linguatools-Logo
71 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
stoel Stuhl 3.012 Sitz 1.180 Wurzelstock

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

stoel Platz 173 Stuhls 8 Sitzplatz 17 Sessel 109 sitzen 8 Sitzplatzes 10 Fahrzeugsitz
Plätze
Stuhl sitzen
Rollstuhl
Vordersitz
Stühle
Sitzen
Sitze
betreffenden Sitz
elektrischen Stuhl
Sitzes
Stoel Stuhls 10

Verwendungsbeispiele

stoelStuhl
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Een prachtige tafel, fantastische stoelen, de sfeer is zoals altijd geweldig.
Ein wunderbarer Tisch, herrliche Stühle, die Atmosphäre ist wie immer toll.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


stoel kajuitpersoneel Flugbegleitersitz
luie stoel Sessel 2
transformeerbare stoel umrüstbarer Sitz
stapelbare stoel Stapelstuhl
milanese stoel Milanesemaschine
aangeboden stoel-km angebotene Sitz-km
de Heilige Stoel der Heilige Stuhl 3
stoel met zijwaartse steun Schalensitz
stoel met schrijfblad Stuhl mit Schreibklappe
stoel voor handstang Handstangenstütze
Geländerstütze
koppelbare stapelbare stoel stapelbarer Reihenstuhl
Reihen-Stapelstuhl
stoel van de tankcommandant Kommandantenstand
reservetank onder stoel Sitzzusatztank
stoel van de boordwerktuigkundige Mechanikersitz
Bordmechanikersitz
las op stoel fester Stoß
aangeboden op "alleen stoel"-conditie Verkauf auf einer "nur Platz"-Grundlage
tijdens de vlucht regelbare stoel im Fluge verstellbarer Sitz

46 weitere Verwendungsbeispiele mit "stoel"

193 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Maar welkom in de stoel van Voorzitter van het Parlement.
Doch willkommen in Ihrem Amt als Präsident des Parlaments!
   Korpustyp: EU
Ik wil niet de poten onder haar stoel wegzagen.
Ich verfolge keine bösen Absichten.
   Korpustyp: EU
De arresten zagen nu de poten af van onze stoel van gelijke behandeling.
Die Urteile entziehen nunmehr der Gleichbehandlung die Grundlage.
   Korpustyp: EU
Wij mogen het terrorisme niet zien vanuit onze stoel hier in het Europees Parlement.
Wir müssen ihn deshalb von der anderen Seite betrachten.
   Korpustyp: EU
Ten tweede zouden sommige Voorzitters in de stoel wat minder haast moeten maken tijdens de stemming.
Zweitens müssen einige Präsidenten bei der Abstimmung etwas langsamer vorgehen.
   Korpustyp: EU
Ik mag dit soort dingen eigenlijk niet vanuit deze stoel zeggen.
Ich sollte dies in meiner Funktion als Parlamentspräsident nicht sagen.
   Korpustyp: EU
Drie weken geleden zei commissaris Dimas vanaf dezelfde stoel dat regelgeving natuurlijk noodzakelijk is.
Vor drei Wochen erklärte Kommissar Dimas an gleicher Stelle, dass Rechtsvorschriften natürlich erforderlich seien.
   Korpustyp: EU
Alle leden zitten op het puntje van hun stoel, vooral wanneer het hun eigen centen aangaat.
Alle hier sind sofort hellwach, insbesondere wenn es um die eigenen Mittel geht.
   Korpustyp: EU
Dat had ik de Italiaanse minister willen vragen, maar ik zie niemand op zijn stoel.
Dies hätte ich gerne den italienischen Minister gefragt, den ich jedoch nicht hier entdecken kann.
   Korpustyp: EU
Op deze wijze hoeft de overheid ook niet op de stoel van de ouders te gaan zitten.
Es würde auch bedeuten, daß der Staat nicht die Rolle der Eltern zu übernehmen braucht.
   Korpustyp: EU
De waarheid over dit conflict zullen we niet vinden vanuit onze luie stoel bij de televisie of de open haard.
Vor dem Fernseher am warmen Kamin geäußerte Meinungen sind für die Wahrheit über diesen Konflikt nicht geeignet.
   Korpustyp: EU
Dat betekent ook dat wij niet op de stoel van de rechter gaan zitten en evenmin wetenschappelijke controverses kunnen beslechten.
Das bedeutet auch, dass wir keine Richterfunktion haben und auch nicht in der Lage sind, den Streit zwischen Wissenschaftlern zu schlichten.
   Korpustyp: EU
Ik stond op uit de grote leren stoel en begon door de kamers van mijn huis te dolen.
Ich erhob mich aus dem großen Ledersessel und begann, durch die Zimmer meines Hauses umherzuirren.
   Korpustyp: EU
(ES) Mijnheer de Voorzitter, eigenlijk is dit een vreemd debat, omdat mevrouw Malmström op de stoel van de Raad zit - en die hopelijk snel inruilt voor de stoel van de Commissie - en mevrouw Ashton op de stoel van de Commissie zit.
(ES) Herr Präsident, in Wahrheit ist dies eine ganz ungewöhnliche Debatte, da Frau Malmström auf den Bänken des Rates sitzt - wir hoffen, dass sie schon bald auf den Bänken des Ausschusses sitzt.
   Korpustyp: EU
Om die reden is het ondenkbaar dat dit Parlement op zijn stoel blijft zitten en zegt: "O ja, misschien, dat weten we niet”.
Aus diesem Grund ist es undenkbar, dass dieses Parlament untätig bleibt und sagt: "Ja, vielleicht; wir wissen es nicht".
   Korpustyp: EU
De consument ondervindt voordeel doordat hij vanuit zijn luie stoel op Internet kan winkelen en dus niet meer de deur uit hoeft.
Die Verbraucher profitieren, indem sie bequem von zu Hause aus im Internet einkaufen und sich über Hauslieferungen freuen können.
   Korpustyp: EU
Naast kennis is die verandering namelijk hard nodig, want het grootste gevaar in het verkeer bevindt zich altijd tussen het stuur en de stoel van de chauffeur.
Was wir darüber hinaus brauchen ist Vernunft; schließlich steckt die größte Bedrohung auf unseren Straßen immer noch zwischen Lenkrad und Fahrersitz.
   Korpustyp: EU
Pas na ongeveer vijftien minuten kwam er een man op de stoel toelopen, en ik vroeg hem of dit zijn bagage was.
Etwa 15 Minuten lang kam niemand, dem es gehörte, dann erschien ein Herr, den ich fragte, ob es ihm gehöre.
   Korpustyp: EU
Met het bewaren van de unanimiteitsregel zagen de lidstaten zelf de reële poten af van de stoel van de formele zeggenschap waar ze zich zo graag aan vastklampen.
Mit der Erhaltung der Einstimmigkeitsregel sägen sich die Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer formalen Souveränität selbst den Ast ab, an dem sie sich so gerne festklammern.
   Korpustyp: EU
Dat heeft ertoe geleid dat de EU deze keer niet op het beklaagdenbankje zat, maar op de stoel van de bemiddelaar.
Diesmal saß die EU nicht auf der Sünderbank, sondern auf dem Vermittlerstuhl.
   Korpustyp: EU
. - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik twijfel er niet aan dat u de vergadering zou kunnen schorsen door gewoon uw stoel te verlaten.
(EN) Herr Präsident! Es stimmt zweifellos, dass Sie als Präsident den Vorsitz abgeben und damit die Versammlung unterbrechen könnten.
   Korpustyp: EU
Ten tweede bestaat de gevaarlijke tendens dat de exploitanten van rechten op de stoel van de rechthebbenden en de auteurs gaan zitten en deze rechten enigszins mediatiseren.
Zweitens gibt es eine ganz gefährliche Tendenz, daß die Rechteverwerter sich an die Stelle der Rechtebesitzer und der Urheber setzen und diese Rechte gewissermaßen mediatisieren.
   Korpustyp: EU
Ik heb van u nog geen enkele reactie gehad terwijl diegene die op uw stoel zat mij verzekerde hier aandacht aan te besteden.
Auf dieses Ersuchen habe ich trotz der Zusicherung Ihres Stellvertreters, der den Vorsitz führte, sich der Angelegenheit annehmen zu wollen, noch keine Antwort erhalten.
   Korpustyp: EU
De instellingen van de Europese Unie moeten in staat zijn hun taken te vervullen, zonder dat zij daarbij op de stoel van de lidstaten gaan zitten.
Die Institutionen der Europäischen Union müssen in der Lage sein, ihre Aufgaben zu erfüllen, ohne dabei die Position der Mitgliedstaaten einzunehmen.
   Korpustyp: EU
Het is niet onze bedoeling om op de stoel te gaan zitten van de regeringen die de knoop door moeten hakken.
Wir wollen nicht die Regierungen ersetzen, sie müssen es sein, die die Entscheidung treffen.
   Korpustyp: EU
Het gaat niet aan dat afgevaardigden op de stoel van de rechter gaan zitten en de achtergrond van deze zaak gaan onderzoeken.
Es ist nicht Sache der Abgeordneten, die Rolle der Justiz zu übernehmen oder in der Sache zu urteilen.
   Korpustyp: EU
Het geeft me de kans om weer even op de stoel te gaan zitten die ik twee jaar geleden bezette als commissaris verantwoordelijk voor de energiesector.
Dadurch ist es mir gestattet, zumindest für einige Augenblicke auf einen alten Aufgabenbereich zurückzukommen, den ich vor Jahren als verantwortlicher Kommissar für den Energiesektor innehatte.
   Korpustyp: EU
Wij weten hoe moeilijk het overgangsproces in het oosten, in de landen van Midden- en Oost-Europa is, en daarom moeten wij niet zozeer op de stoel van de rechter gaan zitten, als wel dit proces ondersteunen en vooruithelpen.
Wir wissen, wie komplex und schwierig die Transition in den östlichen Ländern, in Mittel- und Osteuropa zu bewerkstelligen ist. Unsere Einstellung ist deshalb nicht so sehr die eines Richters als vielmehr die eines Helfers, der einen Prozeß unterstützen und fördern muß.
   Korpustyp: EU
Als iemand boekt bij een luchtvaartmaatschappij met een geregelde dienst, geldt het systeem van deze maatschappij, maar als er online alleen een stoel - een vlucht - wordt geboekt, is er geen dekking.
Wenn Sie bei einer Linienfluggesellschaft buchen, sind Sie von deren System gedeckt, aber wenn Sie nur für sich selbst online einen Flug buchen, dann sind Sie das nicht.
   Korpustyp: EU
Ten eerste zouden de Voorzitters in de stoel erop moeten toezien dat de sprekers zich houden aan de toegewezen tijd: pro-EU-sprekers wordt veel meer ruimte geboden om de tijd te overschrijden dan anti-EU-sprekers.
Erstens sollten die Präsidenten, die den Vorsitz inne haben, dafür sorgen, dass sich die Redner an die ihnen zugewiesene Redezeit halten: Denn bei europäisch gesinnten Rednern wird eher mal ein Auge zugedrückt, wenn sie die Redezeit überschreiten, als bei Euroskeptikern.
   Korpustyp: EU
Zonder op de stoel van de luchtvaartpolitie te gaan zitten moet de Commissie ambitie tonen, wanpresteerders aanwijzen, zwakke plekken opsporen, en de Europese regelgeving op het gebied van de luchtvaartveiligheid harmoniseren.
Ohne sich als Luftpolizei zu gerieren, muss die Kommission entschlossen auftreten, die schlimmsten Akteure an den Pranger stellen, sämtliche Schwächen ans Licht fördern und das Gemeinschaftsrecht zur Luftsicherheit harmonisieren.
   Korpustyp: EU
Eerlijk gezegd val ik daarvan van mijn stoel. Dat duidt op een mentaliteit van sommigen, die kennelijk vinden dat wat binnen het gezins gebeurt, of liever gezegd binnen een relatie tussen twee mensen, niet op iets anders gebaseerd kan zijn.
Dieser Fall ist zweifellos etwas Unglaubliches und bedeutet, daß wir es noch immer mit einem Verhalten zu tun haben, bei dem Dinge, die sich im Rahmen des Familienlebens bzw. der Beziehungen zwischen Personen abspielen, nicht als eine Angelegenheit betrachtet werden, die auf einer ganz anderen Grundlage beruht.
   Korpustyp: EU
Allereerst is het de vraag of het Parlement zelf op de stoel moet gaan zitten van de Commissie door zo'n gedetailleerde uitwerking te geven van een richtlijn die door de Commissie moet worden gemaakt.
Zunächst ist es die Frage, ob das Parlament selber die Rolle der Kommission übernehmen soll, indem es eine solch detaillierte Ausarbeitung einer Richtlinie liefert, für die die Kommission zuständig ist.
   Korpustyp: EU
Ik smeek mijn Britse federalistische collega's, die deze ondoordachte wetgeving allemaal steunen, om voor de verandering eens uit hun luie stoel te komen en in het geweer te komen voor ons eigen nationale burgerlijk recht en tegen het sovjetbewind van dit Parlement.
Ich beschwöre meine föderalistisch gesinnten britischen Kolleginnen und Kollegen, die alle diese verfehlte Richtlinie unterstützen, sich endlich aus ihren Sesseln zu erheben, um eine Lanze für unser eigenes nationales Zivilrecht zu brechen und zum Schlag gegen die hier herrschende Sowjetdoktrin auszuholen.
   Korpustyp: EU
Ik zou niet graag willen dat wij in plaats van ons als politici te gedragen, op de stoel van de rechter gingen zitten: het is niet aan ons vonnissen te wijzen, maar een oplossing voor deze zeer ernstige crisis te vinden.
Ich möchte nicht, daß wir hier als Richter anstatt als Politiker auftreten. Es steht uns nicht zu, Urteile zu fällen; was wir tun müssen ist, eine Lösung zu finden, damit diese überaus schwere Krise überwunden wird.
   Korpustyp: EU
Tegelijkertijd hebben we ook vastgesteld, en ik moet zeggen dat in een aantal van de vragen net gesteld, dat toch wel weer aardig door elkaar begint te lopen, dat de Commissie verantwoordelijk is voor haar benoemingen en dat niet wij als Parlement op de stoel van de Commissie willen gaan zitten.
Zugleich haben wir festgestellt, und ich muß schon sagen, in einigen der soeben gestellten Fragen ging es doch wieder ziemlich durcheinander, daß die Kommission für ihre Ernennungen verantwortlich zeichnet und wir als Parlament nicht an die Stelle der Kommission treten wollen.
   Korpustyp: EU
(EN) Mevrouw de Voorzitter, u hebt dit probleem inderdaad snel aangepakt, maar desalniettemin vind ik het onaanvaardbaar dat een van de leden zomaar opstaat uit zijn stoel en een ander lid van dit Parlement zulk een ernstige beschuldiging naar het hoofd slingert.
Frau Präsidentin, Sie haben sich in der Tat umgehend damit befasst, aber ich bin der Meinung, dass es nicht zu akzeptieren ist, dass ein Abgeordneter einfach aufsteht und solche schwerwiegenden Behauptungen gegen andere Abgeordnete verlauten lässt.
   Korpustyp: EU
Het lijkt mij buitengewoon belangrijk dat wij als Parlement op een gegeven moment ook heel duidelijk naar buiten toe het volgende laten weten: zodra wij ontdekken dat een Commissaris zich nationaal opstelt, dan staan wij klaar om hem of haar uit zijn of haar stoel te verdrijven.
Meines Erachtens sollten wir in diesem Parlament, zu gegebener Zeit, der Außenwelt unmissverständlich zu verstehen geben, dass wir, sobald wir feststellen, dass ein Kommissionsmitglied eine nationale Position eingenommen hat, einschreiten und seine Amtsenthebung verlangen werden.
   Korpustyp: EU
Het lijkt me duidelijk dat ik niet op de stoel kan gaan zitten van de Raad van Europa of van het Europees Hof van de rechten van de mens, die een uitspraak hebben gedaan waarvan ik begrijp dat deze bij u vragen oproept.
Demzufolge kann ich nicht für den Europarat oder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte antworten, die eine Entscheidung getroffen haben, die, was ich verstehen kann, im Parlament einige Fragen aufwirft.
   Korpustyp: EU
Het betreft hier een buitengewoon verwerpelijke gang van zaken, waarbij de Commissie op de stoel van de staten gaat zitten – met hun heimelijke toestemming –, om te beslissen over een kwestie die van fundamenteel belang is voor de volksgezondheid van onze medeburgers en voor het milieu in onze landen.
Dies ist ein besonders abartiges Vorgehen, bei dem sich die Kommission über die Mitgliedstaaten mit deren stillschweigender Zustimmung in einer Frage hinwegsetzt, die für die öffentliche Gesundheit unserer Mitbürger und die Umwelt unserer Länder von großer Bedeutung ist.
   Korpustyp: EU
Bovendien zal de heer Sánchez met genoegen kennis nemen van het feit dat, ook al worden passagiers van pakketreizen al beschermd tegen het in gebreke blijven van organisatoren krachtens de richtlijn betreffende pakketreizen, de Commissie momenteel de mogelijkheid onderzoekt een systeem te creëren teneinde passagiers die alleen een stoel kopen te beschermen tegen faillissementen van luchtvaartmaatschappijen.
Herr Sanchez wird auch mit Freude hören, daß die Kommission derzeit, zusätzlich zur bereits bestehenden Richtlinie über Pauschalreisen, die Reisende bei Konkurs des Reiseveranstalters schützt, die Möglichkeit einer Absicherung für Reisende, die nur einen Flug gebucht haben, bei einem Konkurs der Fluggesellschaft prüft.
   Korpustyp: EU
Als wij nóg een verplichting daarbovenop leggen, dan komen wij in een situatie waarin de Europese Unie de poten onder haar eigen stoel wegzaagt en alleen een enorme overdracht van inkomsten veroorzaakt zonder dat het klimaat, het milieu of onze energiezekerheid daar baat bij hebben.
Wenn wir ihnen zusätzlich dazu einen weiteren Zwang auferlegen, werden wir in eine Lage geraten, in der die EU buchstäblich den Ast absägt, auf dem sie sitzt, und gleichzeitig eine massive Verschiebung von Einnahmen verursacht, die keine weiteren Vorteile für das Klima, die Umwelt oder die Sicherheit unserer Energieversorgung hat.
   Korpustyp: EU
Ofschoon ik een heel vermoeiende dag achter de rug had, heb ik hier drieëneenhalf uur in deze stoel gezeten. De agenda moest echter worden afgewerkt en daarom hadden wij geen andere keuze, alhoewel op dit late uur, zoals begrijpelijk, niet veel mensen meer aanwezig zijn.
Ich bin über dreieinhalb Stunden auf dem Podium und habe einen sehr anstrengenden Tag hinter mir, aber wir mußten die Behandlung all dieser Themen abschließen, weil wir keine andere Möglichkeit haben, obwohl - das ist zu so fortgeschrittener Stunde auch nicht anders zu erwarten - nur noch sehr wenige Kollegen hier sind.
   Korpustyp: EU
Toen wij hier het debat onderbroken voor de stemmingen zei uw voorganger in die stoel dat wij door zouden gaan met het debat van de heer Cars, maar blijkbaar is het weer en de tijd van het jaar niet bevorderlijk voor de organisatie van het Parlement.
Als wir die Aussprache für die Abstimmungen unterbrachen, erklärte Ihr Vorgänger auf dem Präsidentenstuhl, daß wir mit der Aussprache über den Bericht von Herrn Cars fortfahren würden, aber anscheinend sind das Wetter und die Jahreszeit der Organisation des Parlaments wieder einmal nicht förderlich.
   Korpustyp: EU
Hierbij doel ik op de steun voor de Olympische Spelen, die in Warschau en Athene zullen worden gehouden, studiebeurzen voor jongeren uit landen die deel uitmaken van het programma van het Europees nabuurschapsbeleid, en de instelling van de Bronisław Geremek-stoel voor Europese beschaving aan het Europacollege in Natolin.
Ich denke dabei an die Unterstützung für die Special Olympics, die in Warschau und Athen stattfinden werden, Förderungen für junge Menschen aus beteiligten Ländern der Europäischen Nachbarschaftspolitik und die Einrichtung des Bronisław Geremek-Lehrstuhls für Europäische Zivilisation am Europa-Kolleg in Natolin.
   Korpustyp: EU
En als u Max van der Stoel citeert en zegt dat de basis niet in alle opzichten overtuigend is, maar dat de actie moreel gezien gerechtvaardigd is, dan zit het net andersom in elkaar: alleen als de basis echt overtuigend is, is ook de actie gerechtvaardigd.
Und wenn Sie Max van der Stool zitieren und sagen, die Grundlage ist nicht immer überzeugend, aber moralisch ist die Tat gerechtfertigt, dann wird umgekehrt ein Schuh draus: nur wenn die Grundlage wirklich überzeugend ist, dann ist auch die Aktion gerechtfertigt.
   Korpustyp: EU