linguatools-Logo
41 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
toets Taste 266 Prüfung 49 Versuch 3 Kippschalter
Griffbrett

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

toets Überprüfung 19 Tests 6 Tastatur 3 Prüfungen 2 Kriterium 2 Bewertung
Schlüssel
gib ein
Sie einmal beantwortet
drücken Sie
Quiz
Tastendruck
Tasten
Knopf
drücken Sie die
Anforderungen
Test
Arbeit
Toets Quiz

Verwendungsbeispiele

toetsTaste
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Het product heeft gegoten toetsen aan de ene kant en niet-geleidende contactpennen aan de andere kant.
Die Ware weist auf der Oberseite geformte Tasten und auf der Unterseite nicht leitende Kontaktstifte auf.
   Korpustyp: EU DGT-TM

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


exacte toets exakter Test
McNemars toets McNemars Test
Mc-Nemar-Test
McNemar's Test
parametrische toets parametrischer Test
statistische toets statistisches Pruefverfahren
statistischer Test
t-toets t-Test
tweezijdige toets zweiseitiger Test
onzuivere toets verzerrte Prüfung
Prüfung mit systematischer Beurteilungsabweichung
SLRL-toets SLRL-Test 1
alfanumerieke toets alphanumerische Taste
escape-toets Löschtaste
Escape-Taste
Daniel-toets Daniel-Test
Duncan-toets Duncan-Test
Friedman-toets Friedman-Test
g-toets g-Test
Gabriel-toets Gabriel-Test
Gart-toets Gart-Test
Hartley-toets Hartley-Test
Hotelling-toets Hotelling'scher Test
Kamat-toets Test von Kamat
Klotz-toets Test von Klotz
Lehmann-toets Lehmann-Test
Leslie-toets Test von Leslie
McNemar-toets McNemars Test
Mc-Nemar-Test
Moses-toets Moses-Test
strengste toets strengster Test
Test mit minimaximalem Schärfeverlust
eénzijdige toets einseitiger Test
optimale toets bestmöglicher Test
verdelingsvrije toets verteilungsfreier Test
gerichte toets direktionaler Test
binomiale toets Binomial-Test
sequentiële toets sequentieller Test
zuivere toets unverfälschter Test
UBDP-toets gleichmäßig bester Abstands-Power-Test
Waldse toets Wald-Wolfowitz-Test
z-toets z-Test

18 weitere Verwendungsbeispiele mit "toets"

122 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Deze toets is gevoelig voor substantiële veranderingen in de feiten.
Änderungen im Sachverhalt wirken sich auf die Beurteilung aus.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het Actieplan staatssteun: minder en beter gerichte staatssteun, toets voor de beoordeling van steun
Der Aktionsplan Staatliche Beihilfen: Weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen, Abwägungsprüfung für die Würdigung von Beihilfen
   Korpustyp: EU DGT-TM
n aantal afzonderlijke resultaten, na eliminatie van uitschieters (m.b.v. Cochran- en Dixon-toets);
n Zahl der Einzelergebnisse ohne Ausreißer (Ausreißertest von Cochran, Dixon)
   Korpustyp: EU DGT-TM
In de oriënterende toets wordt de te onderzoeken stof getest bij de volgende concentraties: 1000, 100, 10, 1 en 0,1 mg stof per kg testsubstraat (drooggewicht).
Die Prüfsubstanz sollte bei folgenden Konzentrationen getestet werden: 1000; 100; 10; 1; 0,1 mg Substanz/kg Prüfsubstrat (Trockengewicht).
   Korpustyp: EU DGT-TM
Door middel van de toets met deze reeks concentraties moeten de LC50-waarde en de bijbehorende betrouwbaarheidsgrenzen zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden geschat.
Über diese Konzentrationsreihe sollten sich der LC50-Wert und sein Vertrauensbereich so genau wie möglich bestimmen lassen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
In de definitieve toets worden ten minste vier potten per concentratie en vier controles zonder de te onderzoeken stof, elk met tien wormen, onderzocht.
In der Hauptprüfung werden mindestens 4 Prüfansätze pro Konzentration und 4 unbehandelte Kontrollen mit je 10 Würmern eingesetzt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Wanneer deze posities niet langer aan de toets van hoge correlatie voldoen, worden zij niet in aanmerking genomen om shortposities te neutraliseren.
Kann für diese Positionen keine hohe Korrelation mehr nachgewiesen werden, dürfen sie zum Ausgleich von Short-Positionen nicht mehr berücksichtigt werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De smaak is intens maar mild, zij het met een zurige, maar niet bijzonder scherpe toets van azijnzuur, melkzuur, appelzuur, barnsteenzuur, citroenzuur en gluconzuur.
Der Geschmack ist dicht und mild, weist jedoch zugleich eine säuerliche Note auf, die Essigsäure, Milchsäure, Apfelsäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure und Gluconsäure beinhaltet, aber nicht besonders adstringierend ist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het concentratiegebied dat leidt tot een sterfte tussen 0 tot 100 % kan worden bepaald in een oriënterende toets met behulp waarvan de reeks concentraties voor de definitieve test kan worden vastgesteld.
In einer Vorprüfung wird der Konzentrationsbereich bestimmt, in dem 0 bis 100 % Mortalität auftritt. Der Vorversuch liefert Informationen zu dem in der Hauptprüfung zu verwendenden Konzentrationsbereich.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verder betogen zij dat de betrokken investering voor de gemeente Rotterdam niet rendabel is en dan ook de toets van het beginsel van een particuliere investeerder in een markteconomie niet kan doorstaan.
Ferner argumentieren sie, dass die in Rede stehende Investition für die Stadt Rotterdam nicht rentabel sei und folglich nicht dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers entspreche.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aangezien het gebruik van aroma’s de consument niet mag misleiden, mag het resterende deel van ten hoogste 5 % alleen worden gebruikt voor standaardisering of om het aroma bijvoorbeeld een frissere, pikantere, rijpere, groenere toets te geven.
Da die Verwendung von Aromen den Verbraucher nicht irreführen darf, dürfen Stoffe des verbleibenden Anteils, der höchstens 5 % betragen darf, nur für die Standardisierung verwendet werden oder zur Verleihung zum Beispiel einer frischeren, schärferen, reiferen oder grüneren Aromanote.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zo bezien, had elke vergoeding voor de inbreng, dat wil zeggen elke extra opbrengst van het overgedragen vermogen, dan ook volstaan om de vermogensoverdracht de toets van het beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie te doen doorstaan.
So wäre jedes Entgelt für die Einbringung, d. h. jede zusätzliche Rendite aus dem übertragenen Vermögen, ausreichend, um die Übertragung im Hinblick auf den „Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers“ zu rechtfertigen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zo bezien zou elke vergoeding voor de inbreng, dat wil zeggen elke extra opbrengst van het overgedragen vermogen, dan ook volstaan om de vermogensoverdracht de toets van het principe van de investeerder in een markteconomie te doen doorstaan.
So wäre jedes Entgelt für die Einbringung, d. h. jede zusätzliche Rendite aus dem übertragenen Vermögen, ausreichend, um die Übertragung im Hinblick auf den „Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers“ zu rechtfertigen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voor helikopters dienen gezagvoerders tevens een afzonderlijke vaardigheidstest af te leggen in de linker- en rechterstoel, mits de gezagvoerder zijn of haar opleiding volgt of toets aflegt op de stoel waarin hij of zij normaliter plaatsneemt wanneer de vaardigheidstest voor typebevoegdverklaring wordt gecombineerd met de vaardigheidstest van de exploitant.
Im Falle von Hubschraubern haben Kommandanten ihre Befähigungsüberprüfungen abwechselnd auch auf dem linken und rechten Sitz zu absolvieren; falls jedoch die Befähigungsüberprüfung für die Musterberechtigung zusammen mit der Befähigungsüberprüfung durch den Betreiber durchgeführt wird, hat der Kommandant seine Schulung oder Befähigungsüberprüfung auf dem Sitz zu absolvieren, den er normalerweise einnimmt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Om evenwel te kunnen slagen voor deze toets, mag de staatssteun als algemene regel niet méér bedragen dan de nettokosten van de publieke taak, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere rechtstreekse of indirecte inkomsten afkomstig van het vervullen van de publieke taak.
Um der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu genügen, darf jedoch der Betrag der öffentlichen Ausgleichszahlung grundsätzlich die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags auch unter Berücksichtigung anderer direkter oder indirekter Einnahmen aus diesem Auftrag nicht übersteigen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
De resultaten van de oriënterende toets worden gebruikt voor het kiezen van ten minste vijf concentraties in een meetkundige reeks die juist het gebied tussen 0 en 100 % sterfte bestrijken en onderling met een constante factor van ten hoogste 1,8 verschillen.
Die Ergebnisse des Vorversuchs werden eingesetzt, um mindestens 5 Konzentrationen in einer geometrischen Reihe zu wählen, die den Bereich von 0 bis 100 % Mortalität umfassen, und die sich durch einen konstanten Faktor unterscheiden, der 1,8 nicht überschreitet.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Voorts merkte WestLB op dat het in het specifieke geval van de Landesbanken onjuist was om het te verwachten rendement op het ogenblik van de inbreng van het vermogen in de Landesbanken als maatstaf te hanteren. In beginsel is het zinvol om in het kader van de toets van de particuliere investeerder hiervan uit te gaan.
Daneben bedeute es im speziellen Fall der Landesbanken einen Fehler, auf die zu erwartende Rendite zum Zeitpunkt der Einbringung der Vermögen in die Landesbanken abzustellen. Dieser Ansatz im Rahmen des Privatinvestortests sei zwar grundsätzlich sinnvoll.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aangenomen dat een concurrerende investeerder een vergelijkbaar investeringsniveau zou voorstellen, maar niet aan de toets van het productieniveau zou kunnen voldoen, dan zou deze partij (om de aanbesteding te winnen) een prijs gelijk aan 230 % van de door Ford geboden prijs moeten voorstellen [17].
Angenommen, ein anderer Bieter hätte Investitionen in ähnlicher Höhe geboten, ohne die das Produktionsniveau betreffende Bedingung erfüllen zu können, so hätte dieser andere Bieter (um den Zuschlag zu erhalten) einen Preis in Höhe von 230 % des von Ford gebotenen Preises bieten müssen.
   Korpustyp: EU DGT-TM