linguatools-Logo
179 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
stoel Stuhl
Sitz 1.180 Wurzelstock

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

stoel Sitzes 177 Sitze 20 Sitzen 19 Fahrzeugsitz 13 Sitzplatzes 10 Sitzplatz 17 betreffenden Sitz 6 Vordersitz 8 Platz 173 Stuhls
Plätze
Stühle
Rollstuhl
Stuhl sitzen
Sessel
sitzen
elektrischen Stuhl
Stoel Stuhls

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


stoel kajuitpersoneel Flugbegleitersitz
Heilige Stoel Heiliger Stuhl 15 Heiliger Stuhl 15
transformeerbare stoel umrüstbarer Sitz
stapelbare stoel Stapelstuhl
milanese stoel Milanesemaschine
aangeboden stoel-km angebotene Sitz-km
de Heilige Stoel der Heilige Stuhl 3
stoel met zijwaartse steun Schalensitz
stoel met schrijfblad Stuhl mit Schreibklappe
stoel voor handstang Handstangenstütze
Geländerstütze
koppelbare stapelbare stoel stapelbarer Reihenstuhl
Reihen-Stapelstuhl
stoel van de tankcommandant Kommandantenstand
reservetank onder stoel Sitzzusatztank
stoel van de boordwerktuigkundige Mechanikersitz
Bordmechanikersitz
las op stoel fester Stoß
aangeboden op "alleen stoel"-conditie Verkauf auf einer "nur Platz"-Grundlage
tijdens de vlucht regelbare stoel im Fluge verstellbarer Sitz

100 weitere Verwendungsbeispiele mit stoel

193 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

De stoel moet 800 mm breed zijn.
die Sitzbreite muss 800 mm betragen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
G 250 mm bij een afzonderlijke stoel
G 250 mm für einen Einzelsitz
   Korpustyp: EU DGT-TM
Specificaties voor het verstellen van de stoel /
Angaben für die Sitzeinstellung:
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voor test 2 gebruikt type extra stoel (indien dit afwijkt van het goedgekeurde type stoel): ...
Typ des bei der Prüfung 2 verwendeten Hilfssitzes (wenn es nicht der genehmigte Sitztyp ist) ...
   Korpustyp: EU DGT-TM
G 225 mm bij een stoel in een stoelenrij
G 225 mm für eine Sitzbank
   Korpustyp: EU DGT-TM
rugleuning van de stoel in verticale positie en klaptafel ingeklapt;
Verstellen der Rückenlehne in die senkrechte Position und Einklappen des Tisches,
   Korpustyp: EU DGT-TM
„plooi van de stoel”: het gebied in de buurt van het punt waar het oppervlak van het zitkussen en de rugleuning van de stoel elkaar snijden;
„Sitzeinbuchtung“ der Bereich, in dem die Fläche des Fahrzeugsitzpolsters und die der Sitzlehne zusammentreffen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
De tests die het type stoel heeft doorstaan, worden vermeld in het mededelingenformulier betreffende de goedkeuring van een type stoel volgens het model in bijlage 1.
Die Prüfungen, die der Sitztyp erfolgreich durchlaufen hat, werden in das Mitteilungsblatt für die Genehmigung eines Sitztyps eingetragen, das dem Muster in Anhang 1 entspricht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ø verwijst naar punt 5.3.3 (twee verankeringen volstaan wanneer de stoel zich naast een doorgang bevindt).
siehe Absatz 5.3.4 (Es sind zwei Verankerungen zulässig, wenn sich die Windschutzscheibe außerhalb des Bezugsbereichs befindet.)
   Korpustyp: EU DGT-TM
„klapstoel”: een extra stoel voor occasioneel gebruik, die gewoonlijk dichtgeklapt is;
„Klappsitz“ ein zur gelegentlichen Benutzung vorgesehener Notsitz, der normalerweise weggeklappt ist;
   Korpustyp: EU DGT-TM
de achterste scheidingswand van de ruimte of het vlak van de rugleuning van de achterste stoel,
die Rückwand des Fahrgastraums oder die Ebene durch die Rückenlehnenhalterung des Rücksitzes,
   Korpustyp: EU DGT-TM
Dezelfde overeenkomstsluitende partij kent hetzelfde nummer niet aan een ander type stoel of voertuigtype toe.
Dieselbe Vertragspartei darf diese Nummer nicht mehr einem anderen Sitztyp oder Fahrzeugtyp zuteilen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De eisen ten aanzien van uitzicht onder b) zijn niet op deze stoel van toepassing.
Für diese Sitzposition gelten die Anforderungen an die äußeren Sichtverhältnisse unter Buchstabe b nicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Plaats NOOIT een naar achteren gericht kinderzitje op deze stoel met airbag
Keinen nach hinten gerichteten Kindersitz auf einem Frontsitz mit Airbag verwenden!
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voor afzonderlijke stoelen valt het middenvlak van de stoel samen met het middenvlak van de inzittende.
Bei Einzelsitzen fällt die Mittelebene des Insassen zusammen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ook binnen het voertuig moet bij de gereserveerde stoel een pictogram zijn aangebracht.
Im Fahrzeug ist neben dem Behindertensitz ein Piktogramm anzubringen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een verankeringspunt mag in de rugleuning van de stoel verzonken zijn op voorwaarde dat het niet in het oprolgebied van de riem ligt aan de bovenzijde van de rugleuning van de stoel.
Die Verankerung des oberen ISOFIX-Haltegurtes kann in der Sitzlehne versenkt werden, sofern sie außerhalb des Bereichs liegt, in dem der Haltegurt an der Rückseite der Lehne anliegt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bij het werken in de stoel van de tweede piloot dienen tevens de volgens ORO.FC.230 vereiste tests voor het werken vanuit de stoel van de gezagvoerder geldig en actueel te zijn.
Um vom Kopilotensitz aus tätig zu sein, müssen zusätzlich die in ORO.FC.230 vorgeschriebenen Überprüfungen für Tätigkeiten vom Kommandantensitz aus zu dem betreffenden Zeitpunkt gültig sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien een extra stoel van een ander type wordt gebruikt, wordt dit vermeld in het mededelingenformulier betreffende de goedkeuring van een type stoel volgens het model in bijlage 1.
Wird ein Hilfssitz eines anderen Typs verwendet, dann muss dies in dem Mitteilungsblatt für die Genehmigung eines Sitztyps vermerkt sein, das dem Muster in Anhang 1 dieser Regelung entspricht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een verankering mag in de rugleuning van de stoel verzonken zijn op voorwaarde dat het niet in het oprolgebied van de riem ligt aan de bovenzijde van de rugleuning van de stoel.
Die Verankerung des oberen ISOFIX-Haltegurtes kann in der Sitzlehne versenkt werden, sofern sie außerhalb des Bereichs liegt, in dem der Haltegurt an der Rückseite der Lehne anliegt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De testbelasting is voorwaarts gericht ten opzichte van de desbetreffende stoel, overeenkomstig de procedure van punt 6.3.
Die Prüfkraft muss aus der Sitzposition gesehen nach vorn gerichtet sein wie in Absatz 6.3 beschrieben.
   Korpustyp: EU DGT-TM
„passagiersairbag”: airbag die een inzittende op een andere stoel dan die van de bestuurder bij een frontale botsing moet beschermen;
„Beifahrer-Airbag“: ein Airbag, der Fahrzeuginsassen, die sich nicht auf dem Fahrersitz befinden, bei einem Frontalaufprall schützen soll;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een voorziening waarmee de gordel aan de vereisten van de gebruiker en de stand van de stoel kan worden aangepast.
Eine Einrichtung, mit der der Gurt den Bedürfnissen des einzelnen Benutzers und der Sitzstellung angepasst werden kann.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Wanneer aan de achterkant van een stoel een opklaptafeltje is gemonteerd, moeten de metingen worden verricht met het tafeltje opgeklapt.
Ist in die Rückenlehne ein Klapptisch eingebaut, so muss die Messung bei eingeklapptem (zurückgedrücktem) Tisch vorgenommen werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze vrije hoogte moet de verticale projectie van het gehele oppervlak van de stoel en de bijbehorende voetruimte beslaan.
Dieser Freiraum muss sich über die senkrechte Projektion der gesamten Sitzfläche und des zugehörigen Fußraums erstrecken.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze term dekt zowel een afzonderlijke stoel als een deel van een bank dat zitplaats moet bieden aan één volwassene;
Der Begriff bezeichnet sowohl einen Einzelsitz als auch den für einen Erwachsenen bestimmten Teil einer Sitzbank;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voor elke stoelenrij: afzonderlijke stoel/bank, vast/verstelbaar, vaste rugleuning/verstelbare rugleuning, neerklapbare rugleuning/rugleuning met verstelbare hoek (2): ...
Für jede Sitzreihe: Einzelsitz/Sitzbank, nichtverstellbar/verstellbar, nichtverstellbare Rückenlehne/verstellbare Rückenlehne, Rückenlehne, die sich kippen/neigen läßt (2): ...
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze term dekt zowel een afzonderlijke stoel als een deel van een bank dat zitplaats moet bieden aan één persoon;
Dieser Begriff umfasst sowohl einen Einzelsitz als auch den für eine Person bestimmten Teil einer Sitzbank,
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een inrichting waarmee de gordel aan de vereisten van de gebruiker en de stand van de stoel kan worden aangepast.
Eine Einrichtung, mit der der Gurt den Bedürfnissen des einzelnen Benutzers und der Sitzstellung angepasst werden kann.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voor een Isofix-kinderbeveiligingssysteem met instelbare positie van de Isofix-verankeringen in de plooi van de stoel.
Für ein ISOFIX-Kinder-Rückhaltesystem mit einstellbaren ISOFIX-Verankerungen in der Sitzeinbuchtung.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Laat de vergrendelingsmechanismen van het Isofix-kinderbeveiligingssysteem het onbeladen Isofix-kinderbeveiligingssysteem naar de plooi van de stoel toetrekken.
Die Verriegelungsmechanismen der ISOFIX-Kinderrückhalteeinrichtung ziehen dann das nicht belastete ISOFIX-Kinder-Rückhaltesystem in Richtung des Bereichs zwischen Sitzfläche und Sitzlehne.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Beschrijving van een bijzonder type veiligheidsgordel dat vereist is voor een verankering dat zich in de structuur van de stoel bevindt of dat een energiedissiperende voorziening bevat: ...
Beschreibung einer besonderen Art eines Sicherheitsgurts, der bei einer in der Sitzstruktur angebrachten oder mit einer Energieaufnahmeeinrichtung versehenen Verankerung notwendig ist: ...
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze term heeft zowel betrekking op een individuele stoel als op een deel van een zitbank dat voor één persoon is bestemd;
Dieser Begriff umfasst sowohl einen Einzelsitz als auch den für eine Person bestimmten Teil einer Sitzbank;
   Korpustyp: EU DGT-TM
de romplijn van het model vertoont dezelfde hoek ten opzichte van het verticale dwarsvlak als de rugleuning van de stoel in de meest verticale stand, en
Die Rumpflinie der Schablone bildet denselben Winkel mit der senkrechten Querebene wie die Sitzlehne in ihrer steilsten Stellung.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Beschrijving van een bijzonder type veiligheidsgordel dat vereist is voor een verankeringspunt dat zich in de structuur van de stoel bevindt of dat een energiedissiperende voorziening bevat:
Beschreibung einer besonderen Art eines Sicherheitsgurts, der bei einer in der Sitzstruktur angebrachten oder mit einer Energieaufnahmeeinrichtung versehenen Verankerung notwendig ist:
   Korpustyp: EU DGT-TM
De hoofdsteun moet voldoende breed zijn om goede steun te verlenen voor het hoofd van een persoon die normaal op de stoel heeft plaatsgenomen.
Die Kopfstütze muss so breit sein, dass der Kopf einer Person in normaler Sitzhaltung in geeigneter Weise gestützt wird.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Op verzoek van de fabrikant wordt het voertuig eerst op een temperatuur van 20 ± 10 °C gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 °C ± 10 °C zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Zimmertemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het voertuig wordt eerst, indien door de fabrikant gewenst, op een temperatuur van 20 ± 10 oC gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 oC ± 10 oC zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Zimmertemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Om de verankeringen toegankelijk te maken, worden aan de achterzijde van het kussen van de stoel openingen gemaakt, zoals voorgeschreven in aanhangsel 1 van deze bijlage.
um den Zugriff zu den Befestigungen der Verankerung zu ermöglichen, sind auf der Rückseite des Polsters Öffnungen entsprechend Anlage 1 zu diesem Anhang vorzusehen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Lijn Cr valt samen met de snijlijn van het bovenvlak van de zitting en de voorzijde van de rugleuning van de stoel.
Die Linie Cr stimmt überein mit der Schnittlinie zwischen der oberen Ebene der Sitzfläche und der vorderen Ebene der Rückenlehne.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een voorziening voor het verstellen van de hoogte van de diagonale riem van de gordel overeenkomstig de vereisten van de gebruiker en de stand van de stoel.
Eine Einrichtung, mit der die Lage des oberen Umlenkbeschlags den Bedürfnissen des einzelnen Benutzers und der Sitzstellung in der Höhe angepasst werden kann.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze term heeft zowel betrekking op een afzonderlijke stoel als op een deel van een bank dat als zitplaats voor één persoon is bestemd.
Das Wort bezeichnet sowohl einen Einzelsitz als auch den für eine Person bestimmten Teil einer Sitzbank.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De stoel moet automatisch in de gekozen stand worden vergrendeld en als hij voorzien is van een draaimechanisme, moet het in de rijstand automatisch worden vergrendeld.
Er muss in der gewählten Stellung automatisch verriegelt werden, und wenn er mit einer Schwenkvorrichtung versehen ist, muss er in der Fahrstellung automatisch verriegelt werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het voertuig wordt eerst, indien door de fabrikant gewenst, op een temperatuur van 20 ± 10 °C gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 °C ± 10 °C zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Raumtemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien de stoel op andere manieren kan worden versteld (verticaal, inclinatie, rugleuning, enz.) wordt de door de voertuigfabrikant aangegeven stand ingesteld.
Sind andere Arten der Sitzverstellung möglich (Höhen-, Winkel-, Rückenlehnenverstellung usw.), so sind diese entsprechend den Angaben des Herstellers vorzunehmen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
„plooi van de stoel” het gebied dicht bij het punt waar het oppervlak van het zitkussen en dat van de rugleuning van de voertuigstoel elkaar snijden; 2.31. „voertuigstoelprofiel”
„Sitzeinbuchtung“ der Bereich, in dem die Fläche des Fahrzeugsitzpolsters und die der Sitzlehne zusammentreffen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
De hoofdsteun moet voldoende breed zijn om goede steun te bieden aan het hoofd van een persoon die normaal op de stoel heeft plaatsgenomen.
Die Kopfstütze muss so breit sein, dass der Kopf einer Person in normaler Sitzhaltung in geeigneter Weise gestützt wird.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Op verzoek van de fabrikant wordt het voertuig eerst op een temperatuur van 20 ± 10 °C gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 ± 10 °C zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Raumtemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ieder type stoel wordt onderworpen aan de testvoorschriften van aanhangsel 1 (dynamische test) of van de aanhangsels 5 en 6 (statische test), op verzoek van de fabrikant.
Jeder Sitztyp ist auf Wunsch des Herstellers entweder nach den Vorschriften der Anlage 1 (dynamische Prüfung) oder der Anlagen 5 und 6 (statische Prüfung) zu prüfen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De krachtens dit reglement aan een type stoel en/of voertuigtype verleende goedkeuring kan worden ingetrokken indien niet aan bovenvermelde voorschriften is voldaan.
Die für einen Sitztyp und/oder Fahrzeugtyp nach dieser Regelung erteilte Genehmigung kann entzogen werden, wenn die vorstehenden Vorschriften nicht eingehalten sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het aantal gordelverankeringspunten ten behoeve van test 2 wordt vastgelegd op het mededelingenformulier betreffende de goedkeuring van een type stoel volgens het model in bijlage 1.
Die Zahl der Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts für die Zwecke der Prüfung 2 ist in das Mitteilungsblatt für die Genehmigung eines Sitztyps einzutragen, das dem Muster in Anhang 1 dieser Regelung entspricht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het tegen de delen van de stoel aanliggende oppervlak bestaat uit een materiaal waarvan de hardheid niet minder dan 80 Shore A bedraagt.
Die gegen die Sitzteile gerichtete Oberfläche muss aus einem Material mit einer Härte von nicht weniger als 80 Shore A bestehen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze test zal worden vermeld op het mededelingenformulier betreffende de goedkeuring van een type stoel volgens het model in bijlage 1 bij dit reglement.
Diese Prüfung ist in dem Mitteilungsblatt für die Genehmigung eines Sitztyps anzugeben, das dem Muster in Anhang 1 dieser Regelung entspricht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Korte beschrijving van het type stoel en van de bevestigingsmiddelen en verstel-, verplaatsings- en vergrendelingssystemen ervan, met inbegrip van de minimumafstand tussen de bevestigingspunten: ...
Kurze Beschreibung des Sitztyps, seiner Befestigungsbeschläge und seiner Einstell-, Verstell- und Verriegelungssysteme einschließlich des Mindestabstands zwischen den Befestigungspunkten: ...
   Korpustyp: EU DGT-TM
zijn/haar initiële vier starts en landingen met het vliegtuig te verrichten onder toezicht van een instructeur type-aantekening (A) die op de stoel van een piloot plaatsneemt.
seine ersten vier Starts und Landungen im Flugzeug unter Aufsicht eines einen Pilotensitz einnehmenden TRI (A) durchführen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
een zo nodig gebogen vlak waarvan de beschrijvende lijn loodrecht staat op het referentievlak en tegen de achterzijde van de rugleuning van de stoel ligt.
einer gegebenenfalls gekrümmten Fläche, deren Mantellinie senkrecht zur Bezugsebene verläuft und die an der Rückseite der Sitzrückenlehne anliegt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Om de bevestigingspunten toegankelijk te maken, worden aan de achterzijde van het kussen van de stoel openingen gemaakt, zoals voorgeschreven in aanhangsel 1 van deze bijlage.
Für den Zugang zu den Verankerungsteilen müssen hinten am Sitzkissen entsprechend den Vorschriften in der Anlage 1 zu diesem Anhang Aussparungen vorhanden sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Dit artikel is geen onderdeel van een autostoel, maar toebehoren voor de stoel en kan daarom niet worden ingedeeld onder post 9401.
Die Ware ist nicht Teil eines Kraftfahrzeugsitzes, sondern Zubehör für einen Kraftfahrzeugsitz, und kann daher nicht in Position 9401 eingereiht werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
het draaipunt van de romp en de dij van de 3-D H-machine, die overeenkomstig punt 4 op een stoel van het voertuig is geïnstalleerd.
Der „H“-Punkt liegt in der Mitte der Mittellinie dieser Einrichtung, die zwischen den „H“-Punkt-Sichtmarken der 3DH-Maschine verläuft.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Op verzoek van de fabrikant wordt het voertuig eerst op een temperatuur van 20 ± 10 °C gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 ± 10 °C zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Zimmertemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het voertuig wordt eerst, indien door de fabrikant gewenst, op een temperatuur van 20 ± 10 oC gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 ± 10 oC zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Zimmertemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
„passagiersairbag” een airbag die een inzittende op een andere stoel dan die van de bestuurder bij een frontale botsing moet beschermen; 2.13.
„Beifahrer-Airbag“ ein Airbag, der Fahrzeuginsassen, die sich nicht auf dem Fahrersitz befinden, bei einem Frontalaufprall schützen soll; 2.13.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Op verzoek van de fabrikant wordt het voertuig op een temperatuur van 20 ± 10 °C gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 ± 10 °C zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Zimmertemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De apparatuur moet tevens veilig functioneren en zij moet vanaf de stoel van de bediener kunnen worden bediend en onmiddellijk kunnen worden gestopt.
Ihr Betrieb muss sicher sein, und sie müssen vom Standort des Anwenders aus kontrolliert und sofort gestoppt werden können.
   Korpustyp: EU DGT-TM
als de rugleuning verstelbaar is, wordt deze zo ingesteld dat de driedimensionale H-puntmachine onder een romphoek van 25° op de stoel kan worden geplaatst;
Die Rückenlehne, sofern verstellbar, ist so einzustellen, dass die dreidimensionale H-Punkt-Maschine mit einem Rumpfwinkel von 25o platziert werden kann.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het voertuig wordt eerst, indien door de fabrikant gewenst, op een temperatuur van 20 ± 10 oC gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 oC ± 10 oC zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Raumtemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien de stoel op andere manieren kan worden versteld (verticaal, inclinatie, rugleuning, enz.) wordt de door de voertuigfabrikant aangegeven stand ingesteld.
Sind andere Arten der Sitzverstellung möglich (Höhen-, Winkel-, Rückenlehnenverstellung usw.), dann sind diese entsprechend den Angaben des Herstellers vorzunehmen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een inrichting voor het verstellen van de hoogte van de diagonale riem van de gordel overeenkomstig de vereisten van de gebruiker en de stand van de stoel.
Eine Einrichtung, mit der die Lage des oberen Umlenkbeschlags den Bedürfnissen des einzelnen Benutzers und der Sitzstellung in der Höhe angepasst werden kann.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze term heeft zowel betrekking op een individuele stoel als op een deel van een bank dat voor één persoon is bestemd.
Das Wort bezeichnet sowohl einen Einzelsitz als auch den für eine Person bestimmten Teil einer Sitzbank.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De bestuurder moet de stand van de stoel dusdanig kunnen aanpassen dat deze voldoet aan de referentiepositie van ogen voor zicht naar buiten, als gedefinieerd in punt 4.2.9.1.3.1.
Der Triebfahrzeugführer muss die Möglichkeit haben, die Sitzposition anzupassen, um die Referenzposition der Augen für die Sicht nach außen gemäß Abschnitt 4.2.9.1.3.1 einnehmen zu können.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Op verzoek van de fabrikant wordt het voertuig eerst op een temperatuur van 20 ± 10 °C gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 °C ± 10 °C zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Raumtemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Deze training in de simulator wordt gegeven door een instructeur typebevoegdverklaring voor vliegtuigen (TRI(A)), die op de stoel van de piloot plaatsneemt.
Die Sitzung im Flugsimulator muss von einem Lehrberechtigten für Musterberechtigungen (TRI(A)), der einen Pilotensitz einnimmt, durchgeführt werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het sagittale middenvlak van de bestuurders- en de passagiersdummy moet verticaal zijn en samenvallen met de lengteas van de afzonderlijke stoel.
Die sagittale Mittelebene der fahrer- und der beifahrerseitigen Prüfpuppe muss vertikal sein und mit der Längsmittellinie des Einzelsitzes übereinstimmen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien de fabrikant het wenst, wordt het voertuig eerst op een temperatuur van 20 ± 10 °C gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 °C ± 10 °C zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Zimmertemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien de stoel op andere manieren kan worden versteld (verticaal, inclinatie, rugleuning enz.) wordt de door de voertuigfabrikant aangegeven stand ingesteld.
Sind andere Arten der Sitzverstellung möglich (senkrecht, winklig, Rückenlehne usw.), so sind diese entsprechend den Angaben des Herstellers vorzunehmen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bij elke gereserveerde stoel en binnen elke rolstoelruimte moeten er op een hoogte tussen 700 mm en 1200 mm boven de vloer communicatiemiddelen worden aangebracht.
Neben einem Behindertensitz und innerhalb des Rollstuhlbereichs sind in einer Höhe zwischen 700 mm und 1200 mm über dem Fußboden Kommunikationseinrichtungen anzubringen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bevestig het onbeladen Isofix-kinderbeveiligingssysteem in de juiste testpositie aan de verankeringen H1 en H2 in de plooi van de stoel.
Das nicht belastete ISOFIX-Kinder-Rückhaltesystem wird an den Verankerungen in der Sitzeinbuchtung H1-H2 in der für die Prüfung erforderlichen Lage befestigt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Om de verankeringspunten toegankelijk te maken, worden aan de achterzijde van het kussen van de stoel openingen gemaakt, zoals voorgeschreven in aanhangsel 1 van deze bijlage.
um den Zugriff zu den Befestigungen der Verankerung zu ermöglichen, sind auf der Rückseite des Polsters Öffnungen entsprechend Anlage 1 zu diesem Anhang vorzusehen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het voertuig wordt eerst, indien door de fabrikant gewenst, op een temperatuur van 20 ± 10 °C gebracht om het materiaal van de stoel op kamertemperatuur te brengen.
Das Fahrzeug ist nach Wahl des Herstellers bei einer Temperatur von 20 °C – 10 °C zu konditionieren, um sicherzustellen, dass das Sitzmaterial Zimmertemperatur erreicht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien de stoel op andere manieren kan worden versteld (verticaal, inclinatie, rugleuning, enz.) wordt de door de fabrikant van het voertuig aangegeven stand ingesteld.
Sind andere Arten der Sitzverstellung möglich (senkrecht, winklig, Rückenlehne usw.), so sind diese entsprechend den Angaben des Herstellers vorzunehmen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
derde landen: Andorra, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Liechtenstein, San Marino, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Drittländer: Andorra, Vatikanstadt, Liechtenstein, San Marino, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien;
   Korpustyp: EU DGT-TM
De in figuur 1 van bijlage 5 afgebeelde voorzieningen worden op het stoelkussen geplaatst en vervolgens, indien mogelijk, tegen de rugleuning van de stoel aangedrukt terwijl de gordel strak om de voorziening wordt aangespannen.
Die in Anhang 5 Abbildung 1 dargestellten Vorrichtungen werden auf das Sitzpolster aufgesetzt und dann falls möglich, gegen die Rückenlehne geschoben, wobei das herumgelegte Gurtband fest angezogen wird.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Als een voertuig is uitgerust met verplaatsings- en vergrendelingssystemen waardoor de inzittenden, ongeacht de stoel waarop ze zich bevinden, het voertuig kunnen verlaten, moeten deze systemen ook na de test nog steeds met de hand kunnen worden bediend.
Sind Verstell- und Verriegelungseinrichtungen vorhanden, die den Insassen das Verlassen des Fahrzeugs ermöglichen, so müssen sie nach Wegfall der Zugkraft weiterhin von Hand zu betätigen sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De in figuur 1 van bijlage 5 afgebeelde inrichtingen worden op het zitkussen geplaatst en vervolgens, indien mogelijk, tegen de rugleuning van de stoel aangedrukt terwijl de gordel strak om de inrichting wordt aangespannen.
Die in Anhang 5 Abbildung 1 dargestellten Einrichtungen werden auf das Sitzpolster gelegt und dann wenn möglich in die Sitzlehne hineingeschoben, während das Gurtband straff um sie gespannt wird.
   Korpustyp: EU DGT-TM
binnen 21 dagen na de voltooiing van de vaardigheidstest zes starts en landingen uitvoeren in een vluchtsimulator onder toezicht van een instructeur typebevoegdverklaring voor vleugelvliegtuigen (TRIa)) die op de stoel van de andere piloot plaatsneemt.
Innerhalb von 21 Tagen nach Abschluss der Eignungsprüfung unter Aufsicht eines Lehrberechtigten für Musterberechtigungen für Flugzeuge (TRI(A)), der den anderen Pilotensitz einnimmt, sind sechs Starts und Landungen in einem FSTD zu absolvieren.
   Korpustyp: EU DGT-TM
de eerste vier starts en landingen van het lijnvliegen onder toezicht uitvoeren in het vliegtuig, onder toezicht van een TRIa) die op de stoel van de andere piloot plaatsneemt.
Die ersten vier Starts und Landungen der LIFUS im Flugzeug sind unter der Aufsicht eines TRI(A), der den anderen Pilotensitz einnimmt, durchzuführen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Elke door de bestuurder bediende bedrijfsdeur moet door de bestuurder vanop zijn stoel kunnen worden bediend met organen die, behalve bij organen met voetbediening, duidelijk en opvallend zijn gemarkeerd.
Jede vom Fahrzeugführer betätigte Betriebstür muss von diesem vom Fahrersitz aus mit Betätigungseinrichtungen bewegt werden können, die, außer bei einem Pedal, klar und deutlich gekennzeichnet sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Als een voertuig is uitgerust met vergrendelings- en verplaatsingssystemen waardoor de inzittenden, ongeacht de stoel waarop ze zich bevinden, het voertuig kunnen verlaten, moeten deze systemen ook na de test nog steeds met de hand kunnen worden bediend.
Sind Verstell- und Verriegelungseinrichtungen vorhanden, die den Insassen das Verlassen des Fahrzeugs ermöglichen, so müssen sie nach Wegfall der Zugkraft weiterhin von Hand zu betätigen sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ceuta, Melilla, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein, Kroatië, Andorra, Gibraltar, Heilige Stoel, Malta, Turkije, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Canada, Cyprus, Australië en Nieuw-Zeeland.
Ceuta, Melilla, Island, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Vatikanstadt, Malta, Türkei, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Kanada, Zypern, Australien und Neuseeland.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Test 1 wordt herhaald met een pop op de extra stoel; de pop wordt tegengehouden door een veiligheidsgordel die is bevestigd en afgesteld volgens de instructies van de fabrikant.
Die Prüfung 1 ist mit einer Prüfpuppe auf dem Hilfssitz zu wiederholen: Die Prüfpuppe muss durch einen Sicherheitsgurt zurückgehalten werden, der nach den Anweisungen des Herstellers angebracht und eingestellt sein muss.
   Korpustyp: EU DGT-TM
een hellend vlak H1 H2 G2 G1 dat loodrecht op het referentievlak staat en zowel door een punt 150 mm achter de lijn B1 B2 als door het achterste punt van de rugleuning van de stoel gaat;
einer geneigten Ebene H1 H2 G2 G1, die sich rechtwinklig zur Bezugsebene anschließt und die einen 150 mm hinter der Linie B1B2 liegenden Punkt und den hintersten Punkt der Sitzrückenlehne einschließt;
   Korpustyp: EU DGT-TM
een loodrecht op het referentievlak staand hellend vlak dat het in punt 1.6.2.3 gedefinieerde vlak aan de achterste rand snijdt en op de bovenkant van de rugleuning van de stoel ligt;
einer geneigten Ebene, die sich rechtwinklig zur Bezugsebene anschließt, auf die in 1.6.2.3 definierte Ebene an ihrem hintersten Punkt auftrifft und auf dem höchsten Punkt der Sitzrückenlehne aufliegt;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Wanneer een of meer onderdelen van het verwarmingssysteem zich achter de stoel van de bestuurder bevinden, en in het geval van oververhitting, mag de temperatuur niet meer dan 110 °C bedragen.
An einem Teil oder an Teilen des Heizungssystems hinter dem Fahrersitz und bei Überhitzung darf die Temperatur 110 °C nicht überschreiten.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De rugleuning van een stoel of een ander voorwerp mag in deze vrije ruimte uitsteken, mits er vóór het zitkussen een vrije verticale ruimte van ten minste 230 mm overblijft.
Eine Rückenlehne oder ein anderer Gegenstand darf in diesen Raum hineinragen, sofern vor dem Sitzpolster über eine Entfernung von 230 mm ein uneingeschränkter Freiraum nach oben verbleibt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ceuta, Melilla, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein, Kroatië, Andorra, Gibraltar, Heilige Stoel, Turkije, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Canada, de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent, Australië en Nieuw-Zeeland.
Ceuta, Melilla, Island, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Vatikanstadt, Türkei, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Kanada, die Landesteile der Republik Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt, Australien und Neuseeland.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Alle bestemmingen, met uitzondering van L02, Ceuta, Melilla, Heilige Stoel (Vaticaanstad), de Verenigde Staten van Amerika en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.
Alle Bestimmungen außer L02, Ceuta, Melilla, Vatikanstadt, den Vereinigten Staaten von Amerika und den Landesteilen der Republik Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Alle bestemmingen, met uitzondering van L02, Ceuta, Melilla, Heilige Stoel (Vaticaanstad), de Verenigde Staten van Amerika, Bulgarije en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.
Alle Bestimmungen außer L02, Ceuta, Melilla, Vatikanstadt, den Vereinigten Staaten von Amerika, Bulgarien und den Landesteilen der Republik Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Alle bestemmingen, met uitzondering van L02, Ceuta, Melilla, Heilige Stoel (Vaticaanstad), de Verenigde Staten van Amerika, Bulgarije, Roemenië en de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent.
Alle Bestimmungen außer L02, Ceuta, Melilla, Vatikanstadt, den Vereinigten Staaten von Amerika, Bulgarien, Rumänien und den Landesteilen der Republik Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De eerste vier starts en landingen van het lijnvliegen onder toezicht uitvoeren in het vliegtuig, onder toezicht van een TRI(A) die op de stoel van een piloot plaatsneemt.
Die ersten vier Starts und Landungen im Streckeneinsatz unter Aufsicht im Luftfahrzeug unter der Aufsicht eines Lehrberechtigten für Musterberechtigungen (TRI(A)), der einen Pilotensitz einnimmt, durchführen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
het door de voertuigfabrikant opgegeven bereik aan normale rijposities voor het verstellen van de bestuurdersstoel in de richting van de X-as (zie punt 2.3); 2.18. „verlengd verstelbereik van de stoel”
„Horizontaler Sitzverstellbereich“ der Bereich der normalen Fahrpositionen, die vom Fahrzeughersteller für die Verstellung des Fahrersitzes in Richtung der X-Achse vorgesehen sind (siehe Absatz 2.3).
   Korpustyp: EU DGT-TM