linguatools-Logo
146 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Umfrage enquête 294 onderzoek 77

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Umfrage peiling 78 opiniepeiling 68

Verwendungsbeispiele

Umfrage enquête
 

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Dementsprechend entwickelten sich die Umfrage - und Marktindikatoren für die längerfristigen Inflationserwartungen weiterhin verhalten , wenngleich bei Letzteren ein leichter Anstieg zu verzeichnen war .
Derhalve bleven de op enquêtes en marktinformatie gebaseerde maatstaven voor de inflatieverwachtingen op de lange termijn laag , hoewel laatstgenoemde een lichte stijging vertoonden .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Sag ihm, dass moralische Fragen nicht per Umfrage geklärt werden.
Morele kwesties kunnen niet met behulp van enquêtes worden opgelost.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist ja heute nicht mehr so wie zu Beginn der Umfrage, die die Kommission durchgeführt hat.
De situatie ten opzichte van het begin van de enquête die de Commissie heeft uitgevoerd is immers veranderd.
   Korpustyp: EU
Aber ja, ich würde gerne an der Umfrage teilnehmen.
Ja, ik wil graag een enquête invullen.
   Korpustyp: Untertitel
Ich bin mir sicher, dass eine größere Umfrage in Europa dieselben Ergebnisse erzeugen würde.
Ik ben er zeker van dat een bredere enquête in Europa dezelfde resultaten zou opleveren.
   Korpustyp: EU
Ich schreibe gerade eine Arbeit und mache eine Umfrage.
lk ben bezig met een scriptie en ik heb een enquête.
   Korpustyp: Untertitel

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


schriftliche Umfrage postenquête
epidemiologische Umfrage epidemiologische enquête
epidemiologisch onderzoek
Umfrage enquê e nomen
Eurobarometer-Umfrage Eurobarometer-enquête 20
nach einer Volkszählung durchgeführte Umfrage controle-onderzoek bij volkstelling

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Umfrage

46 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Ich mach eine Umfrage.
lk vraag het iedereen even.
   Korpustyp: Untertitel
Ich mache eine Umfrage.
Het is voor een inspectie.
   Korpustyp: Untertitel
Ach ja, richtig. Die Umfrage.
- Juist, de fiche.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe eine Umfrage gemacht.
Je kent onze instructies.
   Korpustyp: Untertitel
Du hast die Umfrage gesehen?
Zag je de poll?
   Korpustyp: Untertitel
Mach mal eine Umfrage in der...
Doe een steekproef.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist eine Umfrage. Die "Nationale Volksbefragung".
Het is een soort bevolkingsonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Hast du die Umfrage im Star gelesen?
Heb je deze column in de Star gezien?
   Korpustyp: Untertitel
Rede mit den Leuten, mach eine Umfrage.
Je praat graag met mensen. Vraag eens rond.
   Korpustyp: Untertitel
- Es ist eine Umfrage aller 50 Staaten.
Het is een dossier over alle 50 staten.
   Korpustyp: Untertitel
Beurteilungsverfahren (Untersuchung, Umfrage, Bewertung und Berichterstattung),
beoordelingstechnieken (onderzoeken, ondervragen, evalueren en rapporteren);
   Korpustyp: EU DGT-TM
Hier könnte eine Pilot-Umfrage durchgeführt werden;
Er kan een proefonderzoek worden uitgevoerd;
   Korpustyp: EU DGT-TM
Das ist die Waldo Umfrage App.
Kijk hier eens naar.
   Korpustyp: Untertitel
Die Umfrage-Ergebnisse morgen können kommen.
Als we morgen de polls krijgen, ben ik alert.
   Korpustyp: Untertitel
Mehrere Schusswunden auf sekundäre Umfrage gefunden.
Meerdere schotwonden opgemerkt bij grondiger observatie.
   Korpustyp: Untertitel
Schnelle Umfrage: PS4 oder Xbox One?
Snelle vraag, PS4 of Xbox One?
   Korpustyp: Untertitel
Könnten wir uns über die Umfrage unterhalten?
lk wou even over de vragen praten.
   Korpustyp: Untertitel
Die Umfrage-Leute sind eine Stunde zu früh.
Dat zijn de enquêteurs, 'n uur te vroeg.
   Korpustyp: Untertitel
Ich wette 100 Scheine, es ist eine Terraforming-Umfrage.
Wedden dat het om terravorming gaat?
   Korpustyp: Untertitel
Okay. Sie finden die Ergebnisse der Umfrage auf Seite fünf.
Oké. je kunt de prognose resultaten op blad 5 vinden.
   Korpustyp: Untertitel
Laut unserer Umfrage stimmen 711 dem Neubau zu.
we hebben de studenten over een nieuw clubhuis ondervraagd.
   Korpustyp: Untertitel
Einführung der SANCO-Module in die Eurobarometer-Umfrage der Kommission.
Toepassing van de SANCO-modules in de Eurobarometerenquête van de Commissie.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Erinnerst du dich noch an die Umfrage von der Hinfahrt?
Weet je de enquette die we deden op weg hierheen?
   Korpustyp: Untertitel
Die Umfrage bringt ein unklares Problem zum Vorschein.
Dit wijst toch op een probleem.
   Korpustyp: Untertitel
Ich lasse noch heute eine Umfrage dazu machen.
lk laat het peilen.
   Korpustyp: Untertitel
Wie Sie wissen, waren die Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage schockierend.
De resultaten van de Eurobarometer waren, zoals u weet, schokkend.
   Korpustyp: EU
Das unabhängige Umfrage-lnstitut hat entschieden: du bist das heißeste Girl in dieser Schule.
Het onafhankelijke onderzoekbureau in mijn broek heeft beslist dat je de heetste meid op deze school bent.
   Korpustyp: Untertitel
Ich werde Allys Tweet finden, und ich werde Dir ein Zeichen wegen der Umfrage geben.
lk zal Ally's tweet zoeken en je signaleren over de poll.
   Korpustyp: Untertitel
Nein. Sogar nur sieben. Das geht aus der letzten Umfrage hervor.
Volgens de peilingen is zeven procent al genoeg.
   Korpustyp: Untertitel
Laut einer Umfrage komme ich am besten bei den Elf-bis 24jährigen an.
Volgens 'n enquete ben ik populair bij mannen tussen de 11 en de 24.
   Korpustyp: Untertitel
Ich mache eine Umfrage, um rauszufinden, welchen Teil des Mannes Frauen sexier finden...
lk houd een enquete om erachter te komen welk deel van de man, vrouwen aantrekkelijk vinden.
   Korpustyp: Untertitel
Was halten Sie von der Umfrage neulich,... ..derzufolge Bürgermeister Lindsay der attraktivste Mann der Welt ist?
Vindt u burgemeester Lindsay ook de meest sexy man ter wereld?
   Korpustyp: Untertitel
Bevor du gehst, beantworte bitte diese Umfrage, damit ich dich in Zukunft besser knallen kann.
Voor je gaat, beantwoord alstublieft de volgende vragenlijst die me helpt je beter te bespelen in de toekomst.
   Korpustyp: Untertitel
Mach mal eine Umfrage bei deinen Freunden, ob die Eltern sie täglich zur Schule fahren.
Hou een steekproef onder je vrienden over wie van hen naar school wordt gebracht.
   Korpustyp: Untertitel
Einer Umfrage der Dublin-Stiftung zufolge tritt Mobbing am Arbeitsplatz in relativ großem Umfang auf.
De omvang van pesterijen op het werk is volgen de Stichting van Dublin behoorlijk groot.
   Korpustyp: EU
– Herr Präsident, Herr Ratspräsident! Vor wenigen Tagen hat es eine neue Eurobarometer-Umfrage gegeben.
– Mijnheer de Voorzitter, ik heb veel vertrouwen in de Raad en met name in minister Roche.
   Korpustyp: EU
Eine unlängst durchgeführte Eurobarometer-Umfrage zeigte, dass die Menschen eine gemeinsame europäische Energiepolitik unterstützen.
Een recent Eurobarometeronderzoek heeft aangetoond dat de bevolking steun geeft aan een gemeenschappelijk Europees energiebeleid.
   Korpustyp: EU
In diesem Zusammenhang wurde im Herbst 2002 eine Umfrage unter den Lesern des Monatsberichts durchgeführt .
Even belangrijk is dat het ESCB zich daarbij tot de meest uiteenlopende regionale en nationale doelgroepen kan richten in hun eigen taal en context .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Also, ich weiß das es da eine Frage über das Harborfest geben wird, weil Ally bereits eine Umfrage gemacht hat.
Dus ik weet dat er een vraag over Harborfest komt, omdat Ally een poll heeft laten doen.
   Korpustyp: Untertitel
Laut Marktanalyse ist es die größte Erektion, sorry, Reaktion, die sie in zehn Jahren auf eine Umfrage hatten.
Marktonderzoek zegt dat het de grootste erectie is die ze hebben meegemaakt... sorry. Reactie, die ze hebben gehad in tien jaar.
   Korpustyp: Untertitel
Die jüngste Eurobarometer-Umfrage belegt, dass nur 52 % der EU-Bürger die Mitgliedschaft ihres Landes für eine gute Sache halten.
Volgens de meest recente Eurobarometerenquête is slechts 52 procent van de EU-burgers van mening dat het lidmaatschap een goede zaak is voor hun land.
   Korpustyp: EU
Wenn sich nach der Umfrage herausstellt... dass in der Gegend viele Pummelchen leben... dann bestellen wir entsprechend.
Als het marktonderzoek uitwijst dat onze doelgroep uit varkens bestaat dan bestellen we ze wel.
   Korpustyp: Untertitel
Sie wurden ausgewählt, um an einer zufälligen Umfrage teilzunehmen, bei der Sie Geld und Preise gewinnen können.
Je bent geselecteerd voor een opinieonderzoek waarbij je geld en prijzen kunt winnen.
   Korpustyp: Untertitel
Ich bedauere im Übrigen, dass ich keine Informationen von der Umfrage hatte, die uns bei unserer Arbeit hätten helfen können.
Verder beschik ik helaas niet over enige informatie uit de raadplegingsprocedure die ons mogelijk bij ons werk had kunnen helpen.
   Korpustyp: EU
Nach einer Umfrage bei den Mitgliedstaaten hat die Kommission den Finanzbedarf für jedes dieser Projekte bis zum Jahr 2020 ermittelt.
Na een rondvraag onder de lidstaten heeft de Commissie de financieringsbehoeften vastgesteld voor elk van deze projecten tot aan 2020.
   Korpustyp: EU
Zusätzlich zu den Schlussfolgerungen der Eurobarometer-Umfrage werden die Auswirkungen der Krise in der Mitte des Winters nur noch schlimmer.
De belangrijkste conclusie van de Eurobarometer is dat de gevolgen van de crisis nu midden in de winter alleen maar erger worden.
   Korpustyp: EU
Diese Angabe geht auf eine vor knapp einem Jahr durchgeführte Eurobarometer-Umfrage zurück, auf die soeben mein Kollege Coelho verwies.
Dat is een van de uitkomsten van de Eurobarometer van nog geen jaar geleden en waarnaar mijn collega de heer Coello zo-even verwees.
   Korpustyp: EU
Einer Umfrage des Eurobarometer zufolge befürworten 81 % der Europäer einen Organspenderausweis, obgleich nur 12 % tatsächlich einen bei sich tragen.
Uit Eurobarometeronderzoek blijkt dat 81 procent van de burgers het gebruik van een orgaandonorkaart steunen, hoewel maar twaalf procent van de Europeanen een dergelijke kaart heeft.
   Korpustyp: EU
Darüber hinaus soll eine Umfrage zu den Erfahrungen der Unternehmen nach Erteilung einer zentralisierten Gemeinschaftszulassung durchgeführt werden.
Er zal bovendien een analytisch overzicht worden gemaakt van de ervaringen van bedrijven na het verkrijgen van een gecentraliseerde communautaire vergunning.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Herr Präsident, Herr Kommissar! Laut der letzten Eurobarometer-Umfrage vertrauen die europäischen Bürger eher der Polizei als ihren parlamentarischen Institutionen.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, te oordelen naar de peilingen van de laatste eurobarometer, hebben de Europese burgers meer vertrouwen in hun politie dan in hun parlementaire instellingen.
   Korpustyp: EU
– Herr Präsident, die letzte Eurobarometer-Umfrage bestätigt die umfassende Unterstützung der europäischen Bürger für eine integrierte Außen- und Verteidigungspolitik.
– Mijnheer de Voorzitter, de laatste eurobarometerpeiling bevestigt dat er brede steun is voor een geïntegreerd buitenlands en uitgavenbeleid.
   Korpustyp: EU
Der Rat hatte unsere Vorhaben, eine Umfrage über die in allen 15 Mitgliedstaaten geltenden Bestimmungen durchzuführen, positiv aufgenommen.
De Raad reageerde positief toen wij ons voornemen kenbaar maakten een overzicht samen te stellen van de bestaande regelingen in alle vijftien lidstaten.
   Korpustyp: EU
Die Durchführung einer Umfrage über die Einstellung der Verbraucher zum Tierschutz in landwirtschaftlichen Tierhaltungen ist Teil dieser Informationspolitik im Bereich des Tierschutzes. Deshalb sollen die Finanzmittel, die die Gemeinschaft für die Umfrage benötigt, gebunden und bei erfolgreichem Abschluss der Umfrage ausgezahlt werden.
Uitvoering van een opinieonderzoek naar de opvattingen van consumenten over het welzijn van landbouwhuisdieren maakt deel uit van dit voorlichtingsbeleid op het gebied van de dierenbescherming. De benodigde financiële middelen voor dit opinieonderzoek van de Gemeenschap moeten dan ook worden gereserveerd en uitbetaald indien het geplande opinieonderzoek op doeltreffende wijze ten uitvoer is gebracht.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Das Weiße Haus hat bisher dazu geschwiegen, ob der Präsident Durant nominieren wird, aber laut einer nationalen Umfrage genießt sie über die Parteigrenzen hinaus großen Rückhalt.
Het Witte Huis zwijgt of Durant genomineerd wordt, maar een nationale poll laat steun voor Durant zien.
   Korpustyp: Untertitel
Eine kurze Umfrage. Ich denke, er wird es schaffen, von ihr das zu kriegen, was er will, aber für sie wird es schrecklich.
lk denk dat het hem lukt om haar te krijgen waar hij wil maar zij beleeft er vast geen lol aan.
   Korpustyp: Untertitel
Wir machen gerade eine schnelle Umfrage vom Wohnsitz, um sicher zu gehen ob das Umfeld auch zufrieden mit deiner Probezeit ist
We willen even snel jouw woning bekijken, om te zien of de termen van de proeftijd niet worden geschonden.
   Korpustyp: Untertitel
In einer statistischen Umfrage, die 50 der beliebtesten Reiseländer weltweit einbezieht, nimmt Europa den siebten Platz unter den Top-10-Reisezielen ein.
- (RO) Europa bezet een zevende plaats in een lijst van de vijftig meest populaire landen in de wereld.
   Korpustyp: EU
Bei einer 2000 durchgeführten Umfrage zur Ermittlung der Zufriedenheit der Delegierten wurde ein hoher Grad an Zufriedenheit mit dem Serviceangebot der EMEA festgestellt.
Hieruit bleek dat men zeer tevreden was met het niveau van de door het EMEA verleende diensten.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Einer Umfrage bei den betreffenden Unternehmen zufolge haben wir unsere Beratungsdienste verbessert, und ich hoffe, auf diesem Erfolg aufbauen zu können.
Uit een overzicht van de ondernemingen die hiervan gebruik hebben gemaakt, blijkt dat wij onze diensten op dit terrein hebben verbeterd en ik hoop dat wij op deze weg zullen voortgaan.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Einer Umfrage von Eurobarometer aus dem Jahr 2006 zufolge möchten 56 % der Europäer nach ihrem Tod ihre Organe für Transplantationen zur Verfügung stellen.
Volgens een Eurobarometerenquête uit 2006 wil 56 procent van alle Europeanen na zijn of haar dood organen doneren.
   Korpustyp: EU
(PL) Frau Präsidentin! Ich möchte mit den Ergebnissen der Eurobarometer-Umfrage beginnen, wonach sich 70 % der Bürger Europas für eine Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik aussprechen.
(PL) Mevrouw de Voorzitter, ik zou allereerst willen verwijzen naar de resultaten van de Eurobarometeronderzoeken, waaruit blijkt dat 70 procent van de Europese bevolking achter het Europees veiligheids- en defensiebeleid staat.
   Korpustyp: EU
Methode zur Erläuterung der WTP-Werte: die Umfrage muss so gestaltet sein, dass die Fragen für die Befragten klar und sinnvoll sind.
methode voor het verkrijgen van de WTP-waarden: het enquêteontwerp moet zodanig zijn dat de vragen voor de respondenten duidelijk en zinvol zijn.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ipsos, „Financial services, current account services“ (Finanzdienstleistungen, Kontokorrentdienste), „Summary of the survey of retail customers“ (Zusammenfassung der Umfrage bei Privatkunden), Januar 2009.
Finanacial services, current account services, Summary of the survey of retail customers, januari 2009.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Nun, eine 9mm Kugel, trifft ihre Umfrage Ergebnisse... 24 Stunden vor der Wahl,... weil eine Frau für Sie eine Kugel einsteckte.
Een stijging van 9% in de peilingen op 24 uur voor de verkiezingen, omdat een meisje een kogel voor u opving.
   Korpustyp: Untertitel
Eine jüngste Eurobarometer-Umfrage zur Gleichstellung der Geschlechter zeigte, dass 62 % der Europäer glauben, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft immer noch Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern bestehen.
Een recente Eurobarometerenquête over gendergelijkheid wees uit dat 62 procent van de Europeanen van mening is dat genderongelijkheid nog in veel delen van de samenleving voorkomt.
   Korpustyp: EU
Zum Schluss möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich bei den nationalen Datenschutzbeauftragten der Artikel-29-Datenschutzgruppe eine Umfrage gemacht habe.
Ik sluit af met te zeggen dat ik mij voor een standpunt heb gewend tot de coördinatoren van de Groep gegevensbescherming artikel 29.
   Korpustyp: EU
(NL) Gemäß einer Eurobarometer-Umfrage haben die europäischen Bürger ihrer Meinung zu einem Beitritt der Türkei klar Ausdruck verliehen: 28 % waren dafür und 59 % dagegen.
Uit de Europese barometer blijkt dat de Europese burgers een uitgesproken mening hebben over de Turkse toetreding: 28 procent is vóór, 59 procent is tegen.
   Korpustyp: EU
Einer Umfrage von Eurobarometer zufolge fürchtet bis zu einem Drittel der Bürger in den Mitgliedstaaten, Opfer eines derartigen Diebstahls zu werden.
Eurobarometer laat zien dat tot een derde van de mensen bang is er het slachtoffer van te worden.
   Korpustyp: EU
Ich habe selbst eine kleine Umfrage durchgeführt und Raucher gefragt, ob sie mit einem Rauch gefüllten Flugzeug fliegen würden, und sie sagten „Nein“.
Ik heb een klein onderzoekje uitgevoerd. Ik heb rokers gevraagd of zij in een met rook gevuld vliegtuig zouden willen vliegen en het antwoord was “nee”.
   Korpustyp: EU
80 % der Eltern, bei denen die Umfrage durchgeführt wurde, wussten demnach nicht, welche Art elektronischer Spiele oder Internetseiten von ihren Kindern aufgesucht werden.
Dat betekent dat tachtig procent van de ondervraagde ouders niet wisten wat voor soort elektronische spelletjes hun kinderen gebruikten of welke websites zij bezochten.
   Korpustyp: EU
Doch wenn man sich die letzte Woche veröffentlichte Eurobarometer-Umfrage anschaut, dann ist diese Botschaft ganz eindeutig nicht bis zu unseren Bürgern durchgedrungen.
Als we naar de Eurobarometer van vorig week kijken, is die boodschap duidelijk niet doorgedrongen tot onze burgers.
   Korpustyp: EU
Einer unlängst durchgeführten Eurobarometer-Umfrage zufolge, stellten über 50 % der europäischen Bürger fest, dass sie in der Lage sind, eine Unterhaltung in einer Fremdsprache zu führen.
Volgens een recent Eurobarometeronderzoek geeft ruim 50% van de Europese burgers aan een gesprek te kunnen voeren in één vreemde taal.
   Korpustyp: EU
Eine Eurobarometer-Umfrage, die letzte Woche veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass der Befragten in den 15 Mitgliedstaaten und den 10 Beitrittsländern ein Referendum befürworten.
Uit een Eurobarometerpeiling die vorige week gepubliceerd is kwam naar voren dat maar liefst van de ondervraagden in de lidstaten en de toetredende landen een referendum wil.
   Korpustyp: EU
Schließlich zeigte die letzte Eurobarometer-Umfrage, wie Herrn Pöttering sicherlich bekannt ist, dass in Frankreich 70 % und in Deutschland 74 % gegen einen Beitritt der Türkei sind.
Zoals de heer Poettering ongetwijfeld weet, toont de meest recente Eurobarometer immers aan dat 70 procent van de Fransen en 74 procent van de Duitsers tegen een Turks lidmaatschap is.
   Korpustyp: EU
Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Umfrage flossen in den Bericht „Cross-border payments in TARGET : A users » survey » ein , den die EZB im November 1999 herausbrachte .
De belangrijkste resultaten hiervan zijn gepubliceerd in een rapport « Cross-border payments in TARGET : A users » survey » , dat door de ECB in november 1999 is uitgebracht .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Die Umfrage liefert Daten zu den Angebots - und Nachfragebedingungen an den Kreditmärkten im Eurogebiet und soll andere Statistiken über Zinssätze und Kredite der MFIs ergänzen .
de kredietmarkten van het eurogebied en is ontworpen als aanvulling op andere statistieken inzake rentetarieven en kredietverlening van de MFI 's .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Die Umfrage ergab des Weiteren, dass die Hälfte der Unionsbürger in den nächsten drei Jahren eine Reise in einen Drittstaat plant.
Bovendien is gebleken dat de helft van de burgers van de Unie verwacht in de loop van de komende drie jaar naar een derde land te zullen reizen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Herr Präsident, ich habe eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung und möchte Sie bitten, eine Umfrage durchzuführen, wer beim Catch-the-Eye-Verfahren zugelassen wurde und wer nicht.
(EN) Mijnheer de Voorzitter, een motie van orde. Ik wil u verzoeken te onderzoeken wie er wel, en wie er niet het woord krijgt in het kader van de "catch-the-eye”-procedure.
   Korpustyp: EU
- einer von Eurobarometer durchgeführten Umfrage zufolge vier von fünf Bürgern der Ansicht sind, dass die Europäische Union Maßnahmen zur Dopingbekämpfung ergreifen sollte,
- overwegende dat overeenkomstig een Eurobarometeronderzoek, vier op de vijf burgers van mening zijn dat de Europese Unie moet optreden tegen doping, vragen wij de Commissie;
   Korpustyp: EU
Aus einer vor kurzem von der EZB unter einer Auswahl von EU-Banken durchgeführten Umfrage ging hervor , dass annähernd 80 % des Werts ( und 34 % des Volumens ) der über Korrespondenzbankbeziehungen getätigten EuroZahlungen auf die wichtigsten 10 % der an der Umfrage beteiligten Banken entfielen .
een recent steekproefonderzoek onder banken door de ECB blijkt dat 10 % van de ondervraagde banken goed was voor bijna 80 % van de waarde van alle eurobetalingen volgens het correspondentbanken-systeem ( 34 % van het aantal betalingen ) .
Sachgebiete: Finanz    Korpustyp: EU
Ich bin der Ansicht, dass mit der Schaffung dieses Amtes einer objektiv bestehenden Notwendigkeit und einer großen Besorgnis unter den europäischen Bürgern Rechnung getragen wird, die bei der letzten Eurobarometer-Umfrage deutlich geworden ist.
Ik denk dat deze functie voorziet in een objectieve behoefte en tegemoetkomt aan een grote gevoeligheid die momenteel onder de Europese burgers heerst, zoals de laatste Eurobarometer aantoont.
   Korpustyp: EU
Wenn wir uns außerdem die Ergebnisse der letzten Eurobarometer-Umfrage anschauen, kann offensichtlich der Schluss gezogen werden, dass sich unsere Bürger wieder an Europa und seine Institutionen annähern, und zwar schneller, als man glauben mochte.
Als wij trouwens naar de gegevens van de laatste Eurobarometer kijken, kunnen wij daaruit concluderen dat onze burgers, veel vlugger dan wij dachten, Europa en zijn instellingen opnieuw naderen.
   Korpustyp: EU
Und ich freue mich, dass die belgischen Bürger in diesen Zeiten der Euro-Zurückhaltung nach einer kürzlich durchgeführten Umfrage an der Spitze des Kampfes für das JA stehen. 80 % sind dafür!
Het doet me deugd dat in een tijd waarin Europa op zijn zachtst gezegd niet erg veel enthousiasme oproept, de Belgische burgers vooroplopen als het om een stem voor het Grondwettelijk Verdrag gaat: maar liefst 80 procent is voor!
   Korpustyp: EU
Es kommt nicht von ungefähr, daß führende Supermarktketten auf eine Umfrage unter Verbrauchern hin schon 1994 erklärt haben, daß sie auf keinen Fall Milch von diesen mit BST behandelten Kühen verkaufen würden, selbst wenn das EU-Moratorium aufgehoben würde.
Het is geen toeval dat grote supermarktketens reeds in 1994 na opiniepeilingen onder de consumenten hebben verklaard in geen geval melk van met BST behandelde koeien te zullen verkopen, zelfs indien het EU-moratorium zou worden opgeheven.
   Korpustyp: EU
Dabei handelt es sich um eine Synthese der Antworten, die in einer Umfrage zu Strafrecht, Verwaltungsrecht, Prozessrecht und Grundrechten im Kampf gegen den Terrorismus aus den Mitgliedstaaten eingegangen waren.
Dit is een samenvatting van de antwoorden van de lidstaten op de vragenlijst over strafrecht, bestuursrecht, procesrecht en grondrechten in de strijd tegen het terrorisme.
   Korpustyp: EU
Der Verordnungsentwurf bezieht sich nur auf die Länder, die geantwortet haben, daß sie keine oder nur einige Positionen von der grünen Liste annehmen möchten sowie auf die Länder, die nicht auf die Umfrage der Kommission reagiert haben.
Het voorstel voor een verordening betreft alleen de landen die geantwoord hebben dat zij helemaal geen afval van de groene lijst wilden ontvangen of bepaalde soorten afval van de groene lijst niet wilden hebben, alsook landen die op de rondvraag van de Commissie niet gereageerd hebben.
   Korpustyp: EU
In Änderungsantrag 2 wird angedeutet, daß das Verbringen von Abfällen der grünen Liste in Länder, die nicht auf die Umfrage geantwortet haben, gemäß dem Verfahren für die orange Liste abgewickelt werden soll, das lediglich das stillschweigende Einverständnis des Importlandes voraussetzt.
Volgens amendement 2 zou de overbrenging van afval van de groene lijst naar landen die niet op onze rondvraag hebben geantwoord, kunnen gebeuren volgens de procedure die is voorzien voor afval van de oranje lijst, waarbij een stilzwijgend akkoord van het betrokken land voldoende is.
   Korpustyp: EU
Die Umfrage lieferte u. a. auch die interessante Information, dass bis zu 85 % der Verbraucher bereit sind, für Lebensmittel, die nach strengsten Tierschutznormen erzeugt werden, auch mehr zu zahlen.
De onderzoeksresultaten bevatten onder andere de interessante informatie dat 85% van de consumenten bereid is meer te betalen voor voedsel dat volgens de hoogste eisen op het gebied van dierenwelzijn is geproduceerd.
   Korpustyp: EU
Auch wenn sich die Ergebnisse dieser Umfrage nicht vollständig im Kaufverhalten der Konsumenten widerspiegeln, ist doch ein deutliches Marktpotenzial vorhanden, um höheren Ansprüchen größere Bedeutung als Wettbewerbsinstrument zu verleihen.
Zelfs als deze resultaten niet helemaal tot uiting komen in het koopgedrag van de consument, vormen ze toch een duidelijk signaal naar de markt dat meer aandacht voor hogere eisen concurrentiemogelijkheden biedt.
   Korpustyp: EU
Die Durchführung einer mit einem Betrag von bis zu 200000 EUR aus der Haushaltslinie 17.04.02 des Haushalts der Europäischen Union zu finanzierenden Umfrage über die Einstellung der Verbraucher zum Tierschutz in landwirtschaftlichen Tierhaltungen wird hiermit genehmigt.
Hierbij wordt goedkeuring gegeven voor een met maximaal 200000 EUR uit begrotingspost 17 04 02 van de Europese Unie te financieren opinieonderzoek naar de opvattingen van consumenten over het welzijn van landbouwhuisdieren.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ich stelle der Kommission eine Frage: Kann sie uns sagen, an welchem Punkt sie bei ihren Überlegungen angelangt ist und ob die Ergebnisse der Umfrage, die ihr bis heute vorliegen, die im Grünbuch angegebenen Vorschläge stärken oder ändern werden?
Ik heb een vraag aan de Commissie: kan de Commissie mij vertellen in welk stadium de discussies verkeren en of de resultaten van de raadplegingsprocedure die op dit moment beschikbaar zijn, leiden tot aanvulling of wijziging van de voorstellen in het Groenboek?
   Korpustyp: EU
Die letzte Eurobarometer-Umfrage betont, dass die Bevölkerungen beider Länder erklären, dass sie über den Kurs der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Landes sehr besorgt sind sowie darüber, wie die Krise jeden Bürger persönlich beeinflusst.
De laatste Eurobarometer benadrukt dat de bevolkingen van beide landen aangeven zeer bezorgd te zijn over de economische ontwikkeling van hun landen, evenals over de manier waarop de crisis elke burger persoonlijk raakt.
   Korpustyp: EU
Die aufsichtliche Beurteilung wird folglich als Hindernis für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse und Übernahmen angesehen. Dies geht aus einer im November 2005 veröffentlichten Umfrage der Kommission hervor, in der es um Hindernisse für die Konsolidierung des Finanzsektors innerhalb des Binnenmarktes geht.
Op basis van een studie van de Commissie over de belemmeringen voor de consolidatie van de financiële sector in de interne markt, die in november 2005 is gepresenteerd, wordt de prudentiële beoordeling gezien als een obstakel voor grensoverschrijdende F[amp]O.
   Korpustyp: EU
Einer Umfrage von "Eurobarometer" (April-Mai 1998) zufolge verurteilen die europäischen Bürger den Kindersex, und für 88 % von ihnen ist es von vorrangiger Bedeutung, daß die Europäische Union gegen diese Strömung etwas unternimmt.
Uit de resultaten van een opinieonderzoek van Eurobarometer (april-mei 1998) blijkt dat de Europese burgers het sekstoerisme waarbij kinderen misbruikt worden veroordelen en dat 88 % van hen van mening is dat de Europese Unie dringend maatregelen moet nemen ter bestrijding van dit verschijnsel.
   Korpustyp: EU
(EN) Herr Präsident! Eine kürzlich durchgeführte Umfrage in Irland hat gezeigt, dass die Unterstützung für den Reformvertrag auf einem beunruhigend niedrigen Niveau steht: Nur knapp 25 % der Befragten befürworten den Vertrag und über 62 % sind unentschlossen.
(EN) Voorzitter, uit een recent opinieonderzoek in Ierland blijkt dat er alarmerend weinig steun is voor het Hervormingsverdrag: minder dan 25 procent is ervóór en ruim 62 procent heeft geen mening.
   Korpustyp: EU
Wir wissen, dass es eine Umfrage vom Eurobarometer gibt, bei der es sich mit der ethischen Frage, die Herr Kollege Goebbels gerade angesprochen hat, auseinander gesetzt und erhoben hat, wie denn die Europäer zu der embryonalen Stammzellenforschung stehen.
We weten dat er een studie van Eurobarometer bestaat waarin het ethische vraagstuk aan de orde komt waarover de heer Goebbels zojuist sprak en waarin wordt onderzocht wat de Europeanen van het embryonaal stamcelonderzoek vinden.
   Korpustyp: EU
Diese Zahl stammt aus einer Eurobarometer-Umfrage von 2005, und ich schließe mich meinem Kollegen Chatzimarkakis in der Frage der Blockade der Veröffentlichung der Zahlen von 2006 an, die – wie ich weiß – nicht von Ihnen zu verantworten ist.
Ik ontleen dit cijfer aan de Eurobarometer van 2005, en ik sluit mij bij mijn collega, de heer Chatzimarkakis, aan wat betreft het blokkeren van de publicatie van de cijfers van 2006, waarvan ik weet dat dit niet bij u vandaan komt.
   Korpustyp: EU
Der Umfrage zufolge glauben zwei Drittel der Litauer (66 %), dass die litauische Gerichtsverfassung keinen angemessenen Schutz in Form von Strafmaßnahmen gegen Unternehmen bietet, die sie getäuscht oder betrogen haben.
Twee derde van alle Litouwers (66 procent) vindt dat het Litouwse rechtssysteem niet genoeg bescherming biedt door middel van boetes aan corrupte en frauderende bedrijven.
   Korpustyp: EU
Mein Büro hat eine Umfrage im Europäischen Parlament durchgeführt und dabei über 300 Büros befragt; in über einem Drittel der Büros wurde berichtet, daß innerhalb des letzten Jahres ein krimineller Übergriff in Brüssel stattgefunden hat.
Mijn bureau heeft in het Europees Parlement een rondvraag gedaan en daarbij meer dan 300 andere bureaus ondervraagd. Een derde hiervan deelde mede dat in de loop van het afgelopen jaar een criminele overval is gepleegd in Brussel.
   Korpustyp: EU
Laut einer Eurobarometer-Umfrage wären 48 % der Händler in der Europäischen Union zum grenzüberschreitenden Handel bereit, doch nur 29 % der Unternehmen betreiben diesen auch tatsächlich mit mindestens einem anderen Land der Europäischen Union.
Volgens de Eurobarometerenquête is 48 procent van de detailhandelaars in de Europese Unie bereid grensoverschrijdend te verkopen, maar slechts 29 procent van de bedrijven verricht daadwerkelijk grensoverschrijdende transacties met ten minste één ander land in de Europese Unie.
   Korpustyp: EU