , wodurch der Harnfluss erleichtert wird .
Blokádou alfa-1 -adrenoreceptorů doxazosinem se snižuje tonus hladkých svalů v prostatické části uretry , což usnadňuje průtok moči .
   Korpustyp: Fachtext
Doxastad [ und andere Bezeichnungen ] 4 mg Retardtabletten bewirken eine Entspannung der Muskulatur im Bereich des Blasenausgangs und der Vorsteherdrüse , wodurch das Harnlassen erleichtert wird .
Tablety Doxastad 4 mg s prodlouženým uvolňováním a související názvy působí tak , že snižuje svalové napětí v oblasti hrdla močového měchýře a v prostatě , a tak zlepšuje vlastní močení .
   Korpustyp: Fachtext
Amlodipin verringert den Tonus der glatten Muskulatur in den Arteriolen und somit auch den peripheren Gefäßwiderstand, wodurch der systemische Blutdruck sinkt.
Amlodipin snižuje tonus hladkého svalstva v arteriolách a tím i periferní cévní rezistenci, což vede ke snížení systémového krevního tlaku.
   Korpustyp: Fachtext
Die vom Antragsteller vorgeschlagene Angabe hatte folgenden Wortlaut: „Kohlenhydrate verbessern die Wiederauffüllung des Glykogenspeichers in der Muskulatur nach anstrengender sportlicher Betätigung“
Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Glykemické sacharidy zvyšují zásobu glykogenů ve svalech po náročném fyzickém výkonu.“
   Korpustyp: EU
Die C5-Expression in der in dieser Studie untersuchten Serie von menschlichen Geweben stimmt mit den Daten über die C5-Expression in veröffentlichten Berichten überein , wonach C5 in der glatten Muskulatur , der quergestreiften Muskulatur und im Epithel der proximalen Nierentubuli auftrat .
Exprese C5 na panelu lidských tkání , posuzovaná v této studii , je shodná s publikovanými zprávami o expresi C5 , neboť C5 byl nalezen v hladké svalovině , příčně pruhované svalovině a v epitelu proximálního tubulu .
   Korpustyp: Fachtext
Insulin -senkt die Blutglukose und bewirkt eine Zunahme anaboler sowie eine Abnahme kataboler Stoffwechseleffekte , -steigert den Glukosetransport in die Zellen sowie die Glykogenbildung in Muskulatur und Leber und verbessert die Pyruvatutilisation ;
Inzulín -snižuje hladinu glukózy v krvi a podporuje anabolické účinky , stejně jako potlačuje katabolické účinky , -zvyšuje přesun glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje utilizaci pyruvátu .
   Korpustyp: Fachtext
Wenn Sie eine Muskelschwäche , Empfindlichkeit oder Schmerzen in der Muskulatur verspüren und besonders , wenn Sie sich gleichzeitig unwohl fühlen oder erhöhte Temperatur haben , nehmen Sie { HANDELSNAME } nicht mehr weiter ein und benachrichtigen sie sofort Ihren Arzt .
Pokud máte slabost , bolestivost nebo bolest svalů , pokud se ve stejnou dobu necítíte dobře nebo máte vysokou horečku , přestaňte užívat přípravek { ( SMYŠLENÝ ) NÁZEV } a okamžitě to sdělte Vašemu lékaři .
   Korpustyp: Fachtext
Während Opioide im Allgemeinen den Tonus der glatten Muskulatur des Harntrakts erhöhen, schwankt die Gesamtwirkung; wobei in manchen Fällen Harndrang, und in anderen Fällen Schwierigkeiten beim Harnlassen ausgelöst werden.
Opiáty sice obecně zvyšují tonus hladkého svalstva močových cest, výsledný vliv však kolísá – v některých případech vede k urgentnímu močení, v jiných naopak způsobuje problémy při močení.
   Korpustyp: Fachtext
Opioide erhöhen den Tonus und vermindern die propulsiven Kontraktionen der glatten Muskulatur des Gastrointestinaltrakts, wodurch sich die Durchgangszeit im Magen-Darm-Trakt verlängert, was möglicherweise für die obstipierende Wirkung von Fentanyl verantwortlich sein könnte.
Opiáty zvyšují tonus a tlumí hnací kontrakce hladkého svalstva v gastrointestinálním traktu, což má za následek prodloužení transportu potravy v gastrointestinálním systému, a může být důvodem konstipačního účinku fentanylu.
   Korpustyp: Fachtext
Nach moderater Muskelrelaxierung betrug die Zeit bis zur Erholung der Muskulatur nach Anwendung von 2 mg/kg Bridion durchschnittlich zwischen 1,4 und 2,1 Minuten gegenüber 17,6 bis 18,9 Minuten bei Neostigmin.
Po navození mírné svalové relaxace se průměrná doba zotavení při dávce 2 mg/ kg přípravku Bridion pohybovala mezi 1, 4 a 2, 1 minutami, při podání neostigminu mezi 17, 6 až 18, 9 minutami.
   Korpustyp: Fachtext
Humaninsulin senkt den Blutglukosespiegel , bewirkt eine Zunahme der anabolen sowie eine Abnahme der katabolen Stoffwechseleffekte , steigert den Glukosetransport in die Zellen sowie die Glykogenbildung in Muskulatur und Leber und verbessert die Pyruvatutilisation .
Lidský inzulín snižuje hladinu glukózy v krvi , podporuje anabolické účinky a snižuje katabolické účinky , zvyšuje transport glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a zlepšuje využití pyruvátu .
   Korpustyp: Fachtext
In schweren Fällen kann ein Mangel zu sekundärem Hyperparathyreoidismus , Hypophosphatämie , Schwäche der proximalen Muskulatur und Osteomalazie und so zu einem weiter erhöhten Risiko für Stürze und Knochenbrüche bei osteoporotischen Personen führen .
V těžkých případech vede nedostatek k sekundárnímu hyperparatyroidismu , hypofosfatemii , slabosti proximálního svalstva a osteomalacii , což dále zvyšuje nebezpečí pádů a zlomenin u jedinců s osteoporózou .
   Korpustyp: Fachtext
Die Rückstandskonzentrationen in den untersuchten Geweben – Fett, Leber, Niere und nicht von der Injektionsstelle stammende Muskulatur – lagen vom ersten Messzeitpunkt (7 Tage) an unter der Quantifizierungsgrenze, mit Ausnahme einer Nierengewebeprobe, die Rückstände in Höhe der Quantifizierungsgrenze (25 µg/kg) enthielt.
Hladiny reziduí v tuku, játrech, ledvinách a ve svalech mimo místo aplikace injekce nedosahovaly hranice pro kvantifikaci od prvního časového úseku (7 dní) s výjimkou jednoho vzorku ledvin, který obsahoval rezidua v množství stanovené hranice kvantifikace (25 µg/ kg).
   Korpustyp: Fachtext
Im muskulären Stroma der Prostata , dem proximalen Teil der Harnröhre sowie im Harnblasenboden wurden hohe Konzentrationen von Alpha-1-Adrenorezeptoren gefunden , welche den Tonus der glatten Muskulatur im Prostataabschnitt der Harnröhre steuern .
Ve svalovém stromatu prostaty , proximální části uretry a dně močového měchýře byly pozorovány vysoké hladiny alfa-1-adrenoreceptorů , které řídí tonus hladkých valů v prostatické části uretry .
   Korpustyp: Fachtext
87 Es wurde über Schmerzen , Empfindlichkeit und Schwäche der Muskulatur berichtet , insbesondere bei Einnahme von Arzneimitteln zur Senkung des Cholesterinspiegels in Kombination mit einer antiretroviralen Behandlung mit Proteasehemmern und Nukleosidanaloga .
75 Byly popsány případy bolesti svalů , bolesti na tlak nebo slabosti , obzvláště u pacientů , kteří užívali léky na snížení cholesterolu spolu s antiretrovirovými přípravky , jako jsou inhibitory proteázy a nukleosidová analoga .
   Korpustyp: Fachtext
Es wurde über Schmerzen, Empfindlichkeit und Schwäche der Muskulatur berichtet, insbesondere bei Einnahme von Arzneimitteln zur Senkung des Cholesterinspiegels in Kombination mit einer antiretroviralen Behandlung mit Proteasehemmern und Nukleosidanaloga.
Byly popsány případy bolesti svalů, citlivosti nebo slabosti, obzvláště u pacientů, kteří užívali léky na snížení cholesterolu spolu s antiretrovirovými přípravky, včetně proteázových inhibitorů a nukleosidových analogů.
   Korpustyp: Fachtext
Das Stickstoffmonoxid aktiviert das Enzym Guanylatcyclase , was zu erhöhten Spiegeln an zyklischem Guanosinmonophosphat ( cGMP ) führt . Hierdurch kommt es zu einer Relaxation der glatten Muskulatur im Corpus cavernosum , was den Bluteinstrom ermöglicht .
Oxid dusnatý aktivuje enzym guanylátcyklázu , výsledkem jsou zvýšené hladiny cyklického guanosinmonofosfátu ( cGMP ) , vedoucí k uvolnění hladkého svalstva v corpus cavernosum , což umožní přítok krve .
   Korpustyp: Fachtext
Kohlenhydrate tragen nach sehr intensiver und/oder sehr langer körperlicher Betätigung, die zur Erschöpfung der Muskulatur und der Glykogenvorräte in der Skelettmuskulatur führt, zur Wiederherstellung der normalen Muskelfunktion (Kontraktion) bei.
Sacharidy přispívají k obnově normální svalové funkce (kontrakce) po vysoce intenzivním a/nebo dlouhotrvajícím fyzickém výkonu, jehož výsledkem je svalová únava a vyčerpání zásob glykogenu v kosterním svalstvu
   Korpustyp: EU
Die Angabe darf nur für Lebensmittel verwendet werden, die für erwachsene Menschen bestimmt sind, die sich sehr intensiv und/oder sehr lange körperlich betätigt und damit ihre Muskulatur und Glykogenvorräte in der Skelettmuskulatur erschöpft haben.
Tvrzení smí být použito pouze u potravin určených pro dospělé, kteří podávají vysoce intenzivní nebo dlouhotrvající fyzický výkon, jehož výsledkem je svalová únava a vyčerpání zásob glykogenu v kosterním svalstvu.
   Korpustyp: EU
Ärzte, die eine Kombinationstherapie mit Statinen und Tredaptive in Erwägung ziehen, sollten eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Analyse durchführen und die Patienten sorgfältig auf jegliche Anzeichen und Symptome von Schmerzen, Empfindlichkeit oder Schwäche der Muskulatur überwachen, insbesondere in den ersten Monaten der Behandlung sowie bei Dosiserhöhung.
Lékaři zvažující kombinovanou léčbu statiny a přípravkem Tredaptive musí pečlivě zvážit potenciální přínosy a rizika, a musí pacienty bedlivě sledovat s ohledem na projevy a symptomy svalové bolesti, napětí nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli z přípravků.
   Korpustyp: Fachtext
Ärzte, die eine Kombinationstherapie mit Statinen und Trevaclyn in Erwägung ziehen, sollten eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Analyse durchführen und die Patienten sorgfältig auf jegliche Anzeichen und Symptome von Schmerzen, Empfindlichkeit oder Schwäche der Muskulatur überwachen, insbesondere in den ersten Monaten der Behandlung sowie bei Dosiserhöhung.
Lékaři zvažující kombinovanou léčbu statiny a přípravkem Trevaclyn musí pečlivě zvážit potenciální přínosy a rizika, a musí pacienty bedlivě sledovat s ohledem na projevy a symptomy svalové bolesti, napětí nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli z přípravků.
   Korpustyp: Fachtext
Ärzte, die eine Kombinationstherapie mit Statinen und Pelzont in Erwägung ziehen, sollten eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Analyse durchführen und die Patienten sorgfältig auf jegliche Anzeichen und Symptome von Schmerzen, Empfindlichkeit oder Schwäche der Muskulatur überwachen, insbesondere in den ersten Monaten der Behandlung sowie bei Dosiserhöhung.
Lékaři zvažující kombinovanou léčbu statiny a přípravkem Pelzont musí pečlivě zvážit potenciální přínosy a rizika, a musí pacienty bedlivě sledovat s ohledem na projevy a symptomy svalové bolesti, napětí nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli z přípravků.
   Korpustyp: Fachtext
Die Glucose-senkende Wirkung von Metformin beruht wahrscheinlich auf drei Mechanismen : -Senkung der Glucoseproduktion in der Leber durch Hemmung der Gluconeogenese und Glykogenolyse ; -Mäßiges Erhöhen der Insulinempfindlichkeit in der Muskulatur und damit Verbesserung der peripheren Glucoseaufnahme und -verwertung ; -Hemmung der intestinalen Glucoseresorption .
Metformin může působit na snížení glykemie třemi mechanismy : -snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy ; -ve svalech , mírným zvýšením citlivosti na insulin , zlepšením vychytávání a utilizace glukózy v periferních tkáních ; -zpomalením absorpce glukózy ze střeva .
   Korpustyp: Fachtext
Anschließend wurden die Wirkungen von Yondelis in einer Hauptstudie an 266 Patienten mit Liposarkom ( einem von Fettzellen ausgehenden Sarkom ) oder Leiomyosarkom ( einem von Zellen der " glatten " bzw . unwillkürlichen Muskulatur ausgehenden Sarkom ) , das bereits im fortgeschrittenen Stadium war oder metastasiert ( in andere Organe des Körpers gestreut ) hatte , untersucht .
Účinky přípravku Yondelis byly také hodnoceny v jedné velké studii zahrnující 266 pacientů s liposarkomem ( sarkom , který vzniká v tukových buňkách ) nebo leiomyosarkomem ( sarkom , který vzniká v buňkách hladké neboli vůlí neovládané svaloviny ) , který byl pokročilý nebo metastazující ( šířil se do dalších částí těla ) .
   Korpustyp: Fachtext
Jegliches Fleisch von anderem Wild als Wildschweinen, wie Bären, fleischfressenden Säugetieren, Reptilien und Meeressäugern, ist unbeschadet artenschutzrechtlicher Bestimmungen zu untersuchen, indem Proben von 10 g der Muskulatur an der Prädilektionsstelle oder, falls diese nicht zur Verfügung stehen, größere Mengen an anderen Stellen entnommen werden.
aniž jsou dotčeny předpisy pro zachování druhů zvířat, veškeré maso zvěře kromě divokých prasat, jako jsou medvědi, masožraví savci (včetně mořských savců) a plazi, se musí testovat odběrem vzorku o hmotnosti 10 g svaloviny na určených částech nebo většího vzorku v případě, že tato místa nejsou k dispozici.
   Korpustyp: EU