linguatools-Logo
30 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
opzoeken Suche
Recherche

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

opzoeken suchen 44 nachschlagen 20 kommen
Besuch
zu besuchen
überprüfen
nachsehen
nachschauen
Abfrage
zu finden
zu sehen
besucht
aufsuchen
gehen
treffen
sehen
finden
besuchen kommen
besuchen

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


intelligent opzoeken intelligenter Suchlauf
globaal opzoeken Grobrecherche
grof opzoeken Grobrecherche
fijn opzoeken Feinrecherche
bibliografisch opzoeken bibliographische Recherche
documentair opzoeken dokumentarische Recherche
informatief opzoeken informatische Recherche
Datensuche
opzoeken op microvorm Mikroform-Retrieval
opzoeken van documentatie Dokumentenabfrage
opzoeken van gegevens informatische Recherche
Datensuche

18 weitere Verwendungsbeispiele mit "opzoeken"

202 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Opzoeken in KMail@info:whatsthis
In KMail ausfindig machen@info:whatsthis
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Defenities/declaraties opzoeken met CTagsName
Definition/Deklaration mit CTags nachschauenName
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Resultaat van opzoeken SystemID/PublicID
Ergebnis der Auflösung der SystemID oder PublicID
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
opzoeken van naam misluktSocket error code AddressInUse
Name nicht auffindbarSocket error code AddressInUse
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Informatie over batterij- en netstroom opzoeken...
Akku- und Netzteilinformationen werden abgerufen...
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Kon adres voor %1 (%2) niet opzoeken
Die Adresse für %1 (%2) lässt sich nicht auflösen.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Fout bij het opzoeken van "%1"
Fehler bei der Namensauflösung von„ %1“
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Het opzoeken van informatie is mislukt
Fehler beim Einlesen der Informationen
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Opzoeken van openVPN-cipher is mislukt@item:: inlist Default openvpn cipher item
OpenVPN-Chiffren nicht auffindbar@item::inlist Default openvpn cipher item
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
openvpn-cipher opzoeken is mislukt@info:status Notification text when activating a connection
OpenVPN-Chiffren nicht auffindbar@info:status Notification text when activating a connection
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Hostnaam opzoeken (HostNameLookups) Bepaal of het opzoeken van IP-adressen om een volledig gekwalificeerde hostnaam te krijgen zal worden gebruikt. Standaard staat dit op Uit vanwege prestatieredenen.... Voorbeeld: Aan Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc.)
Auflösung von Rechnernamen (HostNameLookups) Legt fest, ob Rechnernamen in IP-Adressen aufgelöst werden sollen oder nicht. Standardmäßig ist diese Funktion aus Geschwindigkeitsgründen deaktiviert (Off)... Beispiel: On Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc.)
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
De basisfunctie van & kiten; is een woordenboek voor het opzoeken van zowel Engelse als Japanse woorden. U kunt ook andere woordenboeken aan & kiten; 's lijst toevoegen.
& kiten;s Basisbetriebsart ist ein Wörterbuch, um englische und japanische Wörter nachzuschlagen. Sie können auch andere Wörterbücher zur Liste hinzufügen.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Of het opzoeken van IP-adressen moet gebruikt om een volledig gekwalificeerde hostnaam te verkrijgen. Standaard is deze functie uitgeschakeld vanwege prestatieredenen.
Gibt an ob versucht werden soll die IP -Adressen Hostnamen zuzuordnen. Die Funktion ist standardmäßig aus Geschwindigkeitsgründen ausgeschaltet.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Om een lettertype te installeren, klik op de pictogram Lettertypen toevoegen.... Er verschijnt dan een dialoog waarin u het lettertype kunt opzoeken.
Um eine Schriftart zu installieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Schriften hinzufügen..., woraufhin Ihnen ein Dialog angezeigt wird, in dem Sie die gewünschte Schriftart auswählen können.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
De cursor wordt in het invoerveld van de zoekfunctie geplaatst. Wanneer u nu een woord intypt zal & kvoctrain; na elke toetsaanslag het best passende woord opzoeken en de cel die dit woord bevat selecteren.
Die Eingabemarke wird zu dem Suchfeld bewegt. Wenn Sie mit der Eingabe beginnen, sucht & parley; nach jedem Tastendruck den nächsten Treffer. Die Marke im Wörterbuch wird dann an diese Stelle bewegt.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Dit artikel kan niet worden geannuleerd of vervangen, omdat het bericht-ID niet door KNode is aangemaakt. Maar u kunt het artikel opzoeken in de nieuwsgroep zelf en van daaruit annuleren of vervangen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgenommen werden, da seine Message-ID nicht von KNode erzeugt wurde. Sie können diesen Artikel aber zurücknehmen oder überschreiben, wenn er in der entsprechenden Newsgruppe erscheint.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Dit kunt u gebruiken om van het internet gedownloade thema's aan de themalijst toe te voegen. Wanneer u op deze knop klikt, wordt er een dialoog geopend waarin u het archiefbestand van het thema kunt opzoeken.
Wenn Sie bereits neue Designs aus dem Internet heruntergeladen haben, können Sie mit diesem Knopf bereits heruntergeladene Designs öffnen. Dazu wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie die Adresse des Designarchivs auf Ihrem System eingeben müssen.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
& kiten; is een programma met meerdere functies. Ten eerste is het een gemakkelijk Engels naar Japans en Japans naar Engels woordenboek. Ten tweede is het een Kanji-woordenboek waarmee u op verschillende manieren specifieke karakters opzoeken. Ten derde helpt dit programma u bij het leren van Kanji.
& kiten; ist eine Anwendung mit vielen Funktionen. Erstens ist es ein bequemes Englisch nach Japanisch und Japanisch nach Englisch Wörterbuch; Zweitens ist es ein Kanji-Wörterbuch mit vielen Wegen, die einzelnen Buchstaben nachzuschlagen; Drittens ist es ein Werkzeug, Ihnen Kanji beizubringen.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4