linguatools-Logo
95 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
ontlasting Stuhl 87 Exkrement
Diachorese
Dejekte
Excrementum
Auflockerung
Lastabwurf
Defäkation
Darmentleerung

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

ontlasting Stühle 12 Entlastung 8 Fäzes 7 Stuhlgang 8 Kot- 3 Stühlen 3 Fäkalien 9 Stuhl ausgeschieden 2 Kot 6 Fäkalien Fäkalien schließlich 1 Erleichterung 2 Stuhls 2 Durchführung 1 verkehrsmäßigen Entlastung 1 Abfall
im Stuhl
Exkremente
Stuhlprobe
Verringerung Überlastung

Verwendungsbeispiele

ontlastingStuhl
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Braken, diarree of dunne ontlasting kan tijdens de behandeling voorkomen.
Während der Behandlung können Erbrechen, Durchfall oder weicher Stuhl auftreten.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Niet-geabsorbeerd koper wordt daarna uitgescheiden in de ontlasting.
Nicht aufgenommenes Kupfer wird danach im Stuhl ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Het gebonden koper wordt dan met de ontlasting uitgescheiden.
Das gebundene Kupfer wird anschließend über den Stuhl aus dem Körper ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Laboratoriumafwijkingen waren onder meer verhoogd amylase en lipase, verlaagd hematokriet en occult bloed in de ontlasting.
Laborwertveränderungen beinhalteten erhöhte Werte von Amylase und Lipase, erniedrigten Hämatokritwert und okkultes Blut im Stuhl.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Maak u niet ongerust als u af en toe het omhulsel van het tablet in uw ontlasting ziet.
Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, wenn Sie manchmal den Tablettenkörper in Ihrem Stuhl bemerken.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


ontlaste zuiger hydraulisch entlasteter Kolben
Kolben mit Druckausgleich
menselijke ontlasting Fäkalien
volledige ontlasting Vollentlastung
ontlasting uitscheiden ausscheiden
ontlasting van het stadscentrum Entlastung des Stadtzentrums
plastische vervorming na ontlasting plastische Verformung nach Entlastung
diarree met okergele ontlasting Diarrhöe mit ockergelben Stühlen
ontlasting van het stedelijke gebied das Ballungsgebiet entlasten

43 weitere Verwendungsbeispiele mit "ontlasting"

85 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

- als u zich misselijk voelt of diarree hebt (dunne ontlasting);
- Wenn Ihnen übel ist oder Sie Diarrhöe (Durchfall) haben,
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
- wanneer u bloed braakt en/of een zwarte ontlasting heeft.
- wenn Sie häufig Schmerzen im Bauchraum haben, insbesondere nach dem Essen oder nach der
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
SLIM zou ertoe moeten leiden dat de bedrijven worden ontlast.
SLIM soll dazu führen, die Betriebe zu entlasten.
   Korpustyp: EU
Met de eigen middelen worden de nationale begrotingen ontlast.
Wir wollen Eigenmittel, um den Druck auf die nationalen Haushalte zu reduzieren.
   Korpustyp: EU
21 Dit geneesmiddel kan een onschuldige verandering in uw ontlastingspatroon veroorzaken, zoals vettige of olie-achtige ontlasting door de uitscheiding van onverteerd vet in de ontlasting.
21 Gewichtskontrolle, kann die vermehrte Zufuhr von Fett und Kalorien jeglichen Gewichtsverlust reduzieren.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Ten tweede: volgens de commissie sociale zaken moet de productiefactor arbeid fiscaal worden ontlast.
Zweitens: Nach Ansicht des Sozialausschusses muß der Produktionsfaktor Arbeit steuerlich entlastet werden.
   Korpustyp: EU
- u zich misselijk voelt, over moet geven of diarree hebt (dunne ontlasting);
- Übelkeit und Erbrechen, Diarrhöe (Durchfall),
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Ten tweede moeten we ons aan de doelstelling houden dat overheidsbegrotingen moeten worden ontlast.
Zweitens haben wir das Ziel zu verfolgen, daß öffentliche Haushalte entlastet werden.
   Korpustyp: EU
Het verkeer te land wordt zo ontlast, omdat er een nieuwe schakel wordt toegevoegd aan de intermodale vervoersketen.
Die Landverkehre werden so entlastet, weil ein weiteres Glied der intermodalen Transportkette ergänzt wird.
   Korpustyp: EU
Zo worden de wegen ontlast die dit vervoer niet allemaal aankunnen en het is ook goed voor het milieu.
Das würde das unzureichende Straßennetz entlasten und wäre für die Umwelt von Vorteil.
   Korpustyp: EU
- Zoek onmiddellijk medische hulp als u buikpijn of kolieken krijgt of als er bloed in uw ontlasting zit.
- Bitten Sie umgehend um medizinische Hilfe, wenn Sie Magen- bzw.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Mijnheer de Voorzitter, het vervoer over zee vereenvoudigt en ontlast het vervoer over land in veel opzichten.
Herr Präsident, der Seeverkehr verringert und entlastet auf verschiedene Weise den Straßenverkehr.
   Korpustyp: EU
Het grote aantal Europese troepen in Afghanistan ontlast de Amerikaanse troepen en daarmee de bezettingsmacht in Irak.
Durch die starke Präsenz europäischer Truppen in Afghanistan werden die US-Truppen und damit die Besatzungstruppen im Irak entlastet.
   Korpustyp: EU
Dat ontlast de EU-begroting, en de lidstaten kunnen beter ingaan op de bijzondere kenmerken van hun eigen landbouw.
Das entlastet das EU-Budget und die Mitgliedsstaaten können besser auf die Besonderheiten ihrer jeweiligen Landwirtschaften eingehen.
   Korpustyp: EU
Op deze manier wordt de detailhandel en het midden- en kleinbedrijf dan in ieder geval zoveel mogelijk ontlast.
Damit werden der Einzelhandel sowie die Klein- und Mittelunternehmen in jedem Fall soviel wie möglich entlastet.
   Korpustyp: EU
Vaak worden deze toegewijde mensen vergeten, terwijl hun zorg voor ouderen en gehandicapten de staat in hoge mate ontlast.
Oftmals werden diese uneigennützigen Helfer übersehen, obwohl ihr Beitrag zur Pflege alter und behinderter Menschen die staatlichen Ressourcen enorm entlastet.
   Korpustyp: EU
131 De werkzame stof, paliperidon, lost op nadat u de tablet heeft doorgeslikt; het omhulsel van de tablet verlaat het lichaam met de ontlasting.
Der Wirkstoff Paliperidon löst sich nach dem Schlucken der Tablette auf und die Tablettenhülle wird als Abfallprodukt vom Körper ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Wij moeten stimuleren dat instellingen voor onderwijs en scholing overgenomen worden door stichtingen, zodat er een breed scholingsaanbod kan ontstaan waardoor het systeem wordt ontlast.
Es müssen Anreize geschaffen werden, damit Stiftungen Bildungseinrichtungen übernehmen und damit eine Förderung auf breiter Basis erfolgen kann, um das System zu entlasten.
   Korpustyp: EU
Het is inderdaad van belang om aan deze transportmodus een ruimere plaats toe te bedelen zodat de andere transportmodi kunnen worden ontlast.
Diesem Transportmittel muß tatsächlich mehr Bedeutung eingeräumt werden, um die anderen Verkehrsträger zu entlasten.
   Korpustyp: EU
Dysfagie, flatulentie, glossodynie, droge mond, tandvleespijn, dunne ontlasting, oesofagitis, pijn in de onderbuik, mondzweren, orale pijn, rectale bloeding Nier- en urinewegaandoeningen:
Produktiver Husten, Belastungsdyspnoe, Verstopfung der Nasennebenhöhlen, abgeschwächtes Atemgeräusch, Pleuraerguss, allergische Rhinitis, Heiserkeit, verstopfte Nase, trockene Nase, Keuchen
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Als de spoorwegen de belemmeringen voor grensoverschrijdend vervoer, dus met gebruik van mekaars railinfrastructuur overwinnen en hun materieel duurzamer maken, kan het wegvervoer ontlast worden.
Wenn die Eisenbahn die Hemmnisse für den grenzüberschreitenden Verkehr, also unter Nutzung der gemeinsamen Schieneninfrastruktur, überwindet und ihr Material nachhaltiger macht, kann der Straßenverkehr entlastet werden.
   Korpustyp: EU
Een betere ontsluiting van de havens onder meer door betere spoorverbindingen met het binnenland komt de ontlasting van het wegennet ten goede en leidt tot duurzame mobiliteit.
Eine bessere Anbindung der Häfen unter anderem durch günstigere Bahnverbindungen mit dem Binnenland entlastet das Straßennetz und führt zu umweltgerechter Mobilität.
   Korpustyp: EU
Straks worden reeds verstopte snelwegen ontlast en wordt de vracht via een kortere route over zee vervoerd, waardoor tijd, geld en CO2-emissies worden bespaard.
Nun soll der Güterkraftverkehr von den ohnehin verstopften Autobahnen verschwinden und eine kürzere Route über das Meer nehmen, was Zeit und Geld spart und Kohlendioxidemissionen reduziert.
   Korpustyp: EU
Dan hadden we ons de laatste dagen ook de stress met Turkije in de NAVO kunnen besparen en dan hadden we onze Amerikaanse bondgenoten ontlast.
Dann hätten wir uns in den letzten Tagen auch den Stress mit der Türkei in der NATO erspart und unsere amerikanischen Verbündeten entlastet.
   Korpustyp: EU
Dat zulks bovendien administratieve en gerechtelijke instanties ontlast is mijns inziens nog een extra aansporing om het zelfreguleringsamendement dat is voorgesteld te ondersteunen.
Daß ein derartiger Ansatz außerdem auch gerichtliche und administrative Instanzen entlastet, ist meiner Meinung nach ein weiterer Grund, um den Änderungsantrag über die Selbstregelung zu unterstützen.
   Korpustyp: EU
Daardoor zou de specifieke begrotingslijn, met name voor maatregelen tot bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme, kunnen worden ontlast, respectievelijk doeltreffender kunnen worden gebruikt.
Dadurch könnte die spezifische Budgetsituation dieser Linie, und zwar Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, entlastet werden bzw. effektiver genutzt werden.
   Korpustyp: EU
Daardoor wordt de EU-begroting ontlast en kunnen de lidstaten zich beter concentreren op de bijzondere kenmerken van hun nationale landbouwsector.
Das entlastet das EU-Budget und die Mitgliedstaaten können besser auf die Besonderheiten ihrer jeweiligen Landwirtschaften eingehen.
   Korpustyp: EU
Dit moet echter een uitzondering zijn. De markt moet in de eerste plaats worden ontlast door middel van uitvoer, en niet door verplichte braaklegging.
Dies sollte jedoch die Ausnahme sein, da der Markt in erster Linie durch Ausfuhren und nicht durch obligatorische Flächenstillegungen entlastet werden soll.
   Korpustyp: EU
Spijtig genoeg is nog niet duidelijk hoeveel we hiermee zouden kunnen besparen, met andere woorden hoeveel de economie ontlast zou worden.
Es liegen leider noch keine Daten dazu vor, welcher Betrag hierbei eingespart werden könnte, d. h. um welche Kosten die Wirtschaft entlastet wird.
   Korpustyp: EU
Indien u enige hartkloppingen, kortademigheid of borstpijn voelt, gelieve uw arts onmiddellijk te kontakteren. • Maagdarmstelselaandoeningen - zoals misselijkheid, overgeven, buikpijn, verstopping, diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie), andere kleur ontlasting (melaena), droge mond, pijnlijke mond en tong en verminderde eetlust (anorexia).
Bitte informieren Sie sofort Ihren Arzt falls bei Ihnen Herzrasen, Atemlosigkeit oder Brustschmerzen auftreten. • Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts - wie Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall, Verdauungsstörungen (Dyspepsie), Blutstuhl (Melaena), Mundtrockenheit, Wundsein von Mund und Zunge und Appetitlosigkeit (Anorexie).
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Als het transport per spoor verder uitgebouwd wordt en naar behoren functioneert, kan er een groter aantal personen en goederen vervoerd worden. Als gevolg daarvan wordt niet alleen het wegvervoer ontlast, maar eveneens de uitstoot van CO2 beperkt.
Wenn der Eisenbahnverkehr sich gut entwickelt und reibungslos funktioniert, können mehr Menschen und Güter befördert werden, was den Transport auf der Straße entlastet und die CO2-Emissionen verringert.
   Korpustyp: EU
Deze uniforme Europese gegevensbeschermingsregeling komt tegemoet aan de economische belangen van producenten met een eigen onderzoeksprogramma en producenten van generieke medicijnen. Tevens ontlast zij de nationale gezondheidszorgstelsels meer dan de periode die oorspronkelijk door de Commissie was voorgesteld.
Diese einheitliche europaweite Unterlagenschutzregelung wird den wirtschaftlichen Interessen der forschenden Arzneimittelhersteller und den Generikaherstellern gerecht und entlastet, im Vergleich zu dem von der Kommission ursprünglich vorgeschlagenen Zeitraum, die nationalen Gesundheitssysteme.
   Korpustyp: EU
Ik ben ook blij dat er nadruk wordt gelegd op het gebruik van de bestaande spoorwegnetten die geleidelijk worden ontlast dankzij de vorderingen die met hogesnelheidstreinen voor personenvervoer worden geboekt. Deze netten kunnen nu specifiek voor het vrachtverkeer worden aangewend.
Ich begrüße auch die Tatsache, dass die Nutzung der bestehenden Eisenbahnnetze, die im Zuge des Fortschritts beim Hochgeschwindigkeitspersonenverkehr frei werden, insbesondere für den Güterverkehr hervorgehoben wird.
   Korpustyp: EU
De op een na grootste weg die op dit moment in Ierland in aanbouw is, is de M3, een weg van 112 kilometer waarmee de steden Dunshaughlin, Navan en Kells in de graafschap Meath ontlast zullen worden.
Das derzeit zweitgrößte Straßenbauvorhaben in Irland ist der Bau einer 112 km langen Autobahn mit der Bezeichnung M3, die an den Städten Dunshaughlin, Navan und Kells in der Grafschaft Meath vorbeiführt.
   Korpustyp: EU
Met rapporteur Funk ben ik van mening dat als alternatief voor de verlaging van de inkomenssubsidies de begroting 1998 moet worden ontlast door de onderbestedingen in 1997 te gebruiken voor de betalingen voor oliehoudende zaden.
Ich teile die Ansicht des Berichterstatters Funk, daß eine Alternative für die Kürzung der Einkommensbeihilfen darin bestünde, die unzureichende Ausschöpfung der Mittel von 1997 für die Ölsaatenzahlungen zur Aufbesserung des Haushalts von 1998 zu benutzen.
   Korpustyp: EU
De bijwerkingen van Trocoxil zijn vergelijkbaar met die van NSAID’ s, zoals een verminderde eetlust, zachte ontlasting of diarree, braken, apathie (verminderde interesse voor de omgeving) en tekenen van nierproblemen.
Die Nebenwirkungen von Trocoxil sind ähnlich wie diejenigen, die bei anderen Arzneimitteln in dieser Produktgruppe (NSAID) zu beobachten sind.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Oesophageale stenose, braken, dysfagie, constipatie, misselijkheid Hikken, odynofagie, diarree, dyspepsie, oesophageale ulcer, pijn in de bovenbuik, buikpijn, hematemese, oesophageale pijn, oprispingen, melaena (bloed in de ontlasting), oesophageale aandoeningen, regurgitatie van voedsel, abdominale rigiditeit, oesophageal spasm, oesophagitis.
Schluckauf, Odynophagie, Diarrhö, Dyspepsie, Speiseröhrenulkus, Bauch- schmerzen (Oberbauch), Bauchschmerzen, Bluterbrechen, Speiseröhren- schmerz, Aufstoßen, Meläna (Teerstuhl), Speiseröhrenerkrankung, Erbrechen von Speisen, hartes Abdomen, Speiseröhrenkrampf, Oesophagitis.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Oesophageale stenose, braken, dysfagie, constipatie, misselijkheid Hikken, odynofagie, diarree, dyspepsie, oesophageale ulcer, pijn in de bovenbuik, buikpijn, hematemese, oesophageale pijn, oprispingen, melaena (bloed in de ontlasting), oesophageale aandoeningen, regurgitatie van voedsel, abdominale rigiditeit, oesophageal spasm, oesophagitis.
erworbene Ösophagus-Stenose, Erbrechen, Dysphagie, Obstipation, Brechreiz Schluckauf, Odynophagie, Diarrhö, Dyspepsie, Speiseröhrenulkus, Bauch- schmerzen (Oberbauch), Bauchschmerzen, Bluterbrechen, Speiseröhren- schmerz, Aufstoßen, Meläna (Teerstuhl), Speiseröhrenerkrankung, Erbrechen von Speisen, hartes Abdomen, Speiseröhrenkrampf, Oesophagitis.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
De voornaamste reservoirs van de bacterie zijn herbivoren, die de bacteriën in hun ingewanden bij zich dragen (zonder gevolgen voor de dieren zelf) en de 'sporevorm' van de bacterie met hun ontlasting in het milieu verspreiden.
Die wichtigsten Wirte dieses Bakteriums sind Pflanzenfresser, die das Bakterium im Darm tragen, ohne selbst daran zu erkranken. Mit ihren Ausscheidungen gelangen die Bakteriensporen in die Umgebung.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Ibraxion wordt gebruikt om vee te immuniseren (immuun te maken) om de klinische symptomen van IBR en veldvirus-excretie te verminderen (het virus komt via de ontlasting mee naar buiten).
Ibraxion wird verwendet zur Immunisierung von Rindern zur Verminderung der klinischen Symptome von IBR und zur Reduzierung der Ausscheidung von Feldvirus (Viren, die vom Tier ausgeschieden werden).
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Dankzij de nieuwe randvoorwaarden op het gebied van dienst- en rusttijdbeperkingen van EU-OPS worden piloten uit sommige EU-landen ontlast, en dat is dan weer bevorderlijk voor de veiligheid van de vliegtuigpassagiers.
Durch EU-OPS werden Piloten aus einigen EU-Staaten durch die neuen Rahmenbedingungen auf den Gebieten Dienst- und Ruhezeitbeschränkungen entlastet, und dies fördert wiederum die Sicherheit der Flugpassagiere.
   Korpustyp: EU
In de eerste plaats moet de Europese Unie in het kader van de inzake Thailand uit mei 2002 aandacht besteden aan juridische bijstand, zodat het zwaar overbelaste juridische apparaat ontlast wordt en de rechten van verdachten beter worden gerespecteerd.
Erstens muss sich die Europäische Union im Rahmen deszu Thailand von Mai 2002 auf Rechtsbeistand konzentrieren, damit der stark überlastete juristische Apparat entlastet wird und die Rechte der Verdächtigen besser respektiert werden.
   Korpustyp: EU
In het derde verslag gaat het om de verdere ontwikkeling van het Europees veiligheids- en defensiebeleid met als doel meer efficiëntie, betere coördinatie van de defensie-uitgaven en strategische autonomie voor de gehele Unie, zodat daardoor onze lidstaten ook worden ontlast.
Im Mittelpunkt des dritten Berichts steht die Weiterentwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit dem Ziel, mehr Effizienz und eine bessere Koordination im Zusammenhang mit den Verteidigungsausgaben zu erreichen, sowie mit dem Ziel, strategische Autonomie für die gesamte Union zu erreichen und damit auf der anderen Seite auch unsere Mitgliedstaaten zu entlasten.
   Korpustyp: EU