linguatools-Logo
31 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
feces Fäzes
Stuhl
Kot 23 Fäkalien 2
[Weiteres]
feces menschliche Ausscheidungen

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

feces Kotansammlungen 2 Ausscheidungen 2 Fäkalproben 2 Faeces 20 Stühle
Faeces gefunden
Kot ausgeschieden
Fäzes wiedergefunden
Stuhl nachgewiesen
Fäces
den Fäzes
Stuhl ausgeschieden
Faeces ausgeschieden
den Faeces
Fäzes ausgeschieden
Faezes wiedergefunden

Verwendungsbeispiele

18 weitere Verwendungsbeispiele mit "feces"

81 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

voor virologisch onderzoek van feces, verzameld in ieder hok waar varkens worden of zijn gehouden.”.
die virologische Untersuchung von Kotproben aus jeder Bucht, in der Schweine aufgestallt werden oder wurden.“
   Korpustyp: EU DGT-TM
Uit elke stapel moeten samengevoegde feces in het totale verzamelmonster vertegenwoordigd zijn.
Es ist sicherzustellen, dass aus jedem Käfigstapel Kotmischproben in der Gesamtsammelprobe enthalten sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bij trapkooien zonder mestbanden of mestschrapers moeten de samengevoegde feces in de mestput bemonsterd worden.
Bei Systemen mit Käfigstapeln, bei denen es kein Förderband- oder Bandkratzersystem gibt, müssen Kotmischproben aus der Kotgrube entnommen werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aard van de genomen monsters (weefsel, feces, cloaca-, orofarynx- of tracheaswabs)
Art der Proben (Gewebe, Exkremente, Kloaken-/Trachea-/Oropharynxabstriche)
   Korpustyp: EU DGT-TM
Uit elke stapel moeten samengevoegde feces in het totale verzamelmonster vertegenwoordigd zijn.
In der Gesamtmischprobe müssen Kotmischproben aus jeder Käfigetage enthalten sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bij trapkooien zonder mestbanden of mestschrapers moeten de samengevoegde feces in de mestput bemonsterd worden.
Bei Systemen mit Käfigetagen ohne Förderband- oder Bandkratzersystem werden Kotmischproben aus der gesamten Kotgrube entnommen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bij systemen met mestgoten en mestschrapers moeten de samengevoegde feces na het afschrapen van de mestschraper worden genomen.
Bei Systemen mit Lenkblechen unterhalb der Käfige oder Bandkratzern werden die Kotmischungen entnommen, die sich auf dem Bandkratzer nach dem Laufen abgesetzt haben.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het voor bacteriologische analyse verzamelde materiaal moet bestaan uit verse feces uit het gehele bedrijf dat de onderzoekeenheid vormt.
Für die bakteriologische Analyse sind frische Kotproben zu sammeln, die repräsentativ für den gesamten Betrieb, d. h. die zu untersuchende Einheit, sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De urine, de feces en de opvangvloeistoffen (bijvoorbeeld 14C-kooldioxide en vluchtige 14C-koolstofverbindingen) moeten van elke groep op elk bemonsteringstijdstip apart worden verzameld.
Urin, Exkremente und in der Auffangvorrichtung zurückgehaltene Flüssigkeiten (z. B. 14C-Kohlendioxid und flüchtige 14C-Verbindungen) sind zu den einzelnen Probenahmezeitpunkten aus jeder Gruppe einzeln zu sammeln.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien EN/ISO-normen betreffende de voorbereiding van feces voor de detectie van salmonella worden vastgesteld, worden die, zo nodig, toegepast in plaats van de in dit punt vastgestelde voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen EN/ISO-Normen vereinbart, so sind diese an Stelle der unter dieser Ziffer beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Proben anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Naast cloacaswabs of verse feces wordt ook weefsel (namelijk hersen-, hart-, long-, nier- en darmweefsel) van dood aangetroffen of aangeschoten in het wild levende vogels bemonsterd voor virusisolatie en moleculaire detectie (PCR).
Neben Kloakenabstrichen oder Kotproben sind zur Virusisolierung und zum molekularen Nachweis (PCR) auch Gewebeproben (hauptsächlich Gehirn-, Herz-, Lungen-, Nieren- und Eingeweideproben) von verendet aufgefundenen oder erlegten Wildvögeln zu untersuchen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Hieronder worden verstaan personen die SARS-gevallen hebben verzorgd of daarbij hebben gewoond, dan wel rechtstreeks contact hebben gehad met sputum, lichaamsvloeistoffen en/of excrementen (bv. feces) van SARS-gevallen.
Ein enger Kontakt ist anzunehmen bei einer Person, die einen SARS-Patienten betreut oder mit ihm zusammengelebt hat oder mit seinen Atemsekreten, Körperflüssigkeiten und/oder Exkrementen in Berührung gekommen ist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien er ISO-normen betreffende de voorbereiding van feces met het oog op de opsporing van salmonella worden vastgesteld, worden die toegepast in plaats van de in dit punt vastgestelde voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen ISO-Normen vereinbart, so sind diese anstelle der unter dieser Nummer beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Probe anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien er ISO-normen betreffende de voorbereiding van feces met het oog op de opsporing van salmonella worden vastgesteld, worden die toegepast in plaats van de in dit punt vastgestelde voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen ISO-Normen vereinbart, so sind diese anstelle der unter dieser Ziffer beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Probe anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien er ISO-normen betreffende de voorbereiding van feces met het oog op de opsporing van salmonella worden vastgesteld, worden die toegepast in plaats van de bovenstaande voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen ISO-Normen zugrunde gelegt, so sind diese an Stelle der genannten Modalitäten zur Vorbereitung der Probe anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het monster bestaat voor elk vermeerderingskoppel uit minimaal één verzamelmonster van zichtbaar met feces besmeurde inlegvellen van uitkomstladen die aselect van vijf verschillende uitkomstladen of plaatsen in de uitkomstbroeder zijn genomen, overeenkomend met een totaaloppervlak van minimaal 1 m2.
Für jede Zuchtherde hat die Probe aus mindestens einer Mischprobe aus sichtbar verschmutzten Schlupfbrüter-Hordenauskleidungen zu bestehen, die als Zufallsstichprobe aus fünf verschiedenen Schlupfbrüterhorden oder Stellen des Schlupfbrüters zu entnehmen ist, bis eine Gesamtfläche von mindestens 1 m2 erreicht ist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien normen van de Europese Commissie voor normalisatie (CEN) of de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) betreffende de voorbereiding van feces met het oog op de opsporing van salmonella worden vastgesteld, worden die toegepast in plaats van de in dit punt vastgestelde voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) oder der Internationalen Organisation für Normung (ISO) vereinbart, so sind diese anstelle der unter dieser Nummer beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Proben anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een vermeerderingskoppel wordt ten aanzien van de communautaire doelstelling als positief aangemerkt als in een of meer op het bedrijf genomen fecesmonsters (of als er een secundaire officiële bevestiging in de lidstaat is, in de desbetreffende feces- of orgaanmonsters) relevante salmonella's (met uitzondering van vaccinstammen) zijn aangetroffen.
Eine Zuchtherde gilt als positiv für die Zwecke der Überprüfung der Verwirklichung des Gemeinschaftsziels, wenn relevante Salmonellen (keine Impfstämme) in mindestens einer der Kotproben nachgewiesen werden (oder wenn der Mitgliedstaat eine zweite amtliche Bestätigung betreffend die relevanten Kotproben oder Organproben abgibt), die im Betrieb entnommen worden sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM