linguatools-Logo
248 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
jara Frühling 40

Verwendungsbeispiele

jara Frühlings
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

V této oblasti žijí miliony občanů, kteří potřebují znovu oživit tuto naději tím, že si v následujících měsících symbolicky opět připomenou události Pražského jara.
Es gibt Millionen von Bürgern in dieser Region, für die diese Hoffnung wiederaufleben muss, indem sie in den kommenden Monaten die Ereignisse des Prager Frühlings erneut durchleben.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
(ES) Paní předsedající, dámy a pánové, během nájezdů v období Černého kubánského jara v roce 2003 bylo 75 disidentů uvězněno a obviněné z toho, že jsou špiony Spojených států.
(ES) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bei den Verhaftungswellen des "Schwarzen Frühlings" im Jahr 2003 in Kuba wurden 75 Dissidenten verhaftet, die beschuldigt wurden, Spione der Vereinigten Staaten zu sein.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Paní baronko Ashtonová, zakročila jste již ve věci egyptských Koptů; jejich pronásledování však nejenže neskončilo, nýbrž v současnosti představuje znepokojivý moment tzv. arabského jara.
Baroness Ashton, Sie haben bereits beim Thema der ägyptischen Kopten interveniert, die Verfolgungen sind jedoch nicht nur weitergegangen, sondern sind heute ein besorgniserregender Bestandteil des sogenannten "arabischen Frühlings".
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Probuzení jara
Frühlings Erwachen
   Korpustyp: Wikipedia
JERUZALÉM – Na vývoji událostí po vypuknutí arabského jara na Blízkém východě jsou nápadné dvě věci – jedna, která se stala, a jedna, která se nestala.
JERUSALEM – Seit Beginn des Arabischen Frühlings fallen im Nahen Osten zwei Entwicklungen auf – wovon die eine eingetreten ist, die andere nicht.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Kadrí opakovaně pronášel k členům pochodu projevy, v nichž se nerozpakoval směšovat politické metafory a označit se za novodobého Mao Ce-tunga na cestě, která rozpoutá džihád, očistí systém a zahájí jakousi pákistánskou verzi arabského jara.
Qadri wandte sich wiederholt in Ansprachen an die Marschierenden; unter großzügiger Verwirrung politischer Metaphern bezeichnete er sich selbst als heutigen Mao Zedong, der auf dem Weg sei, einen das System reinigenden Dschihad und eine pakistanische Version des Arabischen Frühlings einzuleiten.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Za hranicemi Gazy vytvořil vzestup politického islámu v zemích arabského jara, zejména v Egyptě a Tunisku, prostředí přátelštější k Hamásu.
Jenseits von Gaza hat der Aufstieg des politischen Islam in den Ländern des arabischen Frühlings, besonders in Ägypten und Tunesien, eine hamas-freundlichere Umgebung geschaffen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Vysocí jordánští představitelé pomalu ustupují od rozsáhlých politických reforem, které byly v počáteční euforii z arabského jara přislíbeny.
Hochrangige Funktionäre in Jordanien rudern nun hinsichtlich der umfassenden politischen Reformen, die in der anfänglichen Euphorie des Arabischen Frühlings in Aussicht gestellt worden waren, 
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Porušování lidských práv v zemích arabského jara
Menschenrechtsverletzungen in den Ländern des Arabischen Frühlings
   Korpustyp: EU DCEP
Přípravná akce — Navracení majetku do zemí arabského jara
Vorbereitende Maßnahme — Einziehung von Vermögenswerten zugunsten von Staaten des Arabischen Frühlings
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


Svěcení jara Le sacre du printemps
Období Jara a Podzimu Zeit der Frühlings- und Herbstannalen

44 weitere Verwendungsbeispiele mit "jara"

204 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Svěcení jara
Le sacre du printemps
   Korpustyp: Wikipedia
Možná, z jara. Pravděpodobněpoúnosu.
Ich würde mal sagen, nachdem sie entführt worden ist.
   Korpustyp: Untertitel
Slyšíte ten zvuk jara?
Hört ihr die Stimmen der Quellen?
   Korpustyp: Untertitel
Byla to recká bohyne jara.
- Das ist großartig.
   Korpustyp: Untertitel
Vždycky z jara trénuju baseballový tým.
Ich hab die Baseballmannschaft trainiert.
   Korpustyp: Untertitel
Jsme stvoření jara, Vy a já.
Wir sind Frühlingsgeschöpfe, Sie und ich.
   Korpustyp: Untertitel
Býval opálený od jara do zimy.
Und seine Haut war immer braun.
   Korpustyp: Untertitel
A otvory budou zaplaveny až do jara.
und fluten die Höhlen.
   Korpustyp: Untertitel
Zelená byla celičká od jara do zimy.
Sie trieb den neuen Spross.
   Korpustyp: Untertitel
s ohledem na zprávu Komise z jara 2007 (odkaz) ,
unter Hinweis auf den Frühjahrsbericht der Kommission 2007 (Fundstelle) ,
   Korpustyp: EU DCEP
s ohledem na zprávu Komise z jara 2007 ( odkaz ),
in Kenntnis des Frühjahrsberichts der Kommission 2007 ( Referenz ),
   Korpustyp: EU DCEP
Měli bychom informovat ministra Jara o našem úspěchu.
Wir sollten Minister Jaro über unseren Erfolg informieren.
   Korpustyp: Untertitel
Řekl bych, že bychom to mohli zopakovat někdy koncem jara.
Ich glaube, wir könnten das im Spätfrühling wiederholen.
   Korpustyp: Untertitel
Tímto tématem se zabýváme v Evropském parlamentu již od jara 2006.
Wir erörtern dieses Thema im Europäischen Parlament seit 2006.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Povolena mohou být pouze ošetření v pásech nízko nad zemí od podzimu do časného jara
Nur Anwendungen als Herbizid in Form von Reihenanwendungen in Bodennähe von Herbst bis Frühjahrsbeginn dürfen zugelassen werden.
   Korpustyp: EU
10. května Celou mou duši zaplavilo zázračné veselí, podobné sladkým jitrům jara, kterých plným douškem užívám.
Am 10. Mai Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße.
   Korpustyp: Literatur
– s ohledem na sdělení Komise Evropské radě z jara 2005 „Společně k růstu a zaměstnanosti.
– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission für die Frühjahrstagung 2005 des Europäischen Rates „Zusammenarbeit für Wachstum und Arbeitsplätze.
   Korpustyp: EU DCEP
Jsme podle Vás svědky trvalé prodemokratické změny, nebo z arabského jara zbude jen epizoda?
Sehen wir einen langfristigen und demokratischen Wandel oder wird dies nur eine kurze Episode bleiben?
   Korpustyp: EU DCEP
Vlčí soutězka je zasypána sněhem, nikdo se nedostane ven a nikdo dovnitř, až do jara.
Die Wolfsklamm ist so voll von Schnee, da kommt den ganzen Winter lang kein Räuber raus.
   Korpustyp: Untertitel
Přišla jsem s důkazem, že Cardassiané stojí za pokusem ministra Jara převzít vládu.
Die Cardassianer stecken hinter Jaros Versuch, Kontrolle zu gewinnen.
   Korpustyp: Untertitel
Už se nemůžu dočkat jara na Kakaové pláži, abych mohl všechny vyděsit.
Wie ich mich auf die Frühlingsferien bei uns in Cocoa Beach freue, wo ich Leute erschrecke.
   Korpustyp: Untertitel
Při vítání jara. Chtěla jsem s tebou tančit, ale ty jsi si vybral jinou.
Der Maitanz, als ich mit dir tanzen wollte, aber du eine andere gewählt hast?
   Korpustyp: Untertitel
Ti budou mít od jara 2013 nárok na odškodnění v případě, že jejich linka bude mít více než devadesátiminutové zpoždění.
Es geht insbesondere für Entschädigungen bei langen Verzögerungen oder Stornierung von Reisen seitens der Veranstalter.
   Korpustyp: EU DCEP
Náš farmář by tyto roztomilé symboly jara odebral jejich maminkám, nacpal je do náklaďáků a poslal na jatka.
Der Bauer hätte diese kleinen Frühlingssymbole von ihren Müttern getrennt, in Lastwagen gepfercht und zum Schlachthof gefahren.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
V prvních volbách do ústavodárného shromáždění v zemích Arabského jara zvítězila pravděpodobně islamistická Strana obnovy (El-Nahda).
Nach den friedlichen Wahlen am vergangenen Sonntag sehen erste Prognosen die islamistische Partei En-Nahda (Partei der Wiedergeburt) als stärkste Fraktion in der verfassungsgebenden Versammlung.
   Korpustyp: EU DCEP
ZjištěníR. solanacearumv povrchové vodě je nejspolehlivější v období pozdního jara, léta a podzimu, kdy teplota vody překračuje 15 °C.
solanacearum in Oberflächengewässern lässt sich im Spätfrühling, Sommer und Herbst, wenn die Wassertemperaturen über 15 °C betragen, am verlässlichsten nachweisen.
   Korpustyp: EU
V této souvislosti vzala Rada guvernérů na vědomí orientaci fiskální politiky v zemích eurozóny z jara 2010 , kterou ministři financí zemí eurozóny 7 .
In diesem Zusammenhang hat der EZB-Rat die von den Finanzministern des Eurogebiets am 7 .
   Korpustyp: Allgemein
V některých oblastech Francie a Irska byl na konci jara a v létě roku 2008 zjištěn zvýšený úhyn ústřic druhu Crassostrea gigas (dále jen „ústřice Crassostrea gigas“).
In mehreren Gebieten in Frankreich und Irland wurde im Spätfrühling und Sommer 2008 eine erhöhte Mortalität bei Austern der Art Crassostrea gigas („Pazifische Auster“) festgestellt.
   Korpustyp: EU
Pomyslela si, že budou mít zároveň trpkou i sladkou chuť, něco jako rebarborový stonek utrhnutý brzo z jara nebo jako ostružiny otrhané den předtím, než dosáhnou plné zralosti.
Sie stellte sich vor, das Obst würde sauer und süß zugleich schmecken, wie ein am frühen Morgen gepflückter Rharbarber oder wie Himbeeren an dem Tag, bevor sie zu voller Reife gelangten.
   Korpustyp: Literatur
Jak bylo řečeno, do konce jara bude k dispozici analýza přesunu emisí uhlíku, a pokud jde o referenční kritéria, budeme pokračovat v práci s referenčními kritérii.
Nun, wie gesagt wird noch vor dem Sommer eine Analyse zur Verlagerung von CO2-Emissionen durchgeführt, und was die Benchmark angeht, werden wir mit der Benchmark weiterarbeiten.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
O uplynulém víkendu jednali delegáti o mírovém procesu na Středním Východě a ekonomické a politické podpoře nově vzniklým demokraciím v zemích, které prošly změnami v rámci arabského jara.
In seiner Rede betont er, dass nun alles getan werden müsse, um die neugewählten Parlamente zu stützen und in ihrem Handeln zu stärken.
   Korpustyp: EU DCEP
Mezi dalšími body programu bude i jednání o potravinové krizi v Africkém rohu, problémy rozvoje měst a vliv arabského jara na oblast subsaharské Afriky.
Da es wesentlich günstiger, Arbeitsplätze für behinderte Menschen zu schaffen als diese auszugrenzen, wollen sich die Abgeordneten vor allem auf positive Diskriminierung, den Kampf gegen Vorurteile und bessere Integration konzentrieren.
   Korpustyp: EU DCEP
Situace v zemích arabského jara je stále neklidná ©Belga/EPA Situace v mnoha zemích obklopujících Evropskou unii je i nadále důvodem k obavám.
Demonstraten in Jemen protestieren gegen Präsident Ali Abdullah Saleh ©Belga/EPA Viele Nachbarn der EU sind in einer schwierigen Situation.
   Korpustyp: EU DCEP
Jak ptačí pírko lehká, vířivá, bylas má prudká závrať z blaženosti, po schodech dolů se mnou propadlá šeříkem jara k sobě do království na odvrácené straně zrcadla.
Du warst schnell und leicht wie ein Vogel. Du kamst die Treppe runter und führtest mich durch nasse Fliedersträuche in dein Reich jenseits des Spiegels.
   Korpustyp: Untertitel
Takže přijdeš o Jar Jara, rozhovory na obchodní cestě a nudná zasedání senátu, což je jako dívat se na politický kanál s příšerami.
Okay, so verpasst du das meiste von Jar Jar all das Handelsrouten-Gequatsche und die langweiligen Senatsanhörungen, die alle wie "C-Span" (US-Gerichtssender) mit Monstern sind.
   Korpustyp: Untertitel
Dnes o této zemi mluvíme na pozadí afrického "národního jara" a přestože je Harare od Tunisu 6 000 kilometrů daleko, poslední události z Pobřeží slonoviny dokazují, že demokracie občas nezná překážky.
Heute diskutieren wir über ein Land vor dem Hintergrund des "Völkerfrühlings" in Afrika und auch wenn Harare 6 000 Kilometer von Tunis entfernt liegt, zeigt der aktuelle Fall der Elfenbeinküste, dass Demokratie manchmal gar keine Grenzen kennt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Klid toho zátiší tam, jeho čistý vzduch i všechny radosti a krásy jara tě v několika dnech postaví na nohy. Budeme pro tebe mít spoustu všelijakého zaměstnání, až budeš dost silný, abys tu námahu snesl.
Die ländliche Ruhe und die reine Luft werden dich in kurzer Zeit wieder ganz gesund machen, dann wollen wir dich auf hunderterlei Art beschäftigen, sobald du der Mühe gewachsen bist.
   Korpustyp: Literatur
DENVER – Setkáte-li se s jakýmkoliv Korejcem určitého věku, dozvíte se o sezoně ječmene, která začíná v únoru a pokračuje přes chladné měsíce časného jara až do doby, kdy se sklízí první ozimá úroda.
DENVER – Wenn Sie mit einem Koreaner eines bestimmten Alters sprechen, werden Sie einiges über die Gerstensaison erfahren, die im Februar beginnt und sich über die kalten Monate des Vorfrühlings erstreckt, bis die Winterernte eingebracht wird.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Požádal i o odpuštění za podíl NDR na potlačení pražského jara. Udělal to vše ještě před sestavením nové vlády, neboť nová éra po skončení studené války měla být časem smíření, míru a pospolitosti.
Sie hat all das getan, noch bevor sie eine neue Regierung wählte, denn die nun beginnende Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges sollte eine Zeit der Versöhnung, des Friedens und der Gemeinschaft werden.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tak znělo v neděli poselství předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze u příležitosti prvního formálního setkání poslanců Evropského parlamentu a nově zvolených poslanců parlamentů zemí arabského jara v marockém Rabatu.
Während des Treffens debattierten 24 Abgeordnete des EPs mit Kollegen aus 16 Staaten des südlichen Mittelmeerraums über den Friedensprozess im Mittleren Osten sowie politische und wirtschaftliche Unterstützung für die neuen Demokratien.
   Korpustyp: EU DCEP
Kromě jara dorazili do Štrasburku i europoslanci Předseda Parlamentu Hans-Gert Pöttering zahájil plenární zasedání ve Štrasburku minutou ticha pro dva britské vojáky, kteří byli o víkendu zastřeleni teroristy v Severním Irsku.
Blick über die Ill auf das Plenargebäude in Straßburg Zu Beginn der Straßburger Plenartagung gedachten die Europa-Abgeordneten der Opfer des Anschlags in Nordirland am vergangenen Wochenende.
   Korpustyp: EU DCEP
Oslavy v ulicích Egypta, Libye, Sýrie a Tuniska během Arabského jara ©BELGA Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení 2011 získává pět představitelů arabského lidu jako výraz uznání a podpory jejich úsilí o svobodu a lidská práva.
Bilder von den Demonstrationen in Ägypten, Libyen, Syrien und Tunesien ©BELGA Das Europäische Parlament vergibt den Sacharow-Preis für geistige Freiheit an fünf Vertreter der arabischen Länder in Anerkennung und zur Unterstützung ihres Kampfes für Freiheit und Menschenrechte.
   Korpustyp: EU DCEP
Pro rok 2008 předpovídá prognóza z jara 2008 další snižování schodku na 1,4 % HDP způsobené dalšími úspornými opatřeními na výdajové straně, legislativními opatřeními k omezování sociálních výdajů a zavedením poplatků ve zdravotnictví.
Für 2008 gehen die Frühjahrsprognosen 2008 von einer weiteren Rückführung des Defizits auf 1,4 % des BIP aus, begründet in weiteren Ausgabenkürzungen, gesetzlichen Maßnahmen zur Reduzierung der Sozialausgaben und der Einführung einer Selbstbeteiligung in der Gesundheitsfürsorge.
   Korpustyp: EU
Dynamika boje se změnou klimatu během posledních dvanácti měsíců dramaticky posílila, počínaje rozhodnutím schůzky na nejvyšší úrovni z jara 2007 stanovit si 20% cíle v oblasti snížení emisí, používání obnovitelných energií a energetické účinnosti, jichž má být dosaženo do roku 2020.
Der Kampf gegen den Klimawandel hat in den letzten 12 Monaten deutlich Fahrt aufgenommen, insbesondere seit dem Beschluss auf dem Frühjahrsgipfel 2007 zur Vorgabe der 20-%-Ziele in Bezug auf Emissionsverringerung, Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz, die bis 2020 erreicht werden sollen.
   Korpustyp: EU DCEP