linguatools-Logo
312 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Beobachtung waarneming 271 observatie 246 toezicht 114 surveillance 28 bewaking 19 onderzoek 13 beschouwing 2 waarnemingen ter plaatse
observatio
perceptie

Verwendungsbeispiele

Beobachtung waarneming
 

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Die angegebenen Häufigkeiten basieren auf den Beobachtungen während einer klinischen pivotalen Studie oder den zwei unterstützenden klinischen Studien.
De frequenties zijn gebaseerd op de waarnemingen tijdens de belangrijkste klinische studie of de twee ondersteunende klinische studies.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Deine Beobachtungen über die Plage sind ein Beweis meiner Hexenkraft.
Jouw waarnemingen van de pest zijn bewijs van mijn hekserij.
   Korpustyp: Untertitel
Die klinische Bedeutung dieser Beobachtungen ist noch nicht geklärt.
De klinische betekenis van deze waarnemingen is niet vastgesteld.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Er wollte, dass ich mir einige Feldversuche anschaue... methodische Beobachtungen.
Hij wilde dat ik naar een paar veldtesten keek, systematische waarnemingen.
   Korpustyp: Untertitel
Wenn auf eine Beobachtung zwei Merkmale zutreffen, wird das wichtigere von beiden gemeldet.
Indien twee waarden van toepassing zijn op een waarneming, wordt de belangrijkste gerapporteerd.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aber es war auch eine Zeit der Vernunft, des Studiums, der Beobachtung und des Blicks in die Zukunft.
Maar het was ook een tijd van rede, studie, waarneming en naar de toekomst kijken.
   Korpustyp: Untertitel
Die klinische Bedeutung dieser Beobachtungen ist noch nicht geklärt.
De klinische relevantie van deze waarnemingen is niet vastgesteld.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
In der Datenbank gibt es dazu nur einige Beobachtungen der Sternenflotte.
De enige beschikbare gegevens zijn waarnemingen van Starfleet-artsen.
   Korpustyp: Untertitel
Die Wahl der spezifischen Prüfungen hängt von den Beobachtungen über die Wirkungsweise der Prüfsubstanz ab.
De keuze van specifieke tests wordt beïnvloed door waarnemingen van de werking van de teststof.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aber wir spekulieren, wegen der Beobachtung von Paris, dass sich die hier in die Vergangenheit zerstreuen.
Maar op basis van de waarnemingen van Paris denken we dat deze naar het verleden lopen.
   Korpustyp: Untertitel

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


Laboratoriums-Beobachtung observatie in laboratoriumsituatie
experimentele observatie
ärztliche Beobachtung observatie
fiktive Beobachtung dummy waarneming
astronomische Beobachtung astronomische waarneming
geozentrische Beobachtung geocentrische waarneming
direkte Beobachtung directe waarneming
indirekte Beobachtung indirecte waarneming
meteorologische Beobachtung meteorologische waarneming
synoptische Beobachtung synoptische waarneming op hoofduren
synoptische waarneming
radarmeteorologische Beobachtung radarmeteorologische waarneming
RAWIN-Beobachtung radiosondewindwaarneming
optische Beobachtung optische bewaking
zufaellige Beobachtung toevallige observatie
externe Beobachtung externe observatie
teilnehmende Beobachtung partic iperende observatie
visuelle Beobachtung visuele waarneming 2
photographische Beobachtung fotografische waarneming
terrestrische Beobachtung observatie met land in zicht
Beobachtungs- und Informationszentrum waarnemings- en informatiecentrum 20 MIC
Beobachtungs-und Orientierungsstufe middenschool
Beobachtung des Baumbestandes inspectie van het boombestand
Beobachtung der Vegetation inspectie van de begroeiing
manuelle Beobachtung der Dienstqualität manuale observatie van de dienstkwaliteit
Beobachtungs-und Meldeverfahren bewakingsprocedure
repräsentative meteorologische Beobachtung representatieve meteorologische waarneming
Eingrenzung und Beobachtung insluiting en bewaking 2
Beobachtung vom Boden aus waarneming vanaf de grond
Beobachtung per Radarsonde verkrijgen van weersinformatie met radiosonde
Lernen durch Beobachtung leren zonder leraar
leren door waarneming
Instrument zur Beobachtung der Risiken risicodekkingsinstrument
Direktion der Beobachtung der Wohnverhältnisse Directie Waarneming van het Habitat
Beobachtung mit einem Dobson-Spektrophotometer waarneming met een Dobson-spectrofotometer
Spiegel zur Beobachtung in Windkanaelen spiegel voor waarnemingen in windtunnels
Fläche für die intensive Beobachtung waarnemingspunt voor intensieve bewaking

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Beobachtung

212 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Die Beobachtung einer Sternenwolke.
Om 'n sterrenwolk te onderzoeken.
   Korpustyp: Untertitel
Ich stehe unter Beobachtung.
Het zal voor mij zijn.
   Korpustyp: Untertitel
Läuft jetzt ohne Beobachtung.
Nu jogt uit het zicht.
   Korpustyp: Untertitel
- Nach einer kurzen Beobachtung.
- Na de observatieperiode.
   Korpustyp: Untertitel
Hier ist Beobachtung drei.
- Dit is agent drie.
   Korpustyp: Untertitel
- Unter Beobachtung, genau so.
-Onder begeleiding en zo.
   Korpustyp: Untertitel
Beobachtungs-, Erhebungs- und Analysedatum
Datum van de opname, inventarisatie of analyse
   Korpustyp: EU DGT-TM
Eine sehr aufmerksame Beobachtung.
Heel opmerkzaam van je.
   Korpustyp: Untertitel
Durch genaue Beobachtung der Laterne...
Als je goed naar de lantaarn kijkt.
   Korpustyp: Untertitel
- Das ist eine objektive Beobachtung.
Dat is een objectief medisch feit.
   Korpustyp: Untertitel
Stehe ich etwa unter Beobachtung?
Bedoelt u dat ik een verdachte ben?
   Korpustyp: Untertitel
Sie blieb zur Beobachtung da.
Ze hebben haar gewoon in het oog gehouden.
   Korpustyp: Untertitel
Tara steht unter psychiatrischer Beobachtung.
Tara ligt nu op de afdeling psychiatrie.
   Korpustyp: Untertitel
Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung
afdeling Analyse van de publieke opinie
   Korpustyp: EU IATE
Zentrale, hier ist Beobachtung zwei.
Centrale, met agent twee.
   Korpustyp: Untertitel
- Devon, du stehst unter Beobachtung.
Devon, jij bent een doelwit.
   Korpustyp: Untertitel
Ich mache nur eine Beobachtung.
lk geef enkel mijn mening.
   Korpustyp: Untertitel
Ich bestehe auf die Beobachtung.
Een paar dagen, ik sta er op.
   Korpustyp: Untertitel
Ich machte eine ähnliche Beobachtung.
lk heb hetzelfde opgemerkt.
   Korpustyp: Untertitel
Durch Beobachtung lernen wir mehr.
- Voorlopig even niks. We slaan ze gade.
   Korpustyp: Untertitel
Andere Datensätze haben diese Beobachtung nicht bestätigt.
Andere gegevens hebben die bevinding niet bevestigd.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Vielen Dank, Lieutenant, für Ihre Beobachtung.
Dank je, luitenant, voor je mening.
   Korpustyp: Untertitel
Er war über Nacht zur Beobachtung hier.
Hij is een nachtje ter obervatie gebleven.
   Korpustyp: Untertitel
Diese Bank steht unter Beobachtung des Raubdezernats.
Deze bank staat al op de radar.
   Korpustyp: Untertitel
Halten Sie sie nur unter Beobachtung.
Wacht tot de F.B.I. arriveert.
   Korpustyp: Untertitel
- Ich soll zur Beobachtung hier bleiben.
- Hij wil het nog even aankijken.
   Korpustyp: Untertitel
Der Geheimdienst hält ihn unter Beobachtung.
De geheime dienst heeft hem op een aantal lijsten staan.
   Korpustyp: Untertitel
Wir haben das SRU-Gelände unter Beobachtung.
We kunnen het SRU-terrein zien.
   Korpustyp: Untertitel
Ich möchte Sie zur Beobachtung hier behalten.
lk wil je een nachtje houden.
   Korpustyp: Untertitel
Sie stehen im Moment unter Beobachtung.
Alle ogen zijn nu op jou gericht.
   Korpustyp: Untertitel
Wie ich hörte, stehen Sie unter Beobachtung.
Blijkbaar sta je in de belangstelling.
   Korpustyp: Untertitel
Wir brauchen Plastikkleidung, Beobachtungs-Equipment, Petrischalen.
We hebben plastic kleding, bewakingsapparatuur en kweekplaatjes nodig.
   Korpustyp: Untertitel
- Vielen Dank für diese... scharfsinnige Beobachtung.
Dank je voor dit diepgaande gesprek.
   Korpustyp: Untertitel
Ich hab nur eine Beobachtung gemacht.
Nee, ik zei misschien dat ik wat hasj rook.
   Korpustyp: Untertitel
europäische Stelle zur Beobachtung des Wandels
Europees waarnemingscentrum voor het veranderingsproces
   Korpustyp: EU IATE
europäische Beobachtungs-und Informationsstelle für Raumordnungsfragen
Europese evaluatie-en informatiedienst voor ruimtelijke ordening
   Korpustyp: EU IATE
Wir stehen zu sehr unter Beobachtung.
Het is te gevaarlijk.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten ihn zur Beobachtung ausschreiben.
We kunnen hem schaduwen.
   Korpustyp: Untertitel
Beobachtung eins, hier ist die Zentrale.
Agent één, met de centrale.
   Korpustyp: Untertitel
Beobachtung drei, wir brauchen Sicht, anrücken.
Agent drie, we hebben beeld nodig.
   Korpustyp: Untertitel
Darf ich vielleicht eine Beobachtung anbieten?
Mag ik iets opmerken?
   Korpustyp: Untertitel
„POW“ für eine positive Beobachtung/Überprüfung oder
„POW” voor een positieve watch/review, of
   Korpustyp: EU DGT-TM
„NEW“ für eine negative Beobachtung/Überprüfung oder
„NEW” voor een negatieve watch/review, of
   Korpustyp: EU DGT-TM
Dürfte ich eine höfliche Beobachtung machen?
Mag ik je wat opbouwende kritiek geven?
   Korpustyp: Untertitel
Abgesehen natürlich von deiner weisen Beobachtung, Göttlicher.
Behalve natuurlijk, zoals u in uw wijsheid zag..
   Korpustyp: Untertitel
Sie stellen das einfach durch Beobachtung fest.
Dat merk jij dus gewoon aan me.
   Korpustyp: Untertitel
Man könnte es eine temporale Beobachtung nennen.
U zou het een tijdelijk observatorium kunnen noemen.
   Korpustyp: Untertitel
Ich würde ihn gerne zur Beobachtung mitnehmen.
Kunt u hem houden tot hij beter is?
   Korpustyp: Untertitel
Das Los Mags Viertel steht unter Beobachtung.
Misschien hebben de Mags iemand van buiten gebruikt.
   Korpustyp: Untertitel
vorhanden ist, unter sorgfältiger Beobachtung anwenden.
Het is niet bekend of er interactie plaatsvindt.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Die klinische Relevanz dieser Beobachtung ist gering.
De klinische betekenis hiervan is minimaal.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Berichte nach Markteinführung stützen diese Beobachtung.
Dit gegeven wordt ondersteund door postmarketing rapporten.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Wahlunterstützung und -beobachtung durch die EU
Verkiezingsondersteuning en verkiezingswaarneming door de EU
   Korpustyp: EU
Er gewährleistet eine fortlaufende Beobachtung der Krisensituationen.
Hij houdt crisissituaties voortdurend in het oog.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ich wusste nicht, dass Libyer unter Beobachtung stehen.
lk wist niet dat Libiërs onderzocht werden.
   Korpustyp: Untertitel
Mag sein, aber ich kann Sie unter psychiatrische Beobachtung stellen.
Maar ik kan je wel psychiatrisch laten testen.
   Korpustyp: Untertitel
Unter rechtmäßiger Beobachtung, dass Sie ihn erhalten haben.
Naar behoren opgemerkt... hebt u het ontvangen
   Korpustyp: Untertitel
Ich erinnere mich Sie standen neben einem Beobachtungs-Ballon...
lk weet het weer.
   Korpustyp: Untertitel
Ich werde ihn zur Beobachtung ein paar Tage hier behalten.
lk wil hem hier een paar dagen houden om daar achter te komen.
   Korpustyp: Untertitel
'Heute habe ich Janus im Gang gesehen... ', was eine Beobachtung.
'Vandaag zag ik Janus in de gang... ' Dát is echt interessant.
   Korpustyp: Untertitel
Sie muss gedacht haben, dass sie unter Beobachtung stand.
Natalie dacht vast dat ze werd bespioneerd.
   Korpustyp: Untertitel
Sie klassifizieren Dinge durch oberflächliche Beobachtung, anstatt durch empirische Beweise.
U classificeert voorwerpen en verschijnselen naar wat u ziet niet naar wat bewezen is.
   Korpustyp: Untertitel
Ich will Sie trotzdem zur Beobachtung ins Krankenhaus bringen.
Je moet wel even naar het ziekenhuis.
   Korpustyp: Untertitel
Wir werden 24 Stunden die Woche unter Beobachtung sein.
Dan liggen we continu onder de microscoop.
   Korpustyp: Untertitel
Ich machte die Beobachtung, dass nur Schuldige so argumentieren.
lk heb in de loop der tijd gemerkt dat alleen de schuldigen zoiets zeggen.
   Korpustyp: Untertitel
Jetzt stehen Boris und Natasha unter deiner vollen Beobachtung.
Nu kun je alle gangen van onze schurkjes nagaan.
   Korpustyp: Untertitel
Es könnte eine Million Erklärungen für deine Beobachtung geben.
Dat kan zo veel redenen hebben.
   Korpustyp: Untertitel
Instrumentarium zur Beobachtung innovativer Praktiken in der Berufsbildung
waarnemingspost voor innoverende praktijken in de beroepsopleiding
   Korpustyp: EU IATE
Beobachtung der Emissionen von CO und anderen Treibhausgasen
Bewakingssysteem voor de uitstoot van CO2 enandere broeikasgassen
   Korpustyp: EU
Er führt eine fortlaufende Beobachtung der Krisensituationen durch.
Hij houdt crisissituaties voortdurend in het oog.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Die Mitgliedstaaten sorgen für eine Beobachtung der Versorgungssicherheit.
De lidstaten zorgen ervoor dat aangelegenheden betreffende de leverings- en voorzieningszekerheid worden gemonitord.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ihre Beobachtung zu dem Schützen war goldrichtig, Miss West.
- Je hebt helemaal gelijk, Miss West.
   Korpustyp: Untertitel
Die Mitgliedstaaten sorgen für eine Beobachtung der Versorgungssicherheit.
De lidstaten zorgen ervoor dat aangelegenheden betreffende de voorzieningszekerheid worden gemonitord.
   Korpustyp: EU DGT-TM
„EVW“ für eine sich verändernde Beobachtung/Überprüfung oder
„EVW” voor een evoluerende/zich ontwikkelende watch/review, of
   Korpustyp: EU DGT-TM
„UNW“ für eine mit Beobachtung/Überprüfung mit unklarer Entwicklungsrichtung oder
„UNW” voor een watch/review die een onzekere richting uitgaat, of
   Korpustyp: EU DGT-TM
„NWT“ für keine oder eine aufgehobene Beobachtung/Überprüfung.
„NWT” voor een niet-bestaande of een opgeheven watch/review;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Angabe des Grundes für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings.
Duidt aan om welke reden een rating de watch/review status krijgt.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Nur, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus nicht „NWT“ lautet.
Alleen van toepassing ingeval de watch/review status verschillend is van „NWT”.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Zeitpunkt der Beobachtung der jeweiligen Vergiftungssymptome und deren weiterer Verlauf;
dag waarop een abnormaal verschijnsel werd waargenomen en verloop hiervan;
   Korpustyp: EU DGT-TM
dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig einschränken;
moeten het zicht op het verloop van het werk zo min mogelijk belemmeren,
   Korpustyp: EU DGT-TM
Oster wurde abgelöst. Er steht unter Beobachtung der Gestapo.
Öster is gearresteerd, de Gestapo kwam hem ophalen.
   Korpustyp: Untertitel
Sie haben eine gute Beobachtungs-gabe... für einen Cardassianer.
lk zag een kans om winst te maken. Misschien was dat fout.
   Korpustyp: Untertitel
Von deiner Beobachtung auf der Weltmeisterschaft und dem Traum.
Wat je hebt gezien en over je droom.
   Korpustyp: Untertitel
Sie werden sie ein paar Tage zur Beobachtung behalten.
Ze houden haar 'n paar dagen hier.
   Korpustyp: Untertitel
Sie behalten sie nur zur Beobachtung im Krankenhaus.
Ze houden haar enkel daar als voorzorg.
   Korpustyp: Untertitel
Wir haben uns entschieden, ihn sofort zur Beobachtung zu schicken.
We hebben besloten hem direct over te plaatsen naar vergrendeling.
   Korpustyp: Untertitel
Oder sie sind das Ziel und HR ist unter Beobachtung.
Of ze zijn doelwitten, en HR wordt belegerd.
   Korpustyp: Untertitel
Bei sorgfältiger Beobachtung können wir dieses Risiko minimieren.
Met de juiste behandeling, kunnen we dat risico minimaliseren.
   Korpustyp: Untertitel
Willst du mit dieser kleinen Beobachtung auch etwas sagen?
ls er nog een reden waarom je dit hele verhaal ophangt?
   Korpustyp: Untertitel
Ich hielt dich unter Beobachtung und machte einige Tests.
lk heb toen over je gewaakt, en daarna wat testjes uitgevoerd.
   Korpustyp: Untertitel
Wir werden ihn für ein paar Tage zur Beobachtung hierbehalten.
We willen hem een paar daagjes hier houden.
   Korpustyp: Untertitel
Am besten schicken wir ein U-Boot zur Beobachtung.
Dan sturen we er een onderzeeër heen.
   Korpustyp: Untertitel
Unser Schluss basierte auf der Beobachtung der Crew.
- Personen bewegen zich langzamer.
   Korpustyp: Untertitel
Zweifellos eine Beobachtung, die auf persönlichen Erfahrungen beruht.
U spreekt vast uit ervaring.
   Korpustyp: Untertitel
Die Bedeutung dieser Beobachtung für den Menschen ist nicht bekannt.
De relevantie voor mensen is onbekend.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Arava ist Patienten nur unter sorgfältiger ärztlicher Beobachtung zu geben.
Arava mag alleen aan patiënten worden gegeven onder zorgvuldige medische begeleiding.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Außer laufender Beobachtung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
De behandeling minder frequent toepassen of staken.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Diese Beobachtung erfolgte jedoch nur bei Patienten mit kongenitaler Neutropenie.
Dit werd alleen waargenomen bij patiënten met congenitale neutropenie.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Die klinische Relevanz dieser Beobachtung ist nicht bekannt.
De klinische relevantie hiervan is onbekend.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Schließlich muß eine Stelle zur Beobachtung der Wanderung eingerichtet werden.
En tenslotte moet er een migratie-observatorium komen.
   Korpustyp: EU