linguatools-Logo
417 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
lidstva Menschheit 293

Verwendungsbeispiele

lidstva der Menschheit
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Pro dobro lidstva vás všechny naléhavě žádám, abyste správu satelitů svých zemí přenechali Olympu.
Zum Wohle der Menschheit, bitte ich Sie alle, die Satelliten Ihrer Länder unter die Kontrolle von Olympus zu stellen.
   Korpustyp: Untertitel
Což znamená, že se nějakým způsobem přičiním o zánik lidstva.
Was bedeutet, dass ich gewissermaßen für das Ende der Menschheit verantwortlich sein werde.
   Korpustyp: Untertitel
To taky způsobí zánik lidstva?
Führt das etwa zur Vernichtung der Menschheit?
   Korpustyp: Untertitel
Jsme to, co z lidstva zbylo.
Wir sind alles, was von der Menschheit noch übrig ist.
   Korpustyp: Untertitel
Možná stojíme před budoucností lidstva.
Das könnte die Zukunft der Menschheit sein.
   Korpustyp: Untertitel
Dualita lidstva, yin a yang, Ike a Tina Turner toho všeho.
Die Dualität der Menschheit, das Yin und Yang, die Ike und Tina Turner von allem.
   Korpustyp: Untertitel
Začíná se naplňovat zkáza lidstva.
Der Countdown zur Vernichtung der Menschheit.
   Korpustyp: Untertitel
Musel jsem se přesvědčit, že právo je to pravé pro dobro lidstva.
Ich musste mir beweisen, dass das Gesetz dem Wohl der Menschheit dient. Dass es richtig ist und gerecht.
   Korpustyp: Untertitel
Současné naděje lidstva se zaměřují na uchování fyzického mládí.
Meine Herrschaften. ist es nicht einer der ältesten und größten Träume der Menschheit? Seine Jugend zurückzugewinnen?
   Korpustyp: Untertitel
Maják pokroku lidstva. Ale stejně to byla krutá a barbarská civilizace.
Ein Zeichen des Fortschritts am Horizont der Menschheit, aber gleichzeitig eine grausame und barbarische Zivilisation.
   Korpustyp: Untertitel

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


dějiny lidstva Menschheitsgeschichte 1

100 weitere Verwendungsbeispiele mit lidstva

318 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Dějiny lidstva
Menschheitsgeschichte
   Korpustyp: Wikipedia
Kultura je pamětí lidstva,
Die Kultur ist das Gedächtnis des Volkes,
   Korpustyp: EU DCEP
Pro záchranu lidstva.
Das waren die Barbaren.
   Korpustyp: Untertitel
"Je to opium lidstva."
Sie ist das Opium des Volkes.
   Korpustyp: Untertitel
Do konce existence lidstva.
Auf immer und ewig!
   Korpustyp: Untertitel
- v historii lidstva.
…in der Weltgeschichte.
   Korpustyp: Untertitel
Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva
Voluntary Human Extinction Movement
   Korpustyp: Wikipedia
To je věc celého lidstva.
Sie kommen herum, nicht wahr?
   Korpustyp: Untertitel
No tak. Je urážka lidstva!
Komm, das ist 'n totaler Scheißkerl!
   Korpustyp: Untertitel
Podívejte se na dějiny lidstva.
- Nehmen Sie die Geschichte.
   Korpustyp: Untertitel
Zde je pohřbená historie lidstva.
Hier liegt die Geschichte unseres Volkes begraben.
   Korpustyp: Untertitel
Změnil i vývoj historie lidstva.
Er hat den Lauf der Geschichte verändert.
   Korpustyp: Untertitel
Budu oslavován jako dobrodinec lidstva.
Und ich werde als Wohltäter gefeiert werden.
   Korpustyp: Untertitel
Budou obětování pro záchranu lidstva.
Der Tod von Wenigen für das Wohl Vieler.
   Korpustyp: Untertitel
Novou kapitolu v dějinách lidstva.
In etwa einer Stunde.
   Korpustyp: Untertitel
Začali většinu velkých konfliktů v dějinách lidstva.
Sie haben die meisten Kriege der Geschichte angezettelt.
   Korpustyp: Untertitel
Táhne se to celými dějinami lidstva.
Das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte.
   Korpustyp: Untertitel
Existence celého lidstva je spojena s násilím.
Das ganze Leben dreht sich um Gewalt.
   Korpustyp: Untertitel
Konec závodů ve zbrojení Ne konec lidstva
- JFK soll reden!
   Korpustyp: Untertitel
To raději zahyneme pro záchranu lidstva.
Wir werden unser Leben einsetzen, um unsere eigene Rasse zu retten.
   Korpustyp: Untertitel
Tohle přinese obrat v dějinách lidstva.
Dein Einsatz wird eine Wende im Weltgeschehen bewirken.
   Korpustyp: Untertitel
Možná, že je v sázce osud lidstva.
- Uns fehlen die Mittel, daran liegt es.
   Korpustyp: Untertitel
Ale uvidíme ji poprvé v historii lidstva.
Aber wir sehen zum ersten Mal in der Geschichte.
   Korpustyp: Untertitel
V Mezopotámii, kolébce lidstva, vzniklo mnoho legend.
Aus Mesopotamien, der Wiege der Zivilisation, kamen die ersten Mythen.
   Korpustyp: Untertitel
Marx řekl, že náboženství je opium lidstva.
Marx sagte, Religion sei Opium fürs Volk.
   Korpustyp: Untertitel
V jakém období historie lidstva se nacházíme?
Wie ist diese Ära in der Menschheitsgeschichte?
   Korpustyp: Untertitel
A tahle jedna fotka otřásla povědomím lidstva.
Und dieses eine Bild explodierte im Bewusstsein der Menscheit.
   Korpustyp: Untertitel
Je to předobraz lidstva příštího tisíciletí.
Sehen Sie ihn sich genau an, ein Paradebeispiel fürs nächste Millennium.
   Korpustyp: Untertitel
Z celé historie lidstva, proč právě ji?
Ihr habt die ganze Weltgeschichte zur Auswahl, warum gerade sie?
   Korpustyp: Untertitel
- Ve slepé uličce se spodinou lidstva.
Am Arsch des Universums mit dem Abschaum der Erde.
   Korpustyp: Untertitel
Je můj předpoklad správný, přitroublý nepříteli lidstva?
Liege ich richtig, Sie fischgesichtiger Menschenfeind?
   Korpustyp: Untertitel
Jsme pravděpodobně poslední generace lidstva na Zemi.
Wir sind vielleicht die letzte Menschheitsgeneration auf der Erde.
   Korpustyp: Untertitel
Tím nejdůležitějším časovým rozvrhem v dějinách lidstva.
Der wichtigste Plan in der Geschichte.
   Korpustyp: Untertitel
a dostanete tři největší metly lidstva.
und du hast die 3 schlimmsten Dinge überhaupt.
   Korpustyp: Untertitel
Byl to počátek konce civilizace, vyhlazení lidstva.
Die Zerstörung der Zivilisation hatte begonnen.
   Korpustyp: Untertitel
Na podrobení si lidstva můžeš zapomenout.
Ihr könnt es gleich vergessen uns zu versklaven!
   Korpustyp: Untertitel
Věříme, že neocenitelným způsobem přispívá k dějinám lidstva i Evropy.
Wir sind der Meinung, dass sie einen unschätzbaren Beitrag zur Menschheitsgeschichte und auch für die Geschichte Europas geleistet hat.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Všichni tvoříme jedinou civilizaci, která se nazývá civilizací lidstva.
Wir alle sind Teil einer einzigen Kultur, der Menschheitskultur.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nejsem to já kdo zavinil vyhlazení lidstva. To vy.
Nicht ich bin für das Ende Ihrer Rasse verantwortlich, sondern Sie.
   Korpustyp: Untertitel
Tento chybějící článek ve vývoji lidstva není můj muž.
Dieser Halbaffe ist nicht mein Mann!
   Korpustyp: Untertitel
Byla napsána v dobách vzdálenějších, než kam sahá paměť lidstva.
Es wurde in einer Zeit geschrieben an die sich niemand mehr erinnert.
   Korpustyp: Untertitel
Právě prostřednictvím kultury spolu jednotlivé kultury lidstva mohou vést dialog.
Gerade über die Kultur können die verschiedenen Kulturen in einen Dialog treten.
   Korpustyp: EU DCEP
Ženská část lidstva vděčí za mnohé církevním knížatům.
Euer Geschlecht schuldet den Prinzen der Kirche sehr viel.
   Korpustyp: Untertitel
Jinými slovy, řídit existenci lidstva. Ženy jsou jen na obtíž.
Mit anderen Worten, für die Existenz eines Mannes sind Frauen nichts weiter als eine Plage.
   Korpustyp: Untertitel
Od úsvitu lidstva chodilo sto miliard lidí 2001:
Jeder hat sozusagen 30 Geister.
   Korpustyp: Untertitel
To, co teď udělám, dělám v zájmu našeho lidstva.
Was ich jetzt tue, geschieht zum Wohle der Erdbevölkerung.
   Korpustyp: Untertitel
Raní křesťané říkali o sedmi smrtelných hříších lidstva.
Schon die Anfänge des Christentums berichten uns von den sieben Todsünden.
   Korpustyp: Untertitel
"prchavé naděje lidstva na věčný život v nebeském ráji.
"zerbrachen die vergänglichen Träume des Mannes vom ewigen Paradies.
   Korpustyp: Untertitel
A žádný muž v dějinách lidstva ještě nikdy neřekl:
Und kein Mann in der Geschichte des Universums hat je gesagt,
   Korpustyp: Untertitel
Máme nejlepší generály na světě a v dějinách lidstva.
Wir haben die größten Generäle, die es je gab.
   Korpustyp: Untertitel
Budujeme největší zbraň k utlačování v historii lidstva.
Was wir bauen, ist die größte Unterdrückungswaffe aller Zeiten.
   Korpustyp: Untertitel
A nikdy to nebylo takové, v celé historii lidstva.
Das war einmalig in der Menschheitsgeschichte:
   Korpustyp: Untertitel
Tohle musí být kurevsky nejhorší zákrok v dějinách lidstva.
Das hier wird die schlimmste verfluchte Intervention aller Zeiten.
   Korpustyp: Untertitel
Operace Zkáza bude největší mechanizovaná invaze v dějinách lidstva.
Operation Downfall wird die größte mechanisierte Invasion in der Geschichte.
   Korpustyp: Untertitel
To byl ten nejhorší útok v historii lidstva.
Das muss der am schlechtesten ausgeführte Angriff der Geschichte sein.
   Korpustyp: Untertitel
A opět bude tráva hrát hlavní roli v příběhu lidstva.
Wieder spielt ein Gras eine zentrale Rolle in der Menschheitsgeschichte.
   Korpustyp: Untertitel
V dějinách lidstva určovala sílu země vždy velikost armády.
Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung maß man die Macht einer Nation an der Größe ihrer Armee.
   Korpustyp: Untertitel
Vaše generace má ty nejhbitější palce v dějinách lidstva.
Eure Generation hat die agilsten Daumen der Menschheitsgeschichte.
   Korpustyp: Untertitel
Už aby to vyhlazení lidstva bylo za náma.
(Automotor heult auf) - Bender, nicht!
   Korpustyp: Untertitel
Moji spolu ligáčkové, dospěl čas k svrhnutí lidstva!
Meine Liga Mitgliederchen, die Zeit ist gekommen die Menscheit zu überrennen.
   Korpustyp: Untertitel
Jistá expedice na Titáně odhalila největší poklad v dějinách lidstva.
Und entdeckten den größten Schatz der Menschheitsgeschichte.
   Korpustyp: Untertitel
Ještě nikomu v dějinách lidstva se nepodařilo vzlétnout tímto způsobem.
Noch nie hat jemand so fliegen können wie Sie.
   Korpustyp: Untertitel
Jedná se o nejskvělejší město v historii lidstva.
Es ist die schönste Stadt seit Beginn der Menschengeschichte.
   Korpustyp: Untertitel
Takhle nevypadalo nikdy nic v celý historii lidstva!
So etwas hat noch nie jemand gesehen.
   Korpustyp: Untertitel
Příjemné chvíle? Zkoušel jste nás soudit za zločiny lidstva.
Bei unserem ersten Treffen stellten Sie uns vor Gericht.
   Korpustyp: Untertitel
Předvádí se zde významná událost z dějin lidstva?
Ist das ein wichtiger Teil der Erdgeschichte?
   Korpustyp: Untertitel
Máme obvyklý úkol zničit kriminálníky pro dobro lidstva.
Wir haben ein Ziel:
   Korpustyp: Untertitel
Byla jsem u prvního kontaktu lidstva s Dukhatem, Lenniere.
Ich weiß, worauf es bei einem 1. Kontakt ankommt.
   Korpustyp: Untertitel
Například tyto objemné starověké svazky obtěžkané vědomostmi slavných věků lidstva.
Meisterwerke der Antike voller Gedankengut aus glorreichen Zeiten.
   Korpustyp: Untertitel
Strážci by vedl vypořádání lidstva ve svém novém domově.
Die Rangers leiteten die Besiedlung der neuen Heimat:
   Korpustyp: Untertitel
Byl jsi svědkem jedinečného okamžiku v historii lidstva.
Das war ein origineller Moment in der Menschheitsgeschichte.
   Korpustyp: Untertitel
Všichni si pamatujeme, že začalo jednou z nejhorších tragédií v historii lidstva.
Wir erinnern uns, dass es mit einer der schlimmsten Tragödien in der Menschheitsgeschichte begonnen hat.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Georgi Parvanov popsal Evropskou unii jako "snad nejambicióznější politický, hospodářský a kulturní projekt v dějinách lidstva".
Er nannte die Aufnahme Bulgariens in die EU einen „Triumph der historischen Gerechtigkeit".
   Korpustyp: EU DCEP
V historii lidstva, již v dávnověku, vždy lidské společenství spolupracovalo a práce byla rozdělena rovnoměrně.
Johannes Blokland (IND/DEM, Niederlande) unterstrich, man müsse nun mit aller Kraft und viel Mühe eine ehrgeizige Einigung anstreben.
   Korpustyp: EU DCEP
Jednou příčinou je to, že jde o konflikt, který nemá v dějinách lidstva obdoby.
Ein Grund dafür ist, dass der Konflikt in der Menschheitsgeschichte einzigartig ist.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Přesto by rok 2004 mohl dějinám odkázat jeden z největších pokroků lidstva v této oblasti.
Das Jahr 2004 allerdings könnte uns einen der größten Fortschritte in diesem Bereich in unserer Geschichte bescheren.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Takový výzkum by rovněž zvýšil znalosti lidstva o následcích radiace na zdraví.
Studien dieser Art würden außerdem helfen, unser Wissen über die gesundheitlichen Auswirkungen nuklearer Strahlung zu verbessern.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Kapitáne, možná, že právě nečinnost je to co způsobí zánik lidstva.
Nichtstun könnte die Ursache der Katastrophe sein.
   Korpustyp: Untertitel
Ano, nyní plením hrobky pro blaho lidstva, Evelyn. Gratuluji k vašemu poslednímu objevu.
Mittlerweile plündere ich Gräber nur noch zur Bewahrung der Kultur.
   Korpustyp: Untertitel
Největší vynález v historii lidstva a nedokážeme tu zatracenou věc zprovoznit.
Die größte Erfindung der Geschichte, aber sie funktioniert nicht.
   Korpustyp: Untertitel
Podle tvých letitých zkušeností s vyšetřováním globálního výpadku lidstva, že jo?
Deiner langjährigen Erfahrung mit globalen Blackouts zufolge, oder?
   Korpustyp: Untertitel
Marcusi, za nedlouho se dostaneme k největšímu artefaktu v dějinách lidstva.
Ihr bekommt Kamele, Pferde, eine bewaffnete Eskorte, Lebensmittel, Wüstenfahrzeuge und Panzer.
   Korpustyp: Untertitel
Představte si, takhle mluví. Jako by nikdo v dějinách lidstva nemluvil o dětech.
Sie spricht, als hätte noch nie jemand übers Kinderkriegen gesprochen.
   Korpustyp: Untertitel
Patřím ke generaci, která ještě pamatuje, kdy let do kosmu byl velkým snem lidstva.
Ich gehöre zu einer Generation, die sich noch an die Zeit erinnert, als Flüge ins Weltall noch ein großer unerfüllter Menschheitstraum waren.
   Korpustyp: EU DCEP
Pro blaho lidstva by to měl být proces , který trvá až do posledního vydechnutí.
Es sollte ein kontinuierlicher Prozess sein bis zu unserem letzten Atemzug.
   Korpustyp: EU DCEP
A/RES/64/143 , „Ochrana světového klimatu pro současné a budoucí generace lidstva“
A/RES/64/143. , „Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generationen“
   Korpustyp: EU DCEP
Podle Reportérů bez hranic víc než třetina lidstva žije v zemích, které nerespektují svobodu médií.
Laut Aussage der Organisation gibt es in einem Drittel aller Länder weltweit noch keine Pressefreiheit.
   Korpustyp: EU DCEP
Budoucnost lidstva proto italský profesor vidí především ve využívání slunečné energie.
Aber auch in dünn besiedelten mediterranen Regionen Europas ließe sich diese Technologie effizient nutzen, wie das Beispiel Spaniens belege.
   Korpustyp: EU DCEP
, „Ochrana světového klimatu pro současné a budoucí generace lidstva“ A/RES/64/73.
, „Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generationen“ A/RES/64/73.
   Korpustyp: EU DCEP
Až příště najdeme poklad, který převrátí dějiny lidstva, rozhoduj o nálezném sám.
Wenn wir wieder einen Schatz finden, der die Geschichte umschreibt, legst du den Finderlohn fest.
   Korpustyp: Untertitel
Ale moje studie lidstva naznačují, že jsou jisté škodlivé emoce, jako žárlivost a nenávist.
Aber meinen Studien zufolge gibt es schädliche Gefühle, etwa Eifersucht oder Hass.
   Korpustyp: Untertitel
V dějinách lidstva byl jen jeden člověk, který dokázal povstat z mrtvých.
In unserer gesamten Zeitrechnung hat es nur einen Mann gegeben, der von den Toten auferstand.
   Korpustyp: Untertitel
Nenaznačujete snad, že máme tento největší objev v dějinách lidstva zahodit?
Alles, was ich weiß, ist, dass es weite Wege hinter sich hat, um Molly zu schwängern.
   Korpustyp: Untertitel
Je mi líto, ale takovou oběť musí přinést v zájmu zachování lidstva.
Bedauerlicherweise ja. Aber das ist ein notwendiges Opfer.
   Korpustyp: Untertitel
Když to uděláš, uvedeš do pohybu největší revoluci v dějinách lidstva.
Wenn du das machst, dann setzt du die größte Revolution in Bewegung, die die Welt je gesehen hat.
   Korpustyp: Untertitel
Tajně věřit, že budete tím člověkem v dějinách lidstva, který bude žít věčně?
Insgeheim glaubt man, dass man als Einziger in der Menschheitsgeschichte ewig leben wird?
   Korpustyp: Untertitel
I kdyby si ji měl, hra na harfu není pro přežití lidstva rozhodující.
Und auch selbst wenn du eine bei dir hättest. Harfe zu spielen ist nicht gerade wichtig.
   Korpustyp: Untertitel
Mí sourozenci a já jsme první upíři v historii lidstva, jsme Původní rodina.
Meine Geschwister und ich, sind die ersten Vampire in der Geschichte. Die Urfamilie.
   Korpustyp: Untertitel
Nemyslím teď přímo kapitána Christophera, ale představte si, že by nějaký ničema znal budoucnost lidstva?
Ich beziehe mich jetzt nicht speziell auf Captain Christopher, aber nehmen wir an, ein skrupelloser Mann erwürbe Wissen über die Zukunft.
   Korpustyp: Untertitel
Jo, a jestli tady je, bude to nejzásadnější objev v historii lidstva.
Und wenn sie hier wäre, wäre das die wichtigste Entdeckung in der Geschichte.
   Korpustyp: Untertitel