linguatools-Logo
8 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
Suche zoeken
opzoeken
terugzoekprocedure
zoekprocedure

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Suche zoek 162 streven
zoekopdracht
onderzoek
gezocht
vinden
zoekt
speurtocht
zoektocht
suche zoek 802 probeer
ga op zoek naar
ben opzoek
was op zoek naar
op zoek
vind
op zoek naar
kijk
op zoek ben
ga
zoek naar
moet
ga zoeken
zocht
wil
ben op zoek
ben op zoek naar
heb gezocht

Verwendungsbeispiele

suche zoek
 
Ich suche eine Arbeitsstelle.
Ik zoek een baan.
   Korpustyp: Beispielsatz
Ich suche meine Freunde.
Ik zoek mijn vrienden.
   Korpustyp: Beispielsatz
Ich suche ein Geschenk für meine Mutter.
Ik zoek een geschenk voor mijn moeder.
   Korpustyp: Beispielsatz
Ich suche meine Kamera.
Ik zoek mijn camera.
   Korpustyp: Beispielsatz
Ich suche ein Buch über das Spanien des Mittelalters.
Ik zoek een boek over het Spanje van de middeleeuwen.
   Korpustyp: Beispielsatz
Das ist, wonach ich suche.
Dat is waarachter ik zoek.
   Korpustyp: Beispielsatz

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


Such zuch
such ueberdecken overlappen
Suche zoek och
umgekehrte Suche omgekeerde zoekfunctie
genaue Suche GELIJK AAN-zoekbewerking
horizontale Suche horizontale opzoeking
annähernde Suche LIJKT OP-zoeken
phonetische Suche fonetisch zoeken
gefilterte Suche restrictieve zoekbewerking
vertikale Suche verticale zoekprocedure
binäre Suche halveringszoekproces
dichotomische Suche tweedelingszoekproces
tweedelingsselectie
zoekmethode met tweedeling
dichotomische zoekmethode
halveringszoekproces
Such-Deskriptor zoekdescriptor
listengeleitete Suche ketenverwerking
Adreß-Suche adresonderzoek
erschöpfende Suche uitputtend zoeken
Such-Operation zoekbewerking
globale Suche zoekprocedure
globale zoekbewerking
bidirektionale Suche bidirectionele zoekmethode
satisfizierende Suche zoeken naar een voldoende-oplossing
zoeken naar een acceptabele oplossing
geordnete Suche geordend zoekproces
best-first zoekproces
optimierende Suche beste-waarde zoekmethode
hierarchische Suche hiërarchische planning
SARSAT,Such-und Rettungssatellit SARSAT,satelliet voor opsporing en redding
Stand der Technik-Suche nieuwheidsonderzoek
Such- und Rettungsdienst SAR
opsporing en redding
Suche und Rettung opsporings- en reddingsdienst
SAR
Such-und Rettungsboot verkenningsboot
Suche nach Sperrenstellen onderzoek naar mogelijke bouwlokaties
Suche durch Verweise zoeken via verwijzingen
eine Suche restarten een zoekbewerking herstarten
Suche mit einer Maske zoeken met een joker
Suche nach zusätzlichem Kapital verkrijgen van aanvullingskrediet