linguatools-Logo
46 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)

Übersetzungen

[NOMEN]
plaats Platz
Stätte
Stellung
Ortschaft
Stuhl
Arbeitsplatz
Werkstelle
statt

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

plaats Plätze
erfolgen
Punkt
hauptsächlich
Stadt
Rolle
Raum
ersetzen
Ortes
durchgeführt
stattfinden
ersetzt
Position
Lage
Linie
Stelle
Ort

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


plaat Druckform
Stempelplatte
Stempelhalterplatte
Formblock
Bogen
trockene Stelle
seichte Stelle
Sandgrund
Sandbänke
Grund
Steinplatte
Sperrholzschicht
Boden
Austauschboden
Objektträger
Doppelcroupon
Schwarte
Holzschwarte
beklede plaat beschichtetes Blech
onverzinkte plaat unbeschichtetes Blech
geclassificeerde plaats Nichtöffentlicher Bereich
archeologische plaats archäologische Stätte
vacante plaats Loch
Leerstelle
geluidsabsorberende plaat Schallschluckplatte
Schalldaemmplatte
Entschallungsplatte
interstitiele plaats Zwischengitterplatz
publieke plaats öffentlicher Ort

46 weitere Verwendungsbeispiele mit "plaats"

279 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

VOOR samenleven in plaats van naast elkaar!
FÜR Zusammenleben anstatt nebeneinander leben!
   Korpustyp: News
Een kokosnoot in plaats van een geit?
Eine Kokosnuss anstatt einer Ziege?
   Korpustyp: News
Op de eerste plaats: wat er ontbreekt.
Eins, was fehlt.
   Korpustyp: News
Een jaar later vond de Duitse eenwording plaats.
Ein Jahr später kam es zur deutschen Wiedervereinigung.
   Korpustyp: News
Waarom geen pompoen slachten in plaats van een bizon?
Warum nicht anstatt eines Büffels einen Kürbis schlachten?
   Korpustyp: News
Vijf Braziliaanse steden waar tijdens de opening van het WK werd geprotesteerd in plaats van gefeest
Fünf Städte, in denen während der Auftaktveranstaltung zur Fußball-WM demonstriert und nicht gefeiert wurde
   Korpustyp: News
De meest gewelddadige confrontaties tussen actievoerders en de politie vonden plaats in São Paulo.
In São Paulo waren die Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizei am gewalttätigsten.
   Korpustyp: News
Maar in plaats van rationeel te denken, zegt de regering dat we kinderarbeid moeten uitroeien.
Aber anstatt rational zu denken, sagt die Regierung nur, dass wir Kinderarbeit ausrotten müssen.
   Korpustyp: News
In plaats daarvan zijn deze vrouwen met een andere loopbaan bezig.
Marketing Consultant Luiz Marinho hat in seinem Blog Daten veröffentlicht, die diese Entwicklung bestätigen.
   Korpustyp: News
Foto's leggen de autochtone bevolking van het Taiwanese Orchidee-eiland op de gevoelige plaat vast
Preisgekrönte Fotostrecke dokumentiert die Tao-Ureinwohner der taiwanesischen Orchideeninsel
   Korpustyp: News
Een andere blogger, SynthThesis , ziet de gebeurtenis als een verlies in plaats van een overwinning :
Ein anderer Blogger Synth Thesis betrachtet das Ereignis als einen Verlust, nicht als einen Gewinn:
   Korpustyp: News
In plaats daarvan veroorzaakt het hartziektes, infecties op de borst, kankers, ademhalingsziektes of buikloop.
Stattdessen sind Umweltverschmutzungen die Ursache für Herzerkrankungen, Infektionen im Brustraum, Krebserkrankungen, Atemwegsinfektionen und Durchfall.
   Korpustyp: News
Watersnood is de meest voorkomende ramp in Noord-Afrika, op de tweede plaats staat Oost-, Zuid- en Centraal-Afrika en West-Afrika komt op de derde plaats (AWDR, 2006).
Hochwasser gehört zu den gängigsten Katastrophen im Norden Afrikas, am zweithäufigsten tritt es im Osten, Süden und in Zentralafrika auf, am wenigsten in Westafrika (AWDR 2006).
   Korpustyp: News
De Tunesische parlementsverkiezingen vinden plaats op 26 oktober, en de eerste ronde van de presidentsverkiezingen is gepland op 23 november.
Das tunesische Parlament wird am 26. Oktober gewählt, und der erste Durchgang der Präsidentschaftswahlen ist für den 23. November angesetzt.
   Korpustyp: News
Hij keert beangstigd terug naar de gemeenschap en er vinden gesprekken plaats tussen de mensen en de autoriteiten.
Erschreckt kehrt er zur Gemeinschaft zurück und es gibt Gespräche zwischen den Anführern und der Gemeinschaft.
   Korpustyp: News
Stap 3: Plaats een link naar het eerste artikel in hun weblog en vraag je lezers om het te lezen.
Schritt 3: Verlinkt den ersten Blogpost dieser Person und macht eure Leser darauf aufmerksam.
   Korpustyp: News
In augustus 2012 vonden schermutselingen plaats bij de hoofdstad Abidjan, wat deed vrezen voor terugkeer van onveiligheid.
Im August 2012 gab es Konfrontationen in der Nähe der Hauptstadt Abidjan, die das Volk dazu brachten Einschnitte in der öffentlichen Sicherheit zu fürchten.
   Korpustyp: News
We moeten onze politici het leven zuur maken, maar in plaats daarvan maken we ons druk om allerlei kortzichtige zaken.
Wenn wir den Politikern das Leben zur Hölle machen wollen, sind wir mit allen möglichen myopen Angelegenheiten konfrontiert.
   Korpustyp: News
Video's waarop Iraanse militaire activiteit op Syrisch grondgebied lijkt plaats te vinden, zijn viral gegaan in de sociale media.
Videos, die auf Einsätze iranischen Militärs auf syrischem Boden hindeuten, verbreiteten sich über soziale Medien wie ein Lauffeuer.
   Korpustyp: News
Het staatsbedrijf heeft, bij monde van woordvoerder Vïctor Mena, slechts de geografie van het gebied de schuld gegeven van de rampen die plaats hebben gevonden.
Die staatliche Firma beschränkte sich darauf, ihren Vertreter Víctor Mena die Schuld für die verursachten Katastrophen den geographischen Bedingungen der Region zuschreiben zu lassen.
   Korpustyp: News
Zsolt Szentirmai plaatste foto's van de overstromingen in Sátoraljaújhely , een plaats in het noorden van Hongarije, vlak bij de Kroatische grens.
Zsolt Szentirmai zeigt eine Fotoserie der Flut in Sátoraljaújhely, ebenfalls im Norden Ungarns, nahe der slowakischen Grenze.
   Korpustyp: News
Mladenov is op weg naar de plaats van de aanslag en houdt me op de hoogte van de ontwikkelingen zodra hij daar aankomt.
Mladenov ist auf dem Weg zum Flughafen und wird mich auf dem Laufenden halten, wenn er dort ankommt.
   Korpustyp: News
"Ze gebruiken de technologie waarmee ze opgroeiden in de Libanese restaurants, de verticale grill, maar in plaats van lamsvlees gebruiken ze varkensvlees," zegt Pilcher.
“Sie nehmen die Technologie, mit der sie in den libanesischen Restaurants aufgewachsen sind, den vertikalen Grillspieß — doch anstatt Lamm zu benutzen, nehmen sie Schweinefleisch,” so Pilcher.
   Korpustyp: News
In plaats daarvan heeft men de namen in kleine huisjes geplaatst met de adressen erbij, om zo het dorp dat er ooit was na te maken.
Stattdessen wurden die Namen der Bewohner in einer Miniaturanfertigung des Dorfes auf ihre jeweiligen Häuser aufgeschrieben mit ihrer jeweiligen Adresse.
   Korpustyp: News
Laura Goldman doet op Change.org de suggestie dat aanbidders 'pompoenen in plaats van bizons zouden moeten offeren tijden het Dashainfestival in Nepal':
Laura Goldman schlägt auf Change.org vor, dass die Verehrer "Kürbisse opfern sollen, nicht Büffel, während der Dashain Festlichkeiten in Nepal":
   Korpustyp: News
Op de tweede plaats maakt de groep melding van politieke agenten binnen en buiten Jemen, waarmee ze duidelijk verwijzen naar zuidelijke leiders in ballingschap.
Zweitens nennt die Gruppe politische Akteure innerhalb und außerhalb des Jemen, was eindeutig auf südliche Exil-Führer hinweist.
   Korpustyp: News
Op de eerste plaats moet de katholieke kerk, en dan vooral de meeste van hun (herders) in Kameroen, nodig worden "gesaneerd" of "gereviseerd".
Zu allererst benötigt die Katholische Kirche und besonders ihre (Hirten) in Kamerun echte "Erneuerung" und "Überholung".
   Korpustyp: News
In de video is de plaats van het misdrijf te zien, enkele minuten nadat Belaïd in de vroege ochtend van 6 februari 2013 voor zijn huis was doodgeschoten.
Das Video zeigt den Tatort einige Minuten nach der Ermordung Belaïds in den Morgenstunden des 6. Februar 2013 vor seinem Haus.
   Korpustyp: News
In plaats daarvan lijkt het alsof hij de verschillen alleen maar duidelijker heeft gemaakt. * Klik hier voor een taalkaart van Afghanistan.
Stattdessen scheint die Kluft damit aber nur noch größer geworden zu sein. * Klicken Sie hier für eine Sprachenkarte Afghanistans.
   Korpustyp: News
In een poging om het leven van onze blogs te verlengen, probeerden we onze kritiek te veralgemenen, in plaats van te focussen op specifiek wangedrag van de overheid.
In dem Bemühen das Leben unserer Blogs zu verlängern, versuchten wir unsere Kritik allgemeiner zu formulieren, anstatt uns auf ein bestimmtes Fehlverhalten der Regierung zu konzentrieren.
   Korpustyp: News
De twee lekken vonden plaats op 26 en 30 juni, maar de media in Lima hebben de ramp pas een paar dagen later naar buiten gebracht, waarschijnlijk door doordat Saramuro een erg afgelegen regio is.
Es wurde darüber informiert, dass das Erdöl am 26. und 30. Juni ausgetreten ist, aber weil es sich um eine so abgelegene Gegend handelt, wurde die Nachricht erst einige Tage später von den Massenmedien in Lima bekanntgegeben.
   Korpustyp: News
Maar de overheid wringt zich in allerlei bochten om de export van fossiele brandstoffen te verhogen, in plaats van te investeren in duurzame energie die veel banen oplevert en ons Great Barrier Reef beschermt.
Stattdessen strengt sich die Regierung an, den Export von fossilen Brennstoffen zu erhöhen, anstelle in saubere, erneuerbare Energien zu investieren, die unser Riff schützen.
   Korpustyp: News
Hvad med at lukke røven i stedet for at lukke grænserne (Kop dicht in plaats van grenzen dicht) is de naam van een andere Facebook-groep die tegen het voorstel is; deze groep heeft 6.263 leden en groeit nog steeds.
„Was hältst du davon, deinen Arsch anstatt die Grenzen zu schließen“ (Hvad med at lukke røven i stedet for at lukke grænserne) ist der Name einer weiteren Facebook-Gruppe – eine gegen den Vorschlag – die 6263 Mitglieder hat und am wachsen ist.
   Korpustyp: News
Het meest gewelddadige politieoptreden in het post-Ben Ali-tijdperk vond plaats op 26 februari, toen een vreedzame demonstratie waarin de voormalige interim-premier Mohammed Ghannouchi werd opgeroepen om af te treden, uitliep op gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en veiligheidstroepen.
Das brutalste Eingreifen der Polizei in der Post-Ben-Ali-Ära ereignete sich am 26. Februar, als eine friedliche Demonstration, die den Abtritt von Interim-Premierminister Mohamed Ghannouchi forderte, sich zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften entwickelte.
   Korpustyp: News
Voordelen en winsten gaan het lokale niveau voorbij en dienen dan alleen om de betrokken bedrijven te verrijken en - niet in de laatste plaats - de technologische vooruitgang en welvaart in ontwikkelde landen.
Die Gewinne können die lokalen Ebenen überspringen, was dazu führt, dass sich nur die beteiligten Unternehmen bereichern, und, nicht zuletzt, dass der technologische Fortschritt und Wohlstand der Industriestaaten gefördert wird.
   Korpustyp: News
Ofschoon Peking daar misschien wel in de eerste plaats economische beweegredenen voor heeft - zijn economische invloed in de regio is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen - is China ook verontrust over de toenemende jihadistische dreiging in het Midden-Oosten.
Obwohl Peking vor allem wirtschaftliche Gründe haben dürfte - Chinas wirtschaftlicher Einfluss in der Region wuchs in den letzten Jahren exponentiell an -, ist die Großmacht auch über die wachsende Bedrohung durch Dschihadisten im Nahen Osten besorgt.
   Korpustyp: News
We denken meestal dat alleen mensen die we kennen ons weblog lezen en die mensen weten hoe ze wat we schrijven moeten interpreteren, in plaats van het regel voor regel af te kraken zonder dat ze ons kennen.
Ich glaube, manchmal denken wir, dass nur Leute unser Blog lesen, die uns kennen, und diese Leute wissen, wie zu verstehen ist, was wir schreiben, anstatt es Zeile für Zeile auseinanderzunehmen, ohne uns überhaupt zu kennen.
   Korpustyp: News
Misschien kan ik hem overhalen nog een artikel te schrijven, maar ik weet het niet zeker want misschien is het beter om het gewoon hierbij te laten in plaats van weer te worden afgekraakt.
Vielleicht kann ich ihn dazu überreden, einen neuen Post zu schreiben, aber ich bin mir nicht so sicher, denn es ist vielleicht besser, die Sache ruhen zu lassen, anstatt wieder zerrissen zu werden.
   Korpustyp: News
Hoewel dit misschien ook weer een vals alarm is, zou het fijn zijn als gezondheidsinstanties dat pas achteraf bepalen in plaats van dat ze dit blijkbaar vooraf doen op basis van onvolledige informatie.”
Während es sich hierbei um einen weiteren Reinfall handeln könnte, wäre es schön, wenn die Gesundheitsbehörden dies lieber im Nachhinein bekannt geben könnten, als ganz offensichtlich im Vorhinein mit unvollständigen Informationen."
   Korpustyp: News
En in de laatste plaats zijn er in Ghana van oorsprong geen grote sociale netwerken op internet en heeft Facebook in Ghana net als in veel andere Afrikaanse landen een respectabel bereik.
Zu guter Letzt gibt es keine großen, in Ghana entwickelten sozialen Netzwerke im Internet, und wie in vielen anderen Ländern Afrikas, besitzt Facebook auch dort eine gute Marktdurchdringung.
   Korpustyp: News
Of we nu van dieren houden of niet, we moeten in de eerste plaats bewust leven en dat houdt in dat we nadenken over waar ons voedsel of onze huisdieren vandaan komen.
Egal ob Tierliebhaber oder nicht, wir sollten es uns zur Aufgabe machen, unsere Kaufentscheidungen bewusst zu treffen und uns über die Herkunft unserer Haustiere und Nahrung Gedanken zu machen.
   Korpustyp: News
Zowel in speelsteden als in niet-speelsteden, zoals Belém in het noorden, gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de kostbare investering van belastinggeld in de voorbereidingen van het WK, in plaats van bijvoorbeeld in het onderwijs en de gezondheidszorg.
In den Austragungsorten, aber auch in anderen Städten wie beispielsweise Belém im Norden des Landes, gingen die Menschen auf die Straße, um gegen die immens hohen Ausgaben öffentlicher Gelder zur Vorbereitung der Fußball-WM zu protestieren, während für Bereiche wie zum Beispiel Bildung und öffentliche Gesundheit nicht genügend Geld zur Verfügung gestellt wurde.
   Korpustyp: News
Het zou mooi zijn als mensen vandaag in plaats daarvan "Irak" zouden zeggen en het belang van het land boven dat van hunzelf stellen, want vandaag is niets belangrijker dan stemmen om een betere toekomst voor onszelf en onze families op te bouwen.
Es wäre großartig, wenn die Menschen stattdessen heute "Iraq" sagen und den Nutzen für die Gemeinschaft vor ihren eigen stellen würden, weil an diesem Tag nichts wichtiger ist als die Wahl, um für uns und für unsere Familien eine besser Zukunft zu bauen...
   Korpustyp: News
De inwoners werden gedurende de drie maanden die het project duurde naar hun mening gevraagd en ze namen ook deel aan verschillende culturele activiteiten die tegelijkertijd plaats vonden: workshops, lezingen en rondleidingen, wat allemaal tot doel had de jeugdcriminaliteit terug te dringen.
Die Einwohner wurden während der gesamten dreimonatigen Projektdauer zu Rate gezogen und sie nahmen zudem an diversen kulturellen Aktivitäten teil, die zur selben Zeit stattfanden: Workshops, Vorträge und Touren, alle mit dem Ziel, die Jugendkriminalität zu verringern.
   Korpustyp: News
De hulpprojecten balanceren vaak op een fijne lijn tussen een volksbeweging, waaraan relatief vrijblijvend en spontaan een groot aantal vrijwilligers deelnemen om op een acute noodtoestand te reageren en de noodzaak structuren te verstrekken, niet in de laatste plaats om de bescherming en de participatie van vluchtelingen bij de planning van de maatregelen veilig te stellen.
Die Hilfsprojekte bewegen sich oft auf einem schmalen Grad zwischen einer Graswurzelbewegung, an der sich relativ unverbindlich und spontan eine möglichst große Anzahl Freiwilliger beteiligen, um auf einen akuten Notstand zu reagieren und der Notwendigkeit, Strukturen zu schaffen, nicht zuletzt um den Schutz und die Partizipation der Flüchtlinge bei der Planung der Maßnahmen sicherzustellen.
   Korpustyp: News
Aloysius Agendia, journalist en voormalig seminarist, lijkt in een artikel met de titel Pope Benedict XVI visit to AFRICA: Going beyond spiritual rhetoric te suggereren dat de kerk daden van overheden en politici die het belang van het volk schaden aan de kaak moet stellen in plaats van zich te omhullen met diplomatie:
Aloysius Agendia, ein Journalist und Ex-Seminarist, scheint in einem Artikel mit dem Titel Papst Benedikts XVI Besuch in AFRIKA: Mehr als spirituelle Rhetorik vorzuschlagen, die Kirche solle von Staaten und Politikern gemachte Gesetze, die nicht im Interesse der Menschen sind, verurteilen, anstatt sich hinter diplomatischen Roben zu verschanzen:
   Korpustyp: News