linguatools-Logo
50 Verwendungsbeispiele

Verwendungsbeispiele

arbeidsmilieuArbeitsumwelt
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Op een groot aantal gebieden is het arbeidsmilieu in de EU nog helemaal niet verbeterd en dat is misschien nog erger.
Noch gravierender ist vielleicht die Tatsache, dass in vielen Bereichen innerhalb der EU keine wirkliche Verbesserung der Arbeitsumwelt stattgefunden hat.
   Korpustyp: EU
Een goed arbeidsmilieu is belangrijk voor alle werknemers.
Eine gute Arbeitsumwelt ist für alle Arbeitnehmer wichtig.
   Korpustyp: EU
De weg naar meer en betere arbeidsplaatsen, een beter milieu en arbeidsmilieu, heet innovatie.
Innovation - das ist der Weg zu mehr Arbeitsplätzen, besseren Arbeitsplätzen und zu einer besseren Umwelt und Arbeitsumwelt.
   Korpustyp: EU
Afval geeft vaak aanleiding tot problemen met betrekking tot het milieu of het arbeidsmilieu.
Abfälle sind oft Ursache von Umweltproblemen, auch solchen der Arbeitsumwelt.
   Korpustyp: EU
Junilistan is echter van mening dat iedere lidstaat zelf moet mogen kiezen hoe men een goed arbeidsmilieu wil bereiken.
Nach Ansicht der Juniliste muss jedoch jeder Mitgliedstaat die Möglichkeit erhalten, selbst über den Weg zu einer guten Arbeitsumwelt zu entscheiden.
   Korpustyp: EU
Minstens even belangrijk is het dat de vakbeweging invloed krijgt op de ontwikkelingen in de afzonderlijke bedrijven en aldus aan een beter arbeidsmilieu kan bijdragen.
Mindestens ebenso wichtig ist es, dass die Gewerkschaften Einfluss auf die einzelnen Betriebe erhalten und so eine bessere Arbeitsumwelt erreichen.
   Korpustyp: EU
Voorts moeten wij zorgvuldig overwegen met welk soort regulering wij de veiligheid in het arbeidsmilieu kunnen garanderen.
Davon abgesehen, müssen wir auch sorgfältig überlegen, mit welchen Instrumenten wir die Arbeitsumwelt am besten sicherer gestalten können.
   Korpustyp: EU
Deense werkgevers beweren vaak dat zij de regels inzake het arbeidsmilieu moeten naleven, terwijl dat in andere landen niet zo is.
Dänische Arbeitgeber behaupten oft, dass sie - anders als in vielen anderen Ländern - die Vorschriften zur Arbeitsumwelt einhalten müssen.
   Korpustyp: EU
Het arbeidsmilieu is nog steeds niet goed genoeg.
Die Verbesserung der Arbeitsumwelt ist nach wie vor eine wichtige Aufgabe für uns.
   Korpustyp: EU
Aan de basis van woorden als etikettering, classificatie en het kenmerken van gevaarlijke preparaten, liggen echter belangrijke regels voor het milieu en vooral voor het arbeidsmilieu.
Aber hinter den Worten Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen verbergen sich Vorschriften, die für die Umwelt - vor allem für die Arbeitsumwelt - wichtig sind.
   Korpustyp: EU

3 weitere Verwendungsbeispiele mit "arbeidsmilieu"

47 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

In een groot aantal arbeidsmilieus is het risico groot.
Das bedeutet für eine ganze Reihe von Arbeitsumgebungen ein großes Risiko.
   Korpustyp: EU
Protocol van 2002 bij het Verdrag betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu
Protokoll von 2002 zum Übereinkommenüber den Arbeitsschutz, 1981
   Korpustyp: EU IATE
Kunnen wij de sociale partners en nationale regeringen op een andere manier verplichten om voor een goed arbeidsmilieu te zorgen?
Können wir die Parteien des Arbeitsmarktes und die nationalen Regierungen auf andere Weise verpflichten, für ein gutes Arbeitsmilieu zu sorgen.
   Korpustyp: EU