linguatools-Logo
116 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
feces Fäzes 84 Stuhl 33 Kot 23 Fäkalien 2
[Weiteres]
feces menschliche Ausscheidungen

Verwendungsbeispiele

fecesFäzes
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Ongeveer 9% van de dosis wordt teruggevonden in de feces, hoofdzakelijk als metabolieten.
Etwa 9% der Dosis wird, vornehmlich als Metaboliten, mit den Fäzes ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Minder dan 5% van de dosis wordt ongewijzigd in de urine en feces uitgescheiden.
Weniger als 5% der Dosis werden unverändert über den Harn und die Fäzes ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Bij dieren kon slechts een kleine hoeveelheid onveranderd pioglitazon in de urine en feces worden gevonden.
Bei Tieren lässt sich nur eine geringe Menge von unverändertem Pioglitazon im Harn oder Fäzes nachweisen.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Het grootste gedeelte van de doses wordt uitgescheiden via de feces als metabolieten en onveranderd geneesmiddel.
Der Großteil der Dosis wird in Form von Metaboliten und unveränderten Wirkstoffen in die Fäzes ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Calcium wordt geëlimineerd via feces, urine en zweet.
Calcium wird über die Fäzes, im Urin und Schweiß ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
De moederverbinding werd niet teruggevonden in urine en minder dan 1% van de radioactiviteit in feces was toe te wijzen aan onveranderde pimecrolimus.
Nicht-verstoffwechselter Wirkstoff wurde im Urin nicht nachgewiesen, und weniger als 1% der Radioaktivität in den Fäzes wurde durch nicht- verstoffwechseltes Pimecrolimus hervorgerufen.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Vitamine D wordt uitgescheiden in feces en urine.
Vitamin D wird über die Fäzes und im Urin ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Ongeveer de helft van de dosis wordt in de urine uitgescheiden en iets minder in de feces.
Etwa die Hälfte der Dosis wird in den Urin ausgeschieden und etwas weniger in die Fäzes.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Andere niet geïdentificeerde metabolieten zijn ook gevonden in de feces.
Andere nicht identifizierte Metaboliten werden auch in den Fäzes gefunden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Er werden verschillende metabolieten aangetroffen in de urine en feces.
Verschiedene Metaboliten wurden in Urin und Fäzes identifiziert.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU

35 weitere Verwendungsbeispiele mit "feces"

81 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

7 dosis werd uitgescheiden via de feces.
7 Bimatoprost wird vorwiegend renal ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
De uitscheiding via de feces is minimaal (2,6%).
Capecitabin und seine Metaboliten werden vorwiegend mit dem Urin ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Tepoxaline en zijn metabolieten worden uitgescheiden in de feces (99%).
Tepoxalin und seine Metabolite werden über die Faezes ausgeschieden (99%).
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
voor virologisch onderzoek van feces, verzameld in ieder hok waar varkens worden of zijn gehouden.”.
die virologische Untersuchung von Kotproben aus jeder Bucht, in der Schweine aufgestallt werden oder wurden.“
   Korpustyp: EU DGT-TM
Uit elke stapel moeten samengevoegde feces in het totale verzamelmonster vertegenwoordigd zijn.
Es ist sicherzustellen, dass aus jedem Käfigstapel Kotmischproben in der Gesamtsammelprobe enthalten sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bij trapkooien zonder mestbanden of mestschrapers moeten de samengevoegde feces in de mestput bemonsterd worden.
Bei Systemen mit Käfigstapeln, bei denen es kein Förderband- oder Bandkratzersystem gibt, müssen Kotmischproben aus der Kotgrube entnommen werden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Aard van de genomen monsters (weefsel, feces, cloaca-, orofarynx- of tracheaswabs)
Art der Proben (Gewebe, Exkremente, Kloaken-/Trachea-/Oropharynxabstriche)
   Korpustyp: EU DGT-TM
vloeren en strooisel dienen voldoende beheersing van urine en feces te waarborgen, niet noodzakelijkerwijze absorptie.
So sollten beispielsweise der Boden und die Einstreu eine angemessene Kontrolle, nicht notwendigerweise die Absorption von Exkrementen gewährleisten.
   Korpustyp: EU
Ciprofloxacine wordt grotendeels onveranderd uitgescheiden zowel via de nieren als, in mindere mate, met de feces.
Ciprofloxacin wird im Wesentlichen unverändert sowohl renal als auch in geringerem Umfang fäkal ausgeschieden.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Uit elke stapel moeten samengevoegde feces in het totale verzamelmonster vertegenwoordigd zijn.
In der Gesamtmischprobe müssen Kotmischproben aus jeder Käfigetage enthalten sein.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Bij trapkooien zonder mestbanden of mestschrapers moeten de samengevoegde feces in de mestput bemonsterd worden.
Bei Systemen mit Käfigetagen ohne Förderband- oder Bandkratzersystem werden Kotmischproben aus der gesamten Kotgrube entnommen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
In de feces werd gemiddeld 27% (variatie van 3 tot 67%) onveranderd lapatinib aangetroffen na een orale dosis.
10 (Streubreite 3 bis 67%) einer oralen Dosis.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
De moeder van Beth zei dat de jongens kleedkamer... onder water was gelopen en dat ze overal feces zagen.
SIE HABEN MICH DAZU GEZWUNGEN Beths Mom sagt, der Umkleideraum der Jungs wurde überflutet.
   Korpustyp: Untertitel
Eliminatie via de feces van totaal onveranderd topotecan bedroeg 33%, terwijl fecale eliminatie van N-desmethyl topotecan 1,5% was.
Die fäkale Ausscheidung von Gesamt-Topotecan betrug 33%, während die fäkale Ausscheidung von N-Desmethyl-Topotecan bei 1,5% lag.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Metabolieten worden voornamelijk in de urine uitgescheiden (51% van de dosis) en in mindere mate in de feces.
Die Metabolite werden überwiegend über den Urin ausgeschieden (51% der Dosis) und in geringeren Mengen über die Faezes.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Bij systemen met mestgoten en mestschrapers moeten de samengevoegde feces na het afschrapen van de mestschraper worden genomen.
Bei Systemen mit Lenkblechen unterhalb der Käfige oder Bandkratzern werden die Kotmischungen entnommen, die sich auf dem Bandkratzer nach dem Laufen abgesetzt haben.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het voor bacteriologische analyse verzamelde materiaal moet bestaan uit verse feces uit het gehele bedrijf dat de onderzoekeenheid vormt.
Für die bakteriologische Analyse sind frische Kotproben zu sammeln, die repräsentativ für den gesamten Betrieb, d. h. die zu untersuchende Einheit, sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het effect van orlistat leidt reeds 24 tot 48 uur na het toedienen van de doses tot een toename van vet in de feces.
Die Wirkung von Orlistat führt bereits 24 bis 48 Stunden nach Einnahme zu einer erhöhten fäkalen Fettausscheidung.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Na het staken van de behandeling keert de hoeveelheid vet in de feces gewoonlijk binnen 48 tot 72 uur terug tot het niveau van voor de behandeling.
Bei Absetzen der Therapie erreicht der fäkale Fettanteil üblicherweise innerhalb von 48 bis 72 Stunden wieder die Werte vor Behandlungsbeginn.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
De urine, de feces en de opvangvloeistoffen (bijvoorbeeld 14C-kooldioxide en vluchtige 14C-koolstofverbindingen) moeten van elke groep op elk bemonsteringstijdstip apart worden verzameld.
Urin, Exkremente und in der Auffangvorrichtung zurückgehaltene Flüssigkeiten (z. B. 14C-Kohlendioxid und flüchtige 14C-Verbindungen) sind zu den einzelnen Probenahmezeitpunkten aus jeder Gruppe einzeln zu sammeln.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Veel wetenschappers geloven dat mensen kunnen muteren daar beneden door de blootstelling aan giftig afval, radioactieve straling en goeie, ouwe, Amerikaanse feces.
- Oh. "Edna! Von allen ekligen Krabben dieser Erde... bist du die heißeste." Oh.
   Korpustyp: Untertitel
Hematemese, hematochezie, gastritis, gastro-oesofageale refluxziekte, buikpijn, verandering in darmgedrag, abnormale feces, oprispingen, afteuze stomatitis, pijn aan het tandvlees, beslagen tong
Haematemesis, Melaena, Gastritis, gastroösophageale Refluxerkrankung, Abdominalschmerz, Änderung der Darmentleerungsgewohnheiten, Stuhlveränderung, Aufstoßen, Stomatitis aphthosa, Zahnfleischschmerzen, belegte Zunge
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Overdracht vindt plaats via contact met feces of braaksel, hetzij rechtstreeks van persoon op persoon, hetzij door verspreiding via besmet voedsel of water.
Der Erreger wird oral-fäkal übertragen, entweder direkt von Mensch zu Mensch oder über kontaminierte Lebensmittel oder kontaminiertes Wasser.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Indien EN/ISO-normen betreffende de voorbereiding van feces voor de detectie van salmonella worden vastgesteld, worden die, zo nodig, toegepast in plaats van de in dit punt vastgestelde voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen EN/ISO-Normen vereinbart, so sind diese an Stelle der unter dieser Ziffer beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Proben anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Naast cloacaswabs of verse feces wordt ook weefsel (namelijk hersen-, hart-, long-, nier- en darmweefsel) van dood aangetroffen of aangeschoten in het wild levende vogels bemonsterd voor virusisolatie en moleculaire detectie (PCR).
Neben Kloakenabstrichen oder Kotproben sind zur Virusisolierung und zum molekularen Nachweis (PCR) auch Gewebeproben (hauptsächlich Gehirn-, Herz-, Lungen-, Nieren- und Eingeweideproben) von verendet aufgefundenen oder erlegten Wildvögeln zu untersuchen.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Hieronder worden verstaan personen die SARS-gevallen hebben verzorgd of daarbij hebben gewoond, dan wel rechtstreeks contact hebben gehad met sputum, lichaamsvloeistoffen en/of excrementen (bv. feces) van SARS-gevallen.
Ein enger Kontakt ist anzunehmen bei einer Person, die einen SARS-Patienten betreut oder mit ihm zusammengelebt hat oder mit seinen Atemsekreten, Körperflüssigkeiten und/oder Exkrementen in Berührung gekommen ist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien er ISO-normen betreffende de voorbereiding van feces met het oog op de opsporing van salmonella worden vastgesteld, worden die toegepast in plaats van de in dit punt vastgestelde voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen ISO-Normen vereinbart, so sind diese anstelle der unter dieser Nummer beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Probe anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien er ISO-normen betreffende de voorbereiding van feces met het oog op de opsporing van salmonella worden vastgesteld, worden die toegepast in plaats van de in dit punt vastgestelde voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen ISO-Normen vereinbart, so sind diese anstelle der unter dieser Ziffer beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Probe anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Indien er ISO-normen betreffende de voorbereiding van feces met het oog op de opsporing van salmonella worden vastgesteld, worden die toegepast in plaats van de bovenstaande voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen ISO-Normen zugrunde gelegt, so sind diese an Stelle der genannten Modalitäten zur Vorbereitung der Probe anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Het monster bestaat voor elk vermeerderingskoppel uit minimaal één verzamelmonster van zichtbaar met feces besmeurde inlegvellen van uitkomstladen die aselect van vijf verschillende uitkomstladen of plaatsen in de uitkomstbroeder zijn genomen, overeenkomend met een totaaloppervlak van minimaal 1 m2.
Für jede Zuchtherde hat die Probe aus mindestens einer Mischprobe aus sichtbar verschmutzten Schlupfbrüter-Hordenauskleidungen zu bestehen, die als Zufallsstichprobe aus fünf verschiedenen Schlupfbrüterhorden oder Stellen des Schlupfbrüters zu entnehmen ist, bis eine Gesamtfläche von mindestens 1 m2 erreicht ist.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Overdracht van deze virussen vindt plaats via rechtstreeks contact met afscheiding uit de luchtwegen (van mens op mens, via besmette voorwerpen en mogelijk via in de lucht zwevende virusdeeltjes) en via contact met feces of braaksel.
Die Übertragung dieser Erreger erfolgt durch direkten Kontakt mit Atemwegssekret (Mensch zu Mensch, Speichel und möglicherweise große Aerosolpartikel) sowie auf fäkal-oralem Weg.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Eliminatie Na toediening van een radioactief gelabelde intraveneuze dosis ertapenem 1 g aan gezonde jonge volwassenen (23 tot 49 jaar) wordt ongeveer 80% in de urine en 10% in de feces teruggevonden.
Elimination Nach intravenöser Gabe einer radioaktiv markierten Dosis von 1 g Ertapenem an junge gesunde Erwachsene (23-49 Jahre alt) wurden ca.
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Na een dosis radioactief gelabeld trabectedine toegediend aan kankerpatiënten is de gemiddelde (SD) terugwinning van de totale radioactiviteit in feces 58% (17%), en de gemiddelde (SD) terugwinning in urine 5,8% (1,73%).
Nach Gabe von radioaktiv markiertem Trabectedin bei Krebspatienten beträgt die mittlere fäkale Wiederfindungsrate der Radioaktivität (SD) insgesamt 58% (17%) und die mittlere Wiederfindungsrate im Urin (SD) 5,8% (1,73%).
Sachgebiete: Medizin    Korpustyp: EU
Indien normen van de Europese Commissie voor normalisatie (CEN) of de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) betreffende de voorbereiding van feces met het oog op de opsporing van salmonella worden vastgesteld, worden die toegepast in plaats van de in dit punt vastgestelde voorschriften voor de monstervoorbereiding.
Werden für die Vorbereitung der Fäkalienproben zur Feststellung von Salmonellen Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) oder der Internationalen Organisation für Normung (ISO) vereinbart, so sind diese anstelle der unter dieser Nummer beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Proben anzuwenden.
   Korpustyp: EU DGT-TM
Een vermeerderingskoppel wordt ten aanzien van de communautaire doelstelling als positief aangemerkt als in een of meer op het bedrijf genomen fecesmonsters (of als er een secundaire officiële bevestiging in de lidstaat is, in de desbetreffende feces- of orgaanmonsters) relevante salmonella's (met uitzondering van vaccinstammen) zijn aangetroffen.
Eine Zuchtherde gilt als positiv für die Zwecke der Überprüfung der Verwirklichung des Gemeinschaftsziels, wenn relevante Salmonellen (keine Impfstämme) in mindestens einer der Kotproben nachgewiesen werden (oder wenn der Mitgliedstaat eine zweite amtliche Bestätigung betreffend die relevanten Kotproben oder Organproben abgibt), die im Betrieb entnommen worden sind.
   Korpustyp: EU DGT-TM