linguatools-Logo
415 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Untersuchung onderzoek 11.938 analyse 409 keuring 154 enquête 41 getuigenverhoor
bepalingsmethode

Verwendungsbeispiele

Untersuchung onderzoek
 

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Untersuchungen an Patienten mit schwergradig eingeschränkter Leberfunktion wurden nicht durchgeführt.
Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd met patiënten met ernstige leverinsufficiëntie.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Pete, das ist eine Benachrichtigung über eine zweite Untersuchung zur Brandursache.
Pete, dit is een waarschuwing over een secundair onderzoek naar brandstichting.
   Korpustyp: Untertitel
Sandoz und DSM arbeiteten uneingeschränkt an der entsprechenden Untersuchung mit.
Sandoz en DSM hebben volledige medewerking verleend aan het onderzoek.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Braithwaite wird keine Untersuchung - von Henrys Geschäften genehmigen.
Braithwaite gaat een onderzoek naar Henry's transacties niet goedkeuren.
   Korpustyp: Untertitel
Der Entscheidung zufolge sollte der Unterausschuss für Menschenrechte eine Untersuchung vornehmen.
Er werd besloten dat de Subcommissie mensenrechten een onderzoek zou instellen.
   Korpustyp: EU
Es gibt eine Untersuchung hinsichtlich einer Manipulation von Beweismitteln.
Er is een onderzoek gaande naar knoeien met bewijs.
   Korpustyp: Untertitel
Dazu werden Schulungen, Austausch von Beamten und Studien und Untersuchungen vorgeschlagen.
Hiertoe worden opleidingen, uitwisselingen van ambtenaren en studies en onderzoek voorgesteld.
   Korpustyp: EU
Lhre Untersuchungen zeigten sicher, dass der Erfolg recht begrenzt war?
U weet toch uit onderzoek dat 't bijna nooit lukt?
   Korpustyp: Untertitel
Empfehlungen von Zahlen, die auf den Untersuchungen anderer Laboratorien basieren, sollten daher mit Vorsicht interpretiert werden.
25 toegepast en aanbevelingen van aantallen gebaseerd op onderzoeken van andere laboratoria dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Vielleicht eine... geheime Untersuchung, die jemand unter Verschluss halten will?
Misschien, 'n geheim onderzoek dat iemand probeert stil te houden?
   Korpustyp: Untertitel

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


aräolare Untersuchung gebiedsbemonstering
vorbereitende Untersuchung voorbereidende studie
medizinische Untersuchung medisch onderzoek 14
parlamentarische Untersuchung parlementair onderzoek 6
mikroökonomische Untersuchung micro-economische studie
hydrogeologische Untersuchung hydrogeologisch onderzoek
öffentliche Untersuchung openbaar onderzoek 12
elektronenmikroskopische Untersuchung elektronenmicroscopisch onderzoek
administrative Untersuchung administratief onderzoek 7
externe Untersuchung extern onderzoek 2
interne Untersuchung intern onderzoek 24
Lysimeter-Untersuchung lysimeterstudie
lysimeteronderzoek
Halbseit-Untersuchung onderzoek per lichaamshelft
epidemiologische Untersuchung epidemiologisch onderzoek 6
gynäkologische Untersuchung baarmoederhalsuitstrijkje
baarmoederhals-uitstrijksel
baarmoederhals-uitstrijkpreparaat
baarmoederhals-uitstrijkje
Omnibus-Untersuchung multi-client study
Mössbauer-Untersuchung Mössbauer-onderzoek
spannungsoptische Untersuchung foto elastisch onderzoek
serologische Untersuchung serologische test 9
Soziologische Untersuchung sociologisch onderzoek
Toxikologische Untersuchung giftigheidsonderzoek
toxikologische Untersuchung toxicologisch onderzoek
Benchmark-Untersuchung vergelijkend onderzoek
benchmark-studie
benchmark-proef
gerichtliche Untersuchung gerechtelijk onderzoek 6
arztliche Untersuchung medisch onderzoek
geneeskundig onderzoek
tellurische Untersuchung tellurische methode
magnetotellurische Untersuchung magnetotellurische methode
sensorische Untersuchung smaaktoets
smaakproef
sensorisch onderzoek
mikroskopische Untersuchung microscopisch onderzoek 11
pathologische Untersuchung pathologisch onderzoek 3
behördliche Untersuchung administratief onderzoek
histopathologische Untersuchung histopathologisch onderzoek 32
virologische Untersuchung virologisch onderzoek 13
Röntgen-Untersuchung roentgenonderzoek

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Untersuchung

315 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Niederländische Sätze

Die Untersuchung läuft noch.
Nee, verficaties zijn onderweg.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist Juliets Untersuchung.
Deze zaak is van Julia.
   Korpustyp: Untertitel
Machen Sie eine Untersuchung?
- Onderzoekt u iets?
   Korpustyp: Untertitel
- eine toxikologische Untersuchung durchgeführt?
Beacham als onderdeel van uw autopsie?
   Korpustyp: Untertitel
- Wie war die Untersuchung?
Hoe ging het bij de dokter?
   Korpustyp: Untertitel
Untersuchung 1 bis 6.
Onderzoekingen 1 tot 6.
   Korpustyp: Untertitel
Die 11.September Untersuchung
De 9/11 commissie zegt:
   Korpustyp: Untertitel
Eine Untersuchung wurde eingeleitet.
- Interne Zaken onderzoekt het.
   Korpustyp: Untertitel
Er braucht eine Untersuchung.
Hij heeft hulp nodig.
   Korpustyp: Untertitel
- Es gab eine Untersuchung.
- Er was een krijgsraad.
   Korpustyp: Untertitel
- Gibt es eine Untersuchung?
Gaat het de doofpot in?
   Korpustyp: Untertitel
Bei einer Baby-Untersuchung.
We moesten naar de dokter.
   Korpustyp: Untertitel
Die Untersuchung läuft schon.
Research is aan het kijken.
   Korpustyp: Untertitel
- Wie eine Prostata-Untersuchung.
Het is alsof je prostaat gecontroleerd wordt.
   Korpustyp: Untertitel
Gegenwärtig läuft eine Untersuchung.
Momenteel is er een experiment gaande.
   Korpustyp: EU
Ja, seit der letzten Untersuchung.
Je bent erachter gekomen? lk vroeg het bij de laatste scan.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist eine Untersuchung wert.
Het is de moeite waard.
   Korpustyp: Untertitel
- Hat Glynn eine Untersuchung eingeleitet?
Onderzoekt Glynn het?
   Korpustyp: Untertitel
Wann ist Ihre nächste Untersuchung?
Wanneer is je volgende check-up?
   Korpustyp: Untertitel
Die Untersuchung ergab nichts Ungewöhnliches.
Volgens onze diagnose is hij in orde.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist nur eine Untersuchung.
Het is gewoon een check-up.
   Korpustyp: Untertitel
Elliots Untersuchung war also schlimm?
Deed ze het zo slecht?
   Korpustyp: Untertitel
Dies ist eine polizeiliche Untersuchung!
Nee, dit is een officiële politiezaak.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist eine polizeiliche Untersuchung.
Dit zijn officiële politiezaken.
   Korpustyp: Untertitel
Unsere letzte Untersuchung bestätigt das.
De scans bevestigen de vermoedens.
   Korpustyp: Untertitel
- Es wird eine Untersuchung geben.
- Je weet dat er een verhoor zal zijn?
   Korpustyp: Untertitel
Ich will eine offizielle Untersuchung.
lk wil dat dit uitgevoerd wordt als een officieel opsporingsonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Gehen Sie jetzt zur Untersuchung!
Trek je kleren aan en ga verder.
   Korpustyp: Untertitel
Aber die Untersuchung war notwendig.
Vertaling? Door wie?
   Korpustyp: Untertitel
Wann war Ihre letzte Untersuchung?
Hoe lang bent u al niet naar de tandarts geweest?
   Korpustyp: Untertitel
- Wie lange dauert die Untersuchung?
Hoe lang gaat 't duren?
   Korpustyp: Untertitel
Hammond empfiehlt eine psychologische Untersuchung.
Hammond wil haar psychisch laten keuren
   Korpustyp: Untertitel
- Wir helfen bei Wendys Untersuchung.
-We helpen Wendy met de research.
   Korpustyp: Untertitel
Die Gift Untersuchung kam zurück.
Toxicologisch verslag is er.
   Korpustyp: Untertitel
Ich muss zu einer Untersuchung.
lk heb een dokters afspraak.
   Korpustyp: Untertitel
Untersuchung eines Antrages auf Hinterbliebenenrente
behandeling van een aanvraag om pensioen voor nagelaten betrekkingen
   Korpustyp: EU IATE
Mindestumfang der periodischen medizinischen Untersuchung
Minimumomvang van periodieke medische keuringen
   Korpustyp: EU DGT-TM
Geht es für die Untersuchung?
Het zal gaan voor het examen?
   Korpustyp: Untertitel
Dies ist keine polizeiliche Untersuchung.
Dit is niet de... plaats delict.
   Korpustyp: Untertitel
Diese Untersuchung bringt eh nichts.
Dit gaat echt niet helpen.
   Korpustyp: Untertitel
Heute war die gerichtliche Untersuchung.
Vanmorgen is de zaak behandeld.
   Korpustyp: Untertitel
- Ich führte eine Untersuchung durch.
- lk verkende de planeet.
   Korpustyp: Untertitel
Es wird eine Untersuchung geben.
De jury is al bezig.
   Korpustyp: Untertitel
Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.
Hoeft niet op granen geanalyseerd te worden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
"Eine Untersuchung der cygnianischen Atemwegserkrankungen"?
Een rapport over Cygniaanse ademhalingsziektes?
   Korpustyp: Untertitel
Ist die Untersuchung nicht abgeschlossen?
-Het politieonderzoek is toch af?
   Korpustyp: Untertitel
So beende ich meine Untersuchung.
lk eindig met een liefkozing.
   Korpustyp: Untertitel
Noch draußen, bei der Untersuchung.
Ze doen nog buurtonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Eine weitere Untersuchung wäre lohnenswert.
Dat moeten we uitzoeken.
   Korpustyp: Untertitel
Sie führen keine Untersuchung durch.
U onderzoekt de zaak niet.
   Korpustyp: EU
Sie hatten einer Untersuchung zugestimmt.
U bent ermee akkoord gegaan dit na te trekken.
   Korpustyp: EU
Die Untersuchung ist zu begrüßen.
Dat is een goede zaak.
   Korpustyp: EU
Die Untersuchung ist erforderlich, wenn
Er moeten proeven worden gedaan wanneer:
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bakteriologische Untersuchung auf Salmonella spp.
Bacteriologie voor Salmonella spp.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Es könnte für die Untersuchung signifikant sein.
- Het kan helpen.
   Korpustyp: Untertitel
Das mit der Untersuchung war ein Scherz.
lk maakte maar een grapje over dat lichaamsonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Die Untersuchung habe ich hinter mir.
lk heb er juist één gehad.
   Korpustyp: Untertitel
Das war das Ergebnis einer illegalen Untersuchung.
Jullie hebben 't recht niet.
   Korpustyp: Untertitel
Wir unterziehen ihren Arbeitsplatz einer strengen Untersuchung.
ln concreto gaan we een inval doen op haar werkplek.
   Korpustyp: Untertitel
Ich ordne eine psychiatrische Untersuchung an.
En uit nieuwsgierigheid brengt u ons in groot gevaar.
   Korpustyp: Untertitel
Sagt der Typ der meine Untersuchung stört.
Zegt de man die mijn plaats delict verstoord.
   Korpustyp: Untertitel
Meine Untersuchung des Gewehrs ist genauso unschlüssig.
Het geweer levert ook niets op.
   Korpustyp: Untertitel
Die Untersuchung wird jene Edelmänner erreichen.
De Inquisitie zal de edelen bereiken.
   Korpustyp: Untertitel
Nun, Sartet, die Untersuchung ist beendet.
Goed, Sartet, het vooronderzoek is af.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist nur eine Routine-Untersuchung.
Het is een routineonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Nächste Woche beginnt unsere staatliche Untersuchung.
Binnen een week hebben we een volledig staatsonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Foreman, Chase kann die Gyn-Untersuchung machen.
Chase kan het bekken wel aan.
   Korpustyp: Untertitel
Bei der Untersuchung kann etwas passiert sein.
Letsel opgelopen bij de behandeling.
   Korpustyp: Untertitel
Ich beendete meine Untersuchung der Raumverzerrungen.
lk heb de ruimtelijke vervormingen bestudeerd.
   Korpustyp: Untertitel
Vielleicht bietet eine statistische Untersuchung einen Kontext.
Misschien biedt een statistiek meer houvast.
   Korpustyp: Untertitel
Sie verkraftet die Untersuchung. Folgen Sie mir.
We moeten haar in de gaten houden.
   Korpustyp: Untertitel
Getz wird vor einem Untersuchungs-Ausschuss aussagen.
Getz gaat getuigen voor 'n onderzoekscommissie.
   Korpustyp: Untertitel
- Bei einer Untersuchung und spült ein Auge.
- Hij spoelt een oog uit.
   Korpustyp: Untertitel
Mein Vater möchte eine nähere Untersuchung...
Mijn vader wil hem van dichtbij bekijken.
   Korpustyp: Untertitel
Leider sind Überlebende dieser Untersuchung nicht erforderlich.
Maar helaas zijn overlevenden niet nodig.
   Korpustyp: Untertitel
Die Untersuchung wurde als zu sensibel betrachtet.
- De zaak lag te gevoelig.
   Korpustyp: Untertitel
Jeder neue Rekrut muss zur Untersuchung.
Iedere rekruut moet gekeurd worden.
   Korpustyp: Untertitel
Die Untersuchung des Südhangs ist abgeschlossen.
De zuidhelling is klaar.
   Korpustyp: Untertitel
Sie hat morgen eine große Untersuchung.
Morgen heeft ze een volledige check-up.
   Korpustyp: Untertitel
Wir wollen Ihre Untersuchung nicht behindern.
lk spreek u morgenochtend.
   Korpustyp: Untertitel
BEHÖRDE ZUR UNTERSUCHUNG UND ABWEHR PARANORMALER PHÄNOMENE
BUREAU VOOR PARANORMALE RESEARCH EN DEFENSIE
   Korpustyp: Untertitel
Das ist eine topografische Untersuchung unserer Hauptstadt.
Dit is een topografische verkenning van onze hoofdstad.
   Korpustyp: Untertitel
Wir konnten unsere Untersuchung nicht gefährden.
- Wat een tijdverspilling.
   Korpustyp: Untertitel
Ihre Untersuchung zeigte keine negativen Resultate.
- Ja, je bioscan was negatief.
   Korpustyp: Untertitel
Du bist überfällig für eine Untersuchung.
Een zwangere weerwolf en een heks die meegaat?
   Korpustyp: Untertitel
Diverse Behörden sind an der Untersuchung beteiligt.
Dat weet ik ook niet.
   Korpustyp: Untertitel
Schicken Sie es ins Labor zur Untersuchung.
Laat het in het lab analyseren.
   Korpustyp: Untertitel
Die offizielle Version der Untersuchung lautet Selbstmord.
Volgens de officiële onderzoeksversie was er sprake van zelfmoord.
   Korpustyp: EU
So die Kommission selbst in ihrer Untersuchung.
Dat heeft de Commissie zelf laten uitzoeken.
   Korpustyp: EU
Institut für die Untersuchung von Abfallstoffen
Instituut voor Alvalstoffenonderzoek, Amersfoort
   Korpustyp: EU IATE
Untersuchung des gespendeten Blutes auf HIV-Antikörper
screenen van donorbloed op antilichamen
   Korpustyp: EU IATE
Methode der Untersuchung der Bremsteile auf Dichtheit
methode gebaseerd op het lekken
   Korpustyp: EU IATE
Ich helfe bei einer offiziellen, polizeilichen Untersuchung.
lk help met een officieel politieonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Eine Untersuchung An der ich arbeite.
lk wil dat je hierna kijkt.
   Korpustyp: Untertitel
- Der Kerl ist nicht länger unsere Untersuchung.
Die vent is niet langer onze zaak.
   Korpustyp: Untertitel
Untersuchung kommt nicht das Geringste raus.
En op die röntgenfoto's is vast helemaal niets te zien.
   Korpustyp: Untertitel
Magenschmerzen? Sie gehen sofort zur Untersuchung.
Prima, dan stuur ik je naar de dokter.
   Korpustyp: Untertitel
Diese Untersuchung ist dem Gouverneur sehr wichtig.
Deze zaak is zeer belangrijk om gouverneur te worden.
   Korpustyp: Untertitel
Keine Sorge. Das gehört zur polizeilichen Untersuchung.
Rustig nou maar, dit hoort gewoon bij het politieonderzoek.
   Korpustyp: Untertitel
Willst du sie Maybourne zur Untersuchung übergeben?
Dat we ze door Maybourne laten bestuderen?
   Korpustyp: Untertitel