linguatools-Logo
31 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[VERB]
bakken backen 402
[NOMEN]
bakken Härten
Erhitzen
Einbrennen
Vulkanisieren
Kondensieren
Brennen
backen
Balligwerden
[Weiteres]
bakken braten 54 zusammenballen
zusammenbacken

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

bakken Behälter 7 machen 4 machen 6 Wannen 5 Kästen
Gefäßen
Kisten
Kübeln
Prüfgefäße
kochen
Tonnen
Gefäße
kochen

Verwendungsbeispiele

bakkenbacken
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

De Raad heeft een halfzacht compromis gebakken, dat misschien na de herziening over een paar jaar zal gaan werken.
Der Rat hat einen halbgaren Kompromiss gebacken, der vielleicht nach der Überarbeitung in ein paar Jahren funktionieren wird.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


liggend bakken liegender Brand
gekoppelde bakken zusammengekoppelte Prahme
vervorming tijdens bakken Verziehen im Feuer
Brandverzug
uitzetting tijdens bakken Wachsen im Brand
aanhoudtraject bij bakken Brennbereich
in een keer bakken Einmalbrand
Einbrandverfahren
hulpmiddel bij het bakken Backmittel
Backhilfsmittel
bakken van kerns einen Kern härten
achterhefmast voor grote bakken Heck-Hubstapler mit Großbütte
storten met bakken Versenken von Prahmen aus
bakken en extruderen van afval Anlagen zum Backen und Extrudieren

25 weitere Verwendungsbeispiele mit "bakken"

76 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

En dat kost bakken met geld.
Und das ist zudem mit enormen Kosten verbunden.
   Korpustyp: EU
De Europese Unie besteedt bakken met geld aan Sri Lanka.
Die Europäische Union lässt erhebliche Mittel nach Sri Lanka fließen.
   Korpustyp: EU
Iedereen wil een klein stukje van de taart, maar niemand wil een grotere taart bakken.
Jeder will von dem großen Kuchen ein kleines Stück für sich haben, aber den Kuchen insgesamt nicht erweitert sehen.
   Korpustyp: EU
Ik wil wel zeggen dat het afgelopen moet zijn met dat beleid van zoete broodjes bakken.
Aber mit dieser Politik der Umarmungen und des Schulterklopfens muss Schluss sein!
   Korpustyp: EU
Het is totaal onaanvaardbaar voor de Europese Unie om platte broodjes te bakken met de communistische dictatuur in Cuba.
Es ist für die Europäische Union absolut nicht hinnehmbar, sich bei dem kommunistischen Regime in Kuba einzuschmeicheln.
   Korpustyp: EU
Tot slot: het Europees Parlement lijkt zich vaak bezig te houden met het produceren van immense bakken papier.
Last but not least scheint das Europäische Parlament oft mit der Produktion riesiger Mengen Papier beschäftigt zu sein.
   Korpustyp: EU
Echt burgerschap hoeft echter niet met bakken geld tot iets gemaakt te worden wat tastbaar of wenselijk is.
Wahre Bürgerschaft braucht keine Unsummen, um real und wünschenswert zu sein.
   Korpustyp: EU
U heeft vandaag nog 24 minuten de tijd om iemand een poets te bakken of om zelf te worden gefopt.
Sie haben jetzt noch 24 Minuten Gelegenheit, sich in den April zu schicken oder geschickt zu werden.
   Korpustyp: EU
Ik hoop dat ze schitterende omzetten zullen maken en met de nieuwe producten bakken vol geld zullen verdienen!
Sie mögen mit den neuen Produkten wahnsinnig viel Geld verdienen!
   Korpustyp: EU
Ten eerste wordt in mijn land gezegd dat je geen omelet kunt bakken zonder eieren te breken.
Erstens, wir haben in meinem Land eine Redensart: Wo gehobelt wird, fallen Späne.
   Korpustyp: EU
Daarbij zullen wij luidkeels protesteren als Chirac of de Franse regering ook maar een beetje water bij de wijn doen of zoete broodjes bakken.
In dieser Angelegenheit werden wir jeden Rückzug oder jedes Nachgeben von Chirac und der französischen Regierung in Bezug auf die GAP anprangern.
   Korpustyp: EU
Dit proces doet mij denken aan het bakken van brood: men heeft er allereerst goede ingrediënten en hard werk voor nodig.
Dieser Prozess erinnert mich an das Brotbacken: Man braucht gute Zutaten, und man muss tüchtig arbeiten.
   Korpustyp: EU
Galicië leeft van de zee en de zee werd vermoord door koopvaardijcriminelen die langs de kust varen met oude bakken vol olie.
Galicien lebt vom Meer, und das Meer wurde durch Kriminelle der Handelsschifffahrt, die in alten ölbeladenen Tankern die Küste entlang fahren, zerstört.
   Korpustyp: EU
Als ik vandaag vanuit deze vergaderzaal naar buiten kijk en zie dat de regen in bakken uit de hemel komt, heb ik het idee dat wij nu heel dicht tegen het eind van de zomer aan zitten.
Wenn ich heute aus dem Fenster schaue und sehe, wie es gießt, dann scheint der Sommer recht bald zu Ende zu gehen.
   Korpustyp: EU
We hebben in het Verenigd Koninkrijk problemen met onze financiën, we bezuinigen op diensten, we hebben algemene verkiezingen, we praten over geld besparen, en toch gooien we hier het geld met bakken over de balk.
Wir haben im Vereinigten Königreich Finanzprobleme, wir beschneiden Leistungen, wir haben eine Parlamentswahl, wir sprechen übers Sparen, und trotzdem schmeißen wir hier das Geld aus dem Fenster.
   Korpustyp: EU
Met steun van de Commissie zouden we een striktere richtlijn tot stand hebben gebracht, die de lidstaten zou hebben verplicht hogere normen in te voeren, zonder dat het ze "bakken met geld" zou kosten.
Mit Unterstützung der Kommission hätten wir eine schärfere Richtlinie zusammengebracht, die die Mitgliedstaaten verpflichtet hätte, höhere Standards einzuführen, ohne dass das viel zitierte große „Geldausgeben“ auf die Staaten zugekommen wäre.
   Korpustyp: EU
Een bedrijf dat duidelijk frauduleus is verdient bakken geld aan contracten met de Commissie. Het bedrijf is gevestigd in Luxemburg en lacht ons uit, terwijl de Commissie de zoveelste dwaze mededeling presenteert.
Eine offenbar betrügerisch operierende Firma mit Sitz in Luxemburg verdient kolossal viel Geld durch Verträge mit der Kommission und lacht nur über uns, während die Kommission eine weitere alberne Mitteilung vorlegt.
   Korpustyp: EU
Aan de ene kant van de wereld moet het vee verkocht worden, omdat er geen water of voeder voorhanden is. Elders valt het water bij bakken uit de hemel - sinds juli heeft het water hele regio's verwoest.
Am einen Ende des Planeten muss man das Vieh verkaufen, weil es an Wasser und an Futter fehlt, anderswo werden seit Juli ganze Regionen durch die Wassermassen verwüstet.
   Korpustyp: EU
Mijnheer de commissaris, ik heb, met alle respect, gesproken over 'pescaíto frito? , dat is omgangstaal. Zo noemen wij in Andalusië de verse vis die dagelijks wordt aangevoerd en gegeten en die wij, zoals u weet, bakken in olie van topkwaliteit.
Herr Kommissar, ich habe mit allem Respekt die Worte 'pescaíto frito' und damit eine umgangssprachliche Bezeichnung verwendet, die wir in Andalusien für einen Frischfisch benutzen, der täglich verzehrt, täglich angelandet und, wie Sie wissen, mit Öl bester Qualität frittiert wird.
   Korpustyp: EU
Veel mensen in mijn kiesdistrict voelen zich geschoffeerd door de bakken geld die worden verspild aan dit agentschap en aan andere agentschappen, zeker in tijden van economische crisis waarin zij steeds meer van hun geld opofferen aan belastingen voor het financieren van de spilzucht van de EU.
Viele Menschen in meinem Wahlkreis betrachten die Riesenbeträge, die hierfür und für andere Agenturen verschwendet werden, wie einen Schlag ins Gesicht, insbesondere in Zeiten der Wirtschaftskrise, wenn sie zunehmende Beträge ihrer Einkommen für Steuern zur Finanzierung des verschwenderischen Umgangs der EU aufbringen.
   Korpustyp: EU
Momenteel spreken de economische kopstukken in de wereld in het kader van het Internationaal Monetair Fonds over de wijze waarop men tenminste een gedeelte van de ernstige gevolgen van de crisis kan opvangen. Het Europees Parlement en de Europese Unie blijven echter bakken volgens dezelfde oude en allang achterhaalde recepten.
Zu einer Zeit, da die Führung der Weltwirtschaft im Rahmen des Internationalen Währungsfonds die Möglichkeiten diskutiert, die Folgen der Krise, und sei es auch nur teilweise, zu bewältigen, beharren das Europäische Parlament und die Europäische Union auf der Umsetzung alter und überholter Rezepte.
   Korpustyp: EU
Gelukkig voor hem vindt hij vandaag in zijn vriend Chirac weer het oude, anti-Europese en anti-federalistisch standpunt terug. En u, mijnheer de voorzitter van de Raad, komt mooi van een koude kermis thuis met uw illusie om compromissen te bakken.
Die ist ein Europa, das unseren Freund Pasqua ein wenig enttäuscht hat, obwohl er heute bei Jacques Chirac die alte, im Wesentlichen antieuropäische und antiföderalistische Position findet.
   Korpustyp: EU
Voor een Scandinaviër die in een gebied woont waar de temperatuur in dit jaargetijde zelden boven de zeven graden uitkomt en waar de regen met bakken uit de hemel valt, lijkt de gedachte aan een warmer klimaat op het eerste gezicht aanlokkelijk.
Für einen Skandinavier aus einem Teil der Erde, in dem die Temperaturen zu dieser Jahreszeit selten über 7 C ansteigen und in dem es wie aus Eimern gießt, erscheint der Gedanke an ein wärmeres Klima auf den ersten Blick vielleicht verlockend.
   Korpustyp: EU
De krant erkent desondanks met zoveel woorden dat het de Indiase economie voor de wind gaat, de groei dit jaar wellicht meer dan 7 procent bedraagt, de ondernemingswinst een stijgende lijn vertoont, de informatiesector steeds sterker wordt, de beurs wel vaart en het geld nog steeds met bakken het land inkomt - einde bericht.
Dennoch wird ausdrücklich anerkannt, dass die indische Wirtschaft Wind in den Segeln hat, das Wachstum kann in diesem Jahr 7 % übersteigen, die Unternehmensgewinne steigen, die Informationstechnologie wird immer stärker, an der Börse herrscht reges Treiben und große Kapitalmengen strömen noch immer herein – Ende des Zitats.
   Korpustyp: EU
De lidstaten blijken er duidelijk niet veel van te bakken, want het voorstel voor een besluit leert ons dat "[de lidstaten het de laatste jaren niet nodig achten] evaluaties ter plaatse te verrichten met betrekking tot justitiële samenwerking in strafzaken en drugs.
Es scheint, als ob die Mitgliedstaaten ihre Arbeit nicht sehr ernst nehmen, da der Vorschlag für eine Entscheidung gezeigt hat, dass "die Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren keine Notwendigkeit gesehen haben, Evaluierungen im Hinblick auf die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und Drogendelikten vor Ort durchzuführen.
   Korpustyp: EU