linguatools-Logo
302 Verwendungsbeispiele
(Hier können Sie Ihre Suche einschränken (Anleitung)
Korpustyp

Übersetzungen

[NOMEN]
Ermittlung onderzoek 1.803
[Weiteres]
Ermittlung Vaststellen

Verwendungsbeispiele

Ermittlung onderzoek
 

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

OLAF hat alle Ermittlungen bis auf eine abgeschlossen.
OLAF heeft op een na alle onderzoeken afgerond.
   Korpustyp: EU
Mr. Castle bot seine Hilfe bei der Ermittlung an.
Castle heeft aangeboden om te helpen met het onderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Zum einen die Aufforderung an die Kommission, Ermittlungen über die allgemeine Lage der Menschenrechte in Birma anzustellen.
Ten eerste of de Commissie een onderzoek wil instellen naar de algemene situatie van de mensenrechten in Birma.
   Korpustyp: EU
Henry hilft seinem Chef bei einer Ermittlung gegen Gavin.
Henry helpt zijn baas met een onderzoek naar Gavin.
   Korpustyp: Untertitel
Für qualifizierte Ermittlungen auf diesem Gebiet ist ein größeres Fachwissen erforderlich.
Er is meer deskundigheid nodig om goed onderzoek te kunnen doen.
   Korpustyp: EU
Mr. Calvini darf in Ihre Ermittlungen nicht hineingezogen werden.
Mr Calvini mag niet betrokken raken bij uw onderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Weder die USA noch die EU dürfen das System zu Ermittlungen im Zusammenhang mit anderen Straftaten oder zu anderen Zwecken verwenden.
Noch de VS noch de EU mag het systeem gebruiken voor het onderzoeken van andere soorten misdrijven of voor andere doeleinden.
   Korpustyp: EU
Das zwingt das Department dazu, eine richtige Ermittlung durchzuführen.
Dan moet het de afdeling wel instemmen met een onderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Die Ergebnisse der von der türkischen Polizei eingeleiteten Ermittlungen sind noch nicht bekannt.
De resultaten van het onderzoek door de Turkse politie zijn nog niet bekend.
   Korpustyp: EU
Victor ist jetzt ein Verdächtiger in unserer Ermittlung.
Victor is nu een verdachte in ons onderzoek.
   Korpustyp: Untertitel

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


behördliche Ermittlung administratief onderzoek 7
strafrechtliche Ermittlung strafrechtelijk onderzoek 4 justitieel onderzoek
gerechtelijk onderzoek
verdeckte Ermittlung infiltratie
Ermittlung der Strahlenexposition evaluatie van de blootstelling
blootstellingsbeoordeling
bepaling van de blootstelling
gemeinsamer Ermittlungs- und Strafverfolgungsraum gemeenschappelijke opsporings- en vervolgingsruimte
Ermittlung des Zollwerts bepalen van de douanewaarden
vaststellen van de douanewaarde
vaststelling van de douanewaarde
Ermittlung vom Amts wegen ambtshalve onderzoek
staatliche Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde Staatsbureau voor onderzoek en bescherming
SIPA
Ermittlung schädlicher Wirkungen gevarenbeoordeling
omschrijving van de gevaren
gevarenidentificatie
eine Ermittlung vornehmen een onderzoek instellen
Ermittlung des anzuwendenden Rechts aanwijzen van het toepasselijk recht
Ermittlung von Verstößen opsporen van inbreuken
Ermittlung eines Datensatzes recordzoekbewerking
Ermittlung des Oberschwingungsgehaltes directe bepaling van harmonische componenten
Ermittlung der konstanten Durchflußmenge evenwichtstijd
nachtraegliche Ermittlung des Nutzens achteraf vastgestelde voordelen
achteraf vastgestelde effecten
Ermittlung des Druckverlaufs lekinspectie op basis van drukverlies
Ermittlung der Nebenempfangsstellen meting van parasitaire responsie
Ermittlung des Herzminutenvolumens meting van het hartdebiet
Ermittlung des Preises waarde-onderzoek
Ermittlung des Sachverständigen deskundigenonderzoek
rechnerische Ermittlung des Ausfuhrpreises samenstelling van prijs bij uitvoer
Ermittlung der Erdmassen inhoudsberekening
Ermittlung des Wahlergebnisses telling van de stemmen
Ermittlung der Beeinträchtigungen evaluatie van degradaties
Ermittlung der Tonqualität evaluatie van geluidskwaliteit
Ermittlung der Taubheit aantoning van doofheid
Ermittlung der Kaufkraftparitäten opstelling van koopkrachtpariteiten
stufenweise Ermittlung der Kanalbreite graduele benadering van het kanaal
Ermittlung des Gleichgewichtsverteilungskoeffizienten evenwichtspartitiemethode
Ermittlung der Exposition beoordeling van de blootstelling
Studie zur Ermittlung des Dosisbereichs dosisbereikstudie
Methode zur Ermittlung vorbildlicher Verfahren "BEST-procedure"

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Ermittlung

203 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Das ist seine Ermittlung.
lk ben van Moordzaken.
   Korpustyp: Untertitel
- Wer leitet die Ermittlung?
- Waarmee beginnen ze?
   Korpustyp: Untertitel
Eine Ermittlung von Kalifornien.
Officiële politie-zaken uit Californië, dit is Washington.
   Korpustyp: Untertitel
- Die Ermittlung läuft.
Vertrouw je je mannen niet?
   Korpustyp: Untertitel
Ermittlung gegen Alan Hayes.
Alan Hayes wordt onderzocht.
   Korpustyp: Untertitel
Die neueste verdeckte Ermittlung.
Het is onze laatste undercover opdracht:
   Korpustyp: Untertitel
Okay. Eine einfache Ermittlung.
lk wil weten wat jouw indruk was.
   Korpustyp: Untertitel
Effizientere Ermittlung bei Straftaten.
De efficiëntie van misdaadonderzoeken verbeteren.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Das ist eine verdeckte Ermittlung.
Dit zijn duistere zaken om resultaten te krijgen.
   Korpustyp: Untertitel
Dies ist eine staatliche Ermittlung.
- Hier heeft u helemaal niets te zoeken.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir sind in einer Ermittlung.
Nou, we zitten midden in een zaak.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist eine polizeiliche Ermittlung.
Dit zijn officiële politiezaken.
   Korpustyp: Untertitel
- Ich habe diese Ermittlung geleitet.
lk leidde die zaak.
   Korpustyp: Untertitel
Detektor zur Ermittlung der Fahrzeugeigenschaften
detector voor het meten van de voertuigkarakteristieken
   Korpustyp: EU IATE
Detektor zur Ermittlung der Fahrzeugeigenschaften
detector voor het meten van voertuigkarakteristieken
   Korpustyp: EU IATE
Dies ist eine gemeinsame Ermittlung.
Het is een samenwerkingsverband.
   Korpustyp: Untertitel
Ermittlung des Typs wird gestartet...
Bezig met starten van detectie...
Sachgebiete: technik    Korpustyp: KDE4
Verfahren zur Ermittlung der Fahrzeuge,
de methode om de voertuigen te traceren;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Methode zur Ermittlung der Marktvergütungen
Methodiek om de marktprovisie te beoordelen
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der Säure- oder Alkalireserve,
een evaluatie van de zure of alkalische reserve,
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aufbau der Ermittlung des Schulungsbedarfs
Ontwikkeling van de analyse van de opleidingsbehoeften
   Korpustyp: EU DGT-TM
- Nicht bei einer laufenden Ermittlung.
Niet als die nog loopt.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist eine polizeiliche Ermittlung.
Dit is een politieonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Einer Ermittlung wegen was genau?
Wat onderzoekt u dan precies?
   Korpustyp: Untertitel
Ermittlung der geltenden funktionsspezifischen Anpassungen:
Bepaal welke mogelijkheidsaanpassingen van toepassing zijn:
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aktualisierung der Ermittlung des Schulungsbedarfs
Bijwerking van de analyse van de opleidingsbehoeften
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verfahren zur Ermittlung der Fahrzeuge,
de methode om het voertuig te lokaliseren;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Diese Ermittlung übernimmt die EU.
De Europese Unie zal deze taak op zich nemen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Sie müssen uns bei einer Ermittlung helfen.
Je moet ons zeggen wat een verdachte denkt.
   Korpustyp: Untertitel
- Ich bin Agent Paul Carter, interne Ermittlung.
lk ben agent Paul Carter, interne zaken.
   Korpustyp: Untertitel
Odo, das ist keine polizeiliche Ermittlung.
Dit is geen politieonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
- Das ist Sache der Internen Ermittlung.
- Dat is aan Interne Zaken.
   Korpustyp: Untertitel
Die Alphabet-Ermittlung war Ihr Baby!
Dit alfabetonderzoek was jouw project.
   Korpustyp: Untertitel
Misch dich nicht in die Ermittlung ein.
- Bemoei je niet met onze zaak.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir sind mitten in der Ermittlung.
- Wordt nog onderzocht.
   Korpustyp: Untertitel
Beweise von der Ice-Truck-Killer Ermittlung.
- Bewijs van het ijswagen moordonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist jetzt eine polizeiliche Ermittlung.
- Er was geen ontvoering.
   Korpustyp: Untertitel
Er fährt jedoch mit seiner Ermittlung fort.
Of ik in de buurt wil blijven.
   Korpustyp: Untertitel
Das Geld ist Teil meiner Ermittlung.
Het geld speelt een rol.
   Korpustyp: Untertitel
Ermittlung der Dosis(Konzentration)/Wirkungs-Beziehung
evaluatie van de dosis-respons-(of concentratie-effect)relatie
   Korpustyp: EU IATE
PRÜFVERFAHREN FÜR DIE ERMITTLUNG DER REIFENABMESSUNGEN
METHODE VOOR HET METEN VAN BANDEN
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung potenziell der Geheimhaltung unterliegender FTE-Maßnahmen
In kaart brengen van OTO-acties die mogelijk gerubriceerd moeten worden
   Korpustyp: EU DGT-TM
Sie hat ihn zur Ermittlung hinzugezogen.
Ze heeft hem erbij betrokken.
   Korpustyp: Untertitel
Es handelt sich um eine verdeckte Ermittlung.
Je bent erbij gehaald vanwege je achtergrond.
   Korpustyp: Untertitel
Nur an der Ermittlung Beteiligte dürfen hinein.
We moeten oppassen voor de pers.
   Korpustyp: Untertitel
Das rechtfertigt keine Ermittlung ins Blaue.
Dat stelt haar niet open voor een 'vis' expeditie.
   Korpustyp: Untertitel
Das wird die gesonderte Ermittlung entscheiden.
- Dat moet nog blijken.
   Korpustyp: Untertitel
Agent Miller, von der internen Ermittlung.
Agent Miller van interne zaken.
   Korpustyp: Untertitel
Er denkt, ich stehe unter FBI Ermittlung.
Geeft hij je het geld nu niet?
   Korpustyp: Untertitel
Es war eine Ermittlung der State Police.
Het was een zaak van de regionale politie.
   Korpustyp: Untertitel
Schritt 6: Ermittlung und Quanitifizierung der Kosten
Stap 6: Identificeer en kwalificeer kosten.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Verfahren zur Ermittlung der Fahrzeuge oder Motoren
methode om de voertuigen of motoren te lokaliseren;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ich führe eine polizeiliche Ermittlung durch.
- lk ben rechercheur Brett Hopper.
   Korpustyp: Untertitel
Sie ist von der internen Ermittlung.
Ze is van interne zaken.
   Korpustyp: Untertitel
Weil es eine verdeckte Ermittlung ist.
- Omdat dit een undercover operatie is.
   Korpustyp: Untertitel
Warum führt LAPD verdeckte Ermittlung durch...
Waarom is de LAPD met een undercover operatie bezig...
   Korpustyp: Untertitel
- Also ist das keine offizielle Ermittlung.
lk wil geen reputaties onnodig schaden.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist meine erste verdeckte Ermittlung.
Dit is mijn eerste undercover opdracht.
   Korpustyp: Untertitel
Interpolchef unter Verdacht Ermittlung wegen Korruption
Hoofd Interpol onderzocht Arrestaties voor corruptie
   Korpustyp: Untertitel
Ermittlung und Einordnung von Systemrisiken nach Priorität;
het signaleren en prioriteren van systeemrisico’s;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der Benchmark für den angemessenen Gewinn,
de interne kostentoerekening en regelingen inzake verrekeningsprijzen door te lichten, en
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ermittlung der Dosis(Konzentration)/Wirkung-Beziehung
Evaluatie van de dosis-respons- (of concentratie-effect)relatie
   Korpustyp: EU DGT-TM
- Ich gebe den Fall an die interne Ermittlungs-abteilung ab.
lk geef de zaak over aan Interne Zaken.
   Korpustyp: Untertitel
Sie hindern Sie daran, eine vernünftige Ermittlung zu führen.
Ze belemmeren je in je werk.
   Korpustyp: Untertitel
Endlich jemand, der weiß, was "polizeiliche Ermittlung" wirklich bedeutet.
Eindelijk iemand die weet wat politieonderzoek inhoudt.
   Korpustyp: Untertitel
Ich will sagen, dass dieser Fall gründlicher Ermittlung bedarf.
lk denk dat het belangrijk is om de dingen goed te doen!
   Korpustyp: Untertitel
Diese Ermittlung fängt jetzt an meinem Schreibtisch an.
lk ben nu de baas.
   Korpustyp: Untertitel
Ist das eine private Frage oder gehört das zur Ermittlung?
Vraag je dat persoonlijk of in 't kader van 'n moordzaak?
   Korpustyp: Untertitel
Kira hat Kenntnis von den bisherigen Ermittlungs-ergebnissen.
Over jouw geniale manier van denken heb ik al gehoord.
   Korpustyp: Untertitel
Also, warum gibt eine Ermittlung wegen des Autounfalls?
Waarom wordt een auto-ongeluk onderzocht?
   Korpustyp: Untertitel
Ja, kam während der Ermittlung über eine Terroristenzelle zur Sprache.
Misschien is Dale erachteraan gegaan.
   Korpustyp: Untertitel
Ab wann nennt man so etwas Behinderung einer Polizei-Ermittlung?
Hoe kan dit beschouwd worden als belemmering van 'n politieonderzoek?
   Korpustyp: Untertitel
Wieso ist die interne Ermittlung an der Akademie interessiert?
Waarom heeft IZ interesse in de academie?
   Korpustyp: Untertitel
Stellte sich raus, es war eine DEA-Ermittlung.
Je hebt dit klereding al zolang als ik je ken.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist eine polizeiliche Ermittlung. Sie haben hier nichts verloren.
Dit is politiewerk, je hebt hier niks te zoeken.
   Korpustyp: Untertitel
Hexe oder nicht steht sie im Fadenkreuz der Ermittlung.
Ze is een mogelijke verdachte.
   Korpustyp: Untertitel
Wir berichten dir, wie die Ermittlung ausgegangen ist.
We houden je op de hoogte over de sleutelaffaire.
   Korpustyp: Untertitel
Bitte, heißt ihn im Post-Ermittlungs-Zentrum willkommen.
Zorg dat hij zich thuis voelt in het Kantoor van Rebuten.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe die Interne Ermittlung angewiesen, - Queenan zu folgen.
lk heb interne zaken opgedragen Kapitein Qeenan te achtervolgen.
   Korpustyp: Untertitel
Das geht nur die Interne Ermittlung was an.
- Dat zijn interne zaken.
   Korpustyp: Untertitel
Ihre Männer haben in eine laufende FBl-Ermittlung eingegriffen.
Uw jongens hebben een lopende zaak verknald.
   Korpustyp: Untertitel
"Victor Getz, Ermittlung und Nachforschung aller Art." Folgen Sie mir.
"Victor Getz, opsporingen van allerlei aard. " Volg mij maar.
   Korpustyp: Untertitel
Sie wollen Avon wegen einer halbgaren Ermittlung festnehmen?
Wil je Avon arresteren met een halve zaak?
   Korpustyp: Untertitel
Initiative zur Ermittlung unternormiger Schiffe im Wege der Hafenstaatkontrolle
initiatief voor havenstaatcontrole om substandaardschepen aan te pakken
   Korpustyp: EU IATE
Ermittlung eines Preises für das neue Gut für den Basiszeitraum
... voor de basisperiode een prijs voor het nieuwe product
   Korpustyp: EU IATE
Modell zur Ermittlung der Leistungsmerkmale von Kohärenz- Empfängern
gedragsmodel van een coherente ontvanger
   Korpustyp: EU IATE
Anhang 6 — Prüfverfahren für die Ermittlung der Reifenabmessungen
Bijlage 6 — Methode voor het meten van banden
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ziel ist die Ermittlung einer quantitativen Konzentrations-Reaktionsbeziehung durch Regressionsanalyse.
Het is de bedoeling met behulp van regressieanalyse een kwantitatief verband tussen concentratie en respons te verkrijgen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
die Ermittlung und Verbreitung relevanter vorbildlicher Verfahren und Innovationen;
het opdoen en uitwisselen van ervaringen met goede en relevante praktijken en vernieuwingen;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Spezielle Verfahren zur Ermittlung und Vermeidung von Interessenkonflikten.
specifieke procedures ter ondersteuning en voorkoming van belangenverstrengeling.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Plan zur marktbegleitenden Beobachtung zur Ermittlung chronischer Nebenwirkungen ist erforderlich.
Plan voor monitoring op chronische ongunstige gevolgen na het in de handel brengen is vereist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Nora und die interne Ermittlung werden sich hierauf stürzen.
Nora en Interne Zaken springen hierop.
   Korpustyp: Untertitel
Ich hab das blöde Gefühl, das ist eine verdeckte Ermittlung.
lk geloof dat we in een undercover operatie zijn gelopen.
   Korpustyp: Untertitel
Warum wurde aus der Ermittlung ein Geheimnis gemacht?
Waarom moet het geheim blijven?
   Korpustyp: Untertitel
Sie beteiligen sich oft aktiv an der Ermittlung.
Dat doen ze. Ze kunnen het niet helpen.
   Korpustyp: Untertitel
Das Opfer ist eine Schlüsselfigur einer staatlichen Ermittlung.
Het slachtoffer is een sleutelfiguur in een staatsonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Ich dachte, Joe sei nicht Teil dieser Ermittlung.
lk dacht dat Joe niet onderzocht werd.
   Korpustyp: Untertitel
Heißt das, Sie haben jetzt eine Ermittlung eröffnet?
Betekent dit dat de zaak geopend is?
   Korpustyp: Untertitel
Weil sie bereits Erfahrung in der Internen Ermittlung hat.
Omdat ze ook ervaring heeft in professionele normen.
   Korpustyp: Untertitel
Entnahmestelle der Bohrkerne in der Prüfzone zur Ermittlung der Schallabsorption;
de plaatsen in de testzone waar de monsters voor het meten van de absorptie zijn genomen;
   Korpustyp: EU DGT-TM