Deutsch-Tschechisch-Wörterbuch

 
Tschechisch Deutsch
Bledule jarní Frühlings-Knotenblume
Hrachor jarní Frühlings-Platterbse
Hlaváček jarní Frühlings-Adonisröschen
Ostřice jarní Frühlings-Segge
jaro Frühling
jara Frühling
jarní frühlings~ (Adjektiv)
jaře Frühling


Impressum