linguatools-Logo
17 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
poging Versuch 2.684

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

poging versucht 137 versuchen 69 Anlauf
Schritt
Mal
Bestrebungen
Versuchen
Bestreben
versuchte
Absicht
Versuchs
Anstrengungen
versuchten
Bemühen
Versuche
Anstrengung
Bemühungen
Versuch unternommen
Vorstoß
Bemühung

Verwendungsbeispiele

pogingVersuch
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Maximum aantal herhaalde pogingen voordat de overdracht als mislukt wordt beschouwd.
Maximale Anzahl an Versuchen bevor ein Transfer als fehlgeschlagen markiert wird.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


redelijke poging zumutbare Anstrengung
handover-poging Handover-Attempt
vrijwillig terugtreden bij poging Rücktritt vom Versuch
vrijwillige terugtred bij poging Rücktritt vom Versuch
poging tot verheimelijking Versuch der Verheimlichung
poging tot abortus provocatus versuchter Schwangerschaftsabbruch
poging tot oproep Anrufversuch
poging tot verlegging van handelsverkeer Versuch von Verkehrsverlagerung

12 weitere Verwendungsbeispiele mit "poging"

222 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Poging om '%1' te migreren...
Migration von„ %1“ wird durchgeführt...
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Poging tot succesvolle verbinding geannuleerd.
Erfolgreicher Verbindungsversuch wurde abgebrochen.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
De toegang werd geweigerd tijdens de poging tot het %1.
Zugriff verweigert bei der Aktion„ %1“
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Tijd verlopen bij een poging om een vergrendeling te verkrijgen.
Zeitüberschreitung beim Erhalten der Sperre.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Een poging om de gevraagde map aan te maken is mislukt.
Das Erstellen des Ordners ist fehlgeschlagen.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Een poging om de opgegeven map, %1, te verwijderen is mislukt.
Der Ordner %1 lässt sich nicht löschen.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Er deed zich een onverwachte fout (%1) voor tijdens de poging tot het %2.
Bei der Aktion„ %2“ ist der unerwartete Fehler %1 aufgetreten.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Er was een fout bij een poging om het geassocieerde programma uit te voeren dat bij dit widget hoort.
Es ist ein Fehler aufgetreten beim Ausführen der zugehörigen Anwendung zu diesem Miniprogramm.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Fout bij de poging u aan te melden: %1. @info:status the user is logged at the bugtracker site as USERNAME
Fehler bei der Anmeldung: %1 @info:status the user is logged at the bugtracker site as USERNAME
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Er deed zich een fout voor tijdens de poging tot het %1, %2. Een samenvatting van de oorzaken vindt u hieronder.%1: request type
Es ist ein Fehler aufgetreten bei der Aktion„ %1“, %2. Eine Zusammenfassung der Ursachen ist unten aufgeführt.%1: request type
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Indien & knode; een verbinding maakt met de nieuwsserver, zal er niet langer dan de aangegeven tijd op een antwoord gewacht worden. Als de tijd overschreden wordt, zal & knode; de poging om verbinding te maken annuleren en een foutmelding geven dat de server niet reageert.
Wenn & knode; Verbindung mit dem News-Server aufnimmt, wartet es maximal die hier eingestellte Zeit auf eine Antwort des News-Servers. Wird die hier eingestellte Wartezeit überschritten, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung, weil der Server nicht antwortet, und & knode; bricht den Verbindungsversuch ab.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
& kgoldrunner; is een poging om de geest van het originele spel te bewaren op een platform dat overzetbaar is en meer dan een paar jaar zal blijven bestaan. Het is beschikbaar als vrije software in broncodevorm. Kopieën van het originele spel zijn niet meer verkrijgbaar en de machines waarop het draaide gaan naar museums.
In & kgoldrunner; soll der Geist des ursprünglichen Spiels auf einer portablen Plattform eingefangen werden und so mehr als ein paar Jahre überdauern. Der Quelltext ist frei verfügbar. Die Originalversion ist nicht mehr verfügbar und die passenden Rechner befinden sich inzwischen in Museen.
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4