linguatools-Logo
12 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
Umfrage enquête
onderzoek 77

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Umfrage opiniepeiling 68 peiling

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


schriftliche Umfrage postenquête
epidemiologische Umfrage epidemiologische enquête
epidemiologisch onderzoek
Umfrage enquê e nomen
Eurobarometer-Umfrage Eurobarometer-enquête 20
nach einer Volkszählung durchgeführte Umfrage controle-onderzoek bij volkstelling

8 weitere Verwendungsbeispiele mit "Umfrage"

46 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Beurteilungsverfahren (Untersuchung, Umfrage, Bewertung und Berichterstattung),
beoordelingstechnieken (onderzoeken, ondervragen, evalueren en rapporteren);
   Korpustyp: EU DGT-TM
Hier könnte eine Pilot-Umfrage durchgeführt werden;
Er kan een proefonderzoek worden uitgevoerd;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Einführung der SANCO-Module in die Eurobarometer-Umfrage der Kommission.
Toepassing van de SANCO-modules in de Eurobarometerenquête van de Commissie.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Durchführung einer Umfrage über die Einstellung der Verbraucher zum Tierschutz in landwirtschaftlichen Tierhaltungen ist Teil dieser Informationspolitik im Bereich des Tierschutzes. Deshalb sollen die Finanzmittel, die die Gemeinschaft für die Umfrage benötigt, gebunden und bei erfolgreichem Abschluss der Umfrage ausgezahlt werden.
Uitvoering van een opinieonderzoek naar de opvattingen van consumenten over het welzijn van landbouwhuisdieren maakt deel uit van dit voorlichtingsbeleid op het gebied van de dierenbescherming. De benodigde financiële middelen voor dit opinieonderzoek van de Gemeenschap moeten dan ook worden gereserveerd en uitbetaald indien het geplande opinieonderzoek op doeltreffende wijze ten uitvoer is gebracht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Methode zur Erläuterung der WTP-Werte: die Umfrage muss so gestaltet sein, dass die Fragen für die Befragten klar und sinnvoll sind.
methode voor het verkrijgen van de WTP-waarden: het enquêteontwerp moet zodanig zijn dat de vragen voor de respondenten duidelijk en zinvol zijn.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ipsos, „Financial services, current account services“ (Finanzdienstleistungen, Kontokorrentdienste), „Summary of the survey of retail customers“ (Zusammenfassung der Umfrage bei Privatkunden), Januar 2009.
Finanacial services, current account services, Summary of the survey of retail customers, januari 2009.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Umfrage ergab des Weiteren, dass die Hälfte der Unionsbürger in den nächsten drei Jahren eine Reise in einen Drittstaat plant.
Bovendien is gebleken dat de helft van de burgers van de Unie verwacht in de loop van de komende drie jaar naar een derde land te zullen reizen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Durchführung einer mit einem Betrag von bis zu 200000 EUR aus der Haushaltslinie 17.04.02 des Haushalts der Europäischen Union zu finanzierenden Umfrage über die Einstellung der Verbraucher zum Tierschutz in landwirtschaftlichen Tierhaltungen wird hiermit genehmigt.
Hierbij wordt goedkeuring gegeven voor een met maximaal 200000 EUR uit begrotingspost 17 04 02 van de Europese Unie te financieren opinieonderzoek naar de opvattingen van consumenten over het welzijn van landbouwhuisdieren.
   Korpustyp: EU DGT-TM