linguatools-Logo
73 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
arbeidsplaats Arbeitsplatz 2.043 Arbeitsstätte 4 Beschäftigungsverhältnis 1 Arbeitsstätten

Verwendungsbeispiele

arbeidsplaatsArbeitsplatz
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Ondernemers die nieuwe bedrijven starten en nieuwe ideeën lanceren scheppen arbeidsplaatsen en zorgen voor groei.
Unternehmer, die neue Firmen gründen und neue Ideen entwickeln, schaffen Arbeitsplätze und Wachstum.
   Korpustyp: EU
De nieuwe organisatie levert ons 29 arbeidsplaatsen op... zodat we een aantal voormalige medewerkers kunnen aannemen.
Mit diesem neuen Konzern schaffen wir 29 neue Arbeitsplätze. Wir werden einige ehemalige Mitarbeiter wiedereinstellen.
   Korpustyp: Untertitel
De aangemelde steunregeling beoogt arbeidsplaatsen in stand te houden.
Ziel der angemeldeten Beihilferegelung ist die Sicherung von Arbeitsplätzen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Volgens onze prognosen worden er honderden arbeidsplaatsen gecreëerd.
Nach unseren Prognosen würden Hunderte von Arbeitsplätzen in den kommenden Jahren geschaffen.
   Korpustyp: Untertitel
Alleen duurzame groei garandeert de schepping van duurzame arbeidsplaatsen.
Nur nachhaltiges Wachstum kann die Schaffung langfristiger Arbeitsplätze gewährleisten.
   Korpustyp: EU
Het gaat om arbeidsplaatsen van staalwerkers...
Wir reden über Leben und Arbeitsplätze. Vier Generationen Stahlarbeiter...
   Korpustyp: Untertitel
Alleen duurzame groei garandeert de schepping van duurzame arbeidsplaatsen.
Nur nachhaltiges Wachstum kann die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze sicherstellen.
   Korpustyp: EU
Er moeten bij Opel in Rüsselsheim 4500 arbeidsplaatsen verdwijnen.
4.500 Arbeitsplätze sollen bei Opel in Rüsselsheim gestrichen werden.
   Korpustyp: EU
Er worden arbeidsplaatsen gecreëerd, wat een positieve invloed op de gehele regio uitoefent.
Selbstverständlich werden dadurch auch Arbeitsplätze geschaffen, und die gesamte Region wird davon profitieren.
   Korpustyp: EU
Hier kunnen extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd die we in Europa nu dringend nodig hebben.
Hier können zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, die wir in Europa derzeit dringend brauchen.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


gereserveerde arbeidsplaats geschützter Arbeitsplatz
Pflichtquote
Pflichtplatz
tijdelijke arbeidsplaats befristeter Arbeitsvertrag
voltijds arbeidsplaats Vollzeitarbeitsplatz 1 Ganztagsarbeitsplatz
gedeelde arbeidsplaats Jobsharing
duurzame arbeidsplaats dauerhafter Arbeitsplatz
deeltijds arbeidsplaats Teilzeitarbeitsplatz
alternatieve arbeidsplaats Alternativarbeitsplatz
geluidsveld van de arbeidsplaats Schallfeld des Arbeitsplatzes
signalering op de arbeidsplaats entsprechende Kennzeichnung der Arbeitsstellen
zekerheid van arbeidsplaats Beschäftigungssicherheit
veiligheidssignalering op de arbeidsplaats Sicherheitskennzeichung am Arbeitsplatz
lawaai op de arbeidsplaats berufsbedingter Lärm
Arbeitsplatzlärm
Arbeitslärm
training op de arbeidsplaats Ausbildung am Arbeitsplatz
verplicht verzekerde arbeidsplaats versicherungspflichtige Beschäftigung

11 weitere Verwendungsbeispiele mit "arbeidsplaats"

62 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

9. Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (gecodificeerde versie) (stemming)
9. Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln (kodifizierte Fassung) (Abstimmung)
   Korpustyp: EU
3. Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (gecodificeerde versie) (
3. Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln (zweite Einzelrichtlinie gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (kodifizierte Fassung) (
   Korpustyp: EU
Dat is veel beter dan deeltijdwerk voor de vrouw en voltijdwerk voor de man, en het komt zowel het gezinsleven als het werk op de arbeidsplaats ten goede.
Das ist sowohl für die Familien als auch die Arbeitgeber wesentlich besser als Teilzeitarbeit für Frauen und Vollzeitarbeit für Männer.
   Korpustyp: EU
Ik zou willen dat zoiets ook als mobbing werd beschouwd, deze discriminatie van ouderen alleen maar omdat ze ouder worden op hun arbeidsplaats. Jammer genoeg wordt dat in dit document niet genoemd.
Nun, ich möchte, dass auch als Mobbing gilt, wenn ältere Personen nur wegen ihres hohen Dienstalters davon betroffen sind, ein Aspekt, der in dem vorliegenden Bericht leider völlig unerwähnt bleibt.
   Korpustyp: EU
Mijnheer de Voorzitter, zoveel verzet en weerstand tegen een snelle regeling van het probleem van ongevallen ten gevolge van een val op de arbeidsplaats wekt bij mij enkel verontwaardiging op.
Herr Präsident, ich sehe mit Empörung, dass das Problem der durch Abstürze verursachten Arbeitsunfälle so viel Widerstand hervorrufen und nicht schneller geregelt werden kann.
   Korpustyp: EU
de schepping van arbeidsplaatsen moet binnen drie jaar na de voltooiing van de investering gebeuren en iedere arbeidsplaats moet gedurende een periode van ten minste vijf jaar of, in het geval van KMO's, drie jaar behouden blijven.
Die Arbeitsplatzschaffung muss innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Investition stattfinden und mindestens fünf Jahre lang bzw. im Fall von KMU drei Jahre lang erhalten bleiben.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Ten tweede pleiten wij ervoor de doelstellingen 3 en 4 samen te vatten in één horizontale doelstelling. Wij willen de planning en het beheer vereenvoudigen door maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid, maatregelen voor een preventief arbeidsmarktbeleid, dus maatregelen voor mensen wier arbeidsplaats onzeker is, samen te vatten in één enkele doelstelling.
Zweitens: Wir plädieren außerdem für ein gemeinsames horizontales Ziel für die bisherigen Ziele 3 und 4, d.h. um Planung und Verwaltung zu vereinfachen, wollen wir Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Maßnahmen zur präventiven Arbeitsmarktpolitik, also Maßnahmen für von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen in einem Ziel zusammenfassen.
   Korpustyp: EU
Gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats, vooral daar waar de werknemers aan grote risico's worden blootgesteld, is iets dat onder de verantwoordelijkheid van heel de samenleving en van alle betrokken sectoren valt. De verschillende partijen moeten elk hun aandeel in de verantwoordelijkheid op zich nemen en hun specifieke verplichtingen nakomen.
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, ganz besonders dort, wo das Risiko sehr hoch ist, liegen in der Verantwortung der gesamten Gesellschaft und aller beteiligten Sektoren, und die Gesellschaft insgesamt muss ihren Teil der Verantwortung tragen und ihrer eigenen Verpflichtung nachkommen.
   Korpustyp: EU
Jaarlijks komen er op de arbeidsplaats heel veel mensen om of worden ziek, en daarom moeten wij alles in het werk stellen om te zorgen dat de activiteiten van de Europese Unie in dit verband zich concentreren op het terugdringen van dit soort ongevallen.
Jedes Jahr sind so viele Todesfälle, Erkrankungen oder Verletzungen zu verzeichnen, daß wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um die Maßnahmen der Europäischen Union vorrangig auf die Verringerung dieser Zahlen auszurichten.
   Korpustyp: EU
Daar staat aan de andere kant een steeds onzekerder arbeidsplaats tegenover, wat via het zogenaamde atypische werk ertoe kan leiden dat de lengte van de arbeidsdag bijna geen grenzen meer kent, met name niet voor de vrouw die verschillende taken met elkaar combineert.
Dieser Gegensatz kann dazu führen, daß durch die sogenannten atypischen Arbeitsformen der Arbeitstag praktisch nicht mehr endet. Dies trifft insbesondere auf Frauen zu, die Arbeiten verschiedenster Art verrichten.
   Korpustyp: EU
Met betrekking tot de inhoud die gegeven is aan het discriminatiebeginsel ben ik de rapporteur dankbaar dat mijn amendement, dat tot doel had het begrip te verruimen door naast de arbeidsplaats ook de toegang tot arbeid en beroep te vermelden, alsmede de vorming en scholing die tot een arbeidsplek leiden, meteen aanvaard is.
Im Hinblick auf die inhaltliche Ausgestaltung des Diskriminierungsgrundsatzes bin ich der Berichterstatterin für die unverzügliche Annahme meines Änderungsantrags dankbar, der darauf hinausläuft, den Begriff insofern weiter zu fassen, als außer Beschäftigung und Beruf auch die Berufsbildung und berufliche Weiterbildung aufgenommen werden.
   Korpustyp: EU