linguatools-Logo
7 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
Ermittlung onderzoek
[Weiteres]
Ermittlung Vaststellen

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Ermittlung onderzoeken
inventarisatie
het onderzoek
opsporen
onderzoek naar
berekenen
onderzoeken
vast te stellen
identificeren
vastgesteld
beoordeling
vast
identificatie
berekening
bepalen
vaststelling
bepaling
speurwerk
opsporing
nasporing

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


strafrechtliche Ermittlung justitieel onderzoek
gerechtelijk onderzoek
verdeckte Ermittlung infiltratie
Ermittlung der Strahlenexposition evaluatie van de blootstelling
blootstellingsbeoordeling
bepaling van de blootstelling
gemeinsamer Ermittlungs- und Strafverfolgungsraum gemeenschappelijke opsporings- en vervolgingsruimte
Ermittlung des Zollwerts bepalen van de douanewaarden
vaststellen van de douanewaarde
vaststelling van de douanewaarde
Ermittlung vom Amts wegen ambtshalve onderzoek
staatliche Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde Staatsbureau voor onderzoek en bescherming
SIPA
Ermittlung schädlicher Wirkungen gevarenbeoordeling
omschrijving van de gevaren
gevarenidentificatie
eine Ermittlung vornehmen een onderzoek instellen
Ermittlung des anzuwendenden Rechts aanwijzen van het toepasselijk recht
Ermittlung von Verstößen opsporen van inbreuken
Ermittlung eines Datensatzes recordzoekbewerking
Ermittlung des Oberschwingungsgehaltes directe bepaling van harmonische componenten
Ermittlung der konstanten Durchflußmenge evenwichtstijd
nachtraegliche Ermittlung des Nutzens achteraf vastgestelde voordelen
achteraf vastgestelde effecten
Ermittlung des Druckverlaufs lekinspectie op basis van drukverlies
Ermittlung der Nebenempfangsstellen meting van parasitaire responsie
Ermittlung des Herzminutenvolumens meting van het hartdebiet
Ermittlung des Preises waarde-onderzoek
Ermittlung des Sachverständigen deskundigenonderzoek
rechnerische Ermittlung des Ausfuhrpreises samenstelling van prijs bij uitvoer
Ermittlung der Erdmassen inhoudsberekening
Ermittlung des Wahlergebnisses telling van de stemmen
Ermittlung der Beeinträchtigungen evaluatie van degradaties
Ermittlung der Tonqualität evaluatie van geluidskwaliteit
Ermittlung der Taubheit aantoning van doofheid
Ermittlung der Kaufkraftparitäten opstelling van koopkrachtpariteiten
stufenweise Ermittlung der Kanalbreite graduele benadering van het kanaal
Ermittlung des Gleichgewichtsverteilungskoeffizienten evenwichtspartitiemethode
Ermittlung der Exposition beoordeling van de blootstelling
Studie zur Ermittlung des Dosisbereichs dosisbereikstudie
Methode zur Ermittlung vorbildlicher Verfahren "BEST-procedure"

7 weitere Verwendungsbeispiele mit "Ermittlung"

203 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Detektor zur Ermittlung der Fahrzeugeigenschaften
detector voor het meten van de voertuigkarakteristieken
   Korpustyp: EU IATE
Detektor zur Ermittlung der Fahrzeugeigenschaften
detector voor het meten van voertuigkarakteristieken
   Korpustyp: EU IATE
Ermittlung der Dosis(Konzentration)/Wirkungs-Beziehung
evaluatie van de dosis-respons-(of concentratie-effect)relatie
   Korpustyp: EU IATE
Initiative zur Ermittlung unternormiger Schiffe im Wege der Hafenstaatkontrolle
initiatief voor havenstaatcontrole om substandaardschepen aan te pakken
   Korpustyp: EU IATE
Ermittlung eines Preises für das neue Gut für den Basiszeitraum
... voor de basisperiode een prijs voor het nieuwe product
   Korpustyp: EU IATE
Modell zur Ermittlung der Leistungsmerkmale von Kohärenz- Empfängern
gedragsmodel van een coherente ontvanger
   Korpustyp: EU IATE
Expertengruppe zur Ermittlung des Bedarfs der Politik an Kriminalitäts- und Strafverfolgungsdaten
Deskundigengroep inzake de beleidsbehoeften op het gebied van criminaliteits- en strafrechtelijke gegevens
   Korpustyp: EU IATE