linguatools-Logo
154 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
proef Prüfung 470 Versuch 435 Test 307 Experiment 35 Erprobung 12 Abnahmepruefung
Docimasia
Handgriff
Prozeß

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

proef harte Probe 14 Probe 139 Studie 89 Prüfstand 7 Prüfungen 12 versuchen 6 Versuchs 8 schmecke
koste
Aufgabe
Probier
Tests
Untersuchung muss
Untersuchung
schmecke
probier

Verwendungsbeispiele

proefPrüfung
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Nu is duidelijk dat de instemming met een klinische proef onder normale omstandigheden schriftelijk moet worden gegeven.
Es wird klargestellt, dass die Einwilligung in eine klinische Prüfung in der Regel schriftlich erfolgen muss.
   Korpustyp: EU
Bovendien heeft iedere lidstaat zijn eigen systeem ontwikkeld op basis waarvan proeven wel of niet mogen plaatsvinden.
Zudem hat jeder Mitgliedstaat sein eigenes System entwickelt, nach dem klinische Prüfungen zugelassen werden oder nicht.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


proef- versuchsweise
op proef auf Probe 9 probeweise 2
biologische proef Biotest
thermische proef Wärmeprüfung
blanco proef Blindversuch
Leerversuch
voorafgaande proef erster Probelauf
slordige proef unsaubere Kopie
geomechanische proef geomechanischer Versuch
proef-gebruikersinterface Pilot-Benutzerschnittstelle
snelle proef Schnelltest
benchmark-proef Benchmark-Untersuchung
Charpy-proef Schlagversuch nach Charpy
Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy
Huey-proef Pruefung nach Huey
classificatie proef Klassifierungstest
Einstufungstest
gedraineerde proef entwässerter Versuch
"vane" proef Flügelsondentest
terreinvin proef Flügelsondentest
Preece-proef Preece-Test
vuile proef Spaltenkorrektur
CBR-proef CBR-Versuch
expansive-proef Aufweitversuch
kolom proef Knickversuch
enkele proef Einzelversuch
duplo proef Wiederholungsversuch
Gegenprobe
langdurende proef Langzeitversuch
microscopische proef mikroskopische Pruefung
enkelvoudige proef Meßstrecke
proef-crèche Versuchs-Kinderkrippe
dubbelblinde proef Doppelblindversuch
Doppelblindstudie
Doppel-Blindversuch
klinische proef klinische Prüfung 3
jominy-proef Jominy-Prüfung

100 weitere Verwendungsbeispiele mit proef

209 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

En dan proef ik twee geluiden.
Diesbezüglich sind zwei Meinungen zu hören.
   Korpustyp: EU
Juist de middenstand wordt hier op de proef gesteld.
Gerade der Mittelstand ist hier gefordert.
   Korpustyp: EU
Dit is voor mij de proef op de som.
Dies ist für mich ein Testfall.
   Korpustyp: EU
De proef op de som van de Europese geestelijke waarden.
Das ist eine Feuerprobe für unsere europäischen geistigen Werte.
   Korpustyp: EU
Hij zegt: "Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?
Er sprach: "Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle?
   Korpustyp: EU
Dat alles is voor mij de proef op de som.
All dies sind für mich Prüfsteine.
   Korpustyp: EU
Op deze verjaardag worden zowel Europa als Griekenland op de proef gesteld. Europa wordt op de proef gesteld wat zijn samenhang betreft en Griekenland wat zijn financiën betreft.
Heute an ihrem Geburtstag müssen sich Europa und Griechenland einer Herausforderung stellen; Europa in Sachen Zusammenhalt und Griechenland in Sachen Wirtschaft.
   Korpustyp: EU
Dit Parlement moet de lidstaten nu echter op de proef stellen.
Dieses Parlament muss die Mitgliedstaaten herausfordern.
   Korpustyp: EU
We beleven roerige tijden die zowel de regeringen als de burgers zwaar op de proef stellen.
Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, die schwierige Herausforderungen für Regierungen sowie für Bürgerinnen und Bürger geschaffen haben und dies auch in Zukunft tun werden.
   Korpustyp: EU
Daar wordt Europa in de volgende vijf jaar op de proef gesteld.
Der Balkan wird in den nächsten fünf Jahren zum Prüfstein für Europa werden.
   Korpustyp: EU
Dergelijke snippers zijn op proef reeds toegestaan in de Europese Unie.
Derartige Späne sind in der Europäischen Union bereits versuchsweise zugelassen.
   Korpustyp: EU
De cohesie van ons gemeenschappelijk project wordt op de proef gesteld.
Hier muss sich die Kohärenz unseres gemeinsamen Projekts bewähren.
   Korpustyp: EU
"Liever gezegd naar verdovingsmiddel: ik proef zelfs helemaal geen biefstuksmaak meer."
"Es riecht sogar nach Anästhetikum: Ich nehme seinen Geschmack gar nicht mehr wahr. "
   Korpustyp: EU
Op dit punt moet de Europese werkgelegenheidsstrategie de proef doorstaan en haar waarde bewijzen.
Hier muss sich die europäische Beschäftigungsstrategie bewähren und zeigen, was sie taugt.
   Korpustyp: EU
Afval verbranden en dat dan terugwinning noemen, stelt de fantasie wel heel erg op de proef.
Abfall zu verbrennen und dies dann als Verwertung zu bezeichnen, das strapaziert die Vorstellungskraft auf das Äußerste.
   Korpustyp: EU
De Europese sociale-zekerheidsstelsels worden tot het uiterste op de proef gesteld door de werkloosheid.
Durch die Arbeitslosigkeit werden Europas Sozialsysteme bis zu ihrer absoluten Grenze ausgereizt.
   Korpustyp: EU
Bij het kijken naar een debat op een computerscherm, proef je de sfeer van dat debat.
Das Anschauen einer Debatte am Bildschirm vermittelt den "Geschmack" dieser Debatte.
   Korpustyp: EU
Onze solidariteitsplicht stond op het spel en onze opvatting over Europa werd op de proef gesteld.
Es galt, unserer Pflicht zur Solidarität gerecht zu werden und unsere Vorstellung von Europa unter Beweis zu stellen.
   Korpustyp: EU
Als valuta is de euro nog nooit zo op de proef gesteld.
Die Inflation wächst und es sind Inflationserwartungen entstanden.
   Korpustyp: EU
Mijnheer de Voorzitter, ik wil uw lankmoedigheid niet langer op de proef stellen.
Herr Präsident, ich möchte Ihre Toleranz nicht noch mehr strapazieren.
   Korpustyp: EU
Daarom is dit ook een zware proef voor de Europese Unie zelf.
Damit stellt diese Problematik eine ernste Bewährungsprobe für die Europäische Union selbst dar.
   Korpustyp: EU
Het Internationaal Strafhof stelt de transatlantische betrekkingen op de proef, dat valt niet te ontkennen.
Der Internationale Strafgerichtshof stellt in Bezug auf die transatlantischen Beziehungen zweifelsohne eine Herausforderung dar.
   Korpustyp: EU
De eerste proef die zij moeten doorstaan zijn dus deze presidentsverkiezingen.
Die erste Bewährungsprobe für die Albaner werden daher diese Präsidentschaftswahlen sein.
   Korpustyp: EU
De industrie in de EU wordt op de proef gesteld door buitensporige regelgeving en bureaucratie.
Die Industrie in der EU wird durch übermäßige Regulierung und Bürokratie behindert.
   Korpustyp: EU
Onze bereidheid tot medewerking mag niet te zeer op de proef worden gesteld.
Unsere Kooperationsbereitschaft darf auch nicht überfordert werden.
   Korpustyp: EU
Toch proef ik een onderhuidse spanning en ongenoegen bij de Palestijnen en terecht.
Ich spüre aber eine unterschwellige Spannung und Unzufriedenheit bei den Palästinensern, und das zu Recht.
   Korpustyp: EU
Alleen zo kan het Europees Parlement recht doen aan zijn op de proef gestelde zelfbeeld.
Nur so kann das Europäische Parlament seinem geforderten Selbstverständnis gerecht werden.
   Korpustyp: EU
De omstandigheden waren uiterst moeilijk en volgens ons heeft men de proef goed doorstaan.
Außergewöhnlich schwer waren die Bedingungen, und wir sind der Meinung, die Bewährungsprobe wurde gut bestanden.
   Korpustyp: EU
Al deze zaken hebben onze kiezers verontrust en onze capaciteiten als wetgever op de proef gesteld.
Das alles beunruhigte unsere Wähler und hielt uns in unserer Gesetzgebung auf Trab.
   Korpustyp: EU
Morgen zult u voor het eerst op de proef gesteld worden.
Morgen wird der erste Tag Deiner Bewährung sein.
   Korpustyp: EU
De EFSA-deskundigen vroegen daarop de proef met ratten te herhalen.
Die EFSA-Gutachter verlangten daraufhin eine Wiederholung des Rattenversuches.
   Korpustyp: EU
Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, laten we deze zwaar op de proef gestelde mensen niet vergeten.
Frau Hohe Vertreterin, lassen Sie uns diese leidgeprüften Menschen nicht vergessen.
   Korpustyp: EU
Operationeel kader op de proef gesteld door recente onrust op financiële markten 64
Dadurch hat sich die durchschnittliche Laufzeit der ausstehenden geldpolitischen Geschäfte verlängert .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
(PT) De huidige ontwikkelingen in Zimbabwe stellen ons geweten en onze actiebereidheid flink op de proef.
(PT) Die derzeitigen Geschehnisse in Simbabwe sind eine Bewährungsprobe für unser Gewissen und unsere Handlungsfähigkeit.
   Korpustyp: EU
Volgens mij worden de transatlantische betrekkingen regelmatig op de proef gesteld.
Ich glaube, die transatlantischen Beziehungen werden regelmäßig vor Bewährungsproben gestellt werden.
   Korpustyp: EU
Deze tijd stelt ons zwaar op de proef, zelfs in een welvarende regio als Europa.
Selbst in einer florierenden Region wie Europa sind dies schwere Zeiten.
   Korpustyp: EU
Het globaal economisch klimaat wordt op het moment op de proef gesteld.
Die Weltwirtschaft durchläuft momentan eine schwierige Phase.
   Korpustyp: EU
De wereldkampioenschappen voetbal zijn in aantocht en daarbij zullen we opnieuw op de proef worden gesteld.
Aber uns steht die Fußballweltmeisterschaft bevor, und das wird eine weitere Nagelprobe werden.
   Korpustyp: EU
De eurozone is nooit echt op de proef gesteld, maar dat zal niet lang meer duren.
Die Eurozone wurde nie geprüft, aber das kommt bald.
   Korpustyp: EU
Ik zal uw geduld niet al te zeer op de proef stellen en dank u dat u zo royaal bent.
Ich werden das nicht überstrapazieren, ich danke für Ihre Großzügigkeit.
   Korpustyp: EU
De tweede prioriteit: de uitbreiding naar het Oosten. Ook die stelt de EU danig op de proef.
Der zweite Schwerpunkt - die Osterweiterung: Auch die stellt die EU vor große Herausforderungen.
   Korpustyp: EU
Mag ik, mijnheer de Voorzitter, uw geduld nog even op de proef stellen met een korte opmerking over het terrorisme.
Mir bleibt nur noch, Herr Präsident, unter Ausnutzung Ihrer Geduld, eine ganz kurze Überlegung zum Terrorismus anzufügen, die ich für wichtig halte.
   Korpustyp: EU
Dat programma wordt nu bij wijze van proef in het oostelijk deel van de Middellandse Zee uitgevoerd.
Es ist vorgesehen, dass es in naher Zukunft auf die atlantischen Inseln (Azoren, Madeira und die Kanaren) ausgeweitet wird.
   Korpustyp: EU
Maar ik moet wel zeggen dat hij onze goedgelovigheid, zelfs in deze tijd van het jaar, op de proef stelt.
Nichtsdestotrotz wird damit unser guter Wille, selbst für diese Jahreszeit, arg strapaziert.
   Korpustyp: EU
Dit proef ik ook enigszins in de ontwerpaanbeveling van het Parlement aan de Raad inzake Brazilië, waarover wij vanmorgen spreken.
Bis zu einem bestimmten Grad habe ich das gleiche Gefühl auch in Bezug auf den morgen zu diskutierenden Entwurf einer Empfehlung des Parlamentes an den Rat.
   Korpustyp: EU
Doel is om de kracht, de vastberadenheid en de geloofwaardigheid van democratische landen op de proef te stellen.
Getestet werden sollen die Festigkeit, die Standhaftigkeit und die Glaubwürdigkeit der demokratischen Staaten.
   Korpustyp: EU
Men heeft het steeds maar over e-Europa, maar hebt u al eens de proef op de som genomen?
Von eEuropa ist die Rede, und haben Sie es schon mal probiert?
   Korpustyp: EU
Wij zeggen nee, maar met een slag om de arm, en nemen de proef op de som.
Wir sagen Nein, aber mit Einschränkungen - und machen die Nagelprobe.
   Korpustyp: EU
Dat leek ons een goed mechanisme aangezien het een proef betrof die naar verloop van tijd zou kunnen worden geëvalueerd.
Wir hielten dies für eine gute Regelung, vor allem da es eine Testregelung war und im Laufe der Zeit hätte festgestellt werden können, ob sie funktioniert oder nicht.
   Korpustyp: EU
Wij gaan akkoord met de voorstellen van de Raad inzake etikettering van de bij de proef gebruikte medicijnen.
Ferner sind wir mit den Vorschlägen des Rates hinsichtlich der Kennzeichnung der einschlägigen Medikamente einverstanden.
   Korpustyp: EU
Maar uiteindelijk gaat het om de boeteregeling, en die zal de vastberadenheid van de Commissie op de proef stellen.
Letzten Endes aber ist es die Strafgeldregelung, die zählt, und dies wird, wie ich vermute, zum Prüfstein für die Entschlossenheit der Kommission werden.
   Korpustyp: EU
Het gemeenschappelijk monetair beleid en de ECB zullen de komende jaren zwaar op de proef worden gesteld.
Die gemeinsame Geldpolitik der EZB steht in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen.
   Korpustyp: EU
Ik ben ervan overtuigd dat de leiders van de EU en de ECB de proef zullen doorstaan.
Ich bin überzeugt davon, dass die Führung der EU und der EZB sich dabei bewähren wird.
   Korpustyp: EU
De Unie zal niet alleen qua volharding maar ook qua moed en vooruitziende blik op de proef worden gesteld.
Und die Union wird nicht nur auf Beharrlichkeit, sondern auch auf Mut und Weitsicht getestet werden.
   Korpustyp: EU
Het is echter nog belangrijker de gezondheid van de proefpersonen die aan een klinische proef deelnemen, te waarborgen.
Noch wichtiger ist jedoch der Schutz der Gesundheit der Versuchspersonen.
   Korpustyp: EU
Helaas proef ik bij sommige andere voorstellen en in het debat daarover een negentiende-eeuwse Victoriaanse ondertoon.
In einigen anderen Empfehlungen sowie in der diesbezüglichen Debatte schwingt meines Erachtens leider ein viktorianischer Unterton aus dem 19. Jahrhundert mit.
   Korpustyp: EU
Wij hebben er de proef mee genomen in Zweden, zelfs nog in 1985, en ze werkten meer dan uitstekend.
Wir haben das in Schweden erprobt. Es gab sie bis 1985, und sie haben sehr gut funktioniert.
   Korpustyp: EU
Deze strategie zal vervolgens door elke lidstaat moeten worden uitgewerkt en dus in de praktijk op de proef worden gesteld.
Diese Strategie wird im weiteren Verlauf von den jeweiligen Mitgliedstaaten ausgearbeitet und dann auf lokaler Ebene beurteilt.
   Korpustyp: EU
Mijnheer de Voorzitter, het ligt niet in mijn bedoeling om het geduld van dit Parlement op de proef te stellen.
Herr Präsident, ich werde die Zeit des Hohen Hauses nicht lange in Anspruch nehmen.
   Korpustyp: EU
Volgens de heer Santer stelt de uitdaging van de werkloosheid de geloofwaardigheid van de Raad zelf op de proef.
Kommissionspräsident Santer hat die Herausforderung durch die Arbeitslosigkeit als eine Frage der Glaubwürdigkeit des Rates bezeichnet.
   Korpustyp: EU
We moeten de proef op de som nemen en leren van de ervaringen, bijvoorbeeld met centra van uitmuntendheid.
Wir müssen die Stimmung prüfen und sie mit unseren Erfahrungen in Einklang bringen, so wie es bei den Spitzenforschungszentren der Fall war.
   Korpustyp: EU
De interne markt heeft behoefte aan regels, en die regels moeten de proef van het dagelijks leven kunnen doorstaan.
Der Binnenmarkt benötigt Regeln, und die Regeln müssen im Alltag bestätigt werden.
   Korpustyp: EU
Het is onze plicht om deze manipulaties te bestrijden want Rusland stelt de grenzen van ons geduld op de proef.
Unsere Pflicht ist es, diese Manipulationen zu bekämpfen, da Russland die Grenzen unserer Geduld überschreitet.
   Korpustyp: EU
Visa is een proef begonnen met het nieuwe product « Visa Direct » en Mastercard is doende een soortgelijk product te ontwikkelen .
Visa hat den Pilotbetrieb seines neuen Dienstes „Visa Direct » gestartet , und MasterCard entwickelt einen ähnlichen Dienst .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Ik zal ze samenvatten om het geduld van het Parlement niet al te zeer op de proef te stellen.
Ich werde sie auch zusammenfassen, um die Geduld des Hauses nicht über Gebühr zu strapazieren.
   Korpustyp: EU
We hebben inmiddels het mobiliteitspartnerschap, een nieuw instrument dat wordt geïntroduceerd door de Europese Unie, voorlopig nog op proef.
Jetzt haben wir die Mobilitätspartnerschaft, ein neues Instrument, das derzeit auf Pilotprojektbasis von der Europäischen Union eingeführt wird.
   Korpustyp: EU
Mijnheer Prodi, ik wil u onomwonden zeggen dat u de proef voor mij niet hebt doorstaan en dat u duidelijk gezakt bent.
Ich sage Ihnen ganz klar, Herr Prodi, für mich haben Sie das Examen nicht bestanden, Sie sind bisher klar durchgefallen!
   Korpustyp: EU
Maar uit uw antwoord proef ik toch dat er een levensgroot verschil is in de status van de afzonderlijke lidstaten, en dat wisten we al voor 1 december.
Aber ich entnehme Ihrer Antwort auch, dass die Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist. Wir wussten, dass das schon vor dem 1. Dezember der Fall war.
   Korpustyp: EU
We zijn dan ook benieuwd naar de uitkomsten van de door de Europese Commissie voorgestelde proef met actieve informatieverstrekking aan patiënten.
Mit Spannung erwarten wir deshalb die Ergebnisse des von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Versuchslaufs mit aktiver Mitteilung von Informationen an die Patienten.
   Korpustyp: EU
De Unie als zodanig wordt op de proef gesteld, hoewel de hoofdverantwoordelijken voor het werkgelegenheidsbeleid de lid-staten en vooral de sociale partners zijn.
Die Union als solche ist herausgefordert, obwohl die Hauptzuständigkeiten in der Beschäftigungspolitik bei den Mitgliedstaaten und hier vor allem bei den Tarifpartnern liegen.
   Korpustyp: EU
Daarin staat namelijk dat "EQUAL een proef moet vormen voor de bevordering en verspreiding van nieuwe methoden ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt."
Hier heißt es nämlich sinngemäß, daß EQUAL als eine Art "Laboratorium " zur Entwicklung und Vermittlung neuer Methoden für die Durchführung von Beschäftigungspolitiken eingesetzt werden soll.
   Korpustyp: EU
De gebeurtenissen aan het begin van het jaar hebben de voorzieningszekerheid van de oostelijke helft van de Europese Unie danig op de proef gesteld.
Die Versorgungssicherheit des östlichen Teils der Europäischen Union wurde durch die Vorkommnisse zu Beginn des Jahres deutlich in Frage gestellt.
   Korpustyp: EU
Daar de uitbreiding er echter aan zit te komen, denk ik dat de financiële vooruitzichten voor eind 2006 wel eens zwaar op de proef gesteld zouden kunnen worden.
Ich vermute jedoch, dass die bevorstehende Erweiterung die Möglichkeiten der Finanziellen Vorausschau bis 2006 mehr als ausschöpfen wird.
   Korpustyp: EU
Niet alleen in Pakistan wordt de vrijheid van meningsuiting tegengewerkt, ook in Europa wordt het vrije debat ernstig op de proef gesteld.
Probleme in Bezug auf freie Meinungsäußerung gibt es nicht ausschließlich in Pakistan; auch in Europa stehen wir ernsthaften Herausforderungen bezüglich einer offenen Diskussion gegenüber.
   Korpustyp: EU
(EL) Mevrouw de Voorzitter, er zijn sectoren van de landbouweconomie die zwaar op de proef worden gesteld: granen, olijfolie, groenten en fruit en katoen.
(EL) Frau Präsidentin, die Sektoren der Agrarwirtschaft leiden wirklich: Weizen, Oliven, Obst und Gemüse und Baumwolle.
   Korpustyp: EU
Hun geduld is zwaar op de proef gesteld en het mag een wonder heten dat het niet eerder tot een uitbarsting gekomen is.
Ihre Geduld ist am Ende, und ein Wunder ist nur, daß ihr Zorn noch nicht übergekocht ist.
   Korpustyp: EU
Verder probeert men de eensgezindheid in de Europese Unie op de proef te stellen in een poging de solidariteit te doorbreken.
Zum anderen wird hier versucht, die Einheit der Europäischen Union zu testen und ihre Solidarität zu untergraben.
   Korpustyp: EU
Als de markten de eurozone op de proef stellen, dan moet Europa in staat zijn hierop te antwoorden en dat moet ook een onconventioneel antwoord kunnen zijn.
Wenn die Märkte die Eurozone testen, dann muss Europa in der Lage sein, eine Antwort zu geben. Die Antwort muss auch unkonventionell sein können.
   Korpustyp: EU
De jonge Oekraïense democratie zou deze proef kunnen doorstaan, ware het niet dat diegenen die het land verwoesten steun krijgen van buiten, en wel vanuit Rusland.
Die junge ukrainische Demokratie könnte mit solchen Widrigkeiten fertig werden, schafft es jedoch nicht, wenn diejenigen, die sie vernichten wollen, Unterstützung von außen, nämlich von Russland, erhalten.
   Korpustyp: EU
De PSE-Fractie steunt amendement 3 niet, aangezien de voorgestelde nieuwe proef geen garantie is voor een goede manoeuvreerbaarheid en derhalve niet volledig aan aanvaardbare veiligheidsnormen tegemoet komt.
Die PSE unterstützt Änderungsantrag 3 nicht, da das vorgeschlagene neue Prüfverfahren die Manövrierfähigkeit nicht sicherstellt und akzeptablen Sicherheitsanforderungen deshalb nicht in vollem Maße entspricht.
   Korpustyp: EU
De strategie is gericht op het bevorderen van effectieve markten, ondernemerschap, onderwijs, onderzoek en stabiele overheidsfinanciën, en nu worden we op de proef gesteld.
Die Idee hinter dieser Strategie ist die Förderung von effizienten Märkten, Unternehmertum, Bildung, Forschung und stabilen Staatsfinanzen, und jetzt werden wir getestet.
   Korpustyp: EU
Wij zullen daarbij ook de politieke wil van de Verenigde Staten op de proef stellen wat het respecteren en accepteren van onze standpunten betreft.
Wir werden auch prüfen, ob von Seiten der Vereinigten Staaten der politische Wille besteht, unsere Positionen zu akzeptieren und zu respektieren.
   Korpustyp: EU
Als we met die maatregelen instemmen, kunnen we zowel onze op de proef gestelde vissers als onze bedreigde planeet een dienst bewijzen.
Indem wir sie annehmen, können wir unseren bedrängten Fischern und auch unserem gefährdeten Planeten von Nutzen sein.
   Korpustyp: EU
. - Mijnheer de Voorzitter, de conferentie van Hong-Kong is een uitdaging die de geloofwaardigheid, de werking en de dynamiek van de WTO op de proef stelt.
Herr Präsident! Die Herausforderung der Konferenz von Hongkong besteht darin, die Grenzen für die Glaubwürdigkeit, die operationelle Akzeptanz und die Dynamik der WTO festzulegen.
   Korpustyp: EU
De vraag of wij met groeihormonen behandeld vlees uit de Verenigde Staten in de Europese Unie zullen toelaten, zal weldra een proef voor ons zijn.
Die Frage, ob wir Wachstumshormone in Fleisch aus den Vereinigten Staaten in Zukunft hier in der Europäischen Union haben werden, wird sehr bald für uns die Nagelprobe dazu sein.
   Korpustyp: EU
Maar we hebben in de amendementen van het Parlement ingebouwd dat er eerst een proef moet worden gedaan om zeker te zijn dat het systeem echt goed werkt.
Gleichwohl haben wir in den Änderungsanträgen des Parlaments einen Passus eingefügt, wonach zunächst ein Pilotversuch stattfinden sollte, um sicher zu gehen, dass das System tatsächlich ordnungsgemäß arbeitet.
   Korpustyp: EU
De voorstellen van commissaris Monti om bij wijze van proef een laag tarief toe te passen op sommige arbeidsintensieve activiteiten lijken ons in dat opzicht zeer belangrijk.
Die Vorschläge von Kommissar Monti für eine versuchsweise Anwendung eines ermäßigten Satzes auf bestimmte arbeitsintensive Tätigkeiten scheinen uns in dieser Hinsicht sehr interessant.
   Korpustyp: EU
Er zal in het eerste halfjaar van 2006 een proef worden gedaan met internetvergaderingen om de mogelijke voordelen daarvan te onderzoeken.
Mit einem für das erste Halbjahr 2006 geplanten Pilotprojekt für Web-Meetings werden die potenziellen Vorzüge dieser Tagungsform untersucht.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Mijnheer de Voorzitter, de economische en sociale cohesie van de Europese Unie wordt in korte tijd voor de tweede keer op de proef gesteld.
Herr Präsident! Der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt in der EU steht innerhalb einer kurzen Zeit vor seiner zweiten Bewährungsprobe.
   Korpustyp: EU
De staat van dienst van het Verenigd Koninkrijk op het vlak van pragmatisme en resultaatgerichte maatregelen zal de komende zes maanden op de proef gesteld worden.
Das Vereinigte Königreich ist bekannt für seinen Pragmatismus und ergebnisorientiertes Handeln, und das wird es in den kommenden sechs Monaten unter Beweis stellen müssen.
   Korpustyp: EU
Van die realiteitszin moeten we blijk geven en dat realisme proef ik in het verslag-Rocard, zoals ik het ook eerder proefde in het verslag-Martens.
Wir müssen eine realistische Einstellung beweisen, und genau diese realistische Einstellung sehe ich im Bericht von Herrn Rocard, wie auch schon vorher im Bericht von Herrn Martens.
   Korpustyp: EU
Er zijn twee globale technische proeven voorzien, de zogenaamde milestone tests, de eerste proef op 22 december aanstaande en de tweede in de zomer van 2010.
Zwei globale Funktionstests, die so genannten Meilensteintests, sind geplant, der erste für den 22. Dezember und der zweite für den Sommer 2010.
   Korpustyp: EU
Als wij deze waarden verlagen, kunnen wij de patiënt "milieu" redden zonder het kostenbatenbeginsel al te zeer op de proef te stellen.
Wir können, wenn wir diese Werte senken, den Patienten Umwelt retten, ohne das Kosten/Nutzen-Prinzip zu sehr zu strapazieren.
   Korpustyp: EU
Ik proef de laatste tijd toch meer ruimte voor een constructieve ondersteuning van de stappen die daar worden gezet in de richting van democratie.
In letzter Zeit stelle ich jedoch eine größere Aufgeschlossenheit für eine konstruktive Unterstützung der in diesem Land in Richtung Demokratie unternommenen Schritte fest.
   Korpustyp: EU
De Kosovaarse instellingen zullen ook flink op de proef worden gesteld bij het uitvoeren van hun taak om een stabiel multi-etnisch en democratisch Kosovo te ontwikkelen.
Auch die Institutionen im Kosovo stehen bei der Umsetzung ihres Engagements für den Aufbau eines stabilen, multiethnischen und demokratischen Kosovo vor zahlreichen Herausforderungen.
   Korpustyp: EU
Onze gerechtvaardigde maar harde ondervragingen hier in het Parlement zullen de competentie van elk lid van uw team op de proef stellen.
Unsere fairen, aber auch harten Anhörungen hier im Parlament werden f?r jeden einzelnen in Ihrer Mannschaft die Pr?fung seiner Kompentenzen sein, die es zu bestehen gilt.
   Korpustyp: EU
Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, onder uw voorzitterschap heeft de Europese Unie met succes een proef doorstaan en wel in een moeilijke tijd.
Herr Ratspräsident, die Europäische Union hat unter Ihrer Präsidentschaft in schwieriger Zeit eine Bewährungsprobe bestanden.
   Korpustyp: EU
Onze bereidheid om op te komen voor het individu, de burger die zijn recht wil uitoefenen krachtens het Gemeenschapsrecht wordt op de proef gesteld.
Wir werden daran gemessen, wie wir uns für den einzelnen, den Bürger, der seine Rechte auf Grund des Gemeinschaftsrechts sucht, einsetzen.
   Korpustyp: EU
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega's, Europa wordt zwaar op de proef gesteld aan het begin van dit nieuwe millennium.
Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen, Europa wurde zu Beginn des neuen Jahrtausends hart heimgesucht.
   Korpustyp: EU
Degenen die pleiten voor flexibiliteit moeten niet vergeten dat de flexibiliteit van een werkloze al tot het uiterste op de proef is gesteld.
Wer Flexibilität verlangt, sollte nicht vergessen, daß ein Arbeitsloser von seiner Seite aus bereits hundertprozentige Flexibilität bewiesen hat.
   Korpustyp: EU